Door Charles, Op zon 17 aug 2014 11:37, 28 reacties,    

Nederlandse rechter (Hof) stel zionisten gelijk aan het Joodse volk.



Via vandale.nl

an·ti·se·mi·tis·me
(het; o) 1. anti-Joodse gezindheid; Jodenhaat



zi·o·nis·me
(het; o) 1. het streven van een bep. Joodse groepering om een eigen staat te stichten en te behouden




Ten aanzien van verweer A

Het hof is van oordeel dat de uitlating ‘Zionist grijp je kans! Voor een betere wereld!’ in samenhang met een afbeelding van een revolver met omgekeerde loop, alsmede de uitlating ‘Kill zionism before it kills kenny’ (met de afbeelding van Kenny (van) Southpark) niet anders dan als uitingen van antisemitische sentimenten kunnen worden beschouwd, nu aldus immers zionisten worden opgeroepen tot zelfmoord en moord op hen wordt gepropageerd, terwijl het een feit van algemene bekendheid is dat het zionisme een beweging is die een Joods thuisland of Joodse staat ondersteunt in het gebied waar in vroeger tijden de Joodse koninkrijken Israël en Judea lagen.

De uitlating ‘Nationaal Socialisme is zorg voor het volk en zijn toekomst’ kan naar ’s hofs oordeel bezwaarlijk anders worden gezien dan als verheerlijking van het gedachtegoed van het Nationaal Socialisme, welke ideologie zich, zoals algemeen bekend, bij uitstek kenmerkt door rassenleer en antisemitisme, op grond waarvan in de (recente) geschiedenis op grote schaal Joden zijn vermoord.

"Naar het oordeel van het hof kan er aldus geen misverstand over bestaan dat de op de stickers vermelde, antisemitische, teksten en afbeeldingen, beledigend zijn voor en aanzetten tot haat tegen en/of discriminatie van de Joodse gemeenschap wegens haar ras en/of godsdienst. "



Het komt mij voor dat joden afstand nemen van het zionisme?


Autoriteitsconflict der joden


MDI vijand vrije woord
Annotaties:
| #217494 | 17-08-2014 12:02 | hakkietakkie
T is wel leuk hoor die plaatjes van mooie vrouwen, zou je alleen niet kunnen kijken of je zou kunnen redeneren als
plaatje = (on-topic x aantrekkelijke vrouw)

dus in dit geval

xupload140631127666642_thumb.jpg.pagespeed.ic.6J_IVDZYLm.jpg

gezocht op 'sexy zionism'
hakkietakkie's avatar
| #217496 | 17-08-2014 12:12 | Charles
Well doe je ding(zelf) @hktk
Charles's avatar
| #217497 | 17-08-2014 12:14 | Charles
BTW(2) Ik ging voor de sexy Joodse vrouw.(voorkeuren verschillen :-) :-) )
Charles's avatar
| #217498 | 17-08-2014 12:14 | hakkietakkie
zou op zich wel willen maar de edit knop is weg..
't is bedoeld als opbouwende kritiek he :-)
hakkietakkie's avatar
| #217499 | 17-08-2014 12:16 | Charles
Daaom zeg ik toch: "Doe je eigen ding"
No offence taken @HKTK
Charles's avatar
| #217500 | 17-08-2014 12:50 | Antares
Het is wel jammer dat zo'n gek de bal voor het doel heeft gelegd. Het blijft onduidelijk of hierdoor nieuw precedent is geschapen.
Antares's avatar
| #217502 | 17-08-2014 14:09 | Frans Waterman
Deze rechter kan zich beter druk maken over de Nederlander en het Bataafse volk.

Over de Nederlandse diaspora, en de Batavieren vervolgingen wereldwijd lijken me veel belangrijker.

Regio's met significante populaties:

Netherlands
13,236,618 (Ethnic Dutch)
~472,600[2] (Dutch Indonesians)

South Africa 7,000,000 (Dutch ancestry)[3][4]
United States 5,087,191 (Dutch ancestry)[3]
France 1,000,000(Dutch ancestry)[5]
Canada 1,000,000 (Dutch ancestry)[5]

Other countries
Germany 350,000[6]
Australia 335,500 (Dutch ancestry)[7]
Belgium 120,970[8]
New Zealand est. 100,000[9]
Denmark est. 30,000[10]
Switzerland est. 20,000[11]
Turkey est. 15,000[12]
Indonesia 15,000[10]
Norway est. 13,000[13]
Sweden est. 10,000[10]

https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_people
Frans Waterman's avatar
| #217503 | 17-08-2014 14:40 | Ness
Ach kijk, dan hebben de gristenen het dus zo voor elkaar, dat zij hun mentale derrie als wetje kunnen verkopen. Met behulp van een gemankeerde definitie uit de dikke van dale lol

Dus de volgende keer dat er Palestijnen en masse worden afgeslacht, weet U wie U daar medeverantwoordelijk voor moet houden. Dat zootje fossielen heeft in NL de kans niet gekregen de wet voor te schrijven dus dan maar via de EU.

Er is trouwens een precedent geschapen van jewelste. Want men mag blijkbaar sommige godsdiensten niet meer beledigen. En joden zijn blijkbaar officieel een ras.

Hoger beroep graag. Acht de rechter het mogelijk dat een godsdienst door genen van generatie op generatie wordt doorgegeven? Zo nee, waar is de mening dat joden een ras vormen op gebaseerd?
Ness's avatar
| #217504 | 17-08-2014 14:48 | Frans Waterman
Een Nederlander is ook een ras het Bataafse ras, ook wereldwijd vervolgt, ook een gitzwarte geschiedenis.

Het Bataafse volk is eerst uit Brazilië geschopt door de Portugezen en de Brazilianen, uit New York door de Britten, Zuid Afrika door de Britten (genocide op de Bataafse Boeren), Indonesië door de Indonesiërs en de Amerikanen.

De Bataaf moest zich verplicht assimileren (Engels spreken etc verboden klompen te dragen) in Canada, Australië, Nieuw Zeeland etc.
Frans Waterman's avatar
| #217505 | 17-08-2014 15:15 | Charles
@Ness
Mmmm, HB, het was al het Hof, dat zou dan Beroep in Cassatie worden bi de HR.

En joden zijn blijkbaar officieel een ras


Daar denkt deze rechtbank genuanceerder over:

5.4.8. Dit alles brengt mee dat verdachte zich op zijn website opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen, te weten joden, wegens hun godsdienst. Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat joden geen ras zijn, nu joden niet genetisch zijn te onderscheiden en nu gemeenschappelijke afkomst geen voorwaarde is om jood te kunnen zijn. Wel betreft het hier - anders dan verdachte meent - een godsdienst, nu joden in het algemeen het Jodendom aanhangen.
Charles's avatar
| #217506 | 17-08-2014 15:18 | Y.B.
Klinkt een beetje als het Arrest-verdrag '95 2.0

Er is maar 1 ras en dat is de mensheid en we zijn kinderen van Adam. Denk je echter dat je voorouders apen waren zoals Darwin dan hetzij zo. Een ieder zijn of haar geloof of wetenschap.

Kunnen we nu gewoon verder vrienden zijn en elkaar in waarde laten zoals joden in ballingschap leven en mensen die claimen dat ze joods zijn illegaal landen bezetten?

Of gaan we de bankiers hun zin geven door elkaar onze hoofden in te slaan om wat onzinnige zaken?

Stel je eens voor dat er een groep mensen opstaat die claimen dat ze Indianen zijn en grote gedeeltes van de VS gaat herveroveren, omdat de "spirits" dat aan hun hebben beloofd? White-man no understand our spirits, you must smoke peace-pipe and leave us be and our land. Tongue white-man like tongue snake. Say ye, do no.
| #217507 | 17-08-2014 15:23 | Charles
@Y.B.
Kunnen we nu gewoon verder vrienden zijn en elkaar in waarde laten zoals joden in ballingschap leven en mensen die claimen dat ze joods zijn illegaal landen bezetten?


Nope !
Dat is geen verder gaan, dat is de stronthoop bedekken en op die stronoop verder bouwen.

No Thanks!

Eerst zal de shit boven driven, zodat aar afscheid van genomen kan worden.

Openheid, maakt vrij !
Charles's avatar
| #217508 | 17-08-2014 15:25 | Charles
@mijzelf, "hello edit function-ability"
Charles's avatar
| #217509 | 17-08-2014 15:34 | Y.B.
@Charles

Ik ben voor openheid en het liefst wil ik de illegale staat wat bekend staat als Israel zsm ontmanteld zien.

Echter

En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Qoer-aan 5:8
| #217510 | 17-08-2014 15:35 | Ness
nu joden in het algemeen het Jodendom aanhangen.


Kijk, en die stelling is niet houdbaar. Ten eerste is zij niet waar; de meeste socal joden zijn atheist. "in het algemeen' gaat dus niet op.

Ten tweede kan het niet zo zijn dat de godsdienst die in het ouderlijk huis werd aangehangen ten tijde van je geboorte voor de rest van je leven bepalend is.

Ik ben bv katholiek opgevoed en beide ouders waren katholiek; ik ben dus van katholieke afkomst. Maar ik verwerp die godsdienst. Ben ik daarmee een katholieke atheist??! Dat is een contradictio in terminus, en kan dus niet waar zijn.

Waarom worden atheisten van joodse afkomst dan wel hardnekkig joden genoemd en krijgen zij, en hun politieke ideologien, waaronder zionisme, een speciale voorkeursbehandeling, zodat de GEOPOLITIEKE ideologie niet mag worden aangevallen?
Ness's avatar
| #217511 | 17-08-2014 15:37 | Charles
@YB
onrechtvaardig is iets anders dan openheid.
Gelukkig zijn we in het tijds-scharnier aangekomen dat alles wat verborgen was in de openheid komt.

Pak er gewoon wat chips en cocke bij en geniet van het spel :-)
Charles's avatar
| #217512 | 17-08-2014 15:41 | Charles
De rechtbank acht op grond van de onder 4 vervatte bewijsmiddelen bewezen dat verdachte in de periode van 13 juli 2009 tot en met 15 oktober 2009 te Amsterdam zich in het openbaar, schriftelijk, opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen, te weten joden wegens hun ras en/of godsdienst, door uitlatingen op zijn website, te weten http://www.hetzuur.nl, te plaatsen, te weten in het artikel "Driewerf de schijt in" van 13 juli 2009: "waarom alle joden niet gewoon vergast zijn in '40-'45 toen het nog kon" en "Het maakt dat de behoefte ontstaat de holocaust dunnetjes overgedaan te willen zien hebben" en "Misschien moeten joden maar weer eens een ster opgespeld krijgen om eraan herinnerd te worden hoe vervelend het is uitgestoten te zijn."


Ik ga toch die uitspraak t.a.v. de beledigingen van wilders tegen de islam erbij fietsen, want die kreeg volgens mij alle ruimte om de islam/islamieten te schofferen.
Charles's avatar
| #217514 | 17-08-2014 15:53 | Y.B.
@Ness
Iedereen is gelijk maar de andere is net wat meer gelijk en dat is omdat het kapitaal en de leugen heerst en zij die het in handen hebben.
Maar vergeet niet WIJ zijn het kapitaal en wij hebben de kracht om het veranderen, en veranderen gaat het.

Als je de ideologie niet mag aanvallen, val dan de markt aan die het financiert: de zilvermarkt!! Flanken die handel.
| #217516 | 17-08-2014 16:06 | Charles
Via
4.2

Er bestaat geen verschil van mening over dat de “Auswitchcartoon”, op zichzelf beschouwd, beledigend is over een groep mensen, Joden, wegens hun ras. Zij worden er -minst genomen- van beticht de holocaust te overdrijven en dus op dit punt onbetrouwbaar te zijn.


4.7

Op grond van het vorenstaande komt het hof tot het oordeel, dat verdachte zich heeft

schuldig gemaakt aan opzettelijke belediging van een groep mensen wegens hun ras, zoals bedoeld in artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht.


zij op tijdstippen in of omstreeks de periode van 2 februari

2006 tot en met 16 september 2009 te Utrecht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met [betrokkene] zich meermalen,

telkens in het openbaar bij afbeelding opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen, te weten Joden, wegens hun ras
Charles's avatar
| #217517 | 17-08-2014 16:18 | spaceman
@Charles

Op dezelfde gronden zou Wilders aangeklaagd kunnen worden (anti-semitisme) :)


http://nl.wikipedia.org/wiki/Semieten
spaceman's avatar
| #217519 | 17-08-2014 16:54 | Ness
Bovenal vraag ik me af hoe een rechtbank in een zaak over 'anti-semitisme' uberhaupt kan oordelen, aangezien de term zelf nergens op slaat - en inderdaad een uitvinding van de GEOPOLITIEKE ideologie van het zionisme is, een zg socio-engineering tool, bedoeld om grote verwarring te zaaien.

Noem het dan gewoon jodenhaat, en beperk de betekenis van het woord jood tot de godsdienstige. En dan geldt dus, volgens de Nederlandse wet, dat U bv kinderneukers wel mag uitspugen en uitstoten, maar de specifieke groep joden (in godsdienstige zin dus) die van het kinderneuken een religie hebben gemaakt aan de hand van 3500 jaar oude, primitieve en barbaarse Babylonische wetgeving en die vervolgens naar hartelust bedrijven, niet, want dan beledigt U hun godsdienst en dat is *racistisch*.

Tegen de tijd dat de staatsprogapanda dat erdoor heen weet te jassen sluit ik me aan bij de diaspora, FW.
Ness's avatar
| #217520 | 17-08-2014 16:59 | spaceman
Ook de diaspora is een fabeltje.Heeft nooit plaatsgevonden en dat is ook logisch want waarom zou een Romeins bestuurder zijn belastingbetalers verwijderen?
spaceman's avatar
| #217521 | 17-08-2014 17:01 | Ness
Hahahaha spaceman de hele bijbel is een fabel, tot aan de exodus toe, maar ik bedoelde de NL diaspora die FW noemde.
Ness's avatar
| #217522 | 17-08-2014 17:04 | spaceman
@Ness

Okay. LOL :)
spaceman's avatar
| #217525 | 17-08-2014 18:02 | Ness
Het achterliggende idee is, dat aan de op fabels gebaseerde judeo/gristelijke bedenksels een atheistische/seculiere/van god ontdane zuiver geopolitieke, op niet-bestaand ras gebaseerde ideologie ontsproten is, die blijkbaar in NL wettelijk boven alle kritiek verheven is.

Waarmee meteen de staat Israel "bestaansrecht" heeft.
Nu heeft een staat in principe bestaansrecht omdat zij bestaat, en meer is in feite niet nodig. Maar Israel is niet op natuurlijke wijze tot een staat uitgegroeid; de VN heeft Israel op voorwaarden (waar nooit aan is voldaan) bestaansrecht verleend.

Mi heeft de staat Israel wegens ethnische zuiveringen, niet-tolereerbare bezettingspolitiek, oorlogsmisdaden en het weigeren grenzen aan te geven het door de VN verleende bestaansrecht ruimschoots verspeeld. Daarom verzoek ik de VN de staat Israel te schorsen en passende strafmaatregelen op te leggen, en FUK HET ZIONISME. :)
Ness's avatar
| #217527 | 17-08-2014 18:38 | ..................
Een ouwe uitspraak.Ik denk dat hij bestraft is omdat hij nazi ideeen had.

Die uitspraak van jeroen de Krekel is ook dubbelzinnig.George Orwell en the animall farm.
Alle dieren zijn gelijk,alleen het ene dier toch iets meer dan een ander.
Dit is het geval met joden/socalljews die lopen te janken en wel het voor elkaar krijgt iemand te veroordelen,terwijl ene uberzionist Wilders al jaren hetzelfde roept en die nog eens landelijk gehoord word.En die het O.M niet wilt veroordelen.
| #217528 | 17-08-2014 18:48 | Charles
@T
Oudt uitspraken kunnen actueel zijn.
Charles's avatar
| #217890 | 21-08-2014 11:30 | Ness
http://www.hetzuur.nl, te plaatsen, te weten in het artikel "Driewerf de schijt in" van 13 juli 2009: "waarom alle joden niet gewoon vergast zijn in '40-'45 toen het nog kon" en "Het maakt dat de behoefte ontstaat de holocaust dunnetjes overgedaan te willen zien hebben" en "Misschien moeten joden maar weer eens een ster opgespeld krijgen om eraan herinnerd te worden hoe vervelend het is uitgestoten te zijn."


Deze uitspraak is een typisch voorbeeld van zg *anti*propaganda. Dat is propaganda die een tweeledig doel kent, en een kunstmatige minderheidsmening weergeeft.

Ten eerste draait bij de meeste mensen meteen de maag om en worden anderen die vraagtekens hebben bij de officiele holocaust historie meteen in dezelfde hoek als de schrijver gezet, die van enge gek.

Ten tweede dient zo'n website als bevestiging voor alle joden, socal joden en Israeliers dat zij wel degelijk en masse zijn uitgemoord om niets tijdens ww2.

Gelukkig wordt de groep mensen die dit soort sites als propaganda/provocatie sites herkent steeds groter.
Het Zuur kan daarom van mij aan het gas, en tevens het zuur krijgen. De website wordt mi slechts sporadisch bezocht maar deze uitspraak van het hof is natuurlijk wel een succesje.

http://whatreallyhappened.com/fr/content/double-identity-anti-semitic-commenter
http://whatreallyhappened.com/RANCHO/POLITICS/COINTELPRO/newsline.html
Ness's avatar
aanmelden / inloggen