Door community (initieel ffloor), Op don 5 apr 2012 19:51, 4 reacties,    

Onderzoek naar weerblokkades opgestart

De meesten kunnen zich nog wel de weerblokkade in 1976 herinneren toen een felle droge zomer alle politieke alarmbellen deed rinkelen. Die oorzaak was, toén dan echt niet moeilijk: de pas opgestarte sovjetrussische radiozender "Woodpeckersound" had alle aardse weer maandenlang op slot gezet want er vond wereldwijd geen elektrische gassencirculatie meer plaats.
Sommige continenten kregen maandenlang moessons over zich uitgestort - maar in andere plaatsen zoals West-Europa ging de brandende zon niet meer weg als gevolg van "Staande golven" van de militaire radiozender.
Daarop werd eind 1976 door de Navo hun eerste "klimaatconferentie" opgestart - immers zij wisten nog van D-Day, juni 1944 hoe je dat moet doen want de Engelsen hadden toen juist een vrachtschip vol met radarmagnetrons uit de USA overgekregen en besloten aan de vooravond van D-Day er het slechte weer: "mee weg te branden" - een uniek novum in de meteorologie.

Conus
Maar er was méér wat de amerikanen kopzorgen gaf.
Dit militaire verhaal, voor het eerst gepubliceerd in blaadjes van zendamateurs is de doodsteek voor al die klimaathypers met hun pseudo-gassenkennis en El-Ninoverhalen. Het is oa. te vinden in het Veron-jubileumnummer van mei 1985, mits 1e-uitgave want in nagezonden exemplaren staat het niet. In het nagezonden Jubileumnummer zat namelijk een dreigbrief om het vervangen nummer gratis op de post te doen naar een buitenlands postbusnummer - en wie het niet deed werden Veron-abbonnee's opgebeld met de vraag waarom ze dat niet gedaan hadden want er stonden Staatsgeheimen in.
En ook deze schrijver is in 1985 opgebeld geweest door Barnevelds Drukkerij: "...waar hun vorige nummer toch bleef?"

Was dit radioverhittingsverhaal dan voor het eerst? Nou nee:
In Colorado USA werd in 1972 een lokaal weerbeïnvloedingsprogramma dmv. radar neergezet (!) doch toen een naburig mijnwerkersdorpje in de gaten kregen dat hun drinkwatervoorziening gevaar liep doordat het bij hun minder regende: werd dat "radarstation" met mijnbouwdynamiet opgeblazen...
(bron: Het beste) en dit "opwarmings"-verhaal was weer gebaseerd op Watson Watts eigen verslag van zijn radaravonturen en dat hij uitgebreid en technisch heel breedsprakig beschrijft in zijn: 'The Pulse of Radar' (NY-Dial 1959).
Het gaat hier immers om de uitvinding van de 'maser': een gigantische verhittingsmachine die in 1953 uitgevonden was door ir.Charles Hard Townes die was geboren in Greenville (South-Carolina) en verder ontwikkeld in de Univ.Columbia.
Voor wie het naadje van de kous wil weten raad ik de beruchte kwantumvorser R.P.Feynman aan in zijn: 'QED, the Strange Theory of Light and Matter' van de Princeton University Press 1985: heel moeilijk boek... maar dan heb je ook wat!

Doordat amerikanen vanaf 1977 hun eigen "Conus" -systeem opstarten: begreep prompt iedere radiotechnicus daarop nu wel: "dat voortaan het weer bestuurd wordt" - en ook iedere bestuursambtenaar wist nu dat ons 'weer': de resultante moest zijn van nu zelfs twéé radiosystemen waarvan de communisten de Grote Leider was maar ze deden - of wat aardiger gezegd - kon niemand iets doen aan de vreselijke hongersnoden die vooral in Afrika er wel het gevolg van waren.
Tot 1980, want toen was in USA de situatie al zo kritiek geworden dat zij van graanEXporteur opeens graanIMporteur waren geworden: hele akkers van duizenden hectares waren door de droogte gewoonweg weggewaaid. (bron: Het Beste)
Nog in datzelfde 1980 volgde daarom een tweede Navo-conferentie die geheel aan het klimaat was gewijd en waarin ook ene mr.Gore als adviseur bij aanwezig was - en dat leidde in december 1980 tot een UNO-resolutie waarin het gebruik van radiogolven om er het weer mee te besturen: tot oorlogsdaad werd verklaard.
Of, deden ze het in 1980 zélf, met hun eigen Conus? Het is immers sinds 09/11 welbekend dat in dit land een goed georganiseerde maffia actief is die zelfs veiligheidsorganisaties nog kan aanvallen.
Dat was op een maandag. NOOIT in de luchtvaartgeschiedenis is het gebeurd dat een luchtoefening van militaire vliegtuigen op de maandagochtend gepland kan worden omdat dit meestal al rampen oplevert en is daarom zwaar verboden - maar op 09/11 was dat nog écht georganiseerd ook.

De vraag die nu rijst: is HAARP soms niet veel beter? Ook dit is een militaire radioinstallatie van de amerikaanse luchtmacht. En nòòit zul je in officiële klimaatstudies de opmerking tegenkomen dat zowel de Noordpool alsook de Zuidpool nu helemaal met minstens vijf stuks HAARP installaties in cirkels zijn opgesteld, maar ook ter versterking van het El Nino-effekt staat HAARP in een halve cirkel rondom westelijk Zuid-Amerika sinds jaren '90er in een wijde boog opgesteld.

Zo vreemd is de verhitting van HAARP trouwens niet omdat de voorloper van de laser: de 'maser' immers ook al werkt in het radargebied en in 1953 uitgevonden door dr.ir.Charles Hard Townes die in 1979 nog leefde. Townes werd geboren in de universiteitsstad Greenville, South-Carolina.

De atmosfeer-verhittingsmachine van dr.Townes was een cilindervormige kooi van metalen staven waardoorheen een gasstroom van ammonia in ionenstatus wordt doorgeleid.
De staven zijn beurtelings positief of negatief geladen waardoor een "rolwolk" van geladen gas ontstaat die in een woeste candans radarstraling opwekt. Het prototype werd in de Univ. van Columbia verder doorontwikkeld.
Masers waren direkt een enorm succes door hun gigántisch zendvermogen - maar konden ook nog omgekeerd worden gebruikt voor de detectie van uiterst zwakke draaggolven in de astronomie. Ze hadden wel 1 nadeel: hun enorme ruis.
Tegenwoordig zijn radiomasers een antiek brok militaire geschiedenis maar kwamen voor het SDI (Starwars) alsook weersbeïnvloeding van tornado's opnieuw in de mode - om daarna snel afgeserveerd te worden, vermoedelijk omdat ze politiek gezien: niet goed pasten in de opwarming der aarde. Vanaf de jaren '90er zijn de patenten op dit onbruikbare ding namelijk spoorloos.

En voor wie zelfs dit maser-verhaal niet gelooft: bekijk eens de opengebarsten toendra-"blazen" in zowel Alaska als in Rusland waarvan onheilspellende foto's op Internet zijn geplaatst.
Volgens hun bijschriften is iedereen die de opwarming der aarde nu nog ontkent: een niet te genezen milieuterrorist - maar keukenmagnetronbezitters geloven niet in een verhaal dat een gasspore van 0,04% dit methaanblazen-effekt al teweeg zou kunnen brengen, zèlfs nog niet als het uitgebreid wordt gefotografeerd.

Teletekst vertelt het ware verhaal
Het eerste wat bij de lezer van dit artikel zal oprijzen zal zijn: ah, een ras-komplotter! En een echte radiogek ook nog: dat kan hiermee niet uitblijven natuurlijk.
Voor wie dát dan als zelfbescherming denkt nodig te hebben raad ik nu ten zeerste aan om dan vanaf 5 april 2012 eens Teletekst pagina 717 te bezoeken want daar staat inderdaad het ware verhaal over onze elektrische weermanipulaties openlijk te lezen! Want nee, ons weer is echt niet gevoelig voor een gasspore van 0,04% - maar van ionen: windrivieren dus met een elektrische lading.
En windrivieren zijn met radiogolven perfekt verplaatsbaar; maar om ze op te wekken heb je wel 2 frequenties voor benodigd: eentje om geïoniseerde lucht in cadans te brengen en nog een langgolvige in het kortegolggebied om ter plekke 'Staande golven' te genereren in hetzelfde cadansritme. Het is inmiddels allemaal uitgebreid op Internet gepubliceerd hoe dit werkt en in de vele Tokamak's is dit gassenmanipulatiesysteem al jaren goed uitgetest, trouwens een Tokamak is een sovjetrussische uitvinding die zij ooit op Nova-Zembla nog tot ontploffing brachten als de allerzwaarste atoombom ooit op aarde ontploft.

Omdat Teletekst een openbaar medium is - dwz. er rust op de informatie geen copyrecht op maar valt onder Public-Domain - mogen we de opmerkelijke tekst hier integraal overnemen - we doen dat omdat Teletekst een vluchtig medium is (zij bewaren niets) en volgende week weer een ander verhaaltje zal opstaan.
Wel is het mogelijk op uw computer een gratis brouwsertje te plaatsen maarmee het nu mogelijk wordt om Teletekst, óók de buitenlandse op Internet te bekijken (bron: TT.pag.395):
Teletekst installeren?

Overigens wijzen we komplotters er wel op dat er twéé KNMI's actief zijn, eentje in de Bilt en nog eentje in Wassenaar maar onder het hoofd het Weer, nader verklaard heeft hier nog een écht Biltse expert zijn vakcollege over aldus geblokkeerde weersystemen geplaatst, maar nogmaals: volgende week staat op pag.717 wel weer een ander verhaaltje te lezen en daarom staat het hier:


Blokkade


717 NOS-TT 717 do 05 apr 1/8
Lange periodes van droogte en al naar gelang het seizoen warmte, hitte of kou hangen vaak samen met blokkades.
In de meteorologie is sprake van een blokkade wanneer een hogedrukgebied de weg blokkeert voor depressies.
Regengebieden kunnen ons dan moeilijk of niet bereiken, zodat het een tijd lang droog en zonnig kan zijn.
Met name in het voorjaar en de zomer kan een blokkade leiden tot droogte.
Het standvastige weer met veel zon en 's zomers hoge temperaturen zorgt er bovendien voor dat veel water verdampt.
2/8
Daardoor kan de droogtesituatie met de dag ernstiger worden.
Het begrip blokkade is afgeleid van de weerkaart waarop de druksystemen zodanig kunnen liggen dat ze de doorgang versperren.
Een omvangrijk hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan met uitlopers naar de Noordzee, of het zuiden van Scandinavië zorgt ervoor dat depressies afbuigen naar de Middelandse Zee, of vér ten noorden van ons trekken. Het hogedrukgebied kan dan op de kaart de vorm aannemen van de Griekse letter Omega.
3/8
Daarom wordt zo'n hogedrukgebied ook wel een omegablokkade genoemd.
De preciese positie van het blokkerende hogedrukgebied is van groot belang voor de richting waaruit de lucht wordt aangevoerd, en daarmee ook voor de temperatuur.
Bij voortdurende aanvoer van lucht uit warme gebieden kan dat leiden tot warmte, maar bij aanvoer uit een van oorsprong koud gebied blijft de temperatuur juist lange tijd onder de maat.
4/8
In beide gevallen blijft de neerslag uit, afgezien dan van lokale buien die ontstaan door het hete weer, of kleine storingen die toch nog door de barriëre weten heen te dringen.
Meestal maken die geen einde aan de geblokkeerde situatie en herstelt het standvastige weer zich dan weer snel.
De blokkade is in de weerkunde al decennia geleden geïntroduceerd maar nog steeds is onduidelijk waardoor zich blokkades in de atmosfeer opwerpen, waardoor ze zo lang intakt blijven en waarom ze opeens wég zijn?
5/8
Voor de wetenschap zijn dat belangrijke vragen. Als die beantwoord worden: kunnen we lange periodes met extreem weer misschien beter worden voorzien.
Voor de weersverwachtingen op de lange termijn en seisoensverwachtingen zou dat een grote stap voorwaarts zijn, temeer daar juist grote afwijkingen van normaal van belang zijn voor de samenleving.
Helaas is de wetenschap nog niet zo ver, al is de laatste jaren wel winst geboekt in de kennis van blokkades.
6/8
Bij het KNMI wordt onderzoek gedaan naar het optreden van blokkades en een mogenlijke relatie van dit luchtdrukpatroon met de opwarming.
In deze eeuw kwamen er bijvoorbeeld in april langdurige blokkades voor, in 2000, 2002, 2003, 2007, 2009 en 2011.
De hogedrukgebieden lagen daarbij in het éne jaar op grotere afstand dan in het ándere jaar: waardoor de invloed op ons weer minder was.
Berekeningen geven geen eenduidig antwoord op de vraag of blokkades in een warmer klimaat vaker of minder vaak optreden in onze regio.
7/8
Geblokkeerde luchtdrukpatronen horen tot de grillen van het weer zoals dat ook in een ver verleden al zo was.
Onderzoek naar bijvoorbeeld de bloedhete zomer van 1540 (het Gróte Zonnejaar) wees uit dat ook de weerkaart: ook toen op slot zat.
Dat wil niet zeggen dat het optreden van lange periodes van droogte en hitte niets met de opwarming te maken heben.
Klimaatscenario's wijzen uit dat in een warmer klimaat zowel de kans op zomerdroogte - als de kans op extreem grote hoeveelheden neerslag: toeneemt.
8/8
De gevólgen van een blokkade op extremen in temperatuur en droogte in een warmer klimaat kunnen toenemen.
In de winter zal dezelfde blokkade in een warmer klimaat juist leiden tot minder extreme kou.
Een recent voorbeeld dat dit beeld bevestigt is de winter van 2009/2010 die overeenkomst vertoonde met de barre winter van 1963, maar wat de barre temperatuur dan betreft: niet aan kon tippen.

Commentaar:
En daarmee wordt al duidelijk waarom de dagbladen al vanaf 1982 om de radio/TV-uitzendschema's van de zendgemachtigden vroegen - en die in 2012 nog steeds niet verkregen. Dat zal met militaire complexen vast wel niet veel anders zijn.
Op dit moment geeft Nederland jaarlijks 24-miljard uit om de gevolgen van deze radioverhitting te bestrijden - het zal duidelijk zijn dat als iemand hun uitzendschema's te pakken kan krijgen hij ook veel geld zal verdienen.
Dit artikel valt in de reeks publieksdiscussie's over de opwarming der aarde en mag vrij worden overgenomen
Annotaties:
| #177765 | 05-04-2012 20:15 | ffloor
Wel vereist het artikel nog wat extra annotaties maar ik denk zo dat de meesten de expertise van een oude zendertechnicus wel kunnen waarderen.
| #177824 | 06-04-2012 11:47 | Rikk
@Ffloor, bedankt.
Rikk's avatar
| #177825 | 06-04-2012 12:02 | Patman
Op dit moment geeft Nederland jaarlijks 24-miljard uit om de gevolgen van deze radioverhitting te bestrijden


Pardon????
Patman's avatar
| #177969 | 10-04-2012 17:37 | ffloor
Wel, 0,04% aan een gasspore kan het niet zijn, methaan is het niet en zelfs IPCC onderschrijft dat - wat blijft er dan nog over?
Maar wie de foto's van al die opengebarsten methaanbellen in de toendra's heeft gezien (weet niet of ze op Internet al staan) zal ter plekke klimaatalarmist worden: dít is de afgelopen 1000 jaar nog nooit voorgekomen van wat hier te zien is.
Er is wel degelijk iets thermisch aan de hand en daar moet de mens de hand in hebben want anders waren die methaanbellen in de periode 1000-1595 allang ontploft door een veel hogere temperatuur als nu.

En het probleem met HAARP-stations is dat publiek maar denkt dat het 1 radarstation is, daar in Alaska maar dat is niet meer zo, het zijn er inmiddels ruim 80 en er worden er steeds meer bijgebouwd: momenteel vooral in Japan, Nw.Zeeland, Australië en momenteel worden ze ook al in Zuid-Afrika bijgebouwd en werkend op ZA-kolen.
Wie financiert dat dan allemaal? Amerikanen? En waarom heb je in bv. Chili een dergelijk superkrachtig radarstation benodigd, vlak naast een supersterrenwacht als je daar voor raketten uit Iran of China sowieso onbereikbaar bent?

Nog sprekender is het CO2-staatje dat sinds Kyoto vanaf 1997 werd gemaakt en de "terugdringings"-toestand in 2012 aangeeft (voer voor Hans!). Duidelijk is te zien dat genoemde landen het Kyotoverdrag massaal aan hun laars lappen voor de opwekking van elektriciteit - om vervolgens te moeten vastellen dat hun industrie, bevolking, of elektrificatie van hun treinenloop helemààl niet is toegenomen: alle electriciteit is érgens voor gebruikt maar waarin dan?
Ik kan dit CO2-staatje niet anders verklaren dan dat de ene elektriciteitsmast de andere elektriciteitsmast heeft opgevreten - maar ik ben geen statisticus.

Voor dit geografische raadsel is een echte journalist voor benodigd want ik kan alleen aangeven dat in sommige landen veel meer kolen en gas gedelft worden dan men verbruiken kan, + érgens teveel CO2 ontstaat als energie-inhoud: daarmee moet elektriciteit zijn opgewekt en dat moet ergens naar toe zijn geleid.
Vanaf dit punt klopt mijn elektriciteitsopwekkingsstaatje niet meer met stedelijke bevolkingsaantallen dus dat moeten journalisten op telegraaf/nrc-niveau maar zien op te lossen.
aanmelden / inloggen