Door community (initieel Best Well), Op don 12 jul 2018 12:14, 2 reacties, nieuws

media zwijgen: potentieel conflict rondom toetreding Turkije tot de EU
Tijdens de mediaverslaggeving over de NAVO top in Brussel is alle aandacht gefocust op de te verwachten eis van Trump van een grotere bijdrage van de EU landen. Dat is allemaal mooi en aardig en zeker niet onbelangrijk, want mijn verwachting is dat Trump’s eisen te hoog zullen zijn om op korte termijn aan te voldoen, zodat Trump de NAVO mogelijk de rug toe zal keren. Dat zou de Europese landen ineens zeer kwetsbaar maken, omdat er nu eenmaal nog geen vervangend Europees leger is opgetuigd. Die plannen zijn er wel, maar van meer dan plannen kunnen we concreet nog niet spreken. De meest opvallende zaken van de top worden in de media niet of nauwelijks besproken. Met name de rol van Turkije blijft nauwelijks besproken.

Opmerkelijk is dat Turkije zich tijdens de top heeft opgeworpen als land dat het commando wil gaan voeren voor de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) dat in 2021 operationeel zou moeten zijn. De Nederlandse media doen niets anders dan het conflict met Turkije down-playen tot iets van een lastig huwelijk met een rebels partner die verder toch wel gewoon braaf in het huwelijk zal blijven (zie dit Volkskrant artikel), maar als je partner continu vreemd lijkt te gaan, zou je die dan wel het commando van een nieuwe task force moeten gaan geven? Feitelijk is de uitkomst van de VJTF discussie nergens in de media te vinden.

Mijns inziens zouden we Turkije kunnen beschouwen als een partij die zich heel slim in de NAVO genesteld heeft en zo alle militair-strategische belangen tot in detail weet te bemachtigen, terwijl het zich voorbereid op een oorlog tegen diezelfde NAVO partners. Het is in dat kader erg slim dat Turkije zich nu opwerpt als leider van dit nieuwe VJTF. Turkije heeft alle benodigde kennis van wapensystemen in huis via haar lidmaatschap van de NAVO. Het kent de NAVO organisatiestructuur van binnenuit en kent dus ook haar zwakke punten. Daarnaast heeft Turkije zelf het modernste wapentuig gekocht, waaronder de joint strike fighter F35, die met veel hangen en wurgen uiteindelijk toch aan Ankara geleverd is. Je moet echter niet raar opkijken als Turkije binnen enkele jaren haar eigen straaljagers ontwikkeld heeft, want op het gebied van vliegtuigbouwkunde is Turkije snel in opkomst. Dat geldt overigens voor de gehele militair-industriële tak van sport. Turkije is een militaire grootmacht aan het worden. Het was al het 2e leger qua omvang binnen de NAVO alliantie, maar de militaire productie-industrie is snel aan het groeien. Je zou mijns inziens ook niet raar op moeten kijken als Turkije gewoon nog even wat Russische SU-57’s aanschaft. Niet dat er al signalen in die richting zijn, maar Turkije doet wel vaker onverwachte zaken met Rusland, zoals bij de aanschaf van het S-400 luchtafweersysteem en het besluit om samen met de Russen een volgende generatie van dat systeem te ontwikkelen. Waarom wordt dit onderwerp doodgezwegen op de NAVO-top? Het is natuurlijk handig om de bullebak Trump als afleiding te gebruiken, maar het is nogal een essentieel discussiepunt zou je denken.

Feitelijk is Turkije slim en strategisch bezig en brengt zowel alle wapensystemen als de militaire structuren in kaart. Ondertussen dringt Turkije aan op toetreding tot de EU en dat (samen met vele andere redenen) zou wel eens olie op het vuur kunnen gooien in het “lastige huwelijk”. Ik denk dat we binnen nu en een paar jaar een harde scheiding gaan meemaken, waarbij de ene partner de andere het huis uit gooit.

Turkije heeft nog al wat problemen met de EU, omdat er her en der flinke tegenwerking is geweest richting Turkse diplomaten; er her en der wat militaire coupplegers schuilplaats vonden in EU landen; de EU de financiële afspraken over de vluchtelingendeal in de ogen van Turkije niet naleeft; met name Oostenrijk vervelend doet over toetreding van Turkije tot de EU; Griekenland in de ogen van Turkije dwars ligt rondom Cyprus (olie- en gasboringen en territorium claim). EU loopjongen Alexis Tsipras heeft recentelijk een deal gesloten met de voormalig Joegoslavische afgesplitste provincie Macedonië, dat zichzelf Macedonië was gaan noemen terwijl de Griekse provincie Macedonië en haar inwoners historische claims op deze naam maken. Turkije had dit nieuwe Macedonië (met als hoofdstad Skopje) al herkend en er zelfs al een ambassade geplaatst. Griekenland maakte ruzie met het in 1991 zelfverklaarde Macedonië. Ook dit conflict is nauwelijks genoemd in de Nederlandse media, maar feitelijk kunnen we inmiddels spreken van een Turkse overwinning in dit conflict, waarbij de Grieken onder de gordel geraakt zijn (en er massaprotesten losbarstten in Griekenland; niet of nauwelijks genoemd in de Nederlandse media). Alexis Tsipras heeft een deal gesloten met de Macedonische premier Zoran Zaev, waarin afgesproken is dat de naam Macedonië geaccepteerd wordt. Het heet voortaan Noord-Macedonië. Feitelijk zou je kunnen zeggen dat de Griekse premier daarmee de wil en wens van het Griekse Macedonisch-provinciale volk genegeerd (of geschoffeerd) heeft.

Dat Macedonië conflict is weer erg interessant in het perspectief van de toetreding van Turkije tot de EU. Noord-Macedonië is namelijk erg verwant met Turkije. Je zou het als het ware een Ottomaanse provincie kunnen noemen. Feitelijk zou je de Macedonische naam-deal met Griekenland dus als een eerste overwinning voor de Ottomaanse ambitie kunnen beschouwen (de ambitie om Griekenland in te lijven). Macedoniërs beschouwen hun provincienaam als zijnde afkomstig van hun grote held Alexander de Grote. Maar als die Griekse held Alexander de Grote nu via een Noordelijke provincie, die dezelfde naam draagt, een Ottomaanse vazalstaat aan het worden is, beschouwen de Grieken dat als een spuug in hun gezicht. Turkije is dus onopvallend haar Ottomaanse ambities al aan het vervullen via Skopje.

Waarom is dit relevant in het kader van de NAVO-top? Welnu, tijdens de NAVO-top is gesproken over toetreding van onder meer Macedonië tot diezelfde NAVO. Reuters heeft er wel melding van gemaakt, maar verder wordt het nauwelijks genoemd. Je zou kunnen zeggen dat de NAVO, ondanks alle signalen over het slechte huwelijk met Turkije, de deur ook nog eens openzet voor een Turkse minnares. Turkije neemt haar liefje mee naar het diner en ze mag nog mee dineren ook. De NAVO is natuurlijk eigenlijk het imperialistisch pronkstuk van de VS, waarvan dan wel steeds zichtbaarder wordt dat het een instabiel blok is, maar dat mag de ijdelheidspret niet drukken. We willen blijven uitbreiden. Uitbreiden is de enige illusie waarin de VS blijft geloven. Betrek zoveel mogelijk partners bij je instabiele blok, om te voorkomen dat ze naar anderen lopen. Heeft dan niemand door dat de NATO langzaam geïnfiltreerd wordt met de Ottomaanse ambities? Natuurlijk wel. Het is allemaal een gepland script. Wat mij betreft is die hele handelsoorlog van de VS met China, de druk op Europa qua NAVO bijdragen, de Iran deal en allerlei andere financiële pressie van Trump, een setup om het blok VS-Europa te ondermijnen. En waar Europa en de VS elkaar verzwakken (en Europa zichzelf verzwakt via zaken als het Brexit toneelstukje) is het zich aan de andere kant van de streep aan het verstevigen. Turkije heeft nauwere banden met Iran en Rusland en trekt allerlei landen dichter naar zich toe. Turkije heeft warme banden met 21 moslimstaten en trekt de door de VS vergruisde landen als Venezuela ook naar zicht toe.

Natuurlijk zullen er sceptici zijn die zouden kunnen zeggen dat Turkije juist closer met Rusland en Iran aan het worden is om zo inzage te krijgen in hun keuken. Je zou in dat kader er ook vanuit kunnen gaan dat de NAVO Turkije toestaat om vreemd te gaan met de buurvrouw, zodat er een kijkje in de keuken gepleegd kan worden. Mijns inziens zijn er echter te veel signalen dat Turkije een serieuze lange termijn relatie aan het opbouwen is met met name Rusland. Toegegeven: historisch gezien lagen de Ottomanen en de Russen elkaar niet zo, maar dat lijkt nu echt te zijn veranderd. Dat uit zich in een gaspijp en allerlei andere economische en militaire samenwerkingsverbanden. Het heeft er dus meer de schijn van dat Turkije van partner aan het wisselen is en de oude liefde nog even aan het lijntje houdt om zo een kijkje in de NAVO keuken te kunnen blijven houden.

Mijn verwachting is dat we de komende jaren meer Ottomaanse ambities zullen gaan zien en meer tegenwerking vanuit de EU richting Turkije. Turkije zal Europa eraan blijven herinneren dat het de relatie snel wil herstellen en ondertussen de minnaressen nodig heeft omdat de EU-relatie wel erg slecht is. Conflicten met de VS (zoals in Noord Syrië en Noord Irak waar de VS de YPG steunt en bewapent en Turkije die groep juist opruimt met de Turkse operatie Olijftak) zullen toenemen. Turkije zal aan blijven dringen op uitlevering van Fetullah Gülen. Ook zal Turkije de Europese landen en de VS aan blijven spreken op steun aan – wat Turkije noemt – FETO (de Gülenistische terreurgroep die volgens Turkije achter de coup van 15 juli 2016 zat). Mijns inziens was dit de Turkse Reichstag valse vlag die juist bedoeld was om dit hegeliaanse spel van these en anti-these tussen Erdogan en Gülen op te tuigen; bedoeld om de gehele wereld in dit spel te betrekken. Erdogan heeft de vijand gekregen die hij nodig had om de grote nieuwe sterke leider te worden. Daarvoor heb je een duidelijke vijand nodig. Wie zien dezelfde processen als in Duitsland in de jaren ’30 van de vorige eeuw.

Mijns inziens is het Luciferiaanse script zo klaar als een klontje. Erdogan is de nieuwe sterke man die het Ottomaanse rijk moet doen herrijzen. Dat ontvouwt zich nu op politiek, economisch en militair niveau. De VS en Europa vallen ruziënd en rollebollend over elkaar heen, zodat Erdogan straks meerdere alibi’s heeft om te kunnen zeggen dat beide NAVO partners onbetrouwbaar en zelfs bedreigend zijn en dus zal hij een oorlog kunnen starten om Europa in te nemen. Daarbij zal de VS haar handen van Europa aftrekken en kiezen voor eigenbelang. Europa heeft militair gezien dusdanig weinig saamhorigheid en slagkracht, dat Turkije er met gemak overheen kan walsen. Rusland zal de Turkse inname van Europa waarschijnlijk toejuichen, omdat het dan van de NAVO dreiging aan haar grenzen af is. Mijns inziens zijn we dan beland in de fase waarin alle pionnen op de juiste posities zijn gezet voor de eindstrijd om Jeruzalem.

Dus: eerst een oorlog om Europa (een Turkse Blitzkrieg, beginnend bij Griekenland) en dan de oorlog om Jeruzalem. Met die laatste oorlog zal de VS zich natuurlijk wel bemoeien. De VS is immers een provincie van Jeruzalem. Deze 3e wereldoorlog werd al de door Albert Pike in 1871 voorspeld in zijn brief aan zijn 33e graad vrijmetselaars kompaan Geozeppe Mazzini. Twee van die wereldoorlogen zijn al uitgekomen. De derde is in de maak.

“The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the ‘agentur’ of the ‘Illuminati’ between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other.”

De wereldleiders zijn dus bezig het Luciferiaanse script uit te voeren. Ieder vervult daarin zijn rol. Trump mag de bullebak zijn die de relatie EU-VS verpest. De Brexit was ook nodig voor de verzwakking van de Europese saamhorigheid. De Syrië oorlog droeg bij aan de vluchtelingenstroom en het anti-islam sentiment in Europa (wat Erdogan straks ook weer een alibi geeft). Europa zal in een militair vacuüm vallen door de terugtrekkende bewegingen van de VS. Er moet iets gebeuren. Dat gaat er ook! De nieuwe sterke man Erdogan gaat in dat gat springen. Het is bijna een natuurwet. Mijns inziens is het een script en staat het al sinds mensenheugenis gepland. Het is het Luciferiaanse sript dat moet leiden tot een totalitaire wereldorde. Want ook na die 3e wereldoorlog, waarbij de Ottomanen met Israël (en de VS) in oorlog zullen gaan, blijft er een grote chaos over. Dat machtsvacuüm zal worden ingevuld door de bouwer van deze zielengevangenis die zich zal vertonen als de messias-avatar binnen deze augmented reality illusie, die onze ziel beleeft als tijdsillusie (chronos – chronologie). De verlossing is nabij; het is alleen de volgende schijnvertoning. We zijn getuige van het spel waarbij via oorlog en chaos opnieuw de roep om meer wereldorde zal volgen. De Turkse inval in Europa zal niet heel veel om armen hebben, wegens de zwakke militaire saamhorigheid van de EU landen. Turkije zal Europa dus zonder al te veel rompslomp in kunnen nemen. De derde wereldoorlog zal natuurlijk wel een bloederige zijn. maar volgens het script zal zich daarna de oplossing aanreiken. ‘Problem, Reaction, Solution‘ is de stelregel die de Luciferiaanse agenten steeds weer volgen bij de uitvoering van hun master script.
Annotaties:
Turkije die de macht over Europa krijgt, zal zeer zeker zijn ogen ook op Rusland richten. Die geschiedenis heeft zich al zo vaak herhaald. Ik vermoed dat tijdens de Ottomaanse blitstkrieg, een onverwachte Russische aanval op Ankara zal worden uitgevoerd. Alle Turkse legers in EU en Turkije bezet door Rusland.
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
| #264073 | 14-07-2018 18:46 | Antares
Het lijkt alsof Vrijland er bang voor is dat de NAVO aan macht inboet.
Antares's avatar
aanmelden / inloggen