Door community (initieel Antares), Op zon 18 feb 2018 20:33, 1 reacties,    

Nederlandse leugens over Poetin onthullen oorlogsagenda van de NAVOTijdens de winterspelen in Sochi van 2014 waren de eerste tekenen aan de lucht te zien. De berichtgeving ging destijds niet over sport of Rusland, maar over Pussy Riot en homorechten. Het waren duidelijke aanwijzingen dat Rusland op de een of andere manier in de problemen zou komen. Het zou niet lang meer duren voor in Oekraïne, het voorland van Rusland en tot voor kort een belangrijke handelspartner, de eerste doden vielen.

De leugen van Halbe Zijlstra is niet zo maar een leugen:

De ernstige schade die de Nederlandse autoriteiten hebben opgelopen zal niet eenvoudigweg worden verholpen door Rutte's overleven als premier. Wat deze week werd aangetoond is dat een hoge regeringsambtenaar roekeloos regelrechte leugens vertelt in een poging om Rusland in een kwaad daglicht te stellen, internationale verhoudingen te vergiftigen en reeds gevaarlijke geopolitieke spanningen verder op te voeren.


Het beeld bestaat dat Zijlstra weliswaar niet zelf de uitspraak van Poetin had gehoord maar dat hetgene wat hij zei wel waar is. In het Engels gebruikt men hiervoor het woord 'hearsay' oftewel 'van horen zeggen, roddels of geruchten'. Aangezien niet bekend is van wie de beschuldiging afkomstig is kan de betrouwbaarheid ervan niet worden vastgesteld.

Zoals het artikel verderop stelt:

De beschuldiging door Zijlstra was daarom niet slechts een leugen op basis van "vergissing." Zijn schandelijke publieke verdraaiing van de feiten heeft direct bijgedragen aan de ernstige verslechtering van de geopolitieke verhoudingen. Men zou zelfs kunnen beargumenteren dat zulke verwerpelijke opmerkingen gelijk staan aan uitlokking van oorlog, wat een kardinale misdaad is volgens de juridische principes van Neurenberg.


Het door de AIVD aangeleverde 'bewijs' van het hacken van de Amerikaanse verkiezingen vanuit een Russisch universiteitsgebouw (terwijl in Rusland bekend is dat hun universiteiten worden bespioneerd) past binnen het raamwerk van door het westen opgevoerde agressie tegen Rusland.

Nederland begint zich aan steeds meer oorlogsmisdaden schuldig te maken, onder aanvoering van de Verenigde Staten, die niet hard genoeg achternagelopen kunnen worden. Over de reden voor dat laatste wilde een (voormalige?) minister van defensie een boekje opendoen. Het ging over de deelname van Nederland aan buitenlandse militaire missies en hij zei daarover: "Wat je dan toch ziet is dat een Amerikaanse generaal drie kwartier met je wil praten."

Laten we dit laatste niet vergeten. Wanneer de kleinkinderen ooit vragen waarom Nederland aan al die afschuwelijke en illegale oorlogen heeft meegedaan, dan kun je zeggen: "Wat je dan toch ziet ..."
Annotaties:
| #262495 | 17-03-2018 22:37 | G.B. Wolf
dat Rusland op de een of andere manier in de problemen zou komen.

Hiermee wordt bedoeld: dat Rusland op de een of andere manier in de problemen moet worden gebracht.
Halve Zoolstra moet worden aangeklaagd als oorlogshitser, niet meer, niet minder. De zoveelste joodse schoft.
G.B. Wolf's avatar
aanmelden / inloggen