Door community (initieel vonnegut), Op zon 3 jan 2016 17:03, 5 reacties,    

Naastenliefde…goed en slecht?Naastenliefde…goed en slecht?


Tijdens de afgelopen kerstdagen werden we, in de media, weer traditioneel vol gestouwd met een flinke portie naastenliefde. Nu hadden we de laatste maanden onze portie natuurlijk ook al wel gehad, met het hele vluchtelingengebeuren en natuurlijk raakt het mij ook als ik bijv. in de laatste uitzending van RKK zie hoe allerlei mensen zorgen voor hun naasten. Dat is inspirerend en hoopgevend.

Ik was altijd een grote fan van het begrip naastenliefde. Nu is dat begrip de laatste eeuwen natuurlijk enorm uitgebreid. Naaste, of naast, betekent iemand die dicht bij je staat. In het Engels bestaat er eigenlijk geen woord voor en vertalen ze het met het liefhebben van je buurman of vrouw. Dat gaat helemaal niet over iemand aan de andere kant van de wereld maar zorgen dat je op je eigen leefomgeving een positieve invloed hebt op mensen die dus letterlijk dicht bij je staan. Dat is ook niet meer dan logisch, want anders verlies je het overzicht en de focus om je eigen leefomgeving te verbeteren.

De laatste decennia is dat begrip enorm verwatert. Misschien omdat het ons economisch voor de wind gaat en we toch, als westerlingen, een zeker schuldgevoel met ons meedragen over de manier waarop we aan die rijkdom kwamen en komen. In het westen zit ons het Calvinistische schuldgevoel ingebakken en daarom doen we met z’n allen mee aan allerlei inzamelingsacties voor zielige mensen aan de andere kant van de wereld. Rond die inzamelingen is een miljoenen industrie ontstaan van mensen die hun brood verdienen met het leed van anderen en het is daarnaast algemeen bekend dat een groot percentage van de ingezamelde gelden nooit bij de beoogde doelen aankomt en dat die liefdadigheid dictators in het zadel houdt omdat de directe noodzaak tot revolutie wordt ondermijnd en daardoor slecht beleid en bestuur blijft voort woekeren. Afijn, het zij zo. Het komt in principe allemaal voort uit goede bedoelingen en naastenliefde is natuurlijk enorm belangrijk voor het functioneren van onze samenlevingen omdat betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel kenmerken zijn van naastenliefde. Echter de laatste tijd is het tot mij doorgedrongen dat naastenliefde ook een hele negatieve kant heeft.

Dat laatste drong tot me door tijdens de recente vluchtelingen crisis en de discussie rond zwarte piet. Wat is namelijk het geval. In naastenliefde zit ook een soort zelfmoord mechanisme verborgen. In feite zien we dat ook terug in de theologie rond de kruisdood van Jezus en uit de catechismus waarin wordt gesteld dat we onze oude natuur moeten doden. Natuurlijk komt naastenliefde niet exclusief bij het christendom voor maar we zien het bij het christendom denk ik wel in haar meest extreme vorm terug. De vijand liefhebben, andere wang toekeren etc. zijn zaken die in theorie een grote rol in nemen binnen het christendom waardoor je bepaalde natuurlijke verdedigings mechanismen ondermijnt.Met naastenliefde als zelfmoordmechanisme heb ik dus een groot probleem. Het lijkt wel of het christendom een soort raamwerk biedt voor de globalisering en daarmee het cultureel erfgoed van deze wereld teniet doet. Mensen worden op allerlei wijsgemaakt dat ze hun naaste moeten liefhebben en daarmee bedoelen ze tegenwoordig, ieder mens op deze wereld en daarmee geven die mensen hun eigen cultuur, vooral in het rijke westen, een doodsteek. Kijk bijv. naar hoe de Europeanen de wereld kolonialiseerden en daarbij de lokale bevolkingen dwongen om het christendom over te nemen, wat er toe leidde dat lokale culturen werden vernietigd. Of kijk naar onze eigen Europese Keltische en Germaanse culturen die door het christendom langzaam werden weggevaagd.

Datzelfde zien we nu op een veel subtielere manier gebeuren onder het mom van naastenliefde, in de vorm van de multi culturele samenleving waarbij we zo ver gaan om het onze “naasten” uit verre landen, het zo proberen naar de zin te maken dat we daarbij onze eigen cultuur opofferen. We doen zelfs een paar stapjes terug in onze eigen ontwikkeling om het de moslims naar de zin te maken. De vrijheid van meningsuiting is al zodanig aangetast dat onze cabaretiers bepaalde zaken niet meer durven te benoemen. Een Nederlandse cartoonist (nekschot) werd door een arrestatieteam van zijn bed gelicht omdat hij discriminerende tekeningen zou maken en ons Sinterklaas feest loopt in combinatie met zwarte piet, op haar laatste benen, omdat een zeer kleine minderheid van de geïmporteerde Nederlanders er moeite mee heeft en in enkele Europese hoofdsteden zijn al Sharia wijken, waar je als westerse vrouw met een kort rokje, niet meer welkom bent.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat een dergelijke, zelf vernietigende houding vooral voortkomt uit het samengaan van de christelijke vorm van naastenliefde en het socialisme. Je hoeft trouwens geen professor te zijn om de overeenkomsten tussen het communisme en het christendom te kunnen aanwijzen.
Ik zelf ga er van uit dat je goed moet zijn voor gasten maar dat de gast zich respectvol moet gedragen en zich aan moet passen aan lands wijs en eer. De multi culturele samenleving bestaat nog maar zo’n veertig jaar maar onze elite doet net of het de gewoonste zaak van de wereld is, terwijl het tegendeel waar is. Het multi culturalisme komt namelijk alleen voor in westerse, christelijke landen en niet in landen als Japan, china of zuid-korea.

Ik ben helemaal voor het goed en vriendelijk zijn voor je naaste, voor je gezin, je familie, je buren en dat lijkt me een natuurlijke gang van zaken die ook voortkomen uit een zeker eigenbelang. Het is in feite een overlevingsstrategie maar die strategie kan dus ook overgaan in zelfmoord als het te ver wordt doorgevoerd.
Ik heb daarom ook meer vertrouwen in gezond verstand en een gezond eigen belang dan ongelimiteerde naastenliefde…
Annotaties:
| #243792 | 03-01-2016 17:55 | ouwe knar
Ik ben helemaal voor het goed en vriendelijk zijn voor je naaste, voor je gezin, je familie, je buren en dat lijkt me een natuurlijke gang van zaken die ook voortkomen uit een zeker eigenbelang. Het is in feite een overlevingsstrategie maar die strategie kan dus ook overgaan in zelfmoord als het te ver wordt doorgevoerd.
Ik heb daarom ook meer vertrouwen in gezond verstand en een gezond eigen belang dan ongelimiteerde naastenliefde…
Yep. Niet voor niets is er een gezegde: Beter een goede buur dan een verre vriend.
Alleen als je de godganse dag met je neus voor je toverboekje zit (wie weet is er zo een ingebouwd toverchipje), is het moeilijk om nog te weten hoe het met je buur gaat.

Veel meer ruimte voor kleinschaligheid, is volgens mij letterlijk van levensbelang.
ouwe knar's avatar
Een wijs gastheer weet dat het aantal loge's niet teveel moet zijn en zeker niet te lang om vervelende situaties voor te blijven.
Dus 2 gasten 2 dagen daarna gezellig uitzwaaien.
3 gasten 3 dagen, je zult zien dat het uitzwaaien al een vervelende situatie gaat worden etc etc.
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
| #243795 | 03-01-2016 18:27 | Ness
De uitdrukking is dan ook: heb uw naaste lief als uzelf. Politiek Correcter is tegenwoordig: heb Uw naaste lief maar Uzelf in het geheel niet, maw maak Uw eigenbelang volledig ondergeschikt aan de belangen van allen die U als 'naasten' via propaganda worden opgedrongen. Dat is een Gekke Gerritje houding die we duur zullen gaan bekopen.
Ness's avatar
| #243802 | 03-01-2016 22:32 | herman4394
@Johan Alphons,

Toen ik op Scheveningen woonde, zeiden we als "grapje" "vis en bezoek blijven maar drie dagen vers..."

Toen ik in Maleisie ging wonen vertelde de Moslims om me heen waar ik op bezoek was: "zolang als je af en toe glimlacht ben je altijd welkom"

Cultuurverschil??
| #243803 | 03-01-2016 22:35 | herman4394
"zolang als je af en toe glimlacht ben je altijd welkom"


En zo was/is het hier inderdaad ook echt!
aanmelden / inloggen