Door community (initieel Escogido), Op din 15 mei 2018 17:38, 6 reacties, nieuws

Na 70 jaar is het tijd om Israel te dekoloniseren

De koloniale oorsprong van Israël wordt heel vaak vergeten, maar is vandaag belangrijker dan ooit, zeggen Lucas Catherine, Inge Neefs en Charles Ducal.


Even uw geheugen opfrissen: de Britten hadden indertijd in hun mandaatgebied Palestina chaos verwekt door de immigratie te steunen van Europese Joden die de politieke doctrine van het zionisme aanhingen.

Het zionisme dacht een oplossing te vinden voor het antisemitisme in Europa door Palestina te gaan koloniseren en daar een zuiver Joodse staat te stichten. Een van hun eerste acties was de oprichting van de 'Jüdische Colonialbank' (1899) om hun project te financieren. Het was een initiatief van Theodor Herzl, de grondlegger van het zionisme. Lees verder.
Annotaties:
| #263434 | 15-05-2018 21:45 | jantjeuitnederland
Wat een onzinverhaal. In die tijd bestonden er helemaal geen Palestijnen. Palestijnen zijn een verzinsel van Arafat.
Dit artikel is pure geschiedsvervalsing.
"Vanaf 1967 werd het restant van Palestina gekoloniseerd."
Palestina heeft nooit bestaan.
Israël werd tot 3x toe gedwongen voor zijn leven te vechten.
Ze veroverden, in een oorlog, een paar stukjes land. Ze zijn het eerst land ooit dat de stukjes land voor vrede wilde teruggeven, maar moslims willen alles en zeker geen vrede met de joden. Daar staat genoeg over in de koran.
Israël is het enige baken van beschaving in het Midden-Oosten in mijn ogen.
jantjeuitnederland's avatar
| #263441 | 16-05-2018 03:25 | ouwe knar
Palestina heeft nooit bestaan.
Wel de mensen die er woonden. Maakt niet uit hoe je het lapje grond wilt noemen.

maar moslims willen alles en zeker geen vrede met de joden
het ligt eraan welke groep moslims http://zaplog.nl/zaplog/article/amerika_israel_en_saoedi_arabie_al_heel_lang_bedpartners
ouwe knar's avatar
| #263442 | 16-05-2018 06:16 | Antares
In die tijd bestonden er helemaal geen Palestijnen.

En ook nog geen Israëliërs. Schlomo Sand redeneert dat zowel het Palestijse volk als het Israëlische volk zijn ontstaan in 1948. Vanaf dat moment kun je spreken van onderscheidbare groepen waarbinnen gezamenlijke ervaringen en belangen worden gedeeld. Dat er Palestijnen bestaan heeft Israël daarom geheel aan zichzelf te danken.

Palestina heeft nooit bestaan.

De naam kwam al voor op Romeinse kaarten.

Israël werd tot 3x toe gedwongen voor zijn leven te vechten.

Palestijnen speelden geen rol in die oorlogen.

Ze veroverden, in een oorlog, een paar stukjes land.

78% van Palestina, de Golanhoogte en de Sinaïwoestijn. Het zuiden van Libanon hebben ze tot twee keer moeten opgeven.

Ze zijn het eerst land ooit dat de stukjes land voor vrede wilde teruggeven

Die gebieden worden nog steeds bezet en/of gebombardeerd door Israël. De gebieden zijn de facto geannexeerd en Israël wil daar internationaal erkenning voor krijgen.

moslims willen alles en zeker geen vrede met de joden

Dat wordt beweerd door Israël.

Israël is het enige baken van beschaving in het Midden-Oosten in mijn ogen.

Ik zou eerder denken aan Iran.
Antares's avatar
| #263443 | 16-05-2018 06:27 | herman4394
Ik ook ouwe Knar.
| #263450 | 16-05-2018 22:00 | jantjeuitnederland

Schlomo Sand redeneert dat zowel het Palestijse volk als het Israëlische volk zijn ontstaan in 1948.

(Het volk van )Israël staat al in het eerste testament.
De naam kwam al voor op Romeinse kaarten.

Uit wikipedia:
De naam Palestina verwijst naar de Filistijnen, een Grieks zeevarend volk. Dit werd door de Romeinen gebruikt om Israël uit de geschiedenis te wissen. Probeerde ze wel vaker te doen.
Palestijnen speelden geen rol in die oorlogen.

Complete onzin. Jordanië was voor de nomaden, zich nu Palestijnen noemend, bedoeld.
8% van Palestina, de Golanhoogte en de Sinaïwoestijn. Het zuiden van Libanon hebben ze tot twee keer moeten opgeven.

Dit zijn, inderdaad maar kleine stukjes grond. Ter ruil aangeboden voor echte vrede. Maar altijd geweigerd.
Terecht dat ze het bezet houden, er woont alleen maar bloeddorstig
tuig. Er is geen land mee te bezeilen.
Dat wordt beweerd door Israël.

Waaruit blijkt dan het tegendeel? Hamas heeft nog steeds geen afscheid genomen van hun eed Israël uit te roeien. De meerderheid van de Gazanen heeft, willens en wetens, op Hamas gestemd.
Ik zou eerder denken aan Iran.

Ik twijfel ernstig aan je verstand. Iran is een land dat genocide op een volk als hoogste doel heeft.
jantjeuitnederland's avatar
| #263463 | 17-05-2018 08:12 | Antares
(Het volk van )Israël staat al in het eerste testament.

Er bestond toen geen Israël. Er waren alleen Judea en Samaria die door 12 verschillende stammen werden bewoond. Het woord "Jood" is pas later in gebruik gekomen als verzamelnaam.

Uit wikipedia:
De naam Palestina verwijst naar de Filistijnen, een Grieks zeevarend volk. Dit werd door de Romeinen gebruikt om Israël uit de geschiedenis te wissen. Probeerde ze wel vaker te doen.

Een land dat niet bestaat kan niet uit de geschiedenis worden gewist. De poging om Romeinen als antisemieten af te schilderen is echter beslist origineel.

Complete onzin. Jordanië was voor de nomaden, zich nu Palestijnen noemend, bedoeld.

De groep die nu wordt aangeduid als Palestijnen heeft in al die oorlogen geen enkele rol gespeeld. Dat zou ook niet hebben gekund want zij beschikken niet over een leger.

8% van Palestina, de Golanhoogte en de Sinaïwoestijn. Het zuiden van Libanon hebben ze tot twee keer moeten opgeven.

Je citeert me verkeerd. Israël heeft 78% procent van Palestina ingenomen (en de rest bezet).

Dit zijn, inderdaad maar kleine stukjes grond. Ter ruil aangeboden voor echte vrede. Maar altijd geweigerd.
Terecht dat ze het bezet houden, er woont alleen maar bloeddorstig
tuig. Er is geen land mee te bezeilen.

Dat zijn geen kleine stukjes grond maar 78% van Palestina, 50% van Libaon en 100% van de Sinaïwoestijn en de Golanhoogte. Die gebieden zijn nooit door Israël aangeboden in ruil voor vrede en dat zou ook totaal onlogisch zijn. Het is alsof iemand jouw auto steelt en belooft hem terug te geven zodra jij de rechten van de dief erkent. Waarna die ander de auto niet meer hoeft terug te geven.


Dat wordt beweerd door Israël.Waaruit blijkt dan het tegendeel? Hamas heeft nog steeds geen afscheid genomen van hun eed Israël uit te roeien. De meerderheid van de Gazanen heeft, willens en wetens, op Hamas gestemd.

Hamas heeft wel degelijk Israël erkend. Probleem is dat Israël daar geen genoegen mee neemt, zie de autodief hierboven. Ik moet overigens opmerken dat het handvest waar je op doelt niet is geschreven door Hamas maar door de Moslimbroederschap, beide producten van Israël.

Ik twijfel ernstig aan je verstand. Iran is een land dat genocide op een volk als hoogste doel heeft.

Volgens Israël. Israël heeft het voornemen om Iran te vernietigen wat het al decennia luidkeels aankondigt en waarvoor het de benodigde wapens heeft ontwikkeld.

De reden waarom Iran een boosdoener wordt genoemd is omdat het Palestijnen en Libanezen de mogelijkheid heeft gegeven om zich effectief te verdedigen tegen Israël. Iedere keer wanneer de VS wapens leveren aan Israël dan doen zij precies datgene waarvan de Iraniërs worden beschuldigd. Er is iedere reden voor Palestijnen en Libanezen om de Amerikanen als handlangers van terroristen te omschrijven.
Antares's avatar
aanmelden / inloggen