Door community (initieel Hans), Op zon 23 nov 2014 18:57, 6 reacties,    

Nederland: economische groei stokt, de schulden lopen op


De afgelopen jaren wordt er veel gepraat en geschreven over economische groei. We kunnen eens kijken in de statistieken van het CBS hoeveel de Nederlandse economie de afgelopen jaren is gegroeid.

In 2001 bedroeg het Nederlands Binnenlands Bruto Produkt per hoofd van de bevolking 29.899 euro. Dat bedrag liep gestaag op 38.811 euro per Nederlander in 2008. Maar daarna kwam de klad erin. In 2013 kwam het Bruto Binnenlands Produkt uit op 38.368 euro per Nederlander (minder dan in 2008).

Schermafbeelding 2014-11-23 om 15.38.08

Het energieverbruik per hoofd van de bevolking bleef tussen 2001 en 2008 min of meer gelijk rond 5,8 ton-olie-equivalent. Maar sinds 2007 is het energieverbruik per hoofd van de bevolking afgenomen met 11% tot 5,17 ton-olie-equivalent in 2013.

Schermafbeelding 2014-11-23 om 17.07.49

De afname van het energieverbruik ging gepaard met het stagneren van de BBP-groei.

Overheidsschuld loopt op bij gelijkblijvend BBP
In 2001 bedroeg de overheidsschuld volgens het CBS 14530 euro per hoofd van de Nederlandse bevolking. Dat was 49% van het Bruto Binnenlands Produkt per hoofd van de bevolking. In 2007 bedroeg de overheidsschuld per Nederlander 15887 euro, nog maar 43% van het BBP per Nederlander.
Maar daarna is de overheidsschuld snel opgelopen tot 26284 euro per Nederlander. Omdat in die laatste 5 jaar het BBP niet verder is gegroeid, bedroeg de schuld in 2013 al 69% van het Bruto Binnenlands Produkt.

Schermafbeelding 2014-11-23 om 15.38.58

Geld lenen is het naar voren halen van BBP uit de toekomst naar het heden. Je gebruikt nu al de verdiensten uit jaren in de toekomst. Het aflossen van de leningen in de toekomst maakt dan het Bruto Binnenlands Produkt kleiner.

Uit de cijfers blijkt dat het oplopen van de overheidsschuld niet heeft geleid tot groei van het Bruto Binnenlands Produkt. De overheid leent steeds meer geld, maar slaagt er niet in om de economie te laten groeien.
Het lijkt erop dat het Bruto Binnenlands Produkt min of meer constant is gebleven, doordat de overheid zoveel geld heeft geleend. Als dat klopt dan kan 'de economie' alleen maar gaan groeien als de overheid de staatsschuld nog veel groter laat worden.

Toekomstperspectief
Het ligt in de verwachting dat het energieverbruik per hoofd van de bevolking zal blijven dalen. We verspillen steeds minder energie, we worden zuiniger. Maar de makkelijk winbare energie uit fossiele brandstoffen begint op te raken. In 2030 zal het aardgas in de Nederlandse bodem op zijn.
We kunnen ook verwachten dat de overheidsschuld verder zal blijven oplopen. Momenteel is lenen voor de Nederlandse regering erg goedkoop. De overheid schrijft regelmatig staatsleningen uit tegen 0% rente of zelfs negatieve rente. De rente voor 10-jaars-staatsleningen bedraagt slechts 0,91%. Omdat lenen zo makkelijk en goedkoop is, stelt de overheid noodzakelijke hervormingen en bezuinigingen uit.
Of het Bruto Binnenlands Produkt nog verder gaat groeien is moeilijk te voorspellen. Ik denk zelf dat 'de economie' zal gaan krimpen: alleen met nieuwe berekeningsmethoden kan het Bruto Binnenlands Produkt groter worden of gelijk gehouden worden.
Annotaties:
Tussen 2000 en 2007 hadden we economische groei, maar die was voornamelijk gestoeld op het financieel gewin van privatiseren van Nederlandse staatsbedrijven door vooral Jorritsma.

God jongens wat ging het Nederland voor de wind, de schoenendoos was helemaal leeg verkocht. Alles wilde de private sector hebben, zelf de Nuon.
Daarnaast is er in die tijd ook nog een berg goud verkocht, en groeien dat Nederland deed? De Vinex wijken vlogen de grond uit.
Nu zitten we met die lege doos Nederland. Geen groei, geen inkomen, alleen maar meer schuld. Hoe kan dat nou? Waarom konden we de jaren voor de crisis nu zo makkelijk aan geld komen en nu alleen nog maar aan schuld zal Dijselbloem denken?
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
| #223590 | 23-11-2014 20:58 | Appie
Dacht dat EU nieuwe rekenmethodes gebruikte om economische groei te beschrijven. Zo wordt in de nieuwe berekeningen ook de wapenindustrie en industrieeel betaald onderzoek meegenomen.

Bijvoorbeeld de WUR is een succesvolle uni omdat de industrie graag geld in onderzoek steekt. De WUR staat in de media trouwens niet voor niets ter discussie.

Had het idee dat de extra heffing van de EU (de 542 miljoen) hier ook aan te wijten was.

Kan helaas geen directe bron vinden.

Daar NL vele onderdelen voor de wapenindustrie en betaalde onderzoeken produceert kunnen dit soort herberekeningen van de EU weleens veel invloed gaan krijgen op ons BBP.
Appie's avatar
| #223592 | 23-11-2014 21:11 | Hans
@Johan Alphons: de groei tussen 2000 en 2007 kwam ook door de stijging van de huizenprijzen. En door het verzilveren van de overwaarde d.m.v. tweede hypotheken.

@Appie: je hebt gelijk, het CBS en de ECB hanteren een nieuwe berekening voor het BBP. Hierdoor tellen drugshandel en prostitutie voortaan mee in het BBP.

Zonder deze nieuwe berekening zou de staatsschuld voor NL al opgelopen zijn tot 75% van het BBP. Nu is dat slechts 69%.
We kunnen zo meer lenen zonder al te ver af te wijken van het Verdrag van Maastricht (staatsschuld mag maximaal 60% van het BBP bedragen)
Hans's avatar
| #223593 | 23-11-2014 21:33 | Appie
Ah! Dit bedoelt men dus: een visie is niet noodzakelijk is om te regeren. Synoniem aan struisvogelpolitiek.

Bedankt voor de info Hans, lijkt erop dat NL niet meer het braafste jongentje van de klas is.
Appie's avatar
@Hans, juist. Doordat we op uitverkoop groei teerden mocht alles wel wat duurder. grondspeculatie 80 a 90.000 euro voor een stukje woongrond, Ja, dan gaan de woningen van 1990 175.000 gulden ineens ook 250,000 euro kosten en kan er een 2e hypotheekje afgesloten worden. Nepgroei dus.
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
| #223746 | 26-11-2014 14:21 | Fredjes
Geen probleem, volgens de RABO gaat alles volgend jaar goed komen. U weet wel, die rabobank van de doping-sponsor in de wielren"sport", het Libor schandaal, enz, enz... Dus geen zorgen!
Fredjes's avatar
aanmelden / inloggen