Door Patman, Op zat 23 aug 2008 23:48, 7 reacties,    

Officiele website van DUTCHBAT3 - Een wezenlijk andere kijk op Srebrenica

WAT deden die zwaarbewapende moslimstrijders daar eigenlijk in Srebenica? WAAROM werden zij 's nachts via ongemarkeerde Herculestransportvliegtuigen bewapend door de VS? Het was toch een "safe area"? Was Bill Clinton daarvoor de verantwoordelijke politicus? WAAROM mocht Dutchbat niet eens patrouilleren van de Jihadstrijders? WAAROM waren de Servische dorpjes rond de moslimenclave leeg, platgebrand en verlaten? WAAROM zijn de Serviërs, die uiteindelijk Mladic met het reguliere leger er op af stuurden, opeens de agressors en oorlogsmisdadigers? Wat voor een belang heeft de Nederlandse regering, destijds onder Wim Kok, om de moslims onze luchtmacht en Dutchbat uit te lenen, hen te beschermen en op een cruciaal moment bewust in de steek te laten? WAAROM de Serviërs demoniseren en een oorlog tegen Servië beginnen op grond van vervalst Engels "bewijsmateriaal" door ITN? En WAAROM wordt dit allemaal jarenlang angstvallig doodgezwegen? WAAR zijn die fotorolletjes?

Op 11 juli 2005 is het 10 jaar geleden dat het Bosnisch-Servische leger Srebrenica innam. Alle reden om daarbij stil te staan. Een belangrijk boek hierover werd vorig jaar al gepubliceerd. Bij uitgeverij Aspekt verscheen in mei 2004 ‘Mabel. Een koninklijk bal masqué’ van onderzoeksjournalist Peter Siebelt. Kern van Siebelt’s betoog over Mabel Wisse Smit: het rumoer over de relatie met Klaas Bruinsma heeft de aandacht afgeleid van een politiek gezien veel pikanter relatie. Mabel heeft gedurende 6 jaren een relatie gehad met Mohamed Sacirbey, destijds Bosnië-ambassadeur bij de VN. De relatie is het voertuig voor het eigenlijke onderwerp van het boek: de Nederlandse politiek inzake Srebrenica. Nu is Peter Siebelt wat men noemt een rechtse journalist, die er een missie van heeft gemaakt om linkse netwerken in de politiek bloot te leggen. Het boek wordt daardoor sterk gekleurd en vormt überhaupt geen eenheid, maar is eerder een losse verzameling hoofdstukken. Toch bevat het veel feitenmateriaal dat er niet om liegt. Op basis hiervan plus eigen aanvullend onderzoek ontstond dit artikel, dat een wezenlijk andere kijk biedt op Srebrenica.


Dutchbat heeft daarmee 10 dagen lang letterlijk als schild gediend om de grootste moordpartij in Europa sinds WO II mogelijk te maken. Exact het omgekeerde van het oorspronkelijke doel van de missie. Het is nauwelijks te bevatten. Met dank aan de internationale gemeenschap en de Haagse commandobunker. Met dank ook aan de leiding van het moslimleger, die tot op de dag van vandaag een grote mond heeft over die slappe VN, maar donders goed weet dat men zelf een kolossale verantwoordelijkheid draagt. Aan de misdaden van Mladic cs doet dit niets af. Wél moet men in het oog houden dat de meeste mensen in de hinderlagen zijn vermoord. Daarbij moet ook de ongemakkelijke vraag gesteld worden hoeveel van hen als militair in over en weer beschietingen sneuvelden.(24)


via NUJIJ
Annotaties:
| #39841 | 24-08-2008 01:42 | Johnito
Ik ben het artikel nu globaal aan het doorlezen, en ben zeer onder de indruk.

Een paar dingen die nu alvast in me op komen:

Het lijkt er op dat de Amerikaanse samenwerking met "Al Qaeda" al eerder begon dan in Kosovo...

En ik vind het een goede zaak dat de auteur t.a.v. Siebelt schrijft:

Voor Siebelt lijkt het er vooral om te gaan om linkse beleidsmakers als verantwoordelijke aan te wijzen. Daarnaast wil hij maar al te graag op het moslim-gevaar in de wereld wijzen. Ik peins er niet over om daarin mee te gaan. Toch is Siebelt autonomer dan vele anderen die de laatste jaren alleen maar hebben lopen kakelen waarom de vliegtuigen toch niet kwamen, met als slot van het liedje een pleidooi voor een sterkere VN.Ik denk dat dit artikel door zijn overzichtelijkheid een blijvend naslagwerk zal worden, die als basis kan dienen voor veel toekomstig snuffelwerk, voor wie dat wil.
Johnito's avatar
| #39852 | 24-08-2008 09:10 | democraatus
Onze Jantjes zijn daar 'voor dood' achtergelaten met de aanvallers in aantocht. Had Joris maar eens ballen getoond en F16 vanuit NL die kant op gestuurd.
democraatus's avatar
| #39878 | 24-08-2008 11:59 | merethan
Dit is echt pittige shit. Ik heb zo'n vermoede dat de Moslims hier udeful idiots waren en gebruikt zijn voor een hoger doel. Doet niet af aan hun schuld voor wat ze gedaan hebben maar iemand heeft ze er in gefaciliteerd.

En niet zeuren dat de Islam zo gevaarlijk is.. ons staatsgeloof heeft ook zijn kruistochten gekend oke?
merethan's avatar
| #39889 | 24-08-2008 13:22 | Johnito
Religie noch ideologie zijn gevaarlijk. Mensen die zich er in verliezen, die zijn gevaarlijk.
Johnito's avatar
| #39900 | 24-08-2008 14:20 | ragna
Zowel religies al ideologieen zijn er voor bedoeld om je in te verliezen. Het gevaar zit hem naar mijn idee daar juist in. Dat er mensen zijn die zich erin verliezen is een vaste factor die bij het hele opzetje hoort. Zonder die mensen komt een ideologie of religie niet van de grond.
ragna's avatar
| #75270 | 10-09-2009 21:47 | OEPS
Was 'Srebrenica genocide” a hoax?
De beschuldiging van een massamoord in Srebrenica werd gebruikt door de regering Clinton, om de aandacht afleiden van de activiteiten in de Kroatische Krajina regio,de grootste etnische zuivering in EU,na WOII.Waar is uw morele verontwaardiging over de zeer goed gedocumenteerde bewijzen van ruim 1300 Servische ongewapende burgers[kinderen, vrouwen] afgeslacht met ijzeren staven, bijlen, messen, sledehammers, vlammenwerpers, enz., over een periode van drie jaar in Srebrenica en de omliggende dorpen door Bosnische moslim troepen en jihadstrijders onder bevel van Naser Oric? Oh ja, sorry ik ben vergeten de slachtoffers waren slechts de demonized Serviërs, zodat hij niet rekenen, hè?
Bosnische moslim politici oppompen en manipuleren van de nummers van de moslim slachtoffers in Srebrenica. In Srebrenica Memorial begraven, waar het monument voor de slachtoffers van de vermeende bloedbad is gelegen, zijn namen van meer dan 8.000 moslimmannen[maar,totaal 3.215 organen hebben begraven!?] .Die lijst bevat niet alleen Srebrenica, maar zeven of acht andere gemeenten in de regio!!?? Elke moslim die stierf in Srebrenica gedurende de hele oorlog,maar ook eerder , vóór de burgeroorlog in Joegoslavië zelfs begonnen ,werd genoemd als gedood in juli van 1995??!! Moslim commandant en oorlogsmisdadiger Naser Oric compiled de Srebrenica lijst zichzelf?!Volgens de getuigenis van Dean Manning, een Australische forensisch deskundige in opdracht van het ministerie ICTY samen te stellen een rapport over Srebrenica[en ook uit verscheidene VN-rapporten die nooit openbaar gemaakt zijn], en volgens rapporten van de autopsie ongeveer 2500 doden[slachtoffers van de drie jaren van intense gevechten in het gebied,en de meesten van hen werden gedood,toen
ze vluchten uit Srebrenica] in Srebrenica, slechts ongeveer 300 [oorlogmisdadigers!!!] werden geëxecuteerd.Duizenden van de "ontbrekende" Bosnische moslims soldaten uit Srebrenica zijn veilig aan het noordoosten van Tuzla[Bosnie] gekomen.Volgens de UNHCR ,ongeveer 5000 moslims soldaten bereiken Tuzla(Bosnie) door de bossen. Een jaar na de val van Srebrenica, ongeveer 3000 islamitische mannen die vermoedelijk werden gedood in 1995 in Srebrenica, werd de stemming in de Bosnische moslims verkiezingen[De stemming lijsten zelf werden goedgekeurd en gecontroleerd door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die toezicht op de verkiezingen] ,en veel van hen gemigreerd naar andere landen.Op 11 juli 2005 heeft de Srebrenica Research Group op een persconferentie in het gebouw van de Verenigde Naties in New York een tweehonderd pagina’s tellend rapport gepresenteerd, met als titel: Srebrenica and the Politics of War Crimes. Het rapport veegt de vloer aan met de officiële versie over de gebeurtenissen in en rond de enclave in 1995. Het komt met onweerlegbare bewijzen dat zowel de omvang van het aantal slachtoffers als de versie die door regeringen en de media worden gegeven, berusten op misleidende manipulatie.Wat?
| #138696 | 28-05-2011 16:33 | Patman
*kick*
Patman's avatar
aanmelden / inloggen