Door community (initieel Best Well), Op zat 25 nov 2017 17:37, 3 reacties, nieuws

Neporanje Leugens (in chronologische volgorde)


De Lage Landen worden al vele eeuwen geterroriseerd door mensen die beweren “Van Oranje” te zijn. Deze leugen gaat terug tot het jaar 1530, zoals hieronder uiteengezet. Daarna zijn deze Neporanjes doorgegaan met liegen, om zo de Lage Landen leeg te blijven roven. Dat de in Nederland door de (r)overheid erkende scholen deze neporanje leugens maar blijven herhalen zegt genoeg over het machtsmisbruik door deze liegende en rovende Neporanjes.

3 augustus 1530: De laatste echte Prince d’Orange (genaamd Philibert de Chalon) sterft; daarna gaan de Van Nassau’s illegaal met deze adellijke titel aan de haal, die ze naar het Nederlands vertalen als “prince van Orangien”. Die misleiding werd bedacht door Claudia de Chalon (1498 – 1521), die getrouwd was met Hendrik van Nassau (1483 – 1538), graaf van Nassau en heer van Breda. Via deze misleiding erfde haar zoon Reynaert van Nassau (1519 – 1544) de adellijke titel van zijn oom (wat wettelijk helemaal niet mogelijk was), op voorwaarde dat hij zich voortaan “René de Chalon” zou noemen.

18 juli 1544: In dienst van keizer Karel V sneuvelt René de Chalon tijdens het beleg van Saint-Dizier, in het noordoosten van Frankrijk. Via een volgende onwettige truc wordt zijn titel overgeheveld aan zijn 11-jarige neefje Wilhelm von Nassau-Dillenburg (1533 – 1584), die 15 jaar later door koning Filips II van Spanje werd aangesteld als Stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Maar acht jaar later legde deze “Willem de Zwijger” zijn functies neer, om vervolgens vanaf oktober 1568 tegen zijn voormalige baas een oorlog te beginnen die tachtig jaar zou duren.

15 maart 1580: Filips II verklaart Wilhelm van Nassau, “prince van Orangien”, vogelvrij. Vier maanden later, op dinsdag 10 juli 1584, werd de zwijgzame Wilhelm doodgeschoten door Balthasar Gérard, die daarvoor vier dagen later ter dood werd gebracht.

14 november 1585: Maurits van Nassau wordt door de Republiek der Nederlanden benoemd tot stadhouder van Holland en Zeeland (maar niet ook van Utrecht, zoals zijn vader 26 jaar eerder). Ook nu halen de Van Nassau’s weer een truc uit door hem de zelfbedachte titel “Gebooren Prince van Orangien” te geven, want de titel “Prince van Orangien” werd toen nog gedragen door zijn oudere broer Filips Willem, die in gevangenschap leefde in Spanje. Wanneer deze oudste zoon van Willem de Zwijger op 20 februari 1618 te Brussel overlijdt, wordt zijn illegale adellijke titel razendsnel overgeheveld naar zijn jongere broer.

23 april 1625: Nadat ook de tweede zoon van Willem de Zwijger (ook wel aangeduid als Willem I) overlijdt komt het stadshouderschap en de illegale adellijke titel terecht bij diens derde zoon: Frederik Hendrik van Nassau (1584 – 1647), die vervolgens wordt opgevold door zijn oudste zoon Willem (1626 – 1650), vernoemd naar zijn opa. Om verwarring te voorkomen wordt opa Willem de Zwijger ook wel aangeduid als Willem I, en zijn kleinzoon en derde opvolger als Willem II (waarnaar een voetbalclub in Tilburg is vernoemd).

30 juli 1650: Willem II van Nassau voert een staatgreep uit om de macht over de Republiek der Nederlanden te verkrijgen, samen met Willem Frederik van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland. Deze mislukt. Nog in datzelfde jaar, op 6 november 1650, overlijdt de 24-jarige Willem II aan de pokken. Hij had op dat moment geen nakomeling om zijn illegale adellijke titel aan door te geven. Wel was zijn vrouw hoogzwanger, maar of het een jongetje zou worden wisten de Van Nassau’s niet.

14 november 1650: De weduwe van Willem II bevalt van een jongetje. Hij werd Willem Hendrik van Nassau genoemd. De Van Nassau’s waren er als de kippen bij om hem als Willem III de titel “Prince van Orangien” te laten erven.

8 maart 1702: De homoseksuele Willem III (destijds zowel Koning van Engeland, Schotland en Ierland als Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelre & Zutphen, Overijssel en Drenthe) sterft op 51-jarige leeftijd kinderloos. Via zijn 14-jarige neefje (Johan Willem Friso van Nassau-Dietz), die toen Stadhouder van Friesland was, kregen de Van Nassau’s langzaam maar zeker, provincie voor procincie, de Lage Landen opnieuw in hun greep. Ook hier schoven de Van Nassau’s de illegale titel “Prince van Orangien” weer gewoon door van oom naar neefje.

14 juli 1711: Johan Willem Friso van Nassau-Dietz wil het Hollandsch Diep oversteken om zo naar Den Haag te kunnen, in verband met een bespreking met zijn rivaal, Frederik van Pruisen, over de erfenis van zijn achterneef koning-stadhouder Willem III, maar hij verdrinkt. En weer is er geen mannelijke nakomeling om de illegale titel aan door te geven. Er was wel weer een baby op komst. Maar of een jongetje zou worden was onbekend?

1 september 1711: De baby blijkt (gelukkig) een jongetje te zijn. Hij werd Willem Karel Hendrik Friso van Nassau-Dietz genoemd. En weer waren de Van Nassau’s er als de kippen bij om hem als Willem IV de titel “Prince van Orangien” te laten erven. Zijn moeder krijgt als regentes de macht in handen.

11 april 1713: Het voormalige prinsdom “D’Orange” komt via het in Utrecht getekende Vredesverdrag tussen Frankrijk en Pruisen officieel in handen van de Fransen, maar officieus was dit al zo sinds 1673. Dat de Friese tak van de Van Nassau’s nadien aanspraak zou kunnen maken op de (allang-vergane) titel “Prince van Orangien” is nergens vastgelegd.

22 oktober 1751: Willem IV sterft op 40-jarige leeftijd. Zijn enige zoon is op dat moment 2½ jaar oud. Er waren maar liefst drie regentes nodig om de tijd tot aan diens meerderjarigheid vol te maken: eerst zijn moeder (die stierf in 1759), toen zijn vaders moeder (die stierf in 1765, en die ook al regentes was geweest voor zijn vader), en vervolgens zijn 5-jaar oudere zus Wilhelmine Carolina. Op zijn 20e verjaardag (op 8 maart 1766) wordt Willem Batavus van Nassau-Dietz meerderjarig verklaard, en wordt hij als Willem V officieel “Erfstadhouder der Verenigde Nederlanden”.

30 januari 1795: Willem V vlucht met zijn gezin naar Engeland, en doet nog zes jaar lang net alsof hij nog zeggenschap over de door de Fransen bevrijdde Nederlanden zou hebben. Pas in december 1801 deed hij formeel afstand van al zijn “rechten” als “erfstadhouder”. Ondertussen was de Bataafse Republiek allang gaande (die was zelfs al uitgeroepen voordat hij met zijn staart tussen de benen het Kanaal overstak).

6 december 1813: De oudste (en op dat moment enige) zoon van de gevluchtte “Erfstadhouder” roept zichzelf als Willem I bij terugkomst in de Lage Landen uit tot “Soevereine Prins van de Verenigde Nederlanden”. Vijftien maanden later (op 16 maart 1815) maakte hij op 42-jarige leeftijd daar “Koning der Nederlanden” van, en nog weer drie maanden later (op 9 juni 1815) voegde hij daar “Groothertog van Luxemburg” aan toe. Van hem is de wapenspreuk van de Van Nassau’s afkomstig, die sinds dat jaar (1815) werd opgedrongen aan de Nederlanden: “je maintiendrai” (ik zal handhaven).

7 oktober 1840: De 47-jarige Willem Frederik George Lodewijk van Nassau wordt na zijn vader de tweede “Koning der Nederlanden” als Willem II.

17 maart 1849: De 32-jarige Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van Nassau wordt na zijn vader en zijn grootvader de derde “Koning der Nederlanden” als Willem III. Hij trouwde in 1839 met Sophia von Württemberg (1818 – 1877), en ze kregen drie zonen: Willem, Maurits en Alexander. Deze seksueel zeer perverse man werd “Koning Gorilla” genoemd. Hierdoor liep hij op latere leeftijd syfilis op, met onvruchtbaarheid als gevolg.

7 januari 1879: De onvruchtbare “Koning Gorilla” trouwt op 61-jarige leeftijd opnieuw (1½ jaar na het overlijden van zijn eerste vrouw), nu met de 20-jarige Emma von Waldeck und Pyrmont. Dit was nodig omdat geen van zijn drie zonen uit zijn eerste huwelijk voor nakomelingen zouden zorgen. De jongste zoon (Alexander) was homoseksueel; de middelste zoon (Maurits) was al op 6-jarige leeftijd overleden; en de oudste zoon (Willem) was in 1877 ook uit zijn laatste functie ontheven als gevolg van zijn rebellie, veroorzaakt doordat zijn gewenste huwelijk niet werd toegestaan. Het uiterlijke-schijn-huwelijk van de oude “Koning Gorilla” met de jonge Emma was namelijk nodig om nieuwe een nakomelingenlijn te verkrijgen. In het geheim werd Emma vervolgens “gedekt” door adjudant Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz (1846 – 1916), de persoonlijke assistent van “Koning Gorilla”.

31 augustus 1880: Emma bevalt van een dochter, die als naam krijgt “Wilhelmina Helena Pauline Maria”. Net als haar biologische vader (De Ranitz) lijdt Emma’s dochter aan toondoofheid, wat een erfelijk aandoening is. Wanneer vervolgens in 1890 “Koning Gorilla” overlijdt eindigt daarmee tevens zijn nakomelingenlijn, want zijn beide andere zonen waren toen ook al overleden. Dat Wilhelmina zich zowel “Van Nassau” als “Van Oranje” noemde was dus een dubbele leugen. En die dubbele leugen bleef daarna een eigen leven leiden.

30 april 1909: Omdat het Wilhelmina maar niet lukt om zelf kinderen te krijgen (ze kreeg in totaal vier miskramen en een doodgeboren jongetje) wordt uiteindelijk maar in het allergrootste geheim een pasgeboren meisje geadopteerd. Deze baby kreeg als naam Juliana (voluit: “Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina zu Mecklenburg”), en kreeg de zelfbedachte titel “Prinses van Orange”. In 1960, beweerde een bewoonster van het bejaardentehuis Nijenstede in Amersfoort, die destijds in Soest woonde, dat Juliana haar dochter was. Ook zou de huisgynaecoloog van de “koninklijke” familie vanaf juni 1961 opgesloten zijn in een psychiatrische instelling, opdat dit geheim (of het tweede geheim van Juliana, zoals hieronder beschreven staat) verborgen zou blijven. Officieel werd overigens B.J. Kouwer (1861 – 1933) genoemd als de gynaecoloog die bij de geboorte van Juliana aanwezig zou zijn geweest, wat zijn carrière bepaald geen windeieren heeft gelegd.
11 maart 1927: De 17-jarige Juliana bevalt van een dochter die is verwerkt door haar stiefvader Heinrich zu Mecklenburg (1876 – 1934). Deze pasgeboren baby werd onmiddellijk overgebracht naar het tehuis “Moederheil” te Breda onder de naam “Maria Jacoba Roovers”.

10 mei 1932: Het afschuwelijke familielied van de Van Nassau’s wordt ingesteld als Nederlands “volkslied”.

7 januari 1937: Ter nagedachtenis aan het tweede huwelijk van “Koning Gorilla”, 58 jaar eerder, trouwt Juliana op deze dag met Nazi-sympathisant Bernhard zur Lippe, die twee jaar jonger dan haar was. Uit dit huwelijk worden nog eens vier dochters van Juliana geboren: Beatrix, Irene, Margriet en Christina.

13 mei 1940: Wilhelmina vlucht naar buiten het Nederlandse grondgebied, wat in die tijd in strijd was met de grondwet. Daarmee heeft ze haar eigen regering ook nog eens ongrondwettelijk gemaakt.

10 maart 1966: Beatrix zur Lippe trouwt met de homoseksuele Claus von Amsberg. Ze kregen drie zonen: Alex, Friso en Constantijn.

30 april 1980: De kroning van Beatrix zur Lippe leidt tot flinke rellen. Ze zou tot op de dag nauwkeurig precies 33 jaar lang het onwettige staatshoofd in de Nederlanden spelen. Zou het toeval zijn dat de Numerologische waarde van “Orange” eveneens (6+9+1+5+7+5=) 33 is?

2 februari 2002: Alex von Amsberg, beter bekend als Willy, trouwt op deze 33e dag van het jaar 2002 met zijn verre achternicht Máxima Zorreguieta. Opgeteld geeft de datum 02-02-2002 de Numerologische waarde van 8, wat staat voor macht.

24 april 2004: Hoewel Friso von Amsberg helemaal naar zijn vader aardt, en hij dus eveneens homoseksueel is, trouwt hij, anderhalf jaar na het overlijden van zijn vader, voor de uiterlijke schijn met Mabel Wisse Smit. Aan zijn ski-ongeluk (op 17 februari 2012) zat een luchtje, en aan zijn vermeende overlijden (op 12 augustus 2013) al helemaal.

30 april 2013: Willy wordt de roverkoning van de Lage Landen, en zijn vrouw Máxi de nieuwe juntakoningin. Opgeteld geeft deze datum de waarde van (3+0 + 4 + 2+0+1+3 =) 13. Hij veranderende de jaarlijkse Koninginnedag op 30 april (sinds 1949) naar de Koningsdag op 27 april. Opgeteld geeft 27 plus april (de 4e maand) eveneens (2+7 + 4 =) 13. Uiteraard is dat allemaal gewoon toeval. Of toch niet?

Annotaties:
| #261369 | 25-11-2017 21:54 | ouwe knar
LOL.
https://debataafschecourant.wordpress.com/2017/09/04/lafaards-van-oranje/
https://debataafschecourant.wordpress.com/2017/09/05/de-hofkliek-in-den-haag/
En er is nog veel meer te vinden op internet.

prinses-beatrix-okt-15-l+(1).jpg
14224756_1085354568220791_7364420154220897765_n.jpg Een beginnend alzheimertje.
people-reagan-birthday.jpg

Jammer, persoonlijk geloof ik wel in een mogelijke meerwaarde van 'n koningshuis. Alleen ontsporen er nogal wat... Tja, nurture - nature?
ouwe knar's avatar
| #261370 | 25-11-2017 22:09 | Best Well
macht corrumpeert
Best Well's avatar
| #262497 | 17-03-2018 23:03 | G.B. Wolf
Dus alles van ná dinsdag 10 juli 1584 mag als geschiedsvervalsing worden beschouwd. Daarvóór kan je nog de zaak afdoen als een 'foutje van de -kuch- burgerlijke stand', maar daarna is ronduit geschiedsvervalsing. Wat doen die oranjes er nog toe? Een homo die zich voortplant? Die moet nog worden geboren. Geen ene fuck? En dan toch maar plunderen? Opzouten die zooi! Het wordt tijd, dat die oranje-aanhangers eens gaan kijken, hoe het zich werkelijk heeft ontwikkeld. Eén grote gore leugen.
En dat noemt zich het koninklijk huis. Bwaahaahaaa. Net zoals B.v.L.B.: Één grote leugen! Nederland=Bananenrepubliek.
Conclusie: Ná dinsdag 10 juli 1584 ging het mis, eigenlijk na 1530, maar het verschil was een foutje, moet kunnen. Tog?
G.B. Wolf's avatar
aanmelden / inloggen