Door community (initieel ffloor), Op woe 16 jun 2010 19:47, 20 reacties,    

Ons leven is elektrisch…Te weinig schoolboeken leren dat de levende cel voor slechts 10% inderdaad chemisch werkt, edoch in de resterende 90% van alle cellen gaat het er toch echt met pure elektrotechniek aan toe! Veel blunders van stichting Skepsis en dito de Vereniging tegen de Kwakzalverij kunnen verklaard worden doordat zij dingen publiceren bij gebrek aan de ionenleer en redactieleden van bv. dagbladen ionenkennis al vaak ontberen.
Ook de rectificaties op technisch vlak bereikt het plebs maar zeldzaam. Daarom poogt dit artikel in dit kennistekort te voorzien en reikt enkele bizarre voorbeelden aan die tot nadenken stemmen.

Ons elektrisch functioneren
----------------------------------------
De meeste mensen weten wel dat zenuwsignalen elektrisch kunnen worden opgevangen. Sommige van deze signalen bv. die van de synapsen in de hersenen verlopen in vaste rithme's die al iets vertellen over iemand gemoedstoestand. De overslagspanning van synapsen ligt rond de 70 mV dat laag is - een werkende gsm kan op 1 mtr afstand van electronica al storingen veroorzaken waarbij een minimale overslagspanning van 0,8 volt moet zijn veroorzaakt anders kan dit hoorbaar geratel nog niet eens plaatsvinden.
De meeste lichaamcellen zijn vooral elektrisch geladen - en daardoor trekken ze chemische stoffen aan die dit normaal niet zouden doen. De lever bijvoorbeeld is zo tot stukjes chemie in staat die we niet eens kunnen verklaren dan middels katalyse waarbij nog flinke hoeveelheden elektriciteit was ingezet.
Het begint eigenlijk al met de bevruchting van een eicel waarbij een elektrische
afschrikkingsspanning wordt afgegeven maar even later bij de innesteling in de baarmoeder treden eveneens typische, zuiver elektrische afschrikkingsspanningen op.
Maar sommige cellen presteren zelfs binnen miliseconden om te polen zoals bv. de hartspier en enkele soorten aan zenuwcellen zoals bv. de sinusknoop.

Elektrische schrikdraadafrastering tegen mannenzaadjes...
-----------------------------------------------------------------------------------
Zodra de wand van een eicel was doorboord door een zaadcel van een man, dan moet direkt een ondoordringbare barriëre worden opgeworpen! Immers een vrouwelijke eicel bevat alleen het X-chromosoom maar zaadjes kunnen zowel een Y- alsook een X-chromosoom bevatten. Het resultaat is XX (een meisje) of XY (een jongen).
Maar bij dubbele doorboring kan dus zowel XXX, XXY of XYY als resultaat hebben dus dat wordt een syndroom van Down, overigens iets dat ook in dieren- en de plantenwereld wel kan voorkomen. Veel eenjarig bloemenpracht zijn bv.
gynealogische Down-gedrochten en ontstaan uit pure hebzucht!
We zien hieruit al dat zoiets gevaarlijks een kwestie van microseconden is.
Om verder binnendringen binnen microseconden te kunnen voorkomen heeft de Natuur iets tamelijk hardhandigs uitgevonden want er is niets dat nog sneller is dan een elektrische schrikdraadafrastering en dus: een elektrisch potentiaal, en dat wel een half uur kan aanhouden. Deze bevruchtingspotentiaal kan spanningen opleveren van wel 0,02 volt wat je niet verwacht van iets dat nog kleiner is dan een/tiende van een milimeter.
Nog vreemder is dat deze potentiaal afhankelijk is van lichtinval, alsook van radiogolven hetgeen blijkt uit experimenten van Lionel Jaffe (Militairy Marine Biological Laboratories Massachusetts). Vooral de manier van gepolariseerde straling bepaald de richting van het elektrische veld na de paring.
Pas hierna, dus na de elektrische stroomschok"afrastering" heeft de cel voldoende tijd om uitwendig een ondoordringbaar pantserschil aan te leggen tegen verdere pogingen de celwand nog binnen te dringen.

De cel-ionenpomp
-------------------------
Een ionenpomp is een stukje mechaniek in elke cel dat bv. K+ (dus met uitwendig een lage electronenconcentratie) toch naar binnen kan worden opgezogen: ondanks dat er al een reservoir van bestaat. Zonder een pomp zou de stromingsrichting immers andersom zijn en dat is de bedoeling vaak niet.
Door van K het elektron te verwijderen wordt nu toch een stroom van K+ mogelijk naar een reeds gevuld reservoir van K zonder dat er een echte pomp bij noodzakelijk wordt - maar de daarvoor benodigde elektrische opwekking kost wel verbrandingsenergie.
Behalve K+ zijn ook Na en Ca++ noodzakelijke ingrediënten voor een cel en deze stoffen zijn allemaal positief geladen als een ion.
Maar andere stoffen zoals Cl- moeten op dezelfde wijze worden "opgepompt" en dan moet het elektrisch veld dus nu omgekeerd worden aangelegd.

Om een cel als ionenpomp te laten werken bevat het celmembraam structuren in een vreemde kanalenvorm van lipidische vetten als isolatorlaag, met ter weerszijden eiwitten die hetzij de negatieve, hetzij de positieve lading genereren.
Deze spanningen kunnen nog hoog oplopen. Het heeft lang geduurd voor men het richtinggevoel van duiven heeft kunnen ontrafelen (dat zat in de keratonine in hun vleugelveren dat als piëzokristal functioneert) maar ook elektrische vissen en roggen kunnen tot wel 800 volt afgeven, overigens tot hun eigen schade. Veel elektrische sidderaalen zijn bijvoorbeeld al blind geraakt vanwege hun eigen woeste geldingsdrang...

Donderklapbui
----------------------
Nadert er echter een onweersbui dan worden reeds op 100 kM afstand alle, nog vrij zijnde electronen geript en die verzamelen zich op hoge gebouwen, daken etc. maar ook van alle dieren, mensen en bewaard voedsel in de koelkast worden allemaal van hun vrije electronen ontdaan.
Een werkende cel is in rust negatief (bevat rondreizende electronen) t.o.v. de buitenwereld maar wordt - nadat de naderende donderklapbui zijn vrije electronen heeft geript dus opeens neutraal. Hierdoor werken veel zouttransporten niet goed meer en ontstaan 4 soorten van typisch alkalische defecten: (incl voedselbederf in koelkasten)
1. teveel urine- en melkzuur in het bloed dat hoofdpijn veroorzaakt;
2. overmedicatie aan voorgeschreven medicijnen die zich gaan stapelen;
3. onvoldoende opname van de negatieve zuurstofcomponent - met acute astma.
4. ontwikkeling van boze schimmelsoorten: een vooral basisch verlopend proces.
Vooral dieren met bijzondere spijsvertering zoals herkauwers, komen bij nadering van een onweersbui in de problemen met heftige koppijn en resulteert in gedragsproblemen.
Paardrijdsters worden opeens geconfronteerd met beesten op geïsoleerde sokjes die dus prompt hun achterwerk bewrijven op alles wat mogenlijk nog vrije electronen bevat zoals nylon jassen en ijzerloze metselmuren; onbestuurbaar in galop naar de stal om electronen op te halen en bijten komt ook voor.

De spiercontractie
--------------------------
Ook dit gaat elektrochemisch. Hiervan zijn myosine en actine de belangrijkste eiwitten en Ca++ ionen vormen de stimulatie om de contractie in te zetten.
Tevoren echter is aan de celwand een negatieve lading toegevoerd afkomstig uit zenuwcellen.
We zien hieruit dus ook dat een naderende donderklapbui: "loom" maakt dwz. dat het verrichten van zware sportprestaties tijdens de nadering van een verre onweersbui door weggezogen electronen tot hartfalen kan leiden.
Maar fascinerend is de toepassing van elektriciteit als bron van het leven wel.

Het elektrisch kringschema
----------------------------------------
Tot voor kort gingen moleculaire celbiologen nog uit van de "parallelschakeling" van een capaciteit (lipiden), de batterij (twee eiwitten) en het eigenlijke ionenkanaal als variabele lusweerstand. Deze gedachte is nu verlaten: het blijkt een spoel!
En als sprake is van spoelen: parallel over een capaciteit is de werking helemaal niet meer zo simpel als analoog elektrisch vernikkelen maar, is nu sprake van een radiotechnisch verlopende kring-opslingering bij aanstoten door een schakelaar! Dit verklaart dus ook waarom pigmentprocessen onder invloed van gepolariseerd zonlicht anders verloopt dan tevoren nog gedacht. Radiotechnische begrippen als kringkwaliteit, pulsgedrag en uitslingergedrag als "kennis" invoeren in moleculaire celbiologie heeft nogal wat nare onderwijsgevolgen.
Deze, nu al geleidelijk inlopende gedachtegang in de moleculaire celbiologie heeft namelijk al tot vreemde gevolgtrekkingen geleid omdat een aantal filterprocessen in de nieren tevoren nog niet konden worden verklaard en al aan kwantummechanische processen werden toegeschreven. Maar het was dus eenvoudiger.
Ook de gebruikte mini-meettechniek, elektrometers waarmee 1 picovolt kan worden waargenomen bestonden 80 jaar geleden allang en maakten studenten ook wel zelf van een brommende telefoonhoornkapsel waarvan aan het blikje het sensordraadje werd gesoldeerd. De rest van het verhaal is simpelweg de verschoven sinus naar een verschilversterker voor de demodulatie toevoeren.

Het saboteren van homeopatische 'flauwekul'
-----------------------------------------------------------------
Een ander vakgebied waar elektro- en radiotechnische begrippen al doorgedrongen is zijn de homeopatische "geneesmiddelen" die immers geen atoom meer bevatten van een chemisch nog werkzame stof maar, nog slechts bestaat uit "gestoot" water. Verdunningen vanaf D6 kunnen theoretisch nog slechts 1 molecuul op het 1 miljoen water bevatten en dus, kunnen ze door ons logisch
redenerend verstand nog slechts tot de flauwekul-medicijnen worden gerangschikt.
Maar is dit wel juist? Pharmatoxicolisch wel, maar voor elektrotechnici wordt dit pas echt interessant!
Dat water feitelijk uit kristallen bestaat is niet moeilijk te bewijzen: men behoeft slechts te ademen op een bevroren ruit om deze 6-bladige kristallenstructuur zichtbaar te verkrijgen alsook is zuiver water een goede isolator.
Echter, homeopatische medicijnen worden niet op gebruikelijke verdunningswijze gefabriceerd van gedemineraliseerd water maar, volgens stoten van bronwater dus op dezelfde schokmanier zoals keratoninekristallen in vleugelveren van duiven aan een mechanische belasting worden blootgesteld want bronwater bevat tamelijk veel metaalzouten.
U raadt dus al de gevolgen: contra-onderzoek aan homeopatische medicijnen levert zonder uitzondering negatief uitgevallen experimenten op omdat er wel was verdund in gedemineraliseerd kraanwater, maar niet 6 weken lang het metaalzouten bevattende bronwater met klappen tegen de flessenwand was geschokt! Er zijn in de alternatieve literatuur al veel publicaties geweest over "dit schokbedrog" in de gevestigde wetenschapslaboratia - maar het
aangetoonde "bedrog?", heeft de officiële gezaghebbende pharmaciebladen nooit veel verder bereikt dan de postkamer - en soms hebben ze zelfs die niet eens! Feitelijk moeten we de homeopatische geneeskunst onder de piëzo-elektrotechniek rekenen en beslist niet tot pharmaceutische verdunningsleer.

Dit artikel is een aanvulling op het Zaplogartikel 'Vreemde krachten in honing'.
Annotaties:
23-09-2013 00:39 | not fake
Ons leven is elektrisch… #zaplog
| #106402 | 16-06-2010 20:24 | Patman

Feitelijk moeten we de homeopatische geneeskunst onder de piëzo-elektrotechniek rekenen en beslist niet tot pharmaceutische verdunningsleer.


Dat vind ik iets om verder op in te gaan. Heb je hier wat leesbare linkjes bij?
Patman's avatar
| #106403 | 16-06-2010 20:26 | Patman
Je hebt een bijzonder woord bedacht trouwens: http://www.google.com/search?q=schokbedrog
Patman's avatar
| #106405 | 16-06-2010 20:36 | ffloor
Beetje moeilijke materie waarmee ik vooral paardrijdsters iets probeer uit te leggen hoe het nou zit.
| #106406 | 16-06-2010 20:45 | ffloor
Linkjes helaas nee. Er is op dit gebied vrijwel niks, simpel omdat 'bio-elektriciteit' een nogal specialistisch vakgebied is maar je kunt op dit woord wel goed googelen.
Maar je kunt het wel proberen bij VSM die fabrikant is van homeopatische geneesmiddelen. Je vraagt dus stomweg als hoofdredacteur om een reactie, en ik weet dat het er erg prettige mensen in omgang zijn, héél wat prettiger met hun communiceren trouwens dan met medicijnenboeren.
Bovendien heeft dit artikel geen diepgang. Het bevindt zich op leerling 8+ als uitlegniveau die net hun 1e-paardrijles hebben.
| #106407 | 16-06-2010 20:46 | Patman
Ja lijkt me logisch. Dit is niet bepaald iets voor hondentrainers.
Patman's avatar
| #106408 | 16-06-2010 20:55 | P.uncia
Bovendien heeft dit artikel geen diepgang.


Valt wel mee Floor, ik heb me behoorlijk verdiept in de materie.

Niet alleen is álle leven gebaseerd op electra, álles in dit heelal is gebaseerd op electra.
P.uncia's avatar
| #106410 | 16-06-2010 20:58 | ffloor
Tsja. Volgens Genesis werd op de 1e dag het elektrisch licht geschapen maar toen hadden de electriciens de leidingen al gelegd. Het is dus het oudste beroep ter wereld.
| #106412 | 16-06-2010 21:05 | P.uncia
Mwoah de bijbel staat vol met verwijzingen naar het gebruik van electra, de priesters in de tempel droegen niet voor niets geaarde kleding.

Vraag is natuurlijk of ze zelf wisten wat het doel van de kledingvoorschriften was.
P.uncia's avatar
| #106418 | 16-06-2010 22:10 | Marcus
Het universum is elektrisch, de biologie is electrisch.
Waarom leerden we dat niet op school? ;-)
Marcus's avatar
| #106419 | 16-06-2010 22:22 | P.uncia
Waarom leerden we dat niet op school? ;-)


Een school is niet primair een plaats om kennis te verwerven, het primaire doel van onderwijs is je in het systeen dat maatschappij heet te persen.
P.uncia's avatar
| #106420 | 16-06-2010 22:28 | Marcus
Een school is niet primair een plaats om kennis te verwerven, het primaire doel van onderwijs is je in het systeen dat maatschappij heet te persen.


Daarom kom ik na schooltijd ook hier op zaplog:-)
Marcus's avatar
| #106423 | 17-06-2010 00:02 | Slaz
Waarom denk je dat moslims tientallen keren per dag hun hoofd in contact brengen met de aarde/grond (eigenlijk wou God dat we het duizenden keren deden maar de profeet Mohammed vond dat een zware last en dus bleef het bij 5x per dag bidden)? Juist ja.. ontlading... en dan niet te vergeten dat vrijwel alle botjes bewegen als je het moslim-gebed correct uitvoert. Godzijdank voor de profeten!
Slaz's avatar
| #106424 | 17-06-2010 00:10 | Slaz
En dan ben ik de rituele wassing (wudoe/ablutie) voor het gebed/meditatie vergeten. Door het 3x wassen van je handen, mond/neus, gezicht/ armen, veeg over je hoofd heen en weer, je oren en je voeten worden elektrische vonken geproduceerd door het contact met het water en de lichaam. Deze actie biedt de menselijke lichaam/organen weer kracht, voeding en energie.

Lees meer in detail hierover en de handelingen en de effecten hier vanaf bladzijde 21: http://www.souldesigns.net/iq_blog/Spiritual_Prayer.pdf
Slaz's avatar
| #106426 | 17-06-2010 06:54 | Debsy
Vandaar dat al die onnatuurlijke Elektro Magnetische Velden zo ontzettend goed voor ons zijn... NOT

http://sandalfon.groningen.org/
| #106476 | 17-06-2010 15:20 | tunnelforce9
als zo'n sidderaal al blind word is door de voltage die hij opwekt hoe zit het dan emt lblikseminslag bij mensen er zijn velen mesnen warbij de bliksem is ingelsagen en die geen gezondheidsklachten hebben overgehoouden zouden zij dan ook niet blind moeten zijn ?
tunnelforce9's avatar
| #106506 | 17-06-2010 19:56 | ffloor
Er zijn inderdaad veel mirakels bekend van de "genezende" werking van bliksem - maar in de meeste gevallen ging de bliksem toch buitenom de oogballen die kennelijk iets te goed beschermd liggen in het hoofd.
Dat sidderalen met blindheid van hun eigen stroomschokken geslagen kunnen worden komt door hun detectiesysteem van geringe spanningsvelden (eenzelfde detectie hebben haaien ook en vooral hamerhaaien zijn hierin gespecialiseerd).
Ik weet niet of je wel eens een varkenskop uit elkaar gehaald hebt voor de hoofdkaas, maar dan zie je achter zijn oog op ong. 5 cm in de oogzenuw een aftakking naar het vomerisch orgaan (Jacobsorgaantje) - en datzefde orgaan is bij veel vissen een nanovoltmeter. De aftakking breekt overigens razendsnel af dus als je op een boerderij bent geboren en dus, vaak genoeg op onderzoek uitbent moet je een oog uit die kop zo voorzichtig mogenlijk eruitsnijden. Mislukt dat dan heeft hij er 2 van inzitten.
Een vomerisch orgaan ( in werkelijkheid ook altijd 2 stuks!)heeft altijd 4 zenuwdraadjes wat ook bij mensen zo is maar ze zijn wel erg ieldun zeg! 2 lopen via de wangen naar boven naar de beide oogzenuwen, de andere 2 lopen via de wangen naast eveneens ragdunne limphisch systeem en kunnen vaak niet uit elkaar gehouden worden maar ik heb ze bij een platgereeë ambtenarenkop (vrachtwagen sloeg rechtsaf en zo) alle 4 draadjes toch echt zelf gezien in 1965 dus dat wisten we toen al.
Bij ons mensen werkt dat systeem dus nogal anders, even googelen op 'feromonen' : een soort tetra-acetaten. Nou en zo komt het nou als je verliefd bent je echt niets meer ziet: dit is echt waar.
| #106515 | 17-06-2010 20:27 | ffloor
Voor @Debsy nog de weefselschade door dna-breuk.
Van elk zwaar elektro-, magnetisch- en electromagnetische velden weten we dat op korte afstand weefselschade wordt veroorzaakt. Dat kan, nucleinezuur wordt geleidend na aanstralen met 3 electronvolt. (bron: biofysicus F.A.Popp, univers. van Wartburg, DDR, 1971)

Men leze "geleidend worden van het nucleinezuur" als: kanker.
3 electronVolt komt volgens een zakjapanner overeen met:
0,0000000000000000048 Watt/sec. Da's dan wel heel erg weinig...(!) Een GSM-telefoon produceert: 190000000000000000000000000 eV-effekt/sec.
Dertig procent daarvan - dus dat wat in je hoofd terecht komt - is: 63300000000000000000000000 eV-eff./sec tijdens mobiel gebruik, maar mogenlijk moeten we dit getal nog met 80 vermenigvuldigen tot piek/piek. En dat is inderdaad aanzienlijk veel meer dan 3 eV...

Wat gebeurt er in een nog levend hoofd tijdens een GSM-telefoongesprek? Over kortdurende telefoongesprekken weten we zeker: geen schade. Of misschien repareert het lichaam razendsnel dergelijke schadevorming zodat de gevolgeffekten gemaskeerd worden, dus net zoals na een inslag waarna je
nog wel gedurende een dag een beetje dizzy bent.
Maar met 24-uurs continu GSM-aanstraling uit een mast mag u de effekten op uzelf invullen. In dat opzicht is het Zwitserse onderzoek nogal dubieus omdat in Zwitserland alle gsm-masten slechts 1 kwartier per dag functioneren en de rest van de dag zijn alle masten daar uitgeschakeld zodat je per dag slechts 1 kwartier kunt bellen en dan houden alle gsm's ermee op tot de volgende dag.
Een vreemd verhaal? Nou nee hoor dat staat namelijk in dat rapport en staatssecretaris van Geel was er bizonder blij mee.
| #106518 | 17-06-2010 20:43 | ouwe knar
omdat in Zwitserland alle gsm-masten slechts 1 kwartier per dag functioneren ... zodat je per dag slechts 1 kwartier kunt bellen en dan houden alle gsm's ermee op tot de volgende dag. ... dat staat namelijk in dat rapport en staatssecretaris van Geel was er bizonder blij mee
Of zoiets...
Tuurlijk, ik zou het ook gelijk geloven als ik van Geel was.
Daaro in Zwitserland worden ze toch altijd dik betaald voor hun speciale, frauduleuze 'wetenschappelijke' onderzoekjes? De magnetron was er volgens mij ook zo een.
ouwe knar's avatar
| #106523 | 17-06-2010 21:11 | ffloor
Kleine aanvulling nog op het artikel (was weggelaten):
Waarom zweet je zo ontzettend als onweer nadert?
--------------------------------------------------------------------
Dit is eveneens een gevolg van het rippen van alle vrije electronen door de donderwolk. Het lichaam kan echter niet zonder omdat het hart anders verlamd zou raken.
In geval electronentekort gaat het lichaam de themperatuur een half graadje hoger zetten en doet dat door meer glucose te verbranden waarbij elektrische stroom vrij komt. Echter de ontstane warmte moet nu afgevoerd worden en loopt het zweet letterlijk in straaltjes van je lijf af.
Dit electronen-afzuigeffekt kun je het beste uittesten tijdens een "mistral" of "föhn" in Zwitserse of Tirolerbergen - en het effekt is wel zo wáánzinnig verschrikkelijk dat dit je hele leven zal heugen! (=stukje tekst was verwijderd om het artikel zelf beter tot zijn recht te laten komen)
| #106778 | 21-06-2010 21:41 | ffloor
Wel @Patman ik heb al 1 actuele link gevonden naar een echt wetenschapscongres over homeopatie:
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/homeopathie-een-wetenschappelijk-congres/
aanmelden / inloggen