Door Johnito, Op zon 15 jun 2008 02:11, 7 reacties,    

Nederland zou weer nee zeggen. Ik ook.


Ook de Nederlandse bevolking zou opnieuw 'Nee' stemmen, als het door de Ieren weggestemde Verdrag van Lissabon zou worden voorgelegd in een referendum.

Dat concludeert althans Maurice de Hond, na een peiling onder 1200 Nederlanders.

Lees verder in De Pers


Ik zou zelf wederom NEE stemmen.

Het Ja-kamp heeft niet aannemelijk kunnen maken waarom dat verdrag zo essentieel is voor Europese samenwerking. Laten we eerlijk wezen, al die 'voordelen' die de Ieren door Europa zouden hebben gehad, hebben ze in het pre-EU-grondwet/verdrag-tijdperk opgelopen. Dus een beetje flauw en onterecht om de Ieren daarom kwalijk te nemen dat ze een opgedrongen Verdrag van Lissabon weigeren te aanvaarden. Een verdrag dat vooral symbolisch verschilt van de eerder door de Nederlandse en Franse bevolking afgeschoten Europese grondwet.

En dat is de hele crux. Waarom een verdrag door de strot van de Europese bevolking willen duwen, dat niet alleen onnodig is, maar ook tot gevolg zou hebben dat steeds meer bevoegdheden in handen van niet-democratisch verkozen topbestuurders in Brussel terechtkomen.

Het europarlement blijft een mankepootje, terwijl landsparlementen steeds minder beslissingsbevoegdheden krijgen over essentiele zaken.

Ik zou daarom zo weer nee zeggen. Landen kunnen prima samenwerken zonder weer een reeks nepbanen voor uitgerangeerde politici te voorschijn te toveren, en zonder de lokale parlementaire democratie, voor zover je daar nog van kan spreken, nog verder uit te hollen.

Ik denk niet dat het angst is, dat de Ierse Nee-stemmers heeft overtuigd om het verdrag tegen te houden. Ik ben ervan overtuigd dat juist het ja-kamp is, dat gewoon bang is voor de bevolking, en daarom zoveel mogelijk haar invloed wil beperken.

Tot het tegendeel bewezen is, zal ik daarom NEE blijven zeggen, en desnoods naar Ierland emigreren, als ze daar het verzet volhouden en hier niet.

Annotaties:
| #29861 | 15-06-2008 11:07 | Franz Kafka
Soevereine staten ---> regionalisering ---> wereldregering.
Dus in die zin zie ik het Ierse "nee" als een goede (maar slechts tijdelijke?) rem op deze ontwikkeling, zeker in dit fascistoïde tijdsgewricht.
| #29881 | 15-06-2008 14:06 | Johnito
Tsjechië wil ratificatie niet voortzetten

Het Europese verdrag van Lissabon is "over". Zo heeft de eurosceptische Tsjechische president Vaclav Klaus gereageerd op het mislukken van het Europese referendum in Ierland. De president meent dat het "niet meer mogelijk is om het ratificatieproces" voort te zetten.

Lees verder
Johnito's avatar
| #29884 | 15-06-2008 14:41 | freedomfiles
Frankrijk vraagt Ierland om herstemming

Frankrijk, dat vanaf 1 juli het EU-voorzitterschap overneemt, wil dat Ierland een nieuw referendum houdt over het EU-verdrag. Ierland mag daar wel de tijd voor nemen, zei de Franse minister Jean-Pierre Jouyet (Europese Zaken) zaterdag.


Lees verder
freedomfiles's avatar
| #29885 | 15-06-2008 14:52 | freedomfiles
Weer een typisch Europese manier van handelen. Houdt alleen een referendum in de landen waar het echt niet anders kan staatsrechtelijk, en ga vervolgens klagen over de uitslag, waarbij je laat zien dat je dus kennelijk bij het ongewenste antwoord de bevolking niet serieus neemt.

Wanneer meer draagkracht voor een EU zou willen creeeren (ongeacht of je daar nou zelf voor bent), dan zou men zo'n referendum voorleggen aan de burgers van =alle= EU lidstaten, en zou men de uitslag van zo'n referendum ook volledig moeten accepteren. Waarbij het er dus niet langer om gaat wat de burgers van 1 lidstaat willen, maar wat de Europese burgers, ongeacht welke lidstaat, willen.

Ook zou men eens moeten beginnen met echte Europese verkiezingen, waar de partijen losgekoppeld worden van de nationale partijen, en waar de verdeling van zetels niet langer is gebaseerd op de grootte van de lidstaten, maar op de uitslag van de verkiezingen.

Indien men op zo'n manier zou handelen, waarbij de burgers directer betrokken worden, en waarbij een Europese president, als die er zo nodig moet komen, ook door de bevolking gekozen wordt, in plaats van door politiek gekonkel in achterkamertjes in Brussel.

Het lijkt er wat dat betreft op dat men van P.R. en marketing weinig kaas gegeten heeft in Brussel. Wat betreft een Europese media, of degelijke berichtgeving door de landelijke media over Brussel is het ook droevig gesteld. Men lijkt weinig moeite te doen om draagkracht voor de plannen te creeeren ?
freedomfiles's avatar
| #29942 | 16-06-2008 09:33 | rembo
De P.R. en marketing werken wel goed. Overal europese vlaggetjes en van je nummerbord mag je hem zelfs niet af halen. Maar hoe verdedig je de volgende punten die effectief worden met het verdrag van Lissabon:

EU = pro kinderarbeid. Binnen europa vanaf 14j fulltijd werken, onder voorwaarden zelfs jonger.

EU = pro doodstraf. Mits aan bepaalde voorwaarden zoals geen onnodig leiden geen probleem.

Algehele ophef van sociale zekerheden, biedt bescherming aan mensen als consument; degradatie tot koopvee.

Uitbreiding van extra europese politiemacht en leger interventie eenheden.

Opheffen van nationale souveraniteit.

Geen helder duurzaam energieplan of voedselplan.
?
Door nadruk te leggen op je buitenland beleid dat je landen gaat terechtwijzen op dingen als kinderarbeid en doodstraf (wat je zelf intern gaat toelaten stilletjes).
rembo's avatar
| #29943 | 16-06-2008 09:37 | rembo
Ierland bedankt! :-)
rembo's avatar
aanmelden / inloggen