Door Ness, Op woe 29 maa 2017 00:34, 21 reacties,    

Over het klimaatOver het klimaat kunnen we kort zijn. Er is nog steeds niet aangetoond dat CO2 uberhaupt enige opwarming veroorzaakt. Dit valt nauwelijks te bewijzen. Want de grootste operators van het klimaat zijn bewolking en straling. Diverse soorten straling. Ook kosmische achtergrond. De bewolking functioneert als dekentje. Dan krijg je als de luchtvochtigheid maar hoog genoeg is, neerslag. Straling is wat anders. Dat kun je niet altijd tegenhouden, en het levert wel degelijk energie af.

Als het zonnetje schijnt dan wordt het lekker warm, toch? Nou als er een wolkje hangt niet. Mensen die met opzet wolkjes maken om daarmee 'het klimaat' te regelen, om hun rare stellinkjes te bewijzen, dat pik ik niet langer. Ik wil mijn blauwe lucht terug en geen "nieuwe wolkenatlas" zien.

Het is één grote bankfraude-bende. Men maakt bewust en met opzet wolkjes in een poging opwarming te bewijzen. Want dan kan CO2 als 'geld' gebruikt worden. Kijk een geldmiddel moet negatief zijn, want dan kunnen 'de bankiers' binnenlopen. Men heeft CO2 uitgekozen. Dat kan men crediteren. Daarom ontstond er ook een beurs die meen ik weer ter ziele is.

Voorts kun je van CO2, mits gezuiverd aangeleverd, met vrij groot gemak een gasje bouwen dat je in een auto kunt stoppen. Maar het afvangen is erg duur. En het opslaan ervan is een ramp want het is een gas. Dus blijft niet stilzitten.

Al met al, ik verklaar de klimaathype een hele smerige scam, uitgevoerd om iig bovenstaande 2 punten te bewerkstelligen. Bij deze.
Annotaties:
| #259040 | 29-03-2017 01:23 | Ness
Het gaat dus om winning van CO2, een bijzonder bruikbaar gasje, en dat gasje ter dekking te gebruik van een nieuw soort geld. Wat nu goudpapier is, wordt dan CO2 papier, en iemand die dit nieuwe goud, de co2 schuld, bezit kan dwang, macht uitoefenen.

Over bewolking. Kijk als je wolkjes zaait op de noordpool dan gaat het daar op enig moment regenen want je voert de luchtvochtigheid op. Verkijk je niet op het effect van sommige silverdioxide nanodeeltjes. Die weten wat spreiden is.

Op de noordpool kan tevens niemand zien wat je doet. Dus je pakt dat rare gebiedje en dan roep je heel hard: het ijs smelt.
Maar moeder natuur werkt niet mee. Want het blijft lekker toch overall afkoelen. Dat komt omdat je met je extra wolkjes ook veel straling invangt. Dus die extra warmte waar 'het klimaat' op rekent wordt niet geleverd. Dus wordt het kouder.

Een wolk is een isoleerdekentje. Bewolking maakt een scheiding tussen 'binnen' en buiten' Dan gaan extra effecten spelen. Wolken houden wel de uitstraling van onderop tegen dus wat erin zit blijft. Maar ze houden tevens noodzakelijke straling van buitenaf tegen. En die is constant want kosmisch.

Zonnestralen warmen wel op maar kort en hevig; als de zon niet schijnt koelt het ook heel snel weer af. Maar goed, ze veroorzaken dus zelf de afkoeling die ze willen voorkomen. Mat als gevolg dat er tegen de klippen op wordt gelogen.
Ness's avatar
| #259041 | 29-03-2017 06:50 | Argwaan
En van harte ondersteund door de neiging van de mens een religie aan te hangen.
Argwaan's avatar
| #259043 | 29-03-2017 11:37 | Ness
En 'goed' te doen. Als ze goed willen doen ruimen ze Fukushima op. Kijk klimaat is OOK al een after-the-fact gevalletje statistiek. Het klimaat is een proces. CO2 is geen operator want het veroorzaakt geen warmte - het houdt hooguit extra vast. CO hoort bij het binnensysteem. Wat er ook aan CO2 rondhuppelt, het komt van de planeet zelf. Wolken en straling veroorzaken warmte. Wolken hebben een diepe relatie met kosmische achtergrond straling. (Maar dus ook met andere verspreidingsmethoden van energie, zoals nanodeeltjes!) De zon is een stralingsbron.

Dat zijn de enige 2 factoren die buiten onze macht gaan en die tevens voor alle planeten gelden. Als er merkbaar verschillen gaan optreden in het voortschrijdend gemiddelde, ligt het aan die factoren. Want de planeet is geen gesloten systeem. Een verschil van 0,2 celcius in in zo'n geval niet significant. Maar "gelukkig" kun je het bijstellen met foute meetpunten, geen meetpunten, te weinig meetpunten en statistische *aanpassingsformules* en dan paniek gaan 'voorspellen'.

Het klimaat is een zelforganiserend systeem dat grotendeels buiten onze macht valt. Ergo, het grootste gedeelte van de veranderingen die optreden vallen buiten onze macht. Het staat daar simpel maar dit heeft wiskundig grote consequenties. En het werkt overal in door. Als de aardetemp gemiddeld 0.2 graden is gestegen dan is het aandeel van die stralingsoperator in die 0.2 zeker 80%, als U mij nog kunt volgen lol. Dus als de mens al veranderingen veroorzaakt, dan is het hooguit (veel te hoog zelfs) 20% van die 0,2%.

Gemiddelde temp is emergent gedrag, een 'eigenheid'. Als die significant gaat afwijken dan ligt dat in de allereerste plaats aan de hoeveelheid ontvangen straling. Als men opwarming wil bewijzen, dan hoeft men slechts de temp van Venus en Mars erbij te slepen ter toetsing. Daar hoef je dus helemaal niet moeilijk voor te doen en triljarden te besteden aan onderzoekjes. Maar over zo'n vergelijking trekken heb ik nog nooit gehoord. Dat laten ze wel uit hun hoofd..

Dat met die noordpool, die proberen ze te smelten volgens mij, serieus, want olie. Kijk als je daar wolkjes gaat maken ontstaat een heel raar, kunstmatig hogedrukgebiedje, een zg polar vortex kuch kuch. Daar omheen is het dan bere- en berekoud. Maar over die rare kou hebben ze het niet. Je kon laatst gewoon aan de stats van de noordpool ZIEN dat de afwijking met dat smelten kunstmatig was.
Ness's avatar
| #259044 | 29-03-2017 11:51 | Ness
**temp is een uiting van energie; het is het resultaat van aangeleverde energie. Zonder die aanlevering was deze planeet een bevroren rots. Want alle temp gaat naar absoluut minimum. Dat is een zadelpunt van formaat. DAT is het juiste startpunt van de statistiek. Want energie is een hoeveelheid (een N-TOTAAL) die in de tijd wordt verwerkt en verdeeld via processen.

Daarom zijn tussentijdse schommelingen insignificant tenzij het het rare en hele grote balansverstoringen zijn. Bijvoorbeeld een plotse afkoeling van pakweg 10 graden over zeg 7 jaar? De zon is op vakantie. Afwijkingen in het wolkendek? Dat zal het klimaat verstoren. Maar de uiteindelijke afrekening niet. Energie IN = energie OUT, en dat is altijd na te trekken. Ik heb niks met olieboeren. Maar hierin hebben dus de olieboeren wel degelijk gelijk. Je moet de keizer geven wat des keizers is.
Ness's avatar
| #259045 | 29-03-2017 11:55 | Ness
Ik zeg nogmaals uitdrukkelijk dat CO2 geen operator is. Het is een atoompje met een basisgewicht, een basistemp van zichzelf. Het kan geen warmte LEVEREN. (het kan wel TIJDELIJK warmte vasthouden maar die warmte komt hoe dan ook vrij). Doet dus niet mee in het opspannen van de RUIMTE, het proces "klimaat".
Ness's avatar
| #259046 | 29-03-2017 11:57 | Ness
**het kan geen warmte leveren uit zichzelf. Straling levert wel energie uit zichzelf. Dat zijn de 'ribben' van de juist-opgespannen ruimte. Dan kun je op 2!! momenten een tang slaan in het tijdsverloop, en hele significante conclusies trekken via superstatistiek. O.a dat het hele klimaat gebeuren een Soros-scam is.
Ness's avatar
| #259047 | 29-03-2017 12:01 | Ness
**"een tang slaan in het tijdsverloop van het proces": je kijkt op moment A, op voldoende afstand in tijd, en je kijkt naar moment NU, nou ja, als alle gegevens verzameld zijn. Je kijkt naar een HOEVEELHEID (VOLUME) TIJD verdeeld over de gebeurtenissen, het aantal veranderingen die zijn opgetreden binnen dat bepaalde tijdsverloop, en niets anders. Zo werkt dat.
Ness's avatar
| #259048 | 29-03-2017 12:08 | Ness
Je gaat dus na of een gebeurtenis de kans heeft gehad zich te manifesteren. Als er ruim voldoende kans aanwezig was, dan zal het zich manifesteren ook. Als er weinig kans was om te beginnen zal die kans geheel worden afgevlakt. CO2 wordt dus om te beginnen al afgevlakt. Want geen energieleveraar tenzij je het gaat branden, maar dan nopg, het is een deel van het 'binnensysteem'. Die warmte komt toch wel vrij, onherroepelijk. Sorry dat ik spam maar ik ben het zat, al dat gejank over klimaat. Kappen nou!
Ness's avatar
| #259049 | 29-03-2017 12:16 | Ness
CO2 wordt afgevlakt op de dezelfde manier waarop FvD werd afgevlakt in het verkiezingsproces. Er valt gewoon niets zinnigs over te zeggen. Je moet volume hebben om volume tegen af te zetten. Het oorspronkelijke, eigene 'volume' van de planeet ligt op 14 graden celcius. Die temp is een perfecte aanwijzer, een perfect voortschrijdend gemiddelde. Maar je mag 'm alleen afzetten op 2 uitgekozen punten in het tijdsproces. Je moet dus een HAPJE TIJD nemen. en daarvan het stationaire gedrag gaan bepalen in het zadelpunt, hier 14 graden..
Ness's avatar
| #259050 | 29-03-2017 12:22 | Ness
CO2 kan energie tijdelijk opslaan. En levert het op gezette tijden ook weer af. Geen peil op te trekken dus want het is een vrijwel volkomen automatisch - dat wil zeggen BUITEN ONZE MACHT OM - proces. Dat weet ik zeker want de TOTALE opslag van CO2 verandert niet. En die is immens, en wordt door immens grote processen begeleid. Daarom tel je het gewoon niet mee maar je houdt wel het peil bij. Dat dit peil nu stijgt zegt dus helemaal niks, nada, noppes over het verloop van het proces. Het zal géén invloed hebben op de hoeveelheid kansen.
Ness's avatar
| #259052 | 29-03-2017 12:58 | Argwaan
Een paar dingen die van invloed zijn op het klimaat:
Zonneactiviteit lijkt een rol te spelen: kosmische staling wordt weggeblazen door grote zonneactiviteit waardoor er minder condensatiekernen zijn en daardoor minder bewolking ontstaan. Henrik Svensmark heeft daar onderzoek naar gedaan.
Wat heel vaak over het hoofd gezien wordt is de enorme invloed van micro-organismen op de gashuishouding in de atmosfeer. We danken de zuurstof aan -soortgenoten van- dit kleine maar veeltallige kriebelspul. Datzelfde kriebelspul en hun grotere groene nazaten is/zijn dol op CO2, ze smullen ervan. Heden zorgen ze mede voor het min-of-meer stabiel houden van het klimaat, tot het tijd is voor een nieuwe ijstijd.
Geknutsel aan systemen die we niet geheel doorzien kan tot grote verrassingen leiden. Roken kan minder dodelijk zijn.
Argwaan's avatar
| #259057 | 29-03-2017 14:24 | Ness
Inderdaad argwaan. Die wisselwerking tussen zonnestraling en achtergrondstraling (volslagen ongevaarlijk) is cruciaal want die 2 heffen elkaar gedeeltelijk op. Ze hebben soms een exact tegengesteld effect. En over beide grootheden hebben wij niks te zeggen.

Nog wat over nanodeeltjes: kijk die deeltjes hebben de eigenschap zich perfect binnen een ruimte te verdelen. Het is een 'gasje' van pure massa. Daarmee verhoog je de luchtdruk kunstmatig. Dat geeft hele vreemde effecten. Oa een anomalische afwijking in temp op de noordpool volgens mij.

Maar op de totale temp (wijzer op 14 graden) heeft het natuurlijk geen enkele invloed. Het is volgens mij in scene gezet om te benadrukken dat er waanzinige hoeveelheden ijs smelten. Maar als je gaat kijken, en afzetten tegen voorgaande totale hoeveelheden, dan zie je dat wat er boven in noord afgaat aan ijs in totaal er bij Antarctica, in zuid, weer bijkomt, alles meegerekend, dus ook de tegengestelde seizoenen. Massa is 'even groot' als energie. Massa-herverdeling is energie-OMZETTING.
Ness's avatar
| #259059 | 29-03-2017 14:37 | Ness
** die omzettingen gaan gepaard met anomalische verschijnselen. Die worden veroorzaakt wanneer een limiet wordt overschreden. De versnelling "vrije val" is een unieke toestand, een momentum van een totale verzameling deeltjes, 'gelijkgericht' en tevens het momentum van ieder van die deeltjes afzonderlijk, waarin de massa van het vallende voorwerp (hele toren of stukje ervan) geen enkele rol meer speelt. Alles 'valt' binnen een gegeven ruimte even hard. Licht is eveneens invariant aan de oorsprong.

Dan treedt invariantie op want er is een limiet overschreden: de versnelling van ieder afzonderlijk deeltje geraakt constant. Dat zou niet moeten maar het gebeurt lekker toch. Het verschijnsel is oa zichtbaar bij gecontroleerde demolitie, wanneer het hele vlak van de basis wordt weggeblazen in 1 klap. Het gebouw komt in 1 geheel neer maar verfrommelt natuurlijk tot stof wanneer het een oppervlak raakt, voldoende groot. Een berg puin is ook goed als oppervlak.
Ness's avatar
| #259063 | 29-03-2017 15:10 | Ness
Om heel erg precies te zijn, tijdens een vrije val wordt het momentum slechts veroorzaakt door de aanwezige krachten, in gerval van instorting uitsluitend zwaartekracht. Maar de beweging zelf is eenparig. De massa van het geheel of deeltjes ervan doet helemaal niet meer ter zaken; alles beweegt zich eenparig in dezelfde richting voort, massa is uit de vergelijking weggestreept.

Bij het verschijnsel nanodeeltjes moet je bedenken dat massa als in heel zwaar ineens de eigenschappen van een gas toebedeeld krijgt. Dan gaan alle gaswetten spelen. Hierbij speelt druk zowat de belangrijkste rol. Wie klooit aan de druk gaat een antwoord krijgen: een polar vortex is een hogedrukgebied, kunstmatig opgewekt, maar als je hier drukt komt het daar omhoog, dus het gevolg is wind, regen, storm en ijzige koude en/of droogte rondom. Tevens maak je er het ijs mee kapot. Dat groeit wel weer bij maar toch.
Ness's avatar
| #259069 | 29-03-2017 17:38 | Zhen
Ness, wel interessant dat je zo loosgaat op die CO2 issues.

Inmiddels is duidelijk dat het voor de "opwarmings" hoax oplichters cruciaal is dat zo min mogelijk mensen feitelijk begrijpen wat het (niet) is, hoe het (niet) werkt, en waarom (niet).

Onlangs had ik een discussie met iemand die toch beslist best slim is, en zelfs "The Great Global Warming Swindle" had gezien, maar toch absoluut niet begrijpt wat er niet klopt aan de hoax.

Discussieren was/is moeilijk erover. Het bleek zelfs niet mogelijk om het eens te worden over wat er precies met "global warming" wordt bedoeld, en wat het phenomeen precies inhoudt.

Zo krijg je een wetenschappelijk enigzins relevante discussie dus nog niet eens 1 cm van de grond. En dat gebeurt met verreweg de meeste mensen, en des te meer naarmate ze laag op de IQ schaal staan. En dat ik natuurlijk PRECIES de bedoeling. Verwarring en desorientatie zijn nu eenmaal de beste tools voor oplichting en charlatanrie.

Voor de volledigheid ben ik eens op gaan zoeken wat het IPCC zelf geeft als 'officieele' beschrijving van het fenomeen. En het resultaat was best verassend.

De officieele documenten zijn allemaal te vinden op
http://ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

Op de een of andere wijze stuitte ik aanvankelijk op een andere plek op de "scientific assessment" van 1990. Heel interessant, want daar blijkt gewoon niet een beschrijving te worden gegeven van WAT er nu feitelijk gebeurt, en wat het principe is van waarom de wereld abnormaal opwarmt.

Het is een lijvig rapport met allerlei indrukwekkende grafiekjes en tech-praat, maar voor mij was de meest relevante passage die van par 3.3.1:

3.3.1 Discussion of Radiative Feedback Mechanisms

Many facets of the climate system are not well understood, and a significant number of the uncertainties in modelling atmospheric, cryosphenc and oceanic interactions are directly due to interactive climate feedback mechanisms. They can either amplify or damp the climate response resulting from a given climate forcing (Cess and Pottei, 1988). For simplicity, emphasis will here be directed towards global-mean quantities, and the interpretation ot climate change as a two-stage process foicing [forcing?] and response. This has proved useful in interpreting climate feedback mechanisms in general circulation models

Met andere woorden: we weten niet (echt) wat er gebeurd, het kan dooien of vriezen, we gaan aantonen dat het klimaat verandert door zowel dooien en vriezen "te interpreteren".

Excuses voor het raaskallen, maar meer kan ik er niet van maken.

Zoals iemand ooit zei: een theorie die ALLES verklaart, verklaart dus niets.

(wordt vervolgd)
Zhen's avatar
| #259070 | 29-03-2017 17:42 | Zhen
Correctie: een theorie die ALLES verklaart - zowel het een als het tegengestelde ervan - verklaart dus niets.

Al zoekende stuitte ik vervolgens eerst op het officieele IPCC rapport uit 2007. En daarin vond ik de FAQ op http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-1-3.html

Die geeft de volgende beschrijving van waar het om gaat:

What is the Greenhouse Effect?

The Sun powers Earth’s climate, radiating energy at very short wavelengths, predominately in the visible or near-visible (e.g., ultraviolet) part of the spectrum. Roughly one-third of the solar energy that reaches the top of Earth’s atmosphere is reflected directly back to space. The remaining two-thirds is absorbed by the surface and, to a lesser extent, by the atmosphere. To balance the absorbed incoming energy, the Earth must, on average, radiate the same amount of energy back to space. Because the Earth is much colder than the Sun, it radiates at much longer wavelengths, primarily in the infrared part of the spectrum (see Figure 1). Much of this thermal radiation emitted by the land and ocean is absorbed by the atmosphere, including clouds, and reradiated back to Earth. This is called the greenhouse effect. The glass walls in a greenhouse reduce airflow and increase the temperature of the air inside. Analogously, but through a different physical process, the Earth's greenhouse effect warms the surface of the planet.

Nu stel ik meteen eerst dat ik geen wetenschappelijke opleiding heb. Wel heb ik een goede feeling voor wetenschappeijke zaken, maar ik ben een typische A-vakker met slechts wat wiskunde erbij.

In dit geval misschien een aardige combinatie, want ik struikelde pardoes over het gebruik van het woord "absorberen", zoals in dit verband: "hitte absorberen". Het probleem is - uiteindelijk - dat volgens de IPCC de atmosfeer hitte "absorbeert", en wel veel teveel, vanwege de CO2, snapu.

Maar voor wat ik aan geringe natuurkunde principes heb mogen opsteken wordt hitte niet "geabsorbeerd". Dat is gewoon niet hoe hitte overgebracht wordt.

Het kan slechts een semantische discussie lijken. Immers, het is heel gebruikelijk om het over absorberen te hebben op abstracte wijze. Maar dat is altijd als een verwijzing naar hoe WATER overgebracht wordt, als analogie van hoe een spons water absorbeert. Zo kun je zeggen "ik heb enorm veel kennis geabsorbeerd". Iedereen die begrijpt dat je niet vloeibare tekst in je oren hebt gegoten.

Maar er is geen object of materiaal dat feitelijk hitte absorbeert. Voor zover ik weet ontstaat hitte in een object of materiaal doordat atomen sneller gaan circuleren (waardoor het object of meteriaal tevens iets groter wordt/uitzet). Die atomen gaan sneller circuleren doordat ze reageren op een bron, via straling, conductie, of convectie.

(wordt vervolgd)
Zhen's avatar
| #259071 | 29-03-2017 17:44 | Zhen
Vandaar dat je metaal op kunt warmen door er een electriciteit stroom door te jagen, en middels een simpele weerstand (NIET vanwege de hitte ervan), maar je met diezelfde electriciteit niet een spons uit kunt wringen (tenzij je er een mechanisch apparaat aan verbind). Om het maar in mijn eigen simpele bewoording te beschrijven, en als ik het goed heb begrepen. Wellicht kan iemand anders (Ness of ffloor?) daar nog iets aan corrigeren of toevoegen.

Voor zover ik kan zien is de beschrijving die door het IPCC wordt gegeven dus opmerkelijk a-wetenschappelijk, vanwege de wijze waarop gesproken wordt over "hitte absorbtie". Het bestaat gewoon niet!

Maar de verwarring, nu DIE bestaat!

Ook in de officieele rapporten van 2013 hebben ze het over die "hitte absorbtie", zoals in de brochure op http://ipcc.ch/report/ar5/wg1/docs/WG1AR5_FAQbrochure_FINAL.pdf
Zie bijv. hfdst 1.2.2 Key Concepts in Climate Science

Zodoende dat mensen dan gaan proberen aan te tonen hoe CO2 meer hitte "absorbeert" dan gewone zuurstof. Zo vond ik o.a. de volgende videotjes van expirimenten die er iets over aan zouden moeten tonen:

https://www.youtube.com/watch?v=Ge0jhYDcazY
https://www.youtube.com/watch?v=kwtt51gvaJQ

De comments erop zijn soms om te smullen. Maar of het genoeg is om e.e.a. voor iedereen op te helderen, duidelijk van niet...

Ook is er de verwarring omtrent CO2 en CO, het gas en zaken als roet, en wat de impact ervan kan zijn op de atmosfeer. Daar kom je dus niet uit in een gemiddelde leken discussie.

Extra verwarrend, voor zover ik heb begrepen heeft CO2 net als waterdamp de capaciteit hitte in te sluiten. Maar vanaf een bepaalde concentratie - als alles roetzwart is, denk aan een vulkaan uitbarsting - gaat het ook straling zoals van de zon afschermen (en dan warmt er dus niets meer op).

Hoe dan ook, de officieele beschrijving van 2007 stelt expliciet dat het fenomeen analoog is aan een "broeikas", maar dan "anders". Het is wel zodanig anders dat anderen dan denken dat het komt omdat CO2 excessief hitte "absorbeert". Er wordt op beide opvattingen ingespeeld. Theorien en terminologie worden telkens iets bijgeschaafd om het te doen lijken kloppen.

Hoe het verder zij, en los van wat er verder allemaal nog te berde kan worden gebracht, het IPCC had in 1990 nog geen beschijving van waarom - volgens hun - de aarde abnormaal opwarmt. Ze trachtten enkel aan te tonen dat zulks gaande was. Maar we weten nu dat er niet echt een opwarming kan worden aangetoond voor met name de laatste 20+ jaren.

In 1990 werd CO2 nog niet als schuldige aangewezen, dat kwam pas nadat Al Gore zich ermee bemoeide, naar aanleiding van wat hij had opgestoken van Roger Revelle, die een verleden had als onderzoeker voor de amerikaanse nucleaire programma, en in dat kader diverse CO2 theorien onderzocht.

Overigens verklaarde Revelle aan het einde van zijn leven "niet zeker" ervan te zijn dat CO2 de impact had waar Gore en het IPCC het van beschuldigen. Als dank is Paul Revere - 'DE' CO2 guru bij uitstek - inmiddels geheel verwijderd van alle Wikipedia paginas die over het onderwerp gaan.

Er is gewoon helemaal niets dat overblijft van hun verhaal...

= slot =
Zhen's avatar
| #259072 | 29-03-2017 18:02 | Zhen
Het verhaal van Roger Revelle, Al Gore en CO2 wordt goed verteld door John Coleman, een klimaat specialist die het Amerikaan weather channel heeft opgericht, in een video met de titel "Global Warming, The other side".

Jammer genoeg kan ik nu niet meer een goede en complete versie ervan vinden op YouTube, maar het staat geknipt in het geheel ook op de eigen site van het kanaal, op
http://www.kusi.com/story/13168206/global-warming-the-other-side (via YouTube)

Het deel over Roger Revelle en Al Gore is te vinden op
https://www.youtube.com/watch?v=rPp1evpqP-g

Overigens word er al over CO2 en het weer gespeculeerd sinds het einde van de 19e eeuw. Dus theorieen over hoe dit gas het klimaat zou beinvloeden zijn allesbehalve recent.
Zhen's avatar
| #259073 | 29-03-2017 18:05 | Ness
Je raakt daar een cruciaal punt. DIT: " Much of this thermal radiation emitted by the land and ocean is absorbed by the atmosphere, including clouds, and reradiated back to Earth. " klopt. Maar de daaropvolgende aanname niet. Dat is geen greenhouse effect. Dat is een effect dat ALTIJD optreedt, in meer of mindere mate, en hoeveel is gewoon na te gaan door observatie. En precies daar word je al genaaid.
Ness's avatar
| #259074 | 29-03-2017 18:23 | Zhen
Voor de volledigheid kijk ik weer eens dat IPCC raport vcan 1990 door, en daarin wordt CO2 duidelijk slechts als een van de "greenhouse gasses" gepresenteerd die het klimaat verknallen. Het doel is duidelijk de mens en diens activiteiten op de een of andere wijze in de beklaagde bank te zetten, niet een feitelijk wetenschappeijk aantoonbaar fenomeen te beschrijven. Vandaar dat CO2 toen nog slechts een bijrolletje had.

En waarom lag dat aanvankelijk zo? Omdat mensen als Maurice Strong en ene Rothschild dat wel een goed plannetje vonden.

Om dat te begrijpen moet je echt de volgende video hebben gezien. Soms nogal slecht beeld en geluid kwaliteit, maar des te relevanter!

(UN) UNCED: Earth Summit 1992 by George Hunt
https://www.youtube.com/watch?v=JUdgiehz9dU
Zhen's avatar
aanmelden / inloggen