Door community (initieel vonnegut), Op vri 4 okt 2013 14:31, 6 reacties,    

Nazi’s wilden vrije hand in Rusland in ruil voor West EuropaNazi’s wilden vrije hand in Rusland in ruil voor West Europa

Over de beruchte vlucht van Rudolf Hess naar Engeland in mei 1941 is al heel wat geschreven en gespeculeerd. De Historicus Peter Padfield zegt nu zeker te weten dat Hess met een vredes voorstel naar Engeland kwam. Duitsland zou hebben aangegeven dat ze een aanval zouden plegen op Rusland en daarbij wilden ze de garantie dat Engeland hun op het west front met rust zou laten. In ruil daarvoor zou Duitsland zich terug trekken uit de landen die ze in West Europa waren binnen gevallen.
Zoals bekend werd Hess opgesloten en werd er nooit iets naar buiten gebracht over het hoe en waarom van de vlucht van de nummer twee van het Nazi rijk naar Engeland.
Hess overleed onder verdachte omstandigheden in 1987 in de Spandau gevangenis, die onder Engels bewind stond, in Berlijn. Hess zou zichzelf hebben verhangen. Bij een tweede autopsie op het lichaam van Hess, bleek het strottenhoofd te zijn verwijderd en zoek geraakt. Na de tweede autopsie kwamen de betrokkenen tot de conclusie dat Hess waarschijnlijk was “geholpen” bij zijn zelfmoord.
Waarom werd het vredes aanbod van Hess genegeerd en waarom werd hem het zwijgen opgelegd?
Puur tactisch en geo politiek bekeken gokte de Engelse elite er waarschijnlijk op dat Duitsland en Rusland zich zouden dood vechten op elkaar, wat in zekere zin ook gebeurde en ondertussen kon Engeland er dan voor zorgen dat de V.S. bij de oorlog betrokken zou raken.
Na de aanval van Japan op Pearl Harbor in december 1941 verklaarde Duitsland de oorlog aan de V.S. en lag de weg open voor Roosevelt om deze weinig populaire oorlog te slijten aan zijn volk.Duitsland was in juni 1941 begonnen met operatie Barbarossa, die in eerste instantie zeer succesvol verliep maar al snel uitliep op de meest bloedige strijd uit de wereld geschiedenis en de uiteindelijke ondergang van Duitsland.
De V.S. en Engeland lieten Duitsland en Rusland elkaar lekker afmaken en begonnen pas in juni 1943 met een invasie op Sicilië.
Engeland zag in Duitsland natuurlijk een grote concurrent als imperialistische wereldmacht en dacht misschien een grote concurrent op het wereld toneel uit te schakelen.
Misschien hoopten de Engelsen en vooral Churchill, die bekend stond om zijn Bolsjewisten haat, dat Duitsland Rusland zou verpulveren, omdat ze in het Bolsjewisme toch een groter gevaar zagen dan het Nazisme. Recent kwam nog aan het licht dat Churchill in 1918 massaal chemische wapens wilde inzetten tegen de Bolsjewisten om daarmee de Witten te helpen in de strijd om de macht in Rusland.

Churchill and chemical weapons

Toen het in 1943 mis ging met de Duitse inval in Rusland, besloten de geallieerden wellicht te redden wat er te redden viel, voordat heel Europa in Sovjet handen zou vallen en lanceerden de invasie op bezet West Europa.
Zoals al in eerdere artikelen werd aangehaald is het ook niet ondenkbaar dat doormiddel van een zogenaamd heidens Germaans Nazi regime, de Christelijke wereld een kruistocht ondernam tegen het atheïstische Bolsjewisme. Operatie Barbarossa was vernoemd naar de Keizer Barbarossa van het heilige Romeinse rijk, die in de 12e eeuw kruistochten leidde.
Verder was het misschien voor de betrokkenen uit de Engelse elite zeer onwelgevallig als uitkwam dat ze op de hoogte waren van de genocide op de Joden. Misschien bracht Hess hun op de hoogte van de moordzuchtige plannen van Hitler en de oppositie die er was in Nazi kringen tegen de plannen van Hitler om Rusland binnen te vallen. Als uit zou komen dat Engeland niet mee wilde werken met een Nazi oppositie en daarmee de dood van wellicht miljoenen mensen had kunnen voorkomen, zou dat natuurlijk dodelijk zijn voor de Engelsen.
Dat de Engelsen en Amerikanen niet al te veel ophadden met de als Bolsjewistisch bekend staande Joden mag duidelijk zijn. Wellicht vonden ze het opruimen van die revolutionaire vijfde colonne in Europa wel gewenst en zou de genocide als aanjager werken voor de verwezenlijking van een Joodse staat in Palestina. Een Joodse staat die de Angelsaksische belangen in het Midden Oosten zou gaan dienen.
De officiële verklaring is dat Hitler zich gigantische verkeek op Rusland. Hitler wilde de handen vrij hebben voor Engeland en wilde niet aan twee fronten vechten. Hij dacht even snel Rusland te verslaan om dan zijn handen vrij te hebben voor Engeland maar door een combinatie van tactische blunders en het weer werd Duitland uiteindelijk teruggedreven.
Hoe dan ook, de affaire Hess geeft eens te meer aan dat er vele vieze spelletjes zijn gespeeld met de levens van miljoenen mensen als onderpand. Daarbij waren Duitsland en Rusland natuurlijk de hoofdschuldigen, temeer vanwege hun genadeloze houding tegenover de inwoners van de zogenaamde “bloedlanden”, Polen, Oekraïne, Litouwen en Wit Rusland, waar ze samen ongeveer 14 miljoen mensen hebben vermoord. Dat neemt niet weg dat ook de V.S. en Engeland een kwalijke rol hebben gespeeld, door hun tactische keuzes ter behoud of uitbreiding van hun macht, de financiering van zowel Duitsland als Rusland en het profiteren van de oorlog door Amerikaanse en Engelse Multi nationals.
Annotaties:
Nazi’s wilden vrije hand in Rusland in ruil voor West Europa #zaplog
| #207506 | 04-10-2013 17:35 | Nico de Geit
Rudolf Hess werd geboren in Alexandrië, Egypte, op 26 april 1894 als eerste zoon van Fritz Hess, een gerespecteerd en welgesteld zakenman. Frits Hess bezat aan de Middellandsezeekust een comfortabel huis met een prachtige tuin. De familie Hess bezat een huis in Beieren, Duitsland, waar ze regelmatig de zomervakantie doorbrachten. De welstand van de familie Hess was afkomstig van hun familiebedrijf, Hess & Co., dat Fritz Hess van zijn vader geërfd had, en dat hij met succes runde.

Fritz Hess had de toekomst voor zijn zoon Rudolf al gepland: Rudolf zou het bedrijf voortzetten en de bezittingen van de familie erven, zoals hij dat van zijn vader deed. Rudolf zag een leven als zakenman niet erg zitten en werd meer aangetrokken door de wetenschap.

1914
De Eerste Wereldoorlog begon toen de familie Hess een vakantie doorbracht in Beieren. Rudolf – 20 jaar oud – meldde zich als vrijwilliger en belandde zonder training aan het front. Net als veel andere Duitsers was Rudolf overtuigd van het belang van de strijd tegen de Franse en Engelse aartsvijanden. Rudolf onderscheidde zich door zijn opgewektheid, zijn kameraadschap en moed in de bloedige strijd tussen prikkeldraad en bomkraters. In 1916 raakte Rudolf ernstig gewond en in 1917 doorboorde een kogel zijn linker long, waardoor hij voor lange tijd was uitgeschakeld.

Tijdens de oorlog was zijn familie een belangrijk deel van de bezittingen in Egypte kwijtgeraakt door Brits toedoen. De nederlaag voor Duitsland maakte het allemaal nog erger. Voor Rudolf was de nederlaag van Duitsland erger dan het verlies van de bezittingen. De overwinnaars dwongen Duitsland tot het ondertekenen van het Verdrag van Versailles onder dreiging van nog meer geweld.

Verder: http://nicodegeit.wordpress.com/2011/04/29/rudolf-hess-vredesengel-of-oorlogsmisdadiger/
Nico de Geit's avatar
| #207521 | 04-10-2013 21:06 | Tayelrand
De geschiedenis rond de vlucht van Hess blijft fascineren.

Wat mij opvalt is dat deze pro Windsor krant the Telegraph zelfs nog even aanstipt dat het koningshuis wel eens wat met dit vredesplan te maken kon hebben.

De suggestie dat Hess probeerde in contact te komen met de koning is al vaker gedaan door historici.
Tayelrand's avatar
| #207523 | 04-10-2013 23:13 | Frans Waterman
Flauwekul dit. Maar ja wat valt er te verwachten van de telegraaf...
Frans Waterman's avatar
| #207525 | 05-10-2013 02:00 | piet graniet
Over Rudolf Hess lees ik dat

"De zeer goed geïnformeerde voormalige Britse staatssecretaris van Defensie Alan Clark heeft in 1993 bevestigd dat Rudolf Hess in mei 1941 door Hitler op vredesmissie naar Engeland is gestuurd."

http://gerard45.bloggertje.nl/note/15741/de-oorzaak-van-de-tweede-wereldoorlog.html
piet graniet's avatar
| #207564 | 06-10-2013 18:54 | Frans Waterman
Zal ik eens een tip van de sluier oplichten?...
Adolf Hitler en Rudolf Hess hebben mogelijk hun training gehad bij Tavistock Institute.

U weet wel waar later de Beatles en de Stones uit kwamen rollen:

http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=76411.0
Frans Waterman's avatar
| #207567 | 06-10-2013 20:33 | Frans Waterman
@Plato

Hmm Tavistock mogelijk alleen Hitler.

Over Hess het volgende:
http://henrymakow.com/hess_was_on_peace_mission_from.html
Frans Waterman's avatar
aanmelden / inloggen