Door Paul2, Op din 28 mei 2013 21:18, 0 reacties, citaat / intro / linkdump

Moslimbroederschap wil meer greep op ngo’s

Een controversieel wetsvoorstel geeft de Egyptische regering nog meer macht over niet-gouvernementele organisaties in het land. De overheid zou onder meer alle geldstromen kunnen controleren.Het wetsvoorstel, dat door de Moslimbroederschap is gepresenteerd in het Egyptische parlement, geeft de overheid de macht zich te mengen in het interne beheer, de activiteiten en de fondsenwerving van organisaties. Volgens critici worden de 41.000 ngo's in Egypte op die manier de facto onderdeel van het staatsapparaat.

Staatsorganisaties
"Als de wet er komt, zullen alle ngo's in feite onder de regering werken", zegt Hafez Abu Seada,voorzitter van...
Annotaties:
aanmelden / inloggen