Door Ness, Op maa 2 jan 2017 19:33, 10 reacties,    

Ophef over etnisch profileren Keulse politieOp Oudejaarsnacht heeft de Duitse politie, die in grote getale rond het Domplein aanwezig was, 650 mannen van voornamelijk Noord-Afrikaanse afkomst (Naffers) staande gehouden. 190 daarvan kregen een acuut gebiedsverbod opgelegd en 92 belandden in de cel. Het vangstpercentage was daarmee bijzonder hoog; dik 14% was om verschillende redenen strafbaar en in totaal 43% stond als zodanig ongunstig bekend dat zij verwijderd dan wel opgesloten werden.

Dat mag je best een grandioos succes noemen. Het is duidelijk dat de feestgangers, vooral de meiden en vrouwen, flink wat ellende bespaard is gebleven door deze aanpak. Daarom is het des te schrijnender dat er onmiddellijk weer ophef ontstaat. Het argument 'discriminatie' is een smerige dooddoener en drogreden, en weerhoudt de politie ervan efficient op te treden. Die politie wordt door de gemeenschap betaald, en die gemeenschap wil waar voor zijn geld. De Naffers zijn een relatief kleine groep met een buitengewoon hoog criminaliteits-gehalte, zowel in Duitsland als hier. Zodat, als je er zo'n 600 at random oppakt, er minstens 25 tot 30% om enige reden tegen de lamp loopt. Dat is pas efficientie!

Dat feit verdoezelen en de politie verregaand frustreren in het uitoefenen van hun taak valt niet in goede aarde bij praktisch denkenden. Deze lieden veroorzaken grote overlast en schade, met name aan mensen persoonlijk. En pakken vooral de zwakkeren, dwz jeugd, bejaarden, vrouwen en meiden. Dit zijn juist de mensen die beschermd zouden moeten worden door de staat; dat is waar de bevolking belasting voor betaald, dat is het sociale contract. Maar de knuffelaars draaien het om: het zijn de daders die beschermd moeten worden tegen nepdiscriminatie. Dat zal niet in goede aarde vallen in Duitsland. Maar ook niet hier. Want ook hier barst het van de zachte heelmeesters die afzichtelijke wonden slaan. Zij plegen contractbreuk en dat wordt ze heel kwalijk genomen.

Bovendien wordt er van de bevolking verlangd de schade veroorzaakt door zowel deze gehersenspoelde, pseudoreligieuze, policore zwakzinnigen als die, veroorzaakt door verwilderde meutes apen en honden te vergoeden. Het is dat de meutes een vage gelijkenis met mensen vertonen, want anders zou je ze zonder pardon afmaken; dat doe je met verwilderde honden ook, om erger te voorkomen. Maar ook de policore labbekakken en uitvreters dienen geen enkele functie meer en zijn de gemeenschap alleen maar tot last, hoe inspannend het rammen op dooie paarden - het zedepreken, het zemelen, het 2e-kamer-geschokt zijn, het hoereren voor wat stemmen, het masseren met nepnieuws - ook mag lijken.

Zij zijn als onkruid. En de handen van het plebs jeuken om te gaan wieden. Want de maatschappelijke akker brengt niets meer op. Alle goede moed wordt er stelselmatig uitgeslagen. Er is geen inspiratie meer om *saamhorig* te zijn, want dat komt uiteindelijk altijd neer op saamHOERIG met uitsluiting van het "participerende" plebs cq de melkkoetjes. Alleen de special snowflakes en de wilde beesten tieren hier nog welig. Werkelijk alles wat in dit land aangepakt wordt draait steevast uit op kolossale inefficiëntie en nóg meer problemen, allemaal op kosten van de opdrachtgevers - de belastingbetalers. EN DIE EISEN ETNISCH PROFILEREN. Dat werpt vruchten af. Da's boter bij de vis. Waar voor ons geld. En een beetje schnell schaffen bitte. Anders blazen we de 2e kamer op. Met stemmetjes.
Annotaties:
| #257257 | 02-01-2017 23:56 | ouwe knar
Politiechef JÜrgen Mathies is zich van geen kwaad bewust. Als de politie hen niet had gecontroleerd, waren er volgens hem soortgelijke toestanden als vorig jaar ontstaan. Destijds werd het de politie kwalijk genomen dat zij onvoorbereid was en niet adequaat optrad. "Het ging niet om hun uiterlijk maar om hun gedrag. De kenmerken van deze groep waren zodanig dat daarvan potentiële misdaden mochten worden verwacht."
Voor mij heeft de man helemaal gelijk, respect. Alleen was er vorig jaar toch helemaal niets aan de hand *krijgt een onbedaarlijke hoestbui*
ouwe knar's avatar
| #257273 | 03-01-2017 11:37 | Ness
http://forum.fok.nl/topic/1646450/1/999?token=a73ff7ec2e3907bac81ea4ff77d67902 Dat was de PvdA in 2011: etnisch profileren is noodzakelijk, praktisch, handig, efficient.
Hier is een interessante discussie gaande: http://www.weerwoord.nl/weerwoord/viewtopic.php?start=0&t=15975

In het kader van gelijkheid van seksen zou de politie policor net zoveel vrouwen als mannen moeten aanhouden. Dit voorbeeld geeft meteen het failliet van zg 'gelijke behandeling' aan want de meeste daders zijn mannen, het is niet anders.

De politie gaat af op signalementen. Het merendeel van de signalementen luidt: jonge man, getint. Of bruin. Wou iemand dat soms ontkennen? Het is verdomme een keihard FEIT. Dan is het niet meer dan logisch voor de politie om specifiek die groep nader te beschouwen. Wie daarom kwaad wordt moet de klachten deponeren bij de groep die het voor die persoon verpest, en niet de politie verwijten dat zij hun werk doen met logica en efficientie.

Zou de omschrijving 'roodharig' zijn dan werden alle roodharigen ineens met een scheef oog aangekeken, maar de meeste roodharigen hebben daar zeker begrip voor. Het is spijtig dat de goeden moeten lijden onder de kwaden maar dat is een fact of life. Wie gewoon meewerkt tijdens een aanhouding en beleefd blijft, dus zonder te gaan janken en schelden, heeft helemaal geen probleem (in Amerika wel trouwens, maar die kant moet het niet uit). Tenzij hij problemen zoekt vanwege opfokkerij van emoties omtrent racisme en zich even lekker wil uitleven.
Ness's avatar
| #257280 | 04-01-2017 14:12 | Ness
Het gaat bij discriminatie om de intentie. De politie heeft NIET de intentie om te discrimineren - al komen er wel steeds meer uitzonderingen bij vanwege de slapte van rechters ed. Dat de politie desondanks profileert is een gevolg van het wangedrag van bepaalde groepen - ik noem ze meutes omdat een groepsgeest van dierlijk/biologische aard is; beschaving is een flinterdun concept, juist en vooral bij jonge mannen/testosteronbommekes van welke kleur dan ook. Geen intentie tot discriminatie betekent dat zwakzinnigen moeten ophouden met onterechte verwijten te maken.

Dan dit: de man begint met een loeier van een inschattingsfout (9/11) en als gevolg daarvan gaat zijn betoog mank op veel fronten. Dat neemt niet weg dat ik met eigen ogen de triomf van achtergrondiërs heb gezien, die op de dag zélf de aanslag vierden. Dat een aantal daarvan nu beseffen dat het een valse vlag betrof doet aan het feit niet af dat 9/11 nog steeds gebruikt kan worden om idioten met moslimachtergrond te ronselen. Die info hebben ze nl van de nieuwe media. Zelf zouden ze er niet achter zijn gekomen want ze gaan veel te prat op zulke 'overwinningen'.

Neemt niet weg dat 'het Westen' zich inderdaad veel weerbaarder moet opstellen. Men moet inzien dat bij mensen met een moslimachtergrond wet en recht onverbrekelijk erbonden zijn met de religie. Zonder religie, redeneren zij, is er geen enkele motivatie om zich aan de wet te houden; bijgevolg doen ze dat ook niet, als het westerse wetten betreft. Maar wie niet horen wil moet voelen.

Want westerlingen zien dat totaal anders. Het rechtssysteem hier is weliswaar ook half en half gebaseerd op een godsdienst, maar die is overleden.
Voordat het christendom hier rond 800 AD vaste grond onder de voeten kreeg, moest het de eigen reli-wetgeving laten vallen (zo die al bestond) en andere noodzakelijke aanpassingen maken (een vrouwelijke god erbij) wilde het geacepteerd worden. Het wetstelsel alhier was dus vanaf het begin al gescheiden van de heersende religie. Daarom kunnen wij maar niet snappen waarom achtergrondiërs bij wie een heel wetstelsel in de religie zélf is geïncorpereerd geen enkel respect tonen voor het hier geldende stelsel. En zij snappen op hun beurt niet waarom wij zo 'wetsgetrouw' zijn. Het respect voor de wetgeving - de rechtsstaat, en de ingebakken westerse eerbied daarvoor - moet je er dus vanaf dag 1 op school erin rammen, het is niet anders. En daarom zijn islamitische kakschooltjes uit den boze.
Ness's avatar
| #257283 | 04-01-2017 20:52 | Ness
Dus voor de moslim staat goddeloosheid gelijk aan wetteloosheid. Voor een westerling is goddeloosheid vooral een privézaak, en wetteloosheid betekent het niet aanhangen van de enige ideologie die ons van een vaste, bestendige morele code voorziet en is dus heel gevaarlijk en afkeurenswaardig gedrag. Want westerlingen blijven gelóven in een rechtsstaat zelfs als die van top tot teen volledig corrupt is. Hier is dus sprake van een immens misverstand. Bij moslims zijn religie en wereldlijke macht domweg niet te scheiden. Daarom zal er nooit een spontane verlichting op gang komen. Bij ons zijn wetten heilig an sich.

Dat moslims werkelijk alles aan religie afmeten blijkt bv hieruit: http://www.nu.nl/buitenland/4373785/schaakfederatie-turkije-boos-televisiegeestelijke.html en http://haberarnhem.nl/is-het-afsteken-van-vuurwerk-halal-of-haram-2/ en http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2017/01/alfitrah-imam-asscher-wil-islamitische-identiteit-moslims-afpakken-428446/ en https://ikwasinharen.nl/2017/01/04/hoe-moslims-over-europa-zullen-regeren/ (memri vertaling).
Die imams zijn bepaald niet de slimsten en bovendien is hun kennis en begrip van onze maatschappij vrijwel nihil. Maar zij bemoeien zich intensief met onze wetgeving want het hele begrip 'respect en eerbied voor wereldrijke rechten' is hen vreemd. Daarom maakt seculariteit bij hun schaapjes geen kans. De dubbele functie (kerk én staat) van de islam leidt linea recta tot wetteloos gedrag van moslims binnen onze maatschappij.

Verder was oud en nieuw niet zo rustig in Europa dankzij de meutes losgeslagenen: http://www.express.co.uk/news/world/749771/Austria-new-years-eve-sex-attacks-migrant-violence
http://www.express.co.uk/news/world/749460/germany-new-years-eve-cologne-dortmund-hamburg-augsburg-police-sex-attacks-fireworks
http://www.informationliberation.com/?id=56057
http://www.prisonplanet.com/bedlam-video-shows-migrants-in-sweden-aiming-fireworks-at-people.html
http://nos.nl/artikel/2151259-nieuwjaarsrellen-vlissingen-waren-voorbereid.html

Daarom staat het importeren van nog meer ellende voor nu en in de toekomst tot in de tigtigste generatie gelijk aan moord op de oorspronkelijke bevolking, en het faciliteren van de toekomstige moordenaars staat gelijk aan medeplichtigheid van volkerenmoord. Wie denkt deze overlevingslogica weg te kunnen lullen met wat stichtelijk gebazel komt heel bedrogen uit. Wie denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen als we maar lief blijven is zwakzinnig. Wie de islam ziet als een voor westerlingen en verwesterde achtergrondiërs momenteel levensgevaarlijke en staatsgevaarlijke ideologie zit echt niet ver van de werkelijkheid af.
Ness's avatar
| #257286 | 04-01-2017 23:09 | Antares
Ness,
Ik denk niet dat de islam invloed heeft op het gedrag van losgeslagen jongeren. Zij geven daar niets om. Het zal hooguit dienen als excuus. Wat ik me van vroeger kan herinneren is dat jongeren precies weten hoever ze kunnen gaan met politie en justitie. Dat geldt zowel voor autochtoon als allochtoon. Het probleem is eerder dat onze overheden de verkeerde signalen afgeven en het verkeerde beleid voeren.
Antares's avatar
| #257287 | 04-01-2017 23:20 | Antares
Wat signalen betreft:
Alleen al het importeren van miljoenen niet-Europeanen maakt duidelijk dat de overheid meer geeft om hen dan om ons. Daarnaast worden we beschuldigd van racisme, uitbuiting/kolonialisme en slavernij. Als wij worden beschuldigd dan is het logisch dat wij straf verdienen.

Allochtonen zullen heus wel begrijpen dat onze overheden aan hun kant staan en kunnen daardoor tegenover de westerse bevolking komen te staan. Daar is over nagedacht. Onze overheden hebben zichzelf voorzien van loyaliteit. De misdaad die tegen ons wordt begaan is nog veel ernstiger dan het lijkt.
Antares's avatar
| #257288 | 05-01-2017 03:02 | Ness
Het is niet zozeer de religie zelf Antares- want daar weet de gemiddelde moslimpa&ma;in feite geen donder van af - maar de mentaliteit, de cultuur waarmee die religie omgeven is en die voor moslims vanzelfsprekend is, en voor kaaskoppen helemaal niet. Vanuit die wereld kijkt men met minachting naar onze *verdorvenheden*, onze goddeloosheid en dus wetteloosheid. Terwijl wij van huis uit respect voor wetten en oom agent krijgen ingestampt.

Die minachting krijgen kinders mee als ze over straat zwerven. Maar dat levert geen superioriteitsgevoel op, zoals Koopmans stelt. Deze kinderen komen op school met een taalachterstand van jewelste, en moeten op gemengde scholen lijdelijk toezien hoe kaaskopjes hen op alle fronten voorbijstreven vanwege hun taalbeheersing. Dus zo'n kind gaat zich minderwaardig voelen, en zal naar deze aangeleerde minachting grijpen ter compensatie. Op een niet gemengde school gaat het ze ietsjes beter af maar dan nog blijft NL een tweede taal en dat betekent een verzwaring van het lespakket. Dus ook daar gaan ze achter lopen tov de peers. Voeg daar aan toe het trauma van een besnijdenis, de overgevoelige reaktie op eigen kwetsuren, de moeizame masturbatie en een moeder die zich niet mag laten gelden en je hebt het recept voor een ramp - bij de jongetjes.

Basically in eerste instantie gebaseerd op bovengenoemd misverstand, niet op die religie. Maar die imams doen veel meer kwaad dan goed. Die zouden geloosd moeten worden. Ze zijn te stom voor woorden maar er wordt huizenhoog tegenop gezien, ook alweer cultuurbepaald. Tegen de tijd dat een losgeslagene rijp is voor abstracties als religie - rond de 13 tot 16 jaar - kunnen ze als razenden radicaliseren wegens alomtegenwoordig puur giftig wahabisme.

De roverheid moet inzien en accepteren dat dit zo niet langer kan. Het gaat nog generaties duren voordat wat we nu al aan ellende binnen hebben gehaald, een BEETJE is opgelost. Nog meer binnenhalen is maatschappelijke zelfmoord. 10 van die etters kunnen een hele wijk kapot maken. De schade die 10.000 etters door het hele land veroorzaken is nu al niet meer te overzien. Straks zijn het er 100.000 of meer!

Begin maar eens met besnijdenis te verbieden en dat verbod heel strak te handhaven. Dat is een signaal dat luid en duidelijk overkomt. En trap die debiele imams het land uit.
Ness's avatar
| #257289 | 05-01-2017 11:58 | Antares
Ik begrijp precies wat je bedoelt, Ness.

Als de autoriteiten dit niet oppikken dan kan het deze kant opgaan: https://www.youtube.com/watch?v=kgrjsuAJaH0

In de Poolse stad Elk is een rel uitgebroken nadat een Pool werd vermoord door een Arabier. Het commentaar in de video is veelzeggend.
(3:31) "Er zijn miljoenen volledig beschaafde mensen die niet racistisch zijn begrijpen dat er iets heel belangrijks zich afspeelt in demografisch en sociaal opzicht en de kwaliteit van hun leven gaat als een gevolg daarvan omlaag." [...] (4:56) "Dit simpelweg wegzetten als het opportunisme van extreem rechts, die deze mythische bedreiging wil uitbuiten, is precies het soort elitedenken dat de ware gevoelens onderschat."
Wanneer een land dat negeert dan zal het fout aflopen.
Antares's avatar
aanmelden / inloggen