Door community (initieel spaceman), Op maa 12 okt 2015 19:19, 34 reacties,    

Nieuwe wereldorde, illuminati en vrijmetselarijDe 'Nieuwe wereldorde' (NWO) is verzonnen door de tsaristische geheime dienst eind 19e eeuw en in een falsificatie gepubliceerd als de zgn. 'Protocollen van de wijzen van Zion' om het eerste zionistische congres in Genève in een kwaad daglicht te stellen. De propagandamachine van Hitler gooide daar een schepje bovenop door dit antisemitisch bedoelde geschrift nader te betrekken bij vrijmetselarij. Aan het eind van dit bericht zal ik nader ingaan op deze falsificatie.

Maar de NWO wordt niet alleen aan een joods-maçonniek complot toegeschreven. Fanatieke christenen en moslims koesteren weerstand tegen de (imaginaire) Illuminati, die zij juist weer zien als de grondlegger van de NWO, die macht over de wereld zou zoeken. Vrijmetselaren en deze imaginaire illuminati hebben overigens niets met elkaar te maken. Illuminati is de naam voor zeer verschillende vroegere genootschappen. De oudst bekende hiervan is het Spaanse genootschap Alumbrados (letterlijk: de verlichten), die zich in de 16e en 17e eeuw bezig hield met innerlijk leven en mystiek.

Hiernaast bestond er in Frankrijk een groep onder invloed van Joodse en Arabische mystiek, het werk van Erasmus, de moderne devotie en het quiëtisme en die antihiërarchische ideeën aanhing. Deze groeperingen kwamen van 1527 onder vuur te liggen door de inquisitie. Velen werden vervolgd.

De bekendste Illuminati zijn lid van de door Adam Weishaupt in het leven geroepen "Orde der Volmaakbaren". Tot deze groep behoorden o.a. Herder en Goethe (vrijmetselaar). De geschiedenis van de Beierse Illuminati begon in 1776, toen mensen uit de vrijmetselarij met door de jezuïeten opgevoede Adam Weishaupt in Ingolstadt een orde stichtten onder de naam Gesellschaft der Perfectibilisten. Het hoofddoel was de reformatie van de kerk en de emancipatie van de burgerij.

De organisatie (dus niet de inhoud) van deze Illuminati was gebaseerd op de vrijmetselarij, maar behoorde daar niet toe. Karel Theodoor verbood de Illuminati op vele gronden, waaronder de inmenging in de buitenlandse politiek. 111 jaar na het verbod werd de orde in 1896 opnieuw opgericht. Sinds een vernieuwing van de orde in 1926 opereerde ze vanuit Berlijn, echter in 1929 is ze weer opgeheven.

In veel recente populaire en historisch ongefundeerde complottheorieën spelen 'de Illuminati' een rol. De Illuminati werden gepopulariseerd door de romans en films.De illuminatie van Beieren worden genoemd in de bestseller ‘De slinger van Foucault’ van Umberto Eco. Daarnaast komen Illuminati voor in de eerste Tomb Raider film, Deus Ex en in het boek Het Bernini Mysterie van Dan Brown, dat verfilmd werd: Angels & Demons (mei 2009). De protocollen van de wijzen van Zion spelen een hoofdrol in de nieuwste roman van Umberto Eco 'De begraafplaats van Praag', waarin hij historisch verantwoord aantoont dat het om een falsificatie gaat.

Voor wat betreft die 'protocollen' citeer ik graag uit een artikel in het Britse dagblad de Times, die de geschiedenis van het pamflet aardig wist samen te vatten:

Our Correspondent, whose attention was called to the matter, found on examination that the "Protocols" consisted in the main of clumsy plagiarisms from this little French book, which he has forwarded to us. The book had no title-page, but we identified it in the British Museum as a political pamphlet directed against Napoleon III. and published in Brussels in 1865 by a French lawyer named Maurice Joly, and entitled "Dialogue aux Enfers entre Machiavel et Montesquieu." The book was published anonymously, but the author was immediately seized by Napoleon's police and sentenced to a term of imprisonment. A second edition was published in Brussels in 1868, with the author's name and a note on his imprisonment.

The author of the "Protocols" simply copied from the "Dialogues" a number of passages in which Machiavelli is made to enunciate the doctrines and tactics of despotism as they were at that time practised by Napoleon, and put them into the mouth of an imaginary Jewish Elder. There can be little doubt that the forgery was perpetrated by some member of the Russian Secret Police. Nilus, who may have acted in good faith, declared that the manuscript of the "Protocols" had been given him by an official named Alexander Sukhotin, who professed to have received it from a woman who had stolen it from an Elder of Zion. On the leather back of the copy of the "Dialogues" sent us by our Correspondent we notice the letters A.S., and, seeing that the book was bought from an ex-officer of the Secret Police, it seems possible that this copy belonged at one time to Sukhotin, and that it was the copy actually used in the compilation of the "Protocols."

For many years there was a close connexion between the Russian and the French police, and one of the confiscated copies of Joly's book may easily have falled into the hands of a Russian agent—such as Rachkovsky, at one time head of the Russian Secret Police in Paris, to whom other and more clumsy forgeries have been traced—and may have inspired him to invent a weapon for use against Jewish revolutionaries. At any rate, the fact of the plagiarism has now been conclusively established, and the legend may be allowed to pass into oblivion. The historical interest of the discovery is considerable, though, as we have indicated, it does not, in our opinion, affect the Jewish problem, which happily, in this country, cannot be said to exist in its Continental form.

Voor wat betreft die vrijmetselaren in de hoogste graden kan ik kort zijn. Er bestaan geen werkelijke hoogste graden. Er bestaan aanvullende of vervolg graden. De leden ervan zijn niet meer en niet hoger dan de net aangenomen Leerling-vrijmetselaar. In het huidige hoofdbestuur van de Orde (dat zijn wel de hoogste vrijmetselaren) zitten maar enkele leden die lid zijn van die aanvullende graden. De Grootmeester is er in het geheel geen lid van.

De aanvullende graden of 'andere obediënties', zoals de vaak genoemde Schotse ritus, bieden Meester-vrijmetselaren (en dat zijn ongeveer dus alle vrijmetselaren) op filosofische wijze verder inzicht in datgene waar de vrijmetselarij voor staat: 'verbeter de wereld, begin bij jezelf'.

Het zou ook onlogisch zijn te denken dat je een wereldwijde levensbeschouwelijke beweging met honderdduizenden leden, die van niets weten en het er ongetwijfeld ook hartgrondig mee oneens zouden zijn, zou kunnen inzetten voor zoiets als die imaginaire NWO. Wat voor nut heeft het dan, dat enkele leden zich op hun vrijmetselaarsschap zouden beroepen bij hun streven naar zoiets als de NWO?

Maar wie erin wil blijven geloven zal altijd wel iets verzinnen om dat aan te tonen. Er blijven ook mensen rondlopen die denken dat Elvis Presley en Michael Jackson nog leven. Ons doet het echter pijn. Wij ontlenen veel waarde aan wat wij in de vrijmetselarij beleven. Wij trachten door wat wij samen vormgeven een beter mens te worden dan wij eerst waren en zo bij te dragen aan een betere maatschappij, ieder op eigen wijze en naar eigen inzicht. Wat een beter mens is of een betere maatschappij mag iedere vrijmetselaar namelijk zelf bepalen. De vrijmetselarij heeft daarover geen standpunten. In Loges is dan ook ieder politiek of religieus debat verboden, net als zakendoen trouwens.

Paul Marselje
Annotaties:
| #238362 | 12-10-2015 23:13 | prochrist
Illuminati is de naam voor zeer verschillende vroegere genootschappen. De oudst bekende hiervan is het Spaanse genootschap Alumbrados (letterlijk: de verlichten), die zich in de 16e en 17e eeuw bezig hield met innerlijk leven en mystiek.

Bovenstaande ziet er zeer onschuldig uit maar men is vergeten te vertellen waarom ze ‘de verlichten’ worden genoemd en wat deze verlichten verstaan onder “zich bezighouden met innerlijk leven en mystiek”.
prochrist's avatar
| #238367 | 13-10-2015 03:23 | ..................
Zowel de kerk als de islam NWO was in die tijd.
Nu zijn het de atheisten die samen met de cristenen die zich hebben vernieuwd in een NEW AGE cultus die een NWO willen creeeren.
Ook moslims willen weer hun NWO creeeren.

Dit moet de Clash of Civilizations worden waar de NWO op uit is om chaos te creeeren.


Vandaag kwam de aap ook al uit de mouw dat alle gelukzoekers aan het werk moeten.
Lagere lonen en verdringing van de arbeidsmarkt.
Dat gaat gewoon fout onderling.

En ook religie's zijn GOYIM.

Belangrijkste kenmerk voor religie;s zijn de dogma's.
Zolang er een dogma is,er oorlog zal bestaan tussen volkeren.Ook deze democratie is een dogma.
Al beginnen meer mensen in te zien dat je voor de gek word gehouden door de leiders.Jammer alleen dat ze op een Wilders gaan stemmen.Een wolf in schaapskleding uit een VVD nest die het volk voor de gek houd dat het voor het volk opkomt.
| #238372 | 13-10-2015 08:52 | spaceman
@tamso

De vrijmetselarij is on-dogmatisch..Maar okay...Elvis is alive!-:)
spaceman's avatar
| #238377 | 13-10-2015 10:00 | ..................
De vrijmetselarij waar het topic over gaat,gaat alleen om een tijdvak vanaf 1776.
Terwijl de vrijmetselarij veel langer bestaat dan dat.
En ik zeg niet dat vrijmetselaars een dogma bevatten.
Het is een occulte leer.Iets wat wij niet begrijpen en daarom heet het ook een geheime leer.
De freemaisons zijn geen religie.Het zijn sekte's die ergens in geloven.
Het zijn wel machtige figuren,anders zit je nooit zo hoog op de ladder.
Religie's zijn er om een kudde te vormen.Die schapen worden een dogma voorgehouden.

Daar heb ik het over.

Ook de democratie is een dogma.
Ook al weten de burgers dat ze genaaid worden door hun politiek.ze braaf gaan stemmen elke 4 jaar,in de hoop dat er een betere partij zal komen.
Het zijn corrupte figuren die het systeem potdicht houden waar buitenstanders niet tussen komen.
| #238386 | 13-10-2015 11:02 | spaceman
@Tamso

Nope, Niks occults of geheims aan de VM..Er zijn andere ordes die dat wel zijn zoals Ordre Reau Croix ( ben ik ook aan verbonden). In Den Haag heb je de traditionele Martinisten Order.

De VM is voortgekomen uit de Rozenkruisers en de eerste VM loge werd in Londen gesticht.Maar goed, de geschiedenis van de vm is niet zo belangrijk.Misschien interessant voor je:

http://hautsgrades.over-blog.com/article-l-initiation-au-grade-de-reau-croix-111614529.html
spaceman's avatar
| #238390 | 13-10-2015 11:39 | ..................
Ik spreek geen frans.
Die links zeg me niks.
Ik weet dat de rozekruizers ook freemaisons waren.
Je heb ook nog de jezuieten bende.
De ridders van malta.
Ook de islam is occult.
En de kerk
Dat hele jezus gedoe gezwam is.

Zoals ik het zie,is de verlichting/illuminatie jezelf kennen.
Begrijp je wie je bent,of wat je bent,je verlicht bent en vrij bent om te denken wat je maar wilt denken.Tenminste dat je door leert denken en niemand jouw komt vertellen hoe je moet denken.
Dogma's in de plaats wat het je heeft verplicht zo te denken leert je niet doordenken.
Daardoor je een kuddenvolk creeert.

Over de freemaisons kan ik ook een ander voorbeeld noemen.
Het aanbidden van satan.
De gristenwereld en de islam ons doen geloven dat satan het tegenbeeld is van de schepper.En alles wilt imiteren.

Terwijl juist bepaalde aanhangers van die satancult vredelievende mensen zijn.

Als ik het heb over freemaisons die een goal willen bereiken zoals deze NWO door wereldwijd oorlog te voeren,dat geen vredelievende mensen zijn.Het gaat om een uiteindelijke wereldmacht.Of controle over alles.En dat doen ze door mindcontrole.Wat ook het geloven in religie's is.
Eigenlijk willen ze allemaal hetzelfde.
En om dat te bereiken kan alleen door geweld.
Of gebruik van geweld om een ander te domineren.

Law of the jungle. .

Eigenlijk kan je gewoon stellen dat alles BULLSHIT is wat we elkaar wijsmaken.
Het is eten,of gegeten worden.
Of dat een dominante/de dominante figuren strijden om een leiderschap.
| #238394 | 13-10-2015 13:45 | Unseen
Leuk dat een beginnend lid van de vrijmetselaars op Zaplog denkt te kunnen uitleggen hoe deze geheime organisatie in elkaar steekt.
De vrijmetselaars is een geheime club, waarbij, net zoals in een wereldwijd concern, de schoonmaker geen idee heeft wat de directie bespreekt. (no offence)
Dat de schoonmaker, vanuit zijn gemis aan kennis aan iedereen verteld dat hij zeker weet dat het wereldwijde concern alleen maar goed wil, is de schoonmaker aan te prijzen, edoch is van een enkele betekenis. Het is een gemis aan kennis.

Zo ook bij de vrijmetselaars, dient men rituelen uit te voeren met geheime betekenissen en geheime teksten om een graad te kunnen stijgen. Alles gebeurt aar op een "need to know basis".

Je hoeft maar bij U-tube te kijken hoeveel wereldleiders spreken van een New World order, te kijken naar het Vrijheidsbeeld in America (geschonken aan de vrijmetselaars door de Franse vrijmetselaars, de symboliek op de Amerikaanse dollar, uitgegeven door de vrijmetselaars bank enz., enz.

Ik ga hier geen verdere "Feniks discussie" over voeren, ik heb meer te doen. Zaplog maar eens vrijmetselaars, illuminatie en NWO en de bewijzen liggen opgestapeld klaar.

@Tom
Mmmm het eten of gegeten worden, survival of the fittest. wie het beste is aangepast, overleefd.
Betreft het eten of gegeten, geldt dit vooral bij sommigen roofdieren. (wat zou een koe moeten doen ? een wolf gaan opeten ?)
Edoch, de zelfde diersoort zorgt voor de groep, moeder dieren verzorgen elkaars kinderen, zwakkeren worden beschermd. Mannetjes voeden de hele groep.

De mens wijkt daar in (door het huidige paternalisme) ernstig van af. Alleen bij de mens, is de mens in dit tijdgewricht elkander aan het bestrijden. Elkander gaan zien als vijand (aangeleerde strijd, het begint op school, daar wordt de strijd aangeleerd).
Er wordt ingespeeld op angsten, angsten om te kort te komen, niet geaccepteerd te zijn, niet mee te tellen er niet bij te horen enz., enz. De persoonlijkheid van de mens wordt afgebroken op school


Echter er zijn ook andere soorten van samenleving mogelijk, die zijn op het matriarchaat gebaseerd, gebaseerd op mede dogen elkaar helpen. Vrouwen hebben daar de leiding en mannen spelen daar een meer ondergeschikte rol.
http://www.femtopia.nl/matriarchaat/matriarchaat.html
Unseen's avatar
| #238395 | 13-10-2015 14:24 | ouwe knar
Vrouwen hebben daar de leiding
Leuk dat naar aanleiding van dit artikel vrouwen het opeens alleen voor het zeggen zouden moeten hebben. Lijkt mij persoonlijk niet de oplossing om van de ene naar de andere kant door te slaan.

Een paar tietjes en een kutje geeft geen enkele garantie op 'echte' vrouwelijkheid, zo je wilt menslievendheid.
Vrouwen kunnen zulke ongelofelijk arrogante gifslangen zijn, sprekend met gespleten tong. DI MAMMA. jajaja.

Doe mij maar een gezonde mix van beiden.
ouwe knar's avatar
| #238396 | 13-10-2015 14:25 | spaceman
@Unseen

Over welk beginnend lid heb je het eigenlijk? Heb je het over Paul Marselje? Die is zo'n 40 jaar broeder en lid van het bestuur LOL

En ga geen oordeel geven over iets wat je helemaal niet kent.

En ja...Michael Jackson leeft nog. -:)
spaceman's avatar
| #238397 | 13-10-2015 14:50 | Unseen
Oke spaceman, fijn dat je als vrijmetselaar tot de conclusie gekomen bent dat Michael Jackson leeft.
Ik heb het over jou als beginnend lid, verder als iemand 40 jaar lid is van die geheime vrijmetselaars club, zegt dat NIETS over de graad die hij behaalt heeft.

En waarom zou ik uitingen van een lid van een geheime club geloven ? Als de vrijmetselaars niets te verbergen hadden zou heel de club open zijn, zonder geheim houdingen.

Sluiproutes van de macht.

Begrijpelijk dat je als lid van die geheime club je club in het zonnetje wilt zetten, dat doet feniks ook met zijn farmacie club, echter zowel op Zaplog, als op het internet als in de literatuur zijn duidelijk de geheime clubs, waaronder de vrijmetselaars doorgelicht en bekend als geheime naar wereld macht strevende organisaties.

Ik geef een oordeel als ik dat wil ! Daar heb ik geen toestemming van nodig van een lid van een geheimzinnige club !
Unseen's avatar
| #238398 | 13-10-2015 14:56 | spaceman
@Unseen

Uh..neuh..geen leerling of gezel meer ( dat zijn de juiste uitdrukkingen). Weet je...dan geloof je het niet. Ook goed! Maar ja..leven is zo saai zonder complotjes en kereltjes en vrouwtjes ( ja, die ook hoor Le Droit Humain) die de wereld willen overnemen.LOL Man man man..Ik schud mijn hoofd maar weer eens over zoveel onbenul.
spaceman's avatar
| #238399 | 13-10-2015 15:12 | Unseen
Zoals ik al aangaf, het is een feniks-discussie.

Hoe weerleg je het ontstaan van de vrijmetselaars-FED ?
Hoe weerleg je dat vrijmetselaar Harry L. Baum in het macconieke blad New Age schrijft Dat de natie gevoed is door het gedachte goed van de vrijmetselaarij. enz., enz. (zie link)
Zie link
Hoe ontken je de vrijmetselaars samenzwering om de FED op te richten ?
Complot betekend samenzwering, als je echt van mening bent dat geen groepen mensen samenzweren om bepaalde doelen te bereiken dan ga ik glimlachen !
Unseen's avatar
| #238400 | 13-10-2015 15:30 | spaceman
@Unseen

Ik ben dat helemaal niet van plan. Laat een ieder geloven wat hij/zij geloven wil. En als je dan toch goed wil quoten dan haal je Albert Pike van stal. Morals and Dogma. Sinds de jaren '50 van de vorige eeuw wordt dat boek niet meer uitgedeeld.( zie link beneden). En over de geheimhouding van de rituelen? Heel simpel.Een profaan zou het niet begrijpen want het is een psychodrama dat op de kandidaat inwerkt.Het is heel persoonlijk.

Samenzweringen? Ja...die bestaan. Kijk maar naar de banken, het TTIP/ CETA verdrag, invallen landen in het M.O. Maar dat is volkomen anti-maçonniek.Ik kan ook nog de goudmanipulatie noemen, man..voorbeelden ten over. Wat je misschien niet weet , is dat vrijmetselaars door Hitler werden geïnterneerd in concentratiekampen.Ze moesten een rode driekhoek dragen.Iemand als Grootmeester Hermannus van Tongeren is in het kamp overleden.Hij steunde ook het verzet. Dus hoezo een maçonniek complot? Hoezo wereldoverheersing?

Veel lees plezier: http://www.sacred-texts.com/mas/md/
spaceman's avatar
| #238401 | 13-10-2015 16:00 | Unseen
Dat bedoel ik met een feniks discussie.

Eerst maak je mij belachelijk inzake complotten, dan bestaan ze opeens wel volgens jou.
Eerst beweer je dat er niets geheim is aan de vm, dan beweer je weer dat de rituelen wel geheim zijn.
Eerst zeg je dat de vm niets geheimzinnigs doen dan verwijs ik naar de vm bank van de US FED, dan weiger je dat te weer leggen en dan geef je in je laatste reactie aan dat er toch banken bij samenzweringen zijn betrokken.
Eerst beweer je dat er geen complotten zijn om de wereld over te nemen en dan verwijs je daarna weer zelf naar "TTIP/ CETA verdrag, invallen landen in het M.O."
Eerst beweer je dat dus de invallen in het MO geen vm acties zijn, echter in het door mij aangehaalde boek wordt uitgelegd dat de Amerikaanse regering aangestuurd wordt door de vm....

Zoals ik al aangaf, bij de vm wordt info gedeeld op een need to kno basis.
Het komt bij mijn hetzelfde over als die sollicitant die verrukt over Monsato sprak. Tijdens het sollicitatie gesprek gaf hij aan hoe graag hij wilde bijdragen aan de voedsel te korten, het ontwerpen van beter voedsel enz., enz.
Waarop Monsanto reageert, Jawel, dat is mooi, maar we zijn hier wel om geld te verdienen hoor.

Prima als je weigert de onjuistheid aan te geven van het door mij aangehaalde boek, maar dan wordt het een beetje een 1 richting verkeer van spaceman die meent de waarheid in pacht te hebben.
En wij de lezer, die non-kritisch die waarheid moeten slikken.
Unseen's avatar
| #238402 | 13-10-2015 16:26 | spaceman
@Unseen

Mwah...je kunt ook selectief lezen. En het boek is volkomen onzin.Kun je net zo goed Dan Brown serieus nemen.Maar laat ik het voor jou maar spellen anders begrijp je het niet: Alleen de rituelen zijn vertrouwelijk voor de rest zijn er geen geheimen.

En wat je geloven wil geloof je maar. Ik vind het best! En nogmaals: Ja, er zijn samenzweringen maar daar is de VM niet bij betrokken.Dat gaf ik ook aan maar blijkbaar begrijp je het woord maçonniek niet. En verder hoef je niets te slikken.En natuurlijk altijd kritisch blijven. -:)
spaceman's avatar
| #238407 | 13-10-2015 17:20 | ..................
Unseen.

Zeg maar sander.Ik heet geen Tom.

Dieren kennen ook een balans.Door die balans heeft deze aarde miljarden jaren weten te ovenleven en zich te verbeteren.
Ook al zijn vegetariers geen roofdieren,de balans geld ook voor deze dieren.
Een roofdier dood juist het zwakste dier.En doordat het zwakste dier verdwijnt uit de kudde verdwijnt,de overlevende zorgen voor een sterker nageslacht.
Ook onder kuddedieren een hierachie bestaat.

Mens en dier is hetzelfde.Als we ons denken uitschakelen,we leven op het instinct.Alleen dat is het verschil tussen dieren en de mens.
| #238409 | 13-10-2015 17:29 | ..................
Spaceman

Waarom bepaalde vrijmetselaars ook zijn overleden door de duitsers mij niet helemaal duidelijk is.Zelf waren ze bezeten van de occulte.Zie tibet en himmler.
Je kan het zien zoals adolf jankte over de joden in zijn toespraken,maar dat er wel 160.000 joden meevocht in zijn leger en dat die rechterhand,of linkerhand (niet Goebbels) zei dat het zelf bepaalde wie een jood was of niet.
Oftewel wie anti zionist was,mocht dood.

Zoals jij al aangeeft,vrijmetselaars in alle maten en soorten zijn.En van mekaar niet eens weten wat ze doen.
Ik denk ook niet dat jij het besef hebt (ik ook niet) hoe bepaalde sekte's of organisatie's werken.
| #238413 | 13-10-2015 18:04 | Unseen
@Sander
Mmmm ik geef juist aan dat de balans bij de mensen ver zoek lijkt.
Ik geef daarom ook aan dat dieren van dezelfde soort in dezelfde groep elkaar ondersteunen. Hiërarchie sluit dat niet uit.
Alleen bij de mens bestrijden de mensen elkaar, zelfs als ze in hetzelfde huis, dorp, stad of land wonen.

Mens en dier zijn wezenlijk verschillend, het ego is noodzakelijk voor de mens om te kunnen leven.
Maar goed dat geef je ook aan door als verschil het denken te benoemen.
Unseen's avatar
| #238414 | 13-10-2015 18:08 | spaceman
@Tamso

Klopt. Hitler cum suis waren lid van de Vrille en Thule gruppe. Heel occult groepje.De VM gaf zich en geeft zich niet over aan theürgie.Wel beoefende men de alchemie maar dan spirituele alchemie. Lood in goud veranderen...in dit geval je slechte eigenschappen veranderen in goede.En dat wordt nog steeds gedaan.Aan je ruwe steen kappen dwz aan jezelf werken en zo van goed tot beter mens te komen.Er is niets sektarisch of engs aan.Punt is dat de VM seculier is en dat viel niet goed bij clerus.Ook hadden we het boek van Leo Taxil die een hoop onzin over de vm heeft geschreven en dat later ook toegaf.Dat is tot op de dag vandaag een eigen leven gaan
leiden.Broodschrijvers blijven hier maar op hameren.Best wel lachwekkend.Maar zoals gezegd is de loge een afspiegeling van de maatschappij.Blijkbaar voelen bepaalde mensen zich gelukkiger om het slechtste te geloven.Ze gaan hun gang maar.Het zou toch echter erg fijn zijn om eens met bewijs te komen ipv roepen.Ben benieuwd. -:)
spaceman's avatar
| #238416 | 13-10-2015 18:31 | Unseen
Ze gaan hun gang maar.Het zou toch echter erg fijn zijn om eens met bewijs te komen ipv roepen.Ben benieuwd. -:)


Dat vind ik humoristisch !
Als ik tegen geluiden duid, is jouw reactie "onzin boek" of "Ik ben dat helemaal niet van plan." (als ik vraag om bewijs te ontkrachten).
Dus tja, je kan het wel fijn vinden, edoch als je weigert naar de inhoud te kijken/te weerleggen is het gewoon een feniks-discussie.
Unseen's avatar
| #238417 | 13-10-2015 18:57 | spaceman
@unseen

Dat vind ik humoristisch !


Ik hou ook van humor en ben blij dat je het kunt appreciëren -:)

Ik ben aan dat boek begonnen en het begin staat al vol met aannames en dat is geen bewijs.Maar ik zal verder lezen want dat is wel zo fatsoenlijk.Ik zal inhoudelijk reageren en punten aanwijzen waar men de mist mee ingaat. Nou, dat is toch redelijk?
spaceman's avatar
| #238418 | 13-10-2015 19:10 | Unseen
Mmmmm, dan zou je per ongeluk op andere punten kunnen ingaan en mijn vragen van ⊕ | #238399 | 13-10-2015 15:12 vergeten :-)

Als je de vragen van ⊕ | #238399 | 13-10-2015 15:12 | beantwoord is dat toch een goed begin want het boek is totaal ruim 400 pagina's.
Unseen's avatar
| #238419 | 13-10-2015 19:14 | ..................
Unseen

Roofdieren onderling ook strijden om een leefgebied.
Neem als voorbeeld een leeuw die na het paren niet meer welkom is voor het vrouwtje.en dat vouwtjes wel onder mekaar in een groep kunnen leven

Ik reageerde voornamelijk op je reactie waarin je zegt dat een koe geen roofdier was.

Dat van het balans met de mens die het uit onbalans brengt ben ik met je eens.
De mens is het eindwezen en tevens ons bewustzijn wat er gaande is.Bij de ene wat sneller,dan bij een ander.
| #238420 | 13-10-2015 19:25 | ..................
Spaceman

Ik denk dat de doelstellingen van Himmler en consorten was een ultieme macht te creeeren.
Kijk wat die yankees deden na wo2.
Die hypocrieten net deden alsof de duitsers de vijanden waren,maar na wo2 de geleerde wel werden over gevlogen.
Zelf deden ze ook experimenten met de geest.Zie LSD en mkultra project.En god weet wat nog meer wat we niet weten.
| #238422 | 13-10-2015 19:44 | spaceman
@Unseen

Die vragen vergeet ik echt niet. Ben @Feniks niet. Nee, je vroeg mij dat boek te lezen en commentaar te leveren, dan zal ik dat ook naar eer en geweten doen.Ook als men gelijk heeft dan zal ik dat ruiterlijk toegeven.

@Tamso

Kijk eens wie de financiers van Hitler waren? Wie de concentratiekampen hebben uitgevonden ( Engelsen) en wie als eerste met Eugenetica begon? En dan is er nog Operation Paperclip.
spaceman's avatar
| #238434 | 13-10-2015 22:26 | Unseen
Nope @spaceman, ik heb geen verzoek gedaan om het complete boek te lezen, ik verzocht je op de specifieke 2 vragen te reageren.
Unseen's avatar
| #238439 | 14-10-2015 06:54 | ..................
Spaceman

Ik ken die hele geschiedenis onderhand.
Ook waarom duitsland is opgebouwd door wallstreet
En dat als eerste de gehandicapte in amerika werden gesterliseerd.

Het uberdenken voortkomt uit de cristelijke traditie die door de eeuwen heen hun denkwijze erdoor hebben gedrukt.

Denk dat al die andere systemen ons terug brengen in tijd.
We lopen wel te mopperen,maar beter als dit gaan we niet krijgen.
De uberklasse en de middenklasse bepalen nu alles.De onderklasse altijd al het onderspit moesten delven.
Ook onder het communisme geen vooruitgang was.

Ooit eens een docu gezien van ian Lunsgold over d emaya kalender en wat hij er zelf van vond

https://www.youtube.com/watch?v=Iw2JX7IMOas

Ook al was er 2 wereldoorlogen,het ging alleen maar beter.
Ook al ontstaat er nu een wo3,het alleen maar beter kan gaan.
Die religie's er alleen voor gezorgd hebben dat we in staat van oorlog zijn.
De geschiedenis van europa alleen al was een bloedige geschiedenis, waar het alsmaar in staat van oorlog was om een geloof.
| #238588 | 16-10-2015 21:25 | ffloor
Gedeeltelijk klopt het artikel, ook al omdat GWBush als president een loftrompet afstak over de NWO en dus: het bestaat.
Over het onderwerp zijn ook een aantal dvd's verschenen onder de titel: Het Bernini-mysterie, maar ze zijn verschillend van inhoud en spreken elkaar tegen.
Ook ikzelf kreeg meerdere keren een brief met gestolen "natte" briefhoofden "van Regeringswege?" thuisgestuurd en waren gekenmerkt doordat halverwege, en dan aan het eind van een zin een dikker puntje was overgeplakt dat er als volgt uitzag (II)
maar je moest erop bedacht zijn anders zag je het iets dikker niet en ze bleken altijd zo valsch als een kraai.
In 1963 had de Utrechtse Gemeentepolitie al 6 veilingkisten vol met dergelijke "natte" briefhoofdvervalsingen en afkomstig uit het al in 1951 door de Hoge Raad tot criminele organisatie verklaarde "advocaat en procureurskantoor" Ramaco in Badhoevedorp - in 1963 voor de zoveelste keer ontmanteld waarbij een parketwacht nog een kogel op zijn borstkas opliep tijdens de zoveelste ontmanteling. Op mijn advies had hij 3 kogelvrije vesten over elkaar aangetrokken maar een gebroken rib op maandagmorgen had hij nu wel, dat herinner ik me nog goed.

Maar om kort te zijn: het is allemaal 'N drangheta, een welbekende mafiaorganisatie en in de jaren '60er al uitstekend vertegenwoordigd in zowel Vaticaan als Kremlin - wie weet waarin nog wel meer is geïnfiltreerd, de ICCP vast ook wel en ze zijn vooral verzot op buitenechtelijke seks, altijd en overdag.
Dit laatste is een heel typisch kenmerk van deze organisatie maar heb dat laatste aspect nog steeds geen verklaring voor kunnen vinden - waarschijnlijk ingevaren duivelen maar dat is niet echt wetenschappelijk - wel het enigste wat overbleef.
| #238623 | 17-10-2015 14:29 | ffloor
Van hetzelfde laken-en-pak is "De protocollen van de Wijzen van Zion" een geschrift dat al een eeuw binnen het Islam-onderwijs circuleert, maar het is 100% bedrog.
Want in 1963 werd het originele geschrift teruggevonden in een Parijse bibliotheek. Sterker, de vervalser bleek met potlood onderstreept welke passages overgeschreven dienden te worden uit een antiek boek dat handelde over de strapatsen van de Sanhedrin (=het opperste gezag van de Joden te Jerusalem) en dat deze inhoud bepaald niet vleidend was voor deze Raad is door zowel Josephus, alsook in onze Bijbeltjes genoegzaam beschreven!
Bij deze vondst was de NL-expert in de Vroege Kerkhistorie, prof.dr.G.Quispel bij aanwezig: het origineel bleek zich namelijk achter de rij boeken op de plank dus wél aanwezig te zijn hoewel er jaren naar was gezocht.
In 1965 kwam "De ontmaskering van de protocollen van de Wijzen van Zion" dus uit in een Frans wetenschappelijk boek van een Franse universitair Hoogleraar religieuze geschiedenis en er kwamen meerdere vertalingen van uit alsook vele wetenschapsartikelen, maar dan in de Engelse taal - in het arabisch: nul-komma-nul omdat de protocollen als een pijler onder het Islam-geloof geldt.
Er bestaat in de wetenschap dan ook geen enkel dispuut over het "waarheidsgehalte?" van de protocollen - het is een grandioos verzinsel - maar net zoals met Mein Kamph is gebeurd: in het Islamitisch onderwijs gelden de protocollen als: "moet jij gelezen hebben".
| #238634 | 17-10-2015 17:45 | ..................
Flloor

Waar haal jij die wijsheid vandaan.
De protocolen als eerste opdook in frankrijk.Technisch gezien gaat het helemaal niet om de joden,naar om een elite die dat jodendom nodig heeft on israel te creeeren.
De geschiedenis van amerika en europa je kan afleiden wat er in de protocolen staat.
En de islam (zie geschiedenis voor wo1) altijd opkwam voor de joden.
Zie 1490 toen de paus alle joden heeft verbannen uit europa en de islam ze hebben opgevangen.
De islam is alleen een vijand geweest van sekte's die zich met het occulte bezig hielden.Of wat niet de bijbelse god aambidde.
Dan na wo1 het midden oosten bezet werd door zionisten.En het bezet werd door dictators.de jodenhaat pas ontstond na de creatie van israel.
Je kan het zo stellen.

Cristenen en moslims kennen maar 1 waarheid en dat is hun bijbel en koran.Wat er om hen heen gebeurt ze ballen verstand van hebben.Laat staan wat de bankers en zionisten gecreeerd hebben.Zelfs in nederland waar we zogezegd een vrijheid hebben,de bevolking niet eens snapt wat nu een jood is,of een zionist.
Wat kan je dan verwachten van een land waar ze helemaal niks te vertellen hebben.
En de jodenhaat een doel was voor zionisten om israel vol te gooien en voor cristenen de eindtijden te zien uitkomen.Daarom moesten ook joden gehaat worden in het midden oosten.
In iran en andere shietische landen de joden beschermd werden.
En in wo2 ,of aanloop ervan de oosteuropeanen werden gehaat,omdat ze palastijnen geen lebensraum gunde.
Zelfde wat in europa gebeurt met de grote toestroom "vluchtelingen" wat ook dezelfde spanning gaan creeeren als destijds in israel.
| #238645 | 17-10-2015 20:10 | Antares
Het gaat er niet om wie die protocollen heeft geschreven maar wie ze ten uitvoer brengt.
Antares's avatar
| #238653 | 18-10-2015 00:42 | ..................
Het gaat er niet om wie die protocollen heeft geschreven maar wie ze ten uitvoer brengt.


Inderdaad en eigenlijk is het eerder deze democratie en vazal staatjes die deze protocolen uitwerken.
| #239053 | 22-10-2015 22:40 | ffloor
Voor @tamsowashere: prof.Quispel was in 1963 mijn hoofd-promotor, kardinaal prof.dr.Alfrink mijn co-promotor en mijn proefschrift luidde: 'Prehistorische Elektrotechniek en de Brainwashingbox van Mozes' - tot doctor in de godgeleerdheid, Rijksuniversiteit Utrecht, midden augustus ongeveer.
Alles is op 3 filmtrommels van elk ½ uur opgenomen in zw/wt.
Ik was toen 17 jaar en zo dun als een lantaarnpaal; en omdat ik van NH-huize was liet Alfrink uit Rome een mobiele koelkast op accu per trein overkomen, met erin de alleroudste Bijbel die ze nog vinden konden.

Wat ik me nog ervan herinner was dat het hele Domplein vol bezoekers stonden die allemaal ook de Aulazaal inwilden - daarop werden een 2-tal televisietoestellen aan het standbeeld Jan van Nassau opgehangen en luidsprekerzuilen bijgeplaatst.
Mijn proefschrift is in boekvorm verschenen met alleen de eerste 2 woorden; alsook is de elektrotechnische uitleg over de preciese breinwerking van deze oorlogsmachinerie op bevel van militairen eruit weggelaten - ikzelf kreeg hier ƒ.150,- voor betaald, cash.

Doordat in deze 1000 jaar oude Bijbel de Hebreewse tréma's nog niet eronder stonden maar ouderwets in de zijkant: waren we in staat om in 1963 ook enkele nieuwtjes te brengen:
* het woord "schiep" in Gen.1:1 staat er niet, er staat 'herschiep'
* het woordje 'nu' in Gen.1:2 is verzonnen, omreden dat er voor de herschepping al eerder een wereld is geweest die dan kennelijk ten onder is gegaan want de vertaling 'woest en ledig' komen volstrekt niet overeen met het Hebreewse: 'een puinhoop' in de VOLTOOIDE verleden tijdsvorm. Er is dus sprake van twéé tijdperken in dezelfde zin.
* De cherubs stonden niet op het deksel van de Ark des Verbonds maar ernaast, gewoon op de grond. Het lidwoord = onjuist vertaald.
* Uit Amsterdam kregen we een tekening van het bolvormige deksel dat gevat was in een (isolerende) houten lambrizering zodat een Leidse Fles ontstaat (zie je Natuurkundeboeken).
* De Ark staat in al jaren Addis-Abeba, maar is wel zo zwaar radioactief dat hij niet benaderd kan worden zonder onvruchtbaar te worden. Het gebouwtje wordt door het leger goed bewaakt.
De getoonde foto's waren gedeeltelijk mislukt door straling.
* De protocollen van Zion zijn een grandioze vervalsing.
* Charles Darwin was dominee, maar nog niet gepromoveerd in de godgeleerdheid - slechts zijn halve proefschrift is inderdaad van hem in iele priegellettertjes - zeker driekwart van de rest bestaat uit hanepoten en verzonnen door atvocaat Lyell.
* Dominee Darwin is straalbezopen gevonden in de straatgoot met een drankfles in de hand (coverartikel Edinburg Morgan Review).
* Hoogleraar/burgemeester Calvijn kon niet goed het punt aangeven alwaar zijn eigen menselijk bewustzijn overging in Goddelijk Bewustzijn: althans zo zette hij dat op papier.
* Zijn wethouder Zwingli heeft 5 kinderen omgebracht omreden dat de duivel erin gevaren was - daarop heeft de burgerij van Geneve het hele zakie de stad uitgeknuppeld met hooivorken en mestrieken (bron: het Geneefse politiebureau).
Je ziet: Quispel was goed bereisd - alleen in het Geneefse politiebureau moest ik assisteren want hij miste opsporingsbevoegdheid en die had ik, anders kwam je hun kelder niet in - na ons is de kelder met een meter beton dichtgestort.
| #239067 | 23-10-2015 09:52 | ..................
Floor

Het punt ging over de protocolen van sion.

Dat ze vervalst zijn,begrijp ik.Maar dat deze protocolen bestaan is een feit.
Waarom zijn ze vervalst.

Omdat de jude een zondebok moesten worden in de westerse wereld.
Nogmaals,waarneer zijn de eerste exemplaren verschenen.
Dat was einde van de 18de eeuw.
Precies in het tijdperk waarin zionisme is ontstaan.En ook het gedachtegoedje om israel te creeren.
Theodore herzl schreef in zijn dagboeken dat de joden berooft moesten worden van hun hun eigendommen,zodat ze geen andere uitweg zagen dan naar israel te vluchten.
Daarom zijn die protocolen verspreid.
Eerst in frankrijk en daarna de rest van europa en uiteindelijk in rusland waar de pogroms begonnen tegen de joden,of socalljews.

Die protocolen wel duidelijk aangeven hoe ze die macht gaan grijpen en hoe ze de bevolking manipuleerde en iedereen die gingen tegenwerken economisch kapot gingen maken door alle bondgenoten.

Je andere punt over de bijbel dat het verdraait is,weet ik ook allang.Voor mij is de bijbel plagiaat geweest met een nieuwe testament erin over een messias,die in mijn ogen een fabeltje is.
De bijbel is tichmalen keren herschreven.
En zoals jij al aangeeft dat de leer van mozes hersenpoelingen waren.
Die 10 geboden zijn ervoor om een orde te scheppen.En het fabeltje over een onzichtbare god om het volk volgzaam te krijgen.

Religie' zoals de kerk en islam is indoctrinatie.
Het gaat om de vrije wil te controleren.Daarom bestaat er ook een dogma in die religie's
Het belet ons om zelfstandig na te denken.
Ook deze particratie dat doel heeft.
obey your masters.
Waar het op neer komt is dat de macht ons als dieren wil zien.
Die zijn allemaal onderdanig en volgen een leider.Zodat zij als eerste van al het lekkers kunnen genieten.De rest krijgt de kruimels.
aanmelden / inloggen