Door Patman, Op zat 19 apr 2008 10:56, 2 reacties,    

Nujij, medium van haat en hokjesdenkerij

via GeenFlauwekul.nl
Reeds geruime tijd maakt onze website gebruik van de social-bookmark site nujij.nl. Dit terwijl de term social bookmarking gezien de reacties en de inhoud van de site eigenlijk eerder neigt naar a-social bookmarking. Al is de redactie van Nujij tegenwoordig een stuk strenger geworden, er wordt nog steeds te weinig opgetreden. Dit neemt niet weg dat we er met zijn allen niet iets moois van kunnen maken.

We leven in een hectische tijd met veel problemen en laten we elkaar geen mietje noemen, het gaat niet goed met Nederland. De geschiedenis heeft ons al verscheidene malen geleerd dat wanneer het niet goed gaat de mens de neiging heeft de problemen af te schuiven op een persoon of een bepaalde doelgroep. Dit in plaats van eerst naar zichzelf te kijken. Het gras is immers altijd groener bij de buren. Vervolgens gaat men dan hokjes creëren om mensen in te kunnen plaatsen. We noemen eens een aantal van deze hokjes (let wel, deze hokjes zijn NIET door ons bedacht):

We beginnen met “links”. Deze groep bestaat uit echte idealisten. Zij geloven in een betere wereld en zijn graag bereid hier aan mee te werken. In tegenstelling tot een andere groep die zich “rechts” noemt, vertonen zij een gezonde activistische houding. Het zijn mensen met een veel te goed hart die zich altijd in willen zetten voor de zwakkeren in onze samenleving. Of dit nu dieren, bejaarde mensen of armen zijn, ze zouden hun eigen maandsalaris nog weggeven. Helaas kleeft er ook een nadeel aan deze groep mensen. Dagdromerij heeft de voorkeur boven realistisch denken. Behalve ervoor zorgen dat de mensen in de derde wereld het beter krijgen, zouden zij ook alle arme mensen van de hele wereld naar ons land willen laten komen. Een nobel streven, maar dan zou ons land binnen de kortste keren ook een ontwikkelingsland zijn geworden. We zijn immers maar een klein landje en kunnen niet voor de hele wereld zorgen. Een ander nadeel van deze “goedzakken” is dat ook zij aan hokjesdenkerij doen. Iedereen die het namelijk niet eens is met hun ideeën is een “fascist” en “extreem-rechts”.

De “rechtse” groep daarentegen is de grootste haatgroep hier op nujij. Idealisme bestaat nauwelijks, alleen maar de problemen opsommen vanachter een toetsenbordje. Indien je ze aanspreek om zelf eens actie te ondernemen tegen de problemen, dan verschuilen zij zich achter hun werk en antwoorden ze met “moet ik dat doen dan?”, waar betaal ik nou belasting voor. Het zijn mensen waarbij het egoïsme een enorme rol speelt. Dieren zijn dingen, alleen voor amusement of om op te eten en zwakkeren in de samenleving moeten maar “gaan werken”. Er is geen plaats meer voor idealen omdat dit al jaren geleden is verdrongen door de harde Euro. Men is helemaal vastgeroest wat betreft hervormingskansen. Alle landen in de derde wereld zoeken het maar uit, want al heeft het westen deze landen leeggeplukt, dat is HUN probleem. Bovendien zou hiermee hun overmatige manier van consumeren in gevaar kunnen komen. Deze groep kan uitsluitend in hokjes denken en wel in de volgende hokjes: (1) links, volgens hen schuldig aan het verval van normen en waarden. Iedereen die opkomt voor de rechten van dieren is een soort van “Volkert”. (2) Aluminiumhoedjes: mensen die niet klakkeloos alles aannemen in tegenstelling tot het goedgelovige “rechts” die vaak alles klakkeloos overneemt wat de mainstream media on vertelt. (3) Buitenlanders: deze groep mensen zijn onder te verdelen in gewone buitenlanders en kut-buitenlanders, helaas worden de gewone buitenlanders en kut-buitenlanders teveel over één kam geschoren. Het is wel zo gemakkelijk overal een zondebok voor te benoemen. Allochtonen: deze groep zie je nauwelijks hier op nujij. Zij zijn te gevarieerd om uitgebreid op in te gaan, daarom pakken we de belangrijkste groepen er uit. Marokkanen: dit zijn zeer vriendelijke mensen die over het algemeen keihard werken. Negen van de tien keer zijn ze moslim, maar al lang niet meer zo streng moslim als zij waren toen zij ons land binnenkwamen. Kut-Marokkanen: deze doelgroep maakt onze steden onveilig door middel van drugsdealen en het lastig vallen van Nederlandse vrouwen. Deze groep is alleen moslim wanneer het hun uitkomt. De eerder genoemde groep Marokkanen, schaamt zich over het algemeen vreselijk voor de Kut-Marokkanen. Antillianen: ook deze groep kun je verdelen in Antillianen en Kut-Antillianen (al ziet “rechts” geen verschil). Surinamers: dit zijn mensen die ons vaak een hoop kunnen vertellen over de Nederlandse cultuur. In tegenstelling tot de meeste Nederlanders geen “wereldburger” maar nog niet vervreemd van de Nederlandse identiteit hetgeen ze feitelijk nog meer Nederlander maakt dan de “gewone” Nederlander. Kortom voor bepaalde personen is het één en al haat op nujij.nl. Willen we van deze haat af, dan zullen we eerst afstand moeten doen van het hokjesdenken. Laten we zorgen dat we van alle doelgroepen het beste overnemen. Mensen die het hart op de goede plek hebben en opkomen voor de zwakkeren. Mensen die met beide benen op de grond blijven staan en die niet gelijk overal vooroordelen over hebben. Mensen die kijken naar de overeenkomsten in plaats van naar de tegenstellingen. Niet kankeren op anderen, maar ZELF naar oplossingen gaan zoeken. Niet ALLE buitenlanders er uit, maar alleen de Kut-Buitenlanders.

Nog even over de schrijver van dit artikel. Hij noemt zich niet “links”, niet “rechts”, geen “autochtoon” of “complotdenker” maar gewoon MENS!
Annotaties:
| #21260 | 19-04-2008 20:08 | Crest
Ja vroeger dacht ik ook nog ik hokjes nu merk ik steeds meer dat ik dat niet meer doe of me erop betrap en corrigeer als ik het toch doe
Crest's avatar
| #251204 | 23-05-2016 06:32 | ..................
Oud topic.
Nujij is nuwij geworden.

Met telegraflezers.
aanmelden / inloggen