Door community (initieel vonnegut), Op maa 24 dec 2012 19:01, 1 reacties,    

Osama Bin Laden, Christus en een onsamenhangend kerstverhaalOsama Bin Laden en de tweede komst van Christus…een onsamenhangend kerstverhaal

Nu de wereld niet is vergaan en we de kerst in het verschiet hebben wil ik mijn medemens met een beetje vertrouwen de toekomst insturen. Er is namelijk alle reden tot vertrouwen aangezien Christus voor de tweede keer op aarde is gekomen.
Het probleem is vaak met verlossers, op Cruijff na dan, dat ze pas na hun dood de eer krijgen die ze toekomt.
Met Osama Bin Laden is het niet anders.

Precies tweeduizend jaar na de komst van Jezus werd de mensheid door elkaar geschud door terroristische aanslagen in New York en Washington. De mensheid was op dat moment op een dieptepunt aanbeland. Filosofen kondigden de natte droom van de elite der globalisten aan, namelijk het einde van de geschiedenis. De wetenschap en de financiële wereld waren al decennia lang met een enorme triomftochten bezig.
Het einde van de vrije mens, de mens met een vrije wil, was in zicht. Het zou niet lang meer duren of de mensheid zou niets meer zijn dan een robot en dat zou het einde van de mens betekenen zoals wij die nu nog kennen.

Zo ver kwam het gelukkig niet. De goede levenskracht van dit universum kwam in actie. Deze goede geest zette een plan in werking, waarbij hij kwade geesten en krachten gebruikte om iets positiefs te bereiken: de continuering van de vrije wil van de mens.
Het was zo’n moment in de geschiedenis dat de omstandigheden perfect waren om de wereld te veranderen. Op de symbolisch perfect datum 11 september 2001 werden voor het oog van de wereld twee gebouwen neergehaald die een perfecte overeenkomst hadden met de datum maar ook twee gebouwen die representatief waren voor twee wereldmachten die weldra in zouden storten, namelijk geld en wetenschap. Vanaf nu niet meer omhoog kijken naar de hemel maar terug naar moeder aarde. Weg met de fallus symbolen en meer ruimte voor de vrouwelijke invloeden. Na de dood van God aan het kruis, zo’n tweeduizend jaar eerder, waarbij God te kennen gaf dat we het vanaf dat moment weer zelf moesten doen was daar op 2001 het signaal dat we niet allemaal hetzelfde hoefden te zijn. Geen geglobaliseerde Multi culturele hutspot maar unieke mensen, individuen uit verschillende culturen, afkomstig uit verschillende achtergronden en rassen.
Deze torens van Babel, symbolen van de globalisering, werden met de grond gelijk gemaakt.

Na 2001 sloegen mensen weer massaal aan het twijfelen en kwamen mensen weer in opstand tegen overheden, de wetenschap, de financiële wereld, politieke correctheid en censuur.
Je moet het zo zien. De hersenen van de mens zijn als een computer met een bepaalde webbrowser. Die webbrowser bepaald hoe wij de wereld zien. Op 11 september 2001, waarbij 2001 staat voor de tweede komst van de enige almachtige kracht in dit universum, werd de mensheid herprogammeerd.
Na meer dan een eeuw techniek, atheïsme, darwinisme en wetenschapsverering was de mensheid op een punt aanbeland waarbij we de wereld niet meer konden zien zoals die was. Onze webbrowser was na een eeuw zo besmet geraakt met allerlei virussen dat wij in principe niet meer over gezonde hersenen beschikten. Op 11 september 2001, ground zero, vond er een CTRL, ALT Del plaats en werden we daarna opnieuw geprogrammeerd.
Religie kreeg weer een plaats in de samenleving. Ineens werden mensen over de hele wereld wakker en begonnen na te denken over hun situatie en de wereld waarin we leven.
De levenskracht van dit universum gebruikt daar mensen voor. Jezus van Nazareth was zo’n man die door het universum werd geroepen om een taak te vervullen.
Het kruis van Jezus werd een symbool dat de wereld veranderde. Het oorspronkelijke gnostische geloof van Jezus overwon de Romeinen maar helaas wisten de Romeinse krachten deze religie al weer snel in te palmen en werd de filosofie van Jezus gecorrumpeerd. De Romeinen veroverden met het christendom de wereld en namen hun symbolen mee naar Londen, New York en Washington. De machtscentra van de moderne wereld.

Op 11 september gaf het universum aan dat er maar 1 macht was en dat ieder mens op deze wereld met die kracht is verbonden. Daar hebben we geen geestelijk of politieke leiders voor nodig.
De twee symbolische gebouwen werden vervangen door 1 gebouw.
Ook nu was er een man, die net als David, een man Gods was. Geen perfect mens maar wel een mens dat de wereld veranderde. Hij was van Koninklijke komaf en leefde als een schaapherder. Drie koningen van de machtigste rijken op aarde, de Russen, Engelsen en Amerikanen kwamen bij hem en hij bracht ze ernstige verwondingen toe.
Ook Osama Bin Laden vocht tegen de Romeinen en werd net als Jezus door de Romeinen gedood.
Ook verdween zijn lichaam zonder dat het terug werd gevonden.
Osama Bin Laden werd een symbool van hoop voor de onderdrukten, voor de losers, de armen.

Uit de hemel kwam op 11 september op een van de zonnigste dagen in het jaar, het licht weer in de wereld.” Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard.”
Jezus, was net als Bin Laden een terrorist tegen de Romeinen en net als Jezus zal men over een paar honderd jaar zeggen dat hij de Messias was.
Bin Laden werd door de Neo Conservatieven als de zondebok neergezet, die moest sterven voor de zonden van de Moslims.
Over hem zullen verhalen verteld worden, die verhalen zullen legendes worden. De figuur Bin Laden zal net als Jezus opgeblazen worden tot goddelijke proporties.
De figuur Jezus leerde ons dat God in ieder mens zit en dat we er zelf wat van moeten maken. Meister Eckhart bracht deze gedachte weer terug in de kerk en Maarten Luther bevrijde de gelovigen van het juk van Rome waarna de figuur Bin Laden de mens weer bevrijde van het juk van de wetenschap.
Ieder mens is op zijn manier uniek en in staat bij te dragen om positieve veranderingen te weeg te brengen.
Bin Laden zal net als Brian uit Monty Phyton’s “The life of Brian” door een samenspel van universele krachten, ongewild een Messias figuur worden en zodoende krijgt, 11 september 2001, ondanks de honderdduizenden doden, uiteindelijk een positieve uitwerking op de mensheid.
Robert F. Kennedy sprak deze prachtige woorden.
“Few will have the greatness to bend history itself, but each of us can work to change a small portion of events. It is from numberless diverse acts of courage and belief that human history is shaped. Each time a man stands up for an ideal, or acts to improve the lot of others, or strikes out against injustice, he sends forth a tiny ripple of hope, and crossing each other from a million different centers of energy and daring those ripples build a current which can sweep down the mightiest walls of oppression and resistance.”
Prettige kerstdagen…
Annotaties:
| #194184 | 25-12-2012 11:48 | liefdevol
Ook Osama Bin Laden vocht tegen de Romeinen en werd net als Jezus door de Romeinen gedood.


Ja, maar jezus was door zijn eigen volk verraden cq aangegeven. Osama is verraden cq aangegeven door zijn eigen volk (de saoedies)??

Verder, de vergelijking tussen jezus en osama belooft niet veel voor de toekomstige moslims, kijk maar hoe bv hier over christenen gedacht wordt.
aanmelden / inloggen