Door community (initieel Likoed Nederland), Op zon 17 apr 2011 10:23, 36 reacties,    

Overeenkomsten tussen het nazisme en moslim-fundamentalisme

Volkskrant columnist von der Dunk - en anderen - maken er een gewoonte van om vergelijkingen te maken tussen het handelen van Israel en de nazi's. Volgens de definitie van antisemitisme van de EU uit 2005 (te vinden op http://www.likud.nl/ref32b.html) is die vergelijking antisemitisch.
Dat is erg genoeg. Echter, de realiteit is precies tegenovergesteld.
Dat willen wij vandaag - op de dag af tien jaar nadat Hamas de eerste raket uit Gaza afschoot - nader toelichten.

De eerste leider van de Palestijnen was de grootmoefti van Jeruzalem, Mohammed Al-Hoesseini. Hij was het die in de jaren '30 van de vorige eeuw in het Britse Mandaatgebied een soort burgeroorlog tegen de Joden en de Engelsen begon.

Vanaf het begin was Al-Hoesseini een fervent aanhanger van zowel de Egyptische Moslim Broederschap, tegenwoordig de belangrijkste kanshebber voor het winnen van de verkiezingen in Egypte, als het nazisme.
Zijn islamitische jeugdbeweging heette niet voor niets 'de nazi-padvinders'. En in de Tweede Wereldoorlog heeft deze Jodenhater zich schuldig gemaakt aan vele nazi-oorlogsmisdaden. Zo wierf hij duizenden moslim-soldaten voor een aparte moslimeenheid van de SS, de SS-Handschar, en stuurde duizenden Joodse kinderen uit Roemenie naar de gaskamers.

De radicaal-islamitische terreurbeweging Hamas - waarop ruim de helft van de Palestijnen in 2006 heeft gestemd - komt voort uit die Egyptische Moslimbroederschap, net als Al-Qaida en andere moslim-fundamentalistische organisaties. Hamas heeft net als de Moslim Broederschap een op het nazisme gebaseerde ideologie. Het nazisme was een belangrijke inspiratie van het moslim-fundamentalisme en de ideologieën vertonen dan ook grote verwantschap.

Wat zijn de belangrijkste ideologische overeenkomsten tussen het nazisme en Hamas?
Annotaties:
| #133517 | 17-04-2011 10:36 | Patman
Moslim-fundamentalisme is voor 99% een Israëlische uitvinding. Ontsproten uit de nare breintjes van zionisten, gepropagandeerd door hun PR-bureau's en media.

Het beste bewijs daarvoor is het totaal ontbreken van enige moslim fundamentalisme in de revolutielanden nu de top-down invloeden daar zijn weggevallen. Wat bleek daar boven alles? Dat het volk onderling helemaal geen spanningen kent, maar zich één voelt. Alle onderlinge verdeeldheid en extremisme bleek van bovenaf en buitenaf op die volken te worden geprojecteerd. Werd aangewakkerd van buiten af. De meeste aanslagen kwamen uit Westerse / Israëlische / neocon / zio hoek.

Er komt een heleboel haat daar uit dat synthetische staatje daar in de hoek van de Middellandse zee.

Gelukkig gaan steeds meer mensen het zien.
Patman's avatar
| #133518 | 17-04-2011 10:37 | xaderp
Alles wat je zegt is een leugen. Je bent zelf de grootste aanzwengelaar van het zogenaamde "anti-semitisme".

Folke Bernadotte, Count of Wisborg; in Swedish: Greve af Wisborg (2 January 1895 – 17 September 1948) was a Swedish diplomat and nobleman noted for his negotiation of the release of about 31,000 prisoners from German concentration camps during World War II, including 423 Danish Jews from Theresienstadt released on 14 April 1945.[1][2][3] In 1945, he received a German surrender offer from Heinrich Himmler, though the offer was ultimately rejected.

After the war, Bernadotte was unanimously chosen to be the United Nations Security Council mediator in the Arab-Israeli conflict of 1947-1948. He was assassinated in Jerusalem in 1948 by the militant Zionist group Lehi (commonly known as the Stern Group or Gang), while pursuing his official duties. The Lehi was led at the time by Yitzhak Shamir, who was later to become Prime Minister of Israel.http://en.wikipedia.org/wiki/Folke_Bernadotte
xaderp's avatar
| #133520 | 17-04-2011 10:39 | Patman
Maar als ik het goed begrijp, Likud, is het allemaal één pot nat? Nazisme, zionisme, moslim-extremisme? Kom je daar nu pas achter?

Nazisme is zelf weer een uitvloeisel van het door jullie en in Israhel zo bejubelde en gebezigde Zionisme. Ken je meneer Herzl?
Patman's avatar
| #133521 | 17-04-2011 10:48 | xaderp
Jacob Israël de Haan (December 31, 1881, Smilde, Drenthe - June 30, 1924) was a Dutch Jewish literary writer and journalist who was assassinated in Jerusalem by the Jewish paramilitary organization Haganah for his anti-Zionist political activities and contacts with Arab leaders.[2] He is believed to be the first victim of Zionist political violence. De Haan is revered as a martyr among certain sections of the Haredi Jewish community, particularly the Neturei Karta and Edah HaChareidis.

Ben-Zvi served in the Jewish Legion together with Ben-Gurion. In 1919, he helped found the Ahdut HaAvoda party, and became increasingly active in the Haganah. He was later elected to the Jerusalem City Council and president of the National Council, the shadow government of the Jewish community in Mandatory Palestine. According to a book published in 1985, Ben-Zvi allegedly ordered the 1924 political assassination of Jacob Israël de Haan,[2] who had turned into an anti-Zionist.[3]

Rudolf Israel Kastner[1] (1906–March 15, 1957) was a Jewish-Hungarian journalist and lawyer who became known for helping Jews escape Nazi-occupied Hungary during the Holocaust. He was assassinated in 1957 after an Israeli court accused him of having collaborated with the Nazis.

Kastner was one of the leaders of the Va'adat Ezrah Vehatzalah —the Aid and Rescue Committee, or Vaada— a small Jewish group in Budapest who helped Jewish refugees escape from Nazi Europe into Hungary during World War II, then helped them escape from Hungary after the Nazis invaded that country too on March 19, 1944. Between May and July 1944, Hungary's Jews were being deported to the gas chambers at Auschwitz at the rate of 12,000 people a day—for "resettlement," as the Nazis said. Kastner negotiated with Adolf Eichmann, a senior SS officer, to allow 1,685 of them to leave instead for Switzerland on what became known as the Kastner train, in exchange for money, gold, and diamonds.

De lijst met Zionistische moorden is lang, heel lang....
xaderp's avatar
| #133527 | 17-04-2011 11:09 | xxxx
Inderdaad. de zio-s hebben veel baat bij veel anti-semitisme. Het is standaard protocol om bij kritische geluiden de mond te snoeren door goedkoop de anti-semitische kaart te trekken, ook al is er absoluut geen sprake van discrimineren van Joden op religieuze gronden. Ander middel is overal en nergens een continue stroom van geschiedvervalsende, oorlog oproepende propaganda rond te slingeren, en altijd met het verongelijkte sausje zelf het slachtoffer te zijn. Het slachtofferschap moet het geweld legitimeren, desnoods met geweld. De geschiedenis leert dat de Zio's zelf aanstichters, intriganten en veroorzakers zijn van geweld oorlogen intimidatie en veel weerzinwekkende daden die het dachtlicht niet verdragen. Hoeveel Likoed ook met het vingertje wijst, hoeveel emotionele chantage gepleegd wordt over de rug van de echte slachtoffers ook, het zal steeds teruggeflecteren op de uiterst onfrisse praktijk van de Zio's zelf.
xxxx's avatar
| #133556 | 17-04-2011 20:14 | Zurk
Dat willen wij vandaag - op de dag af tien jaar nadat Hamas de eerste raket uit Gaza afschoot - nader toelichten.

Ten eerste likoed, aan je `wij' heeft niemand hier een boodschap. Ben je niet mans genoeg om zelf solo, persoonlijk, een scheet te laten?

Ten tweede, een kleine Godwin: De Duitse V-2 was stukken beter dan zo'n kachelpijp uit Gaza waar Zionisten zo verongelijkt over mutsen, alsof het een technisch wonder is.
Nogal belachelijk en would-be slachtofferig om daarover te klagen als het IDF zelf over de modernste Stinger- en Sidewinderraketten beschikt!
En wat zou die Palestijnse verdediging tegen Joods imperialisme ons in NL moeten boeien dat je er hier zoveel
aandacht voor opeist, op een webplek waar iedereen je uitlacht?

Ten derde heeft intelligent & kritisch Nederland helemaal geen toelichting nodig van een door israël gesponsorde joodse lobbyclub als likoed. De hoofdletters verdienen ze niet eens. Andere landen komen hier toch ook niet zeiken over dat hun politiek misnoegen opwekt? Hoe kan je jezelf als `natie'
nog meer voor joker zetten? `k Zou me doodschamen als ik burger was van een land dat middels overtuigingssspam overal ter wereld gelijk wil halen.
Zurk's avatar
| #133557 | 17-04-2011 20:30 | Likoed Nederland
Veel gescheld, maar niets inhoudelijks tegen het artikel!
Likoed Nederland's avatar
| #133558 | 17-04-2011 20:42 | Zurk
Veel gescheld, maar niets inhoudelijks tegen het artikel!

Wat een zwaktebod! Schelden? Er wordt nergens gescholden. Om je `artikel' werd niet gevráágd! Het is een Fremdkörper op een plek voor andersdenkenden. Waarom zou iémand hier genegen moeten zijn om jouw ongepast en ongewenst drammerig geluid serieus te nemen?
Zurk's avatar
| #133559 | 17-04-2011 20:45 | Patman
Inhoudelijk: het beeld van het moslim-extremisme zoals jij dat schetst, lijkt inderdaad op het nazisme en het zionisme. Dat kom omdat jullie het naar dat evenbeeld hebben verzonnen / nagemaakt, in de hoop dat het bij zoveel mogelijk mensen het door jullie gewenste effect zal hebben. Meeliftend op historisch trauma. Het verschijnsel bestaat namelijk alleen maar in jullie propaganda, niet in het echt. Niet in die mate en van dien aard als jij wilt doen geloev. Dat bleek ook in de revolutie in Egypte bv. waar de meeste mensen het Muslim Brotherhood gewoon zien als een gematigde partij. Wat het al lange tijd ook gewoon is.

Mensen zijn ook steeds minder bang voor dit soort bewuste bangmakerij. Jullie propaganda is om nog enig effect te hebben daardoor zo over de top aan het worden dat het zichzelf in rap tempo aan het belachelijk maken is.
Patman's avatar
| #133561 | 17-04-2011 21:48 | Zurk
Hetgeen de figuur of organisatie Likoed, kan `t schelen welk onzalig regime het voorstaat, hier etaleert lijkt me nogal een misplaatst tentoonspreiden van valse onderlinge intimiteit die riekt naar zurige zweetklissen onder foute oksels in verkeerde kibboetsen. Het appeleert aan een ongeneerd uitventen van onjuiste intimiteiten om schuldgevoelens mee te genereren bij onbevangen Israël-newbees. Ik help ze gaarne uit hun droom. Ulk!
Zurk's avatar
| #133562 | 17-04-2011 22:02 | xxxx
niets inhoudelijks tegen het artikel!
zucht ...hoeveel aandacht wil je eigenlijk? Weet je wel hoe belachelijk veel pagina's er nodig zijn die onzin inhoudelijk weerlegd uit te spellen? Give me a break man, en ga kippensoep maken voor je buren die liggen te creperen van de I-131/cs-137 die jullie stuxnet virus heeft veroorzaakt.... misschien maak je dan nog wat goed in dat godzilla verminkte bewustzijn van jullie... brrrrrr. Blij dat ik een verlichte jood ben :)
xxxx's avatar
| #133565 | 17-04-2011 22:12 | P.uncia
Volkskrant columnist von der Dunk - en anderen - maken er een gewoonte van om vergelijkingen te maken tussen het handelen van Israel en de nazi's.


Oeps, nooit verwacht dat er bij de Volkskant mensen met gezond verstand werken ;-P
P.uncia's avatar
| #133568 | 17-04-2011 22:35 | VII_
Zionisme en nazisme hebben fundamentele overeenkomsten waardoor het ook niet verwonderlijk is dat er veel zionisten zich bij de nazi's thuisvoel(d)en.

Je kunt zionisme en nazisme aan elkaar gelijkstellen.

Overeenkomsten zijn bijv.
- Racisme
Zionisme is rascistisch door het toekennen van superioriteite kwaliteiten aan Joden en hierdoor het exclusieve recht op het zgn. Joodse land. Zionisme is racistisch door het toekennen van inferieure kwaliteiten aan niet-Joden.

Met andere woorden dus het zgn. 'Blut und Boden' en 'Übermensch en untermensch' denken van de nazi's.
Zionisme is het Joods-nationalistisch (i.p.v. het Duits nationalistisch) variant van het nazisme en heeft weinig tot niets te maken met Jodendom als religie. Deze rabbijn legt het ook goed uit.

Een racistische staat opgeëist tegen de wil van de de al in Palestina wonende Joden en betaald met het bloed van de door de zionisten aan de nazi´s 'verkochte' Joden in Europa. Nu betalen de Palestijnen met hun bloed.

Men zou het boek 'Zionism in the age of dictators' van Lenni Brenner eens kunnen lezen om zichzelf te informeren over de samenwerking van zionisten en nazi's.

En zelfs onder Joden maakt deze ideologie rassenonderscheid.
Ergens in de 12e eeuw tot het Jodendom bekeerde Khazaren, de Ashkenazi Joden, zonder enige historische binding met het land, worden voorgetrokken op Sefardische Joden.

Meer over racistische discriminatie kan je lezen in het boek The Life of an American Jew in Racist Marxist Israel van Jack Bernstein.

Gelukkig met internet komt dit soort informatie steeds meer in de openbaarheid.
(Pro-)zionisten en Israël apologeten, zoals LN, gaan een drukke tijd tegemoet om te trachten zoals altijd de misdaden van de terreurstaat Israël goed te praten of ander soort pulp zoals hierboven te verspreiden welke hun doel dient.
VII_'s avatar
| #133572 | 18-04-2011 08:40 | xaderp
Lees anders ook eens "De Holocaust Industrie" van Norman Finkelstein. Ook een Jood, dus geloofwaardig :-P
xaderp's avatar
| #133985 | 22-04-2011 13:19 | Likoed Nederland
Wat een onzin dat Israel racistisch zou zijn.

Typisch weer zo een Arabische projectie, hoe zij met hun minderheden omgaan.

Het is juist tegenovergesteld.

De Arabieren in Israel hebben meer burgerrechten dan de Arabieren in de Arabische landen! Gelijkheid voor man en vrouw, vrijheid van godsdienst, democratie, kiesrecht voor vrouwen, homorechten, persvrijheid, eigendomsbescherming, bescherming van de rechten van minderheden als christenen en druzen, bescherming van vrouwen tegen kindhuwelijken, vrouwenbesnijdenis en eerwraak enz. enz.

Daar kunnen andere Arabieren slechts van dromen.

Of een revolutie beginnen.
Likoed Nederland's avatar
| #133988 | 22-04-2011 13:32 | Antares
De Arabieren in Israel hebben meer burgerrechten dan de Arabieren in de Arabische landen

Wat nog ontbreekt is "gelijkheid voor Joden en Palestijnen."

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=qMGuYjt6CP8"Israel acting like Nazis in Gaza</a>
Antares's avatar
| #133989 | 22-04-2011 13:33 | Antares
Antares's avatar
| #134034 | 22-04-2011 20:56 | Zurk
Wat een onzin dat Israel racistisch zou zijn.


Alsof je zulks niet mag beweren van het joods-fundamentistisch ejaculaat. Dat maakt de lezer hier zelf wel uit. Je mag al blij zijn dat je spasmodische gemeier hier geplaatst wordt.
Zurk's avatar
| #134042 | 22-04-2011 22:26 | xxxx
Zurk.... humor :)
xxxx's avatar
| #134051 | 23-04-2011 09:39 | Paul2
Altijd weer aardig om te zien hoe Likud alles in eigen richting (lees anti-Arabisch) weet uit te leggen als het uitkomt.

Eerder lazen we hier een slijmend stuk van Likud:
Harry Potter, een dappere Engelse soldaat die vrijwillig dienst nam, is in 1939 vermoordt door Arabische terroristen. Hij stierf in de nabijheid van Hebron op de Westbank tijdens een gevecht met een Arabische terreurgroep, die een hinderlaag voor Engelse soldaten had gelegd.


En wat betekent dit bij Likud in de praktijk?
'A deep-rooted hatred of the British': How Israelis 'armed junta' in Falklands conflict
Israel secretly provided arms and supplies to Argentina during the Falklands conflict, according to revelations in a new book.

Israeli Prime Minister Menachem Begin had such a deep-rooted hatred of the British that the Jewish state covertly became the biggest supplier of military equipment to the Argentine military junta.
According to Israel Lotersztain, a salesman from Isrex Argentina, Begin said: ‘You’ve come to talk badly about the British. Is this going to be used to kill the English?

‘Kadima (go ahead). Dov from up there is going to be happy with the decision. Obviously, it must be all done perfectly.’ Dov Gruner was a close friend of Begin who was captured and hanged by the British in April 1947, when Britain administered Palestine.

Gruner was a member of the Irgun, which was one of the Jewish armed groups attacking and eroding London’s grip over Palestine to ensure the birth of the state of Israel. Begin was head of Irgun.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1379008/A-deep-rooted-hatred-British-How-Israelis-armed-junta-Falklands-conflict.html
| #134065 | 23-04-2011 12:52 | Tzolkin
Likoed, hoe kun je inhoudelijk reageren op een artikel zonder enige inhoud? Het is wederom een allegaartje aan baarlijke nonsens. Van Zionisten zijn we helaas niets ander gewend. Liegen en bedriegen wordt jullie met de paplepel ingegoten. Geen wonder dat de hele wereld een pesthekel aan jullie heeft.

De links die je legt tussen Hamas en de Egyptische Moslimbroederschap zijn belachelijk ver gezocht. De Egyptische Broederschap van nu heeft met Nazis niets te maken. Bovendien kwam Hamas - gedeeltelijk - voort uit de Palestijnse tak van de Moslimbroederschap, waardoor de link naar sympathieën van 70 jaar geleden sowieso al niet meer bestaat.

Moderne nazi's wonen in Israël. De onmenselijke praktijken van die wormen met keppeltjes bewijzen dat elke dag. Het feit dat u die monsters doorlopend verdedigt maakt u medeplichtig aan hun misdaden en hun gedachtegoed.
| #134068 | 23-04-2011 13:47 | Paul2
De onmenselijke praktijken van die wormen met keppeltjes bewijzen dat elke dag.

Kan het wat minder Tzolkin?Groepsbelediging heeft weinig zin,om over de manier waarop maar te zwijgen..
| #134069 | 23-04-2011 13:51 | Antares
valse onderlinge intimiteit die riekt naar zurige zweetklissen onder foute oksels in verkeerde kibboetsen

Ik heb wel vaker moeite met dat soort formuleringen.
Antares's avatar
| #134078 | 23-04-2011 16:51 | Tzolkin
Waarom moet ik minderen wanneer Likoed hier steeds zijn flagrante leugens ter verdediging van een stel ongeneerde oorlogsmisdadigers mag loslaten?

Dat is mijn mening over het uitschot en onderkruipsel dat in Israël woont. Doe het er maar mee.
| #134084 | 23-04-2011 19:19 | xxxx
Kansloze route Tzolkin .. eye for an eye heeft nog nooit gewerkt in recorded history ... er is wel iets anders wat speelt wat je daar niet mee moet verwarren en dat is dit: Alles de kinders van mamma beer bedreigt worden deelt ze meppen uit, en hoe ... het forum is het "pen" gedeelte...
xxxx's avatar
| #134085 | 23-04-2011 19:19 | Antares
@Tzolkin
Inhoudloze opmerkingen moeten kunnen, beledigende opmerkingen moeten kunnen, maar inhoudloze beledigingen lijken me overbodig.
Antares's avatar
| #134087 | 23-04-2011 19:25 | Likoed Nederland
@Antares

De Palestijnen zelf weten beter hoe het zit dan de pro-Palestijnen hier die de propaganda napraten.

Want wat zeggen Palestijnen als ze dat anomien kunnen weergeven in een opiniepeiling.

Dan zeggen Palestijnen in 'bezet' Oost-Jeruzalem dat ze dolgraag bij Israel blijven horen! Ze weten dat ze meer rechten hebben in de Joodse democratische rechtsstaat dan in hun eigen dictatuur.
Zie: http://www.likud.nl/persnl137.html
Likoed Nederland's avatar
| #134088 | 23-04-2011 19:53 | Antares
@Likoed
Ik heb er al eerder op gewezen dat het niet gaat om een conflict tussen Joden en Palestijnen.
Antares's avatar
| #134092 | 23-04-2011 20:27 | Patman
Joden en Palestijnen hebben geen problemen met elkaar. Het zijn die fokking zionisten die zitten te stoken. Zionisten zijn de nieuwe nazi's. Eigenlijk waren de nazi's destijds de nieuwe zionisten.
Patman's avatar
| #134093 | 23-04-2011 20:29 | Patman
De uberjoden, die zijn het probleem ;)
Patman's avatar
| #134110 | 24-04-2011 09:05 | Zurk
Ze weten dat ze meer rechten hebben in de Joodse democratische rechtsstaat

Toe maar! Joodse democrátische réchtsstaat?. Net als Syrië zeker?
Er is in dat Israël niet eens een grondwet. Geen scheiding van Kerk & Staat. Kritische en dissidente Israëliers als bv. Vanunu worden opgepakt. Als oppositieleden al niet heimelijk worden geëlimineerd. Van gestraften worden hun huizen gesloopt, ook al zo'n barbaarse gewoonte. En het IDF-leger is gecorporeerd in de burgermaatschappij net als in voormalig nazi-Duitsland en het rijk van Mussolini.
Het land is een door het Westers militair-industrieel complex gefinancierde ordinaire Militärgesellschaft en niks anders!
Zurk's avatar
| #134133 | 24-04-2011 12:15 | Zurk
valse onderlinge intimiteit die riekt naar zurige zweetklissen onder foute oksels in verkeerde kibboetsen

Ik heb wel vaker moeite met dat soort formuleringen.


Antares, sorry hoor maar zoiets schrijf ik soms als ik melig ben van zo'n zichzelf uitnodigende correspondent van een vreemde mogendheid.
Zo'n likud is namelijk de énige die zijn land promoot overal op het Nederlandse internetgebeuren. Alsof zijn landje, Israël, óns hier buitenproportioneel zou moeten boeien!!
Hebben we als Nederlanders daar een relatie mee of zo? Als hij uit Zimbabwe of Kirgizistan kwam zou me netzogoed de neiging bekruipen een dergelijke nationalistische propagandist af te zeiken. Ik heb het niet zo op onbescheiden brallerds, maakt niet uit waar ze vandaan komen. Klaar!
Ik ga toch zelf ook niet lopen klagen en gelijk willen halen op websites in hún land? Waar ligt dat achterlijke likkutland eigenlijk?
Zurk's avatar
| #134135 | 24-04-2011 12:36 | Antares
@Zurk
Hier heb ik niets tegen in te brengen. :)
Antares's avatar
| #134226 | 25-04-2011 15:12 | Likoed Nederland
@Zurk

Inderdaad, Israel is de enige democratie in het Midden-Oosten, volgens de jaarlijkse meting van internationale mensenrechtenorganisatie Freedom House.

Het zou u toch ook opgevallen moeten zijn dat de Arabische landen geen democratie hebben, het is nogal in het nieuws.
Likoed Nederland's avatar
| #134259 | 25-04-2011 21:50 | VII_
Israel, de zgn. democratie zonder grondwet. Hieronder een uitleg van de Ben Goerion zelf, waarom deze zgn democratie geen grondwet heeft

Boek Ben-Gurion' Scandals -- How the Hagannah and The Mossad Eliminated Jews (2003),
van schrijver Naeim Giladi

"We were told not to try to speak to Ben-Gurion, but when I saw him, I asked why, since Israel is a democracy with a parliament, does it not have a constitution? Ben-Gurion said, "Look, boy" – I was 24 at the time – "if we have a constitution, we have to write in it the border of our country. And this is not our border, my dear." I asked, "Then where is the border?" He said, "Wherever the Tsahal will come, this is the border." Tsahal is the Israeli army.
VII_'s avatar
| #134261 | 25-04-2011 22:53 | Zurk
@Zurk Inderdaad, Israel is de enige democratie in het Midden-Oosten, volgens de jaarlijkse meting van internationale mensenrechtenorganisatie Freedom House.

Niet, zoals gemeld, dat je land me boeit, maar Freedom House http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_House
is een conservatieve US-dentank sinds 1941 die het begrip `democratie' ziet als een exclusieve joods-gristelijke verworvenheid.
Mensenrechtenorganisaties als Human Right Watch en Amnesty International hebben zeer gemengde gevoelens over `democratie' in het Midden-Oosten, en daarin wordt voor Israël terecht geen uitzondering gemaakt. Als er ergens in deze regio al een soort van democartosche voorbeeldstaat is, is het wel Jordanië. Daar kunnen de buurlanden nog wat van leren. Voor de rest ben ik wel klaar met deze discussie want je aanwezigheid is ordinair zuigend getrol dat misplaatst gelijk wil halen op een plek waar niemand te overtuigen valt.
Zurk's avatar
aanmelden / inloggen