Door Oranje Revolte, Op zat 2 jul 2011 16:13, 2 reacties,    

Pakistans point of view over terrorismeKijkend naar Amerika's verleden en heden vindt men geen gelijke in de wereld wat destructief beleid betreft. De VS is het enige land dat miljoenen inwoners van Nagasaki en Hiroshima vernietigd heeft door het gebruik van atoom bommen.
Zelfs vandaag de dag is er geen levend wezen in de twee getroffen steden veilig voor de thermonucleaire nawerkingen. Een groot aantal landen moesten door de verschrikkingen van een burgeroorlog gaan, door toedoen van Amerikaanse intriges. In het streven om door het volk gekozen regeringen omver te werpen van de landen die ze in het vizier hebben ,voorzagen CIA en de FBI in het geheim wapens en geld aan rebellengroepen en zetten democratie om in dictatuur.

Na volledig gebruik gemaakt te hebben van de geselecteerde dictator , totdat hij zijn nut overleefd had en een onbetrouwbare factor werd , werd hij gebrandmerkt als een verrader en werd er een volksbeweging tegen hem georganiseerd. Na het creëren van politieke en economische instabiliteit, het verspreiden van wetteloosheid en het induceren van een burgeroorlog, , werden de Amerikaanse troepen ingezet onder het mom van het redden van de mensen uit de wrede klauwen van een dictator.

Muziekjes van vrijheid en democratie werden uit volle borst gedraaid. Afghanistan, Irak en nu Libië zijn de landen waar de mensen beroofd zijn van hun vrede en onafhankelijkheid.

Om Rusland te breken, speelde de CIA eerst in op protesten tegen Moskou in Oost-Europa in 1970 door de welvaart en de openheid van West-Europa veel groter voor te stellen en veranderde daarna Afghanistan in een slagveld. Osama bin Laden (OBL) en duizenden moslim-jihadi's over de hele moslimwereld werden ertoe gebracht om de cultuur van de Jihad af te zetten tegen de goddeloze communistische supermacht.

Na de beoogde doelstellingen te hebben bereikt, verliet de Verenigde Staten de regio haastig en raakte betrokken bij de renovatie van Oost-Europa en de uitbreiding van de NAVO naar het oosten.

Afghaanse Mujahideen ,die de zwaarste prijs betaald hebben voor de verdrijving van de Sovjet-troepen en Pakistan gingen door een lange periode van beproeving en verdrukking. . Op deze wijze achtergelaten waren zowel Afghanistan als Pakistan niet in staat om de zwaar gekneusde sociaal-economische structuur te herstellen.

Na 9 / 11 werden de blauwogige jongen OBL en zijn heilige strijders, die altijd rijkelijk geprezen werden door de VS en de hele westerse wereld , uitgeroepen als de meest gevaarlijke terroristen. Na OBL verantwoordelijk te hebben gesteld voor de aanslagen op WTC in New York, zonder enig bewijs hiervoor te leveren , vernietigden de Verenigde Staten Afghanistan in oktober-november 2001.

Sindsdien is Afghanistan een nog steeds bezet land en trigger-happy bezettingsmachten hebben tienduizenden Afghanen gedood . Ondeugden die door de Taliban uit de maatschappij verwijderd waren tijdens hun 5-jaar-bewind (1996-2001) zijn opnieuw op grote wijze herrezen.
Aan Irak onder Saddam Hussein werden gevaarlijke chemische wapens geleverd door de VS voor gebruik tegen Iran in de Iran-Irak oorlog (1980-1988). Tienduizenden Irakezen en Iraniërs kwamen om in die oorlog, die eindigde zonder een overwinnaar.

Later werd Saddam, die meer dan tien jaar volledig meegewerkt had, bestempeld als een meedogenloze dictator en ten onrechte beschuldigd van het opslaan van massavernietigingswapens (WMD) en van banden met al-Qaeda. Onder het mom van het lokaliseren van massavernietigingswapens, werd ruim twee jaar ieder gaatje en hoekje van Irak uitgekamd door de VN-inspecteurs . Hoewel de inspecteurs het sein 'veilig' gaven , werd Irak binnengevallen en vernietigd zonder de goedkeuring te vragen aan de VN en zonder rekening te houden met de protesten overal ter wereld .

Een massale jacht werd gelanceerd om de vluchtelingen Saddam en zijn zonen te vinden. Zijn twee zoons werden brutaal vermoord en hun foto's op internet gesmeten. Saddam werd uiteindelijk opgespoord en na hem te hebben ondervraagd en na het uitvoeren van DNA-, gebits- en medische testen om te bevestigd te krijgen dat hij de juiste persoon was, werd hij berecht en opgehangen vanwege de beschuldiging van buitensporig geweld tegen de Koerden en de Sjiïeten. Het filmpje van zijn opknoping werd ook getoond op you-tube. 1,6 Miljoen Irakezen zijn gestorven sinds maart 2003 en het bloedvergieten gaat nog steeds door.

Na 9 / 11, werd Pakistan gedwongen om een ​​coalitiepartner te worden en het wereldwijde terrorisme te bestrijden. Er werd een leger gemaakt om ​​eigen stamgenoten aan te vallen in FATA waar zogenaamde al-Qaida-strijders zich zouden schuilhouden.

De vlammen ,aangestoken door de oorlog in Afghanistan , werden omgeleid naar Pakistan. De VS verwende en moedigde India aan tot onderhuidse oorlog en destabilisering van Pakistan, dat op papier Amerika's grootste bondgenoot en voorpost was . Tehrik-e-Taliban-Pakistan was een CIA- schepping die gefinancierd, toegerust en geleid wordt door verschillende buitenlandse agencies.

Ook de Baluch -separatisten worden ondersteund door dezelfde bende. Meer dan 30.000 Pakistaanse burgers en 5000 beveiligingspersoneel zijn gestorven als gevolg van het buitenlandse gesponsorde terrorisme. Pakistan heeft een economisch verlies geleden van 68 miljard dollar en de industriële en agrarische sector en de beurs hebben zwaar te lijden, terwijl de buitenlandse investeringen gestopt zijn. Dit alles heeft geresulteerd in een hoge inflatie, de prijsspiraal, en elektriciteit-, gas- en voedsel tekorten. De barbaarsheid van Amerika eindigt hier niet.. Eindeloze drone- vluchten in tribale gebieden heeft veel aan de ellende van de Pakistanen toegevoegd .

CIA heeft als een master planner en coördinator het bloederige spel van Kabul georkestreerd in overleg met de RAW, Mossad, MI-6 en RAAM , en Pakistan met bloed doorweekt.De bloederige game heeft CIA's drugshandel en de defensie-industrie van de Amerikaanse oorlogshandelaars laten draaien. India is nu bezig met water terrorisme om Pakistan droog te leggen, maar de Amerikaanse media en de ambtenaren houden zich doof voor deze flagrante schending van het 1961- Indus- BasinVerdrag, omdat het deel uitmaakt van het spel om Pakistan hulpeloos te maken . India heeft haar eenheden tegen Pakistan gemobiliseerd in 2002 en in 2009 met stilzwijgende zegen van de USA.

De VS heeft zich stil gehouden over onuitsprekelijke wreedheden tegen onfortuinlijke Kasjmiri in bezet Kasjmir met sinds eind 1988 meer dan 100.000 doden , buitengerechtelijke moorden, overvallen en willekeurige aanvallen op vreedzame betogers. Groepsverkrachtingen en molestering van vrouwen door veiligheidstroepen met een license to kill zijn routine. Ironisch genoeg zijn de vrijheidsstrijders door VN-resoluties gebrandmerkt als terroristen door de VS in opdracht van India. India is nooit ondervraagd over dit in strijd zijn met VN-resoluties.

De VS ,die prompt de moslims labelde als terroristen alleen maar omdat ze anti-Amerikaans zijn , heeft al enkele decennia oren en ogen dicht en de lippen verzegeld over de barbarij van Israëliërs tegen Palestijnen. Israël had Libanon aangevallen in 2006 na een toestemmende knik van Washington. Het maakte geen bezwaar tegen de onmenselijke, economische blokkade van Gaza door Israël en veroordeelde de brutale invasie van Gaza niet in december 2008. Ook bleven de kaken van de VS stijf op elkaar bij de laffe aanval van de Israëlische strijdkrachten op de vrede -Flottielje met hulpgoederen voor Palestijnen in nood , er was geen twijfel dat Israël de volledige steun van de VS had.

Duizenden Irakezen, Afghanen en al-Qaeda gevangenen waren gevangen gezet in gruwelijke Gitmo, Abu Gharib, Baghram gevangenissen als verdachten die betrokken waren bij terrorisme, waar ze werden blootgesteld aan de meest gruwelijke martelingen, jarenlang zonder enige vorm van proces en zonder dat iemand hun kreten hoorde. In de verschillende marteltechnieken, is water boarding de meest verschrikkelijke. Na jaren van opsluiting en marteling werden de meesten onschuldig bevonden en vrijgelaten, maar waren voor de rest van hun leven mentaal geknakt.

De VS wil veiligheid voor Israël in het Midden-Oosten en voor India in Zuid-Azië. De VS is erin geslaagd Israël de onbetwiste macht in het Midden-Oosten te maken , waar alle islamitische landen worden geregeerd door pro-Amerikaanse marionet-achtige regimes. Militair sterk Egypte is nog steeds gebonden aan een vredesverdrag met Israël, terwijl het uitdagende Irak getemd is.

Libië ligt onder vuur om zich te ontdoen van de opstandige Gadaffi. Binnenkort zal een verandering van regime plaatsvinden in Syrië en eventueel in Iran. Het zal dan makkelijker zijn om te onderhandelen met Hamas en Hezbollah,waardoor alle vrees voor de veiligheid van Israël weggehaald wordt.

De VS heeft nog niet haar missie in Zuid-Azië bereikt, omdat het er niet in geslaagd is de nucleaire tanden van Pakistan getrokken te krjgen en de krijgersspirit te verminderen. Gezamenlijke inspanningen zijn onderweg om kernwapens te stelen of te vernietigen en de aanlevering van materiaal , wat onder strenge controle van Strategic Force staat.

De track record en het gedrag van de VS doorlopend ,laat het geen twijfel meer over, dat de Amerikaanse buitenlandse politiek draait om intriges, leugens, bedrog, samenzweringen, terrorisme, valse flag operaties en gebruik van geweld. Amerikanen vinden zichzelf de meest open minded en liberale mensen ter wereld. De werkelijkheid is heel tegengesteld aan dit geclaimde geloof.

Zwarte en blanken rellen zijn een routine-affaire in de VS,zoals ook het geval is tussen hindoes en moslims in India. Er is geen tekort aan extremistische Amerikanen die op de uitkijk blijven hoe de religieuze overtuigingen van anderen in het bijzonder van moslims, op precies dezelfde manier als in India beschadigd kunnen worden.

Vooroordeel, fanatisme, extremisme, intolerantie en wreedheid zijn enkele van de kenmerken diep ingebakken in de hoofden van de Amerikaanse functionarissen en elites. Op welke basis kan de VS haar bezorgdheid uiten over het terrorisme als het zelf de grootste terroristische staat van de wereld is ?[bron :Asian Tribune -By Asif Haroon Raja]
Annotaties:
| #144506 | 02-07-2011 23:20 | xxxx
Mooi stuk ... het beschrijft redelijk de opbrengst van alle info- en de daarop volgende real wars die de verdeel en heers politiek van de VS/Israel tot nu heeft opgeleverd ... nu een beschrijving van de remedie :)
xxxx's avatar
| #144507 | 02-07-2011 23:32 | xxxx
+ nog
xxxx's avatar
aanmelden / inloggen