Door community (initieel Best Well), Op woe 30 aug 2017 18:47, 0 reacties, nieuws

multimedia : de exponentiële Babylonische spraakverwarring?The Argus was een Australische ochtendkrant uit Melbourne van 1846 tot 1957 die gezien werd als dé krant van Australië en beschouwd werd als een conservatie krant. Op 6 augustus 1931 publiceerde de krant een stuk over de telepathische communicatie van de inheemse bevolking; de Aboriginals. Het bekrompen beeld dat velen tegenwoordig van inheemse bevolkingsgroepen hebben, is waarschijnlijk het beeld van een ‘achtergestelde oerbevolking’; Een achtergestelde bevolkingsgroep die ‘wij’ met onze technologie een beetje mee hebben kunnen trekken in het kielzog van onze vooruitgang. De arme stakkers mogen er ook een beetje van mee profiteren.

Die arrogante gedachte verdient misschien een klein beetje revisie; vooral als we ontdekken dat onze technologische vooruitgang ons zaken zal brengen die deze inheemse bevolking allang bezat. Neemt u even de moeite om onderstaande TED presentatie van professor Kevin Warwick uit 2012 te bekijken. Hoewel 2012 volgens de exponentiële technologische groeicurve van de wet van Moore, al een eeuw geleden lijkt, vertelt Warwick hoe we door middel van brein-connectiviteit telepathisch zullen worden. Elon Musk‘s bedrijf Neuralink zal daarin een belangrijke bijdrage gaan leveren. Velen zijn nog sceptisch over de vraag of die breinconnectiviteit met het internet überhaupt technisch haalbaar zal zijn, maar ik durf u er mijn schamele pot ‘leefgeld‘ om te verwedden. Bekijkt u het filmpje van Kevin Warwick nog eens en leg dat eens naast de ideeën van Google’s topman Ray Kurzweil. Lees vervolgens onder het filmpje verder.
Hoe deden die Aboriginals dat dan volgens de beschrijving van The Argus? Welnu, de krant berichtte op 6 augustus 1931:

SaveDavid Unaipon, een volbloed lid Van de Ngarrindjeri stam van Aboriginals wekte grote interesse onder leden van Het Victoriaanse Instituut voor Reclame tijdens de lunch gisteren door hen de methode te beschrijven die de Aboriginals gebruikten om berichten over korte- of lange afstanden te versturen. Unaipon zei dat de status van intelligentie van een Aboriginal werd afgelezen aan zijn spoorzoekerscapaciteiten, het doorzenden van gedachteberichten en zijn
hoge morele code. “Wanneer een Aboriginal hulp wil inroepen of een ​​ander bericht wil versturen naar andere leden van zijn stam, dan trekt hij eerst de aandacht met behulp van een rooksignaal“, zei meneer Unaipon. “De man die de rook ziet begint dan aan het moeilijke proces om zijn geest van elke gedachte te wissen en zo volledig ontvankelijk te worden voor de berichten die naar hem verzonden worden. De man die het rooksignaal maakte concentreert dan zijn gedachten op het te versturen bericht dat binnen no time wordt ontvangen en doorgestuurd naar de rest van de stam. Als een rook signaal niet wordt gezien wacht de verzender tot de persoon met wie hij wil communiceren in slaap gevallen is en zijn bewustzijn uitgeschakeld is. Zijn onderbewustzijn is dan helemaal geactiveerd en zo kan het bericht alsnog verzonden worden.“

Klinkt dat niet erg als datgene wat Kevin Warwick en zijn futuristische vriendjes als Ray Kurzweil en Elon Musk ons nu als fantastische technologisch toekomstbeeld voorhouden? Ik stel me al een tijdje op het standpunt dat technologische vooruitgang eigenlijk een degeneratie van de “menselijke” capaciteit is.Het bijbelverhaal van de Babylonische spraakverwarring is eigenlijk een vervalsing van de ware geschiedenis. Het gaat te ver om dat in dit artikel helemaal toe te lichten. Vergeef mij dat ik dat een andere keer doe. Feitelijk kunnen we stellen dat de Babylonische spraakverwarring vooral ging om de introductie van spraak. Eigenlijk was dat de eerste degeneratie van onze capaciteiten. Als ik spreek over ‘onze’ doel ik op de originele mens in zijn volle capaciteit. Om dat alles toe te lichten zou ik ook een heel boekwerk moeten schrijven, maar vanwege de korte aandachtsspanne van de gemiddelde lezer, probeer ik het hier kort te houden en te volstaan met de vermelding dat kwantumfysica de beste verklaring levert met het ‘double slit experiment‘: materie is pas vast als het waargenomen wordt. De ziel beleeft het gematerialiseerde universum via de mens-avatar. Eerder probeerde ik dit toe te lichten op basis van de ontwikkelingen in de game-industrie (leest u dat artikel nog eens als u tijd heeft). Hoe meer we dus vanuit die ziel leven, hoe meer we gaan zien dat al het andere in ‘onze realiteit’ van alle dag, juist afleiding is van het “ware weten”.

Vergelijk het een beetje met wanneer u een game speelt. U kunt zich er helemaal in verliezen, maar vooralsnog moet u het met een control-unit doen. Wat nu als u via een breinconnectie van Elon Musk volledige zintuigelijke beleving gaat krijgen binnen een game die bijna niet meer van echt te onderscheiden is? Voorlopig beseft u zich misschien nog dat u een game speelt en kunt u het scherm uitzetten of de VR-bril afzetten. Tienduizenden mensen wereldwijd besteden inmiddels meer dan een hele werkdag aan gamen. Wat zou er gebeuren als de game zo levensecht wordt dat je andere spelers kunt ontmoeten? Nu kun je nog via je microfoon online met ze communiceren buiten de game om in een chatroom. Stel dat die virtual reality zo echt wordt dat er spraak en gehoor in de game geïntroduceerd wordt? Is dat niet te vergelijken met wat er in Babylon gebeurde? We zijn gaan leren in deze virtual reality te communiceren via ‘spraak’, terwijl we daarvoor op zielniveau (in de beeldspraak ‘via de microfoon in de chatroom van de game’) communiceerden. Het communiceren in deze ‘realiteit’ heeft ons verder bij het besef van ons ‘origineel’ weg gehaald. We konden op zielniveau communiceren (ook wel ‘telepathie’ genoemd) en zijn nu op gameniveau gaan communiceren.

We hebben deze communicatie op mens-avatar niveau (ook wel ‘spraak’ genoemd) uitontwikkeld tot grote hoogten. We hebben literatuur, film, beeld, geluid, muziek, games en nu het internet. Dat internet en de brein-connectiviteit zal ons (op dit “game-niveau”) weer telepathisch maken. Maar vergeten we daardoor niet dat we dat eigenlijk al waren en alle capaciteiten al hadden toen we ons nog niet in deze zielengevangenis-illusie hadden laten vangen? Wat zijn we aan het doen? We zijn onszelf op de borst gaan slaan en adoreren schrijvers die prachtige boeken schrijven of filmmakers en gamebouwers die ons meenemen in geweldige droomwerelden. Kent u de film ‘Inception’? Kijkt u die film nog eens een keer goed en beseft u dan dat dit exact is wat er gaande is.

Technologische vooruitgang binnen deze game brengt ons ogenschijnlijk dichter bij elkaar, maar is feitelijk een diepere verankering in deze Luciferiaanse zielengevangenis. De zielengevangenis die ons bij de originele capaciteiten van de ziel vandaan houdt en ons een worst voorhoudt die niets meer is dan een kopie van wat al in de originele laag is. De Luciferiaanse schepping bracht het ‘licht’ en materialiseerde ons universum tot 3D. Dat was de bouw van deze zielengevangenis; de inperking van onze capaciteiten. U en ik hebben zich laten verleiden om tot deze illusionaire game af te dalen. De eerste scheppingsdag waarbij ‘het licht’ geschapen werd, was het moment waarop Lucifer een klein spectrum van het trillingsspectrum inperkte tot (voor de gevangen) ziel visueel waarneembaar licht (denk aan het ‘double slit experiment‘); het spectrum dat zorgde voor materialisering door de waarnemer (lees: ‘de gevangen ziel’) van ons fysiek universum. De schepping van het licht was dus het begin van de inperking van uw capaciteiten. Vandaar dat de term ‘lichtwerkers’ vooral een duiding is voor Luciferianisme en voor ‘gevangen houden van de ziel’.

We zouden dus kunnen stellen dat de Apple en de boom van kennis (het internet) ons verder doen verwijderen van onze originele en ware capaciteiten. Het begon allemaal met het gesproken en geschreven woord. De daaropvolgende ‘vooruitgang’ die heeft geresulteerd in prachtige kunstzinnige en creatieve expressies en de mooiste muziek, films en games waren de verfijning van de aantrekking van het leven in de game via de mens-avatar; de ultieme Babylonische spraakverwarring. Het medicijn voor de terugkeer naar uw originele capaciteiten ligt hem daarom in de stilte. Nee, niet de stilte uit de bekende spreuk “Be still and know that I Am is your God”, want dan richt u zich weer op onze schepper (wat een verbastering is voor ‘gevangen-nemer’). Dan richt u zich weer op Lucifer, de ‘I Am’ die ons in deze licht-schepping, deze inperking van ons waarnemingsveld, gevangen zette. “Be still and know!”
Annotaties:
aanmelden / inloggen