Door community (initieel P.uncia), Op maa 24 jan 2011 15:03, 19 reacties, nieuws

“Palestijnen gingen op de knieën voor Israël”Tijdens onderhandelingen in de voorbije jaren hebben de Palestijnen aangeboden om grote delen van Oost-Jeruzalem te accepteren als Israëlisch grondgebied, maar Israël heeft dat afgewezen. Dat meldt althans de Arabische zender Al-Jazeera op basis van gelekte vertrouwelijke documenten.

Al-Jazeera zegt dat het 16.076 confidentiële notulen van vergaderingen, e-mails en andere communicatie tussen Palestijnen, Israëli’s en Amerikaanse diplomaten in handen kreeg. De zogenaamde ‘Palestine Papers’ bestrijken de periode 2000 - 2010. Hoe en van wie het de documenten verkreeg, deelde Al-Jazeera niet mee.

De Britse krant The Guardian, die de documenten kreeg doorgespeeld van Al-Jazeera en de authenticiteit ervan natrok, spreekt van het grootste lek in de geschiedenis van het conflict in het Midden-Oosten.

Toegevingen waartoe de Palestijnen naar verluidt bereid waren:
- Annexatie door Israël van alle Joodse nederzettingen in en rond Oost-Jeruzalem, met uitzondering van die van Har Homa.
- Oprichting van een internationaal comité dat de Tempelberg in Jeruzalem, een heilige plek voor zowel Joden als moslims, bestuurt.
- Bereid tot akkoord over de terugkeer van ‘slechts’ 100.000 Palestijnse vluchtelingen over een periode van tien jaar.

Als de informatie klopt, betekent dit dat de Palestijnen zich achter de schermen tot grotere toegevingen bereid hebben getoond dan in het openbaar. Vele Palestijnen beschouwen Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van een eventuele toekomstige Palestijnse staat.

Reacties Palestijnen

De publicatie van de ‘Palestine Papers’ kan dan ook ernstige schade toebrengen aan de Palestijnse Autoriteit en haar president Mahmoud Abbas, die het al zwaar te verduren hebben van hardliners binnen de Palestijnse samenleving en de Arabische wereld.

In een reactie noemde de Palestijnse hoofdonderhandelaar Saeb Erekat de documenten “een stapel leugens”. Yasser Abed Rabbo van de Palestijnse Autoriteit zei volgens AFP dat Al-Jazeera een politieke agenda heeft en sommige informatie uit de context licht in een “opstookstijl”.

Abbas van zijn kant benadrukte dat hij de Arabische leiders steeds op de hoogte heeft gehouden van de voortgang van de gesprekken. “Wij hebben onze Arabische broerders niets te verbergen.”

Zoals kon worden verwacht, reageert Hamas woedend. Volgens woordvoerder Abu Zuhri tonen de documenten de betrokkenheid van de Palestijnse Autoriteit bij de “pogingen om de Palestijnse zaak te liquideren, en bij de strijd tegen het verzet op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

Onderhandelingen

Yanki Galanti, een woordvoerder van de voormalige Israëlische premier Ehud Olmert, zei maandag enkel dat Olmert en Abbas in 2008 dicht bij een akkoord stonden over de nederzettingen, Jeruzalem en de vluchtelingen. De Verenigde Staten lieten weten niet te kunnen instaan voor de echtheid van de documenten.

De vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen zitten al maanden in het slop, omdat Israël weigert om de bouw van nieuwe nederzettingen in Palestijns gebied stop te zetten.
Annotaties:
| #124807 | 24-01-2011 16:00 | censuur
Het laat duidelijk de onbetrouwbaarheid naar eigen bevolking van de PA zien, en de onwil van de Israëlische leiding in het vredesproces, een term die nu ook definitief uit de mondiale woordenschat verwijderd kan worden...
censuur's avatar
| #124809 | 24-01-2011 16:16 | Likoed Nederland
De Palestijnen zouden bereid zijn om 2% grond te ruilen, waar de Israeli’s 7% wilden.
In lijn met resolutie 242 van de Verenigde Naties, die het recht van Israel op veilige grenzen onderschrijft.

Uit de leaks zou ook blijken dat de Palestijnen bereid zouden zijn om de Joodse wijken van Jeruzalem bij Israel te laten blijven. Deze wijken waren Joods voor 1948 - zijn destijds etnisch gezuiverd door het Jordaanse leger - of bevinden zich in uitbreidingsgebied van de stad, waar voorheen kale heuvels waren.
De Arabische wijken van Oost-Jeruzalem blijven in de voorstellen Arabisch. Dus volkomen logisch.
Likoed Nederland's avatar
| #124811 | 24-01-2011 16:39 | Profeet
Qui Bono?
Profeet's avatar
| #124813 | 24-01-2011 16:40 | Paul2
LikoedNL cpoy-past zijn reactie uit de Pers.
Bij deze dan mijn reactie erop in de Pers.
Likoed Nederland stelt:
''Uit de leaks blijkt dat de Palestijnen bereid zouden zijn om de Joodse wijken van Jeruzalem bij Israel te laten blijven. Deze wijken waren Joods voor 1948 - zijn destijds etnisch gezuiverd door het Jordaanse leger - of bevinden zich op uitbreidingsgebied, waar voorheen kale heuvels waren.''

Dat is dan heel aardig van de Palestijnen ,niet Likoed?Want tegelijkertijd willen de Palestijnen accepteren dat de etnisch gezuiverde enclaves die nu nederzettingen zijn gewoon Israëlisch blijven.
Israël wil gewoon geen akkoord met de Palestijnen en is elk plan een stap voor door dit meteen af te wijzen op argumenten die achteraf zoals ook nu bij deze lekken weer blijkt onwaar blijken.
Waren deze Palestijnse wensen publiek geweest ten tijde van de onderhandelingen dan had Israël er een harde dobber aan gehad om de wereld te overtuigen van zijn gelijk.
| #124816 | 24-01-2011 16:59 | Likoed Nederland
@Paul2

Israel heeft nooit etnisch gezuiverd. Zoals bij Jeruzalem, vond de bebouwing plaats in onbebouwd heuvelgebied.

Overigens willen de meeste Arabische Jeruzalemmers bij Israel blijven horen:
http://www.likud.nl/persnl137.html
Likoed Nederland's avatar
| #124817 | 24-01-2011 17:11 | Paul2
Want tegelijkertijd willen de Palestijnen accepteren dat de etnisch gezuiverde enclaves die nu nederzettingen zijn gewoon Israëlisch blijven.

Israel heeft nooit etnisch gezuiverd. Zoals bij Jeruzalem, vond de bebouwing plaats in onbebouwd heuvelgebied.

Likoed vergeet dat er heel wat dorpjes met de grond gelijk zijn gemaakt door de boys van Irgoen c.s. zodat zij niet meer herbewoond zouden gaan worden.
| #124841 | 24-01-2011 21:02 | Zurk
Likoed bralt :
Israel heeft nooit etnisch gezuiverd. Zoals bij Jeruzalem, vond de bebouwing plaats in onbebouwd heuvelgebied.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedbaden_in_Sabra_en_Shatila
De Israëlische agressor zal altijd zijn barbaarse en primitieve
bloeddorstigheid jegens door hen minder geachte levensvormen goedpraten naar Westerse beschermheren toe, die zich schamen om de holocaust waar ze medeplichtig aan waren, maar nu um Widergutmachung smeken omdat ze zelf de dupe denken te worden van het joodse `temperament'
dat ze eerder lacherig afdeden.
.
Zurk's avatar
| #124846 | 24-01-2011 21:34 | Paul2
Het boek staat vol gedocumenteerde feiten over de vernietiging van honderden Palestijnse dorpen en de gewelddadige verdrijving van ongeveer zevenhonderdduizend Palestijnen. Aangevuld met voorbeelden van latere verdringing van dat verleden, bijvoorbeeld met de aanleg van een dennenbosje of een themapark op de plek van een voormalig Arabisch dorp.

Afgelopen zondag promootte Pappe zijn boek in het Amsterdamse theater Desmet, als gast van ’Een ander joods geluid’ en UCP, ’United Civilians for Peace’. Inspiratie voor de titel leverde de Balkanoorlog, die de wereld vertrouwd maakte met het begrip ’etnische zuivering’.

Pappe, in een Amsterdams café: „Ik vind die term van toepassing. Het was minder wreed dan de Balkan, het was zeker geen genocide. Maar toch, wat de Palestijnen is aangedaan blijft wel een ernstige misdaad. En er is niemand voor bestraft, ook die elf van het ’rode huis’ niet. De wereld deed niets.”

Pappe is radicaal. Hij beschrijft een vooropgezette, geplande ’etnische zuivering’, waarbij het nodige bloed is vergoten, en weigert de verdrijving van de Palestijnen te zien als een gevolg van een oorlog.

Een van de argumenten, die hij in zijn boek aandraagt, is dat de dorpenvernietiging al vijf maanden aan de gang was, voordat de reguliere Arabische legers Palestina in mei 1948 binnenvielen, vlak nadat Israël zich onafhankelijk had verklaard. Er waren toen al een kwart miljoen Palestijnen verdreven. De dorpenvernietiging ging onverminderd door, ook toen Israël de Arabische legers moest bestrijden. Het voelde zich sterk genoeg om de etnische zuivering tegen de Palestijnen en de oorlog tegelijk aan te kunnen. In orders aan strijdgroepen heette de dorpenvernietiging tihur, schoonmaak.

Pappe’s collega Bennie Morris toont, in tegenstelling tot Pappe, wel begrip voor de Joodse leiders in 1948 en zegt dat ook hij de Palestijnen onder de toenmalige omstandigheden het land zou hebben uitgezet. Pappe: „Ik vind dat een verachtelijk standpunt.”

Hij put uit Britse en Israëlische archieven. De Britten beheerden tot 1948 Palestina als mandaatgebied van de Volkenbond en later de VN. De Britse rapportages zijn feitelijk. Joodse rapportages, vrijgegeven in 1988, bieden meer inzicht in de bedoelingen. Pappe bestudeert verder archieven van de VN en het Rode Kruis. Ook Arabische rapportages neemt hij door.

De Palestijnse universiteit van Bir Zayt legt in een groot project mondelinge verhalen over 1948 vast, ook daar doet Pappe zijn voordeel mee. Pappe: „Het is zwart-wit. De Palestijnse visie op 1948 klopt in grote lijnen gewoon.”

http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/article1450373.ece?part=2

Maar Likoed blieft Pappe niet.
| #124847 | 24-01-2011 21:37 | Paul2

In 1982 deed een jonge Israëlische journalist en historicus, Benny Morris - nu hoogleraar geschiedenis aan de Ben Goerion Universiteit - onderzoek naar de Palmach, de gevechtseenheid van de Haganah [?er wordt pas later verklaard wat dit is]. Morris kreeg toegang tot geheime Palmach-documenten, en deze vormden de sleutel tot een heel ander verhaal.

Morris ontdekte dat Israël in 1948 een serie gruwelijkheden - massamoorden, vernietigingen en verkrachtingen - tegen de Palestijnse Arabieren had begaan. Hem werd de toegang tot de archieven ontzegd, maar datzelfde jaar werden geheime documenten uit de Israëlische staatsarchieven vrijgegeven en bijna tien jaar later militaire archieven, die zijn bevindingen bevestigden.

Tot die tijd, vertelt Morris, wisten niet alleen de gewone burgers, maar ook historici in Israël nauwelijks wat er gebeurd was. In de beginjaren van de jonge staat waren er wel incidentele kritische publicaties en polemieken over zijn ontstaansgeschiedenis, maar de Israëlische overheid hield gegevens geheim, en Joden die bij de acties betrokken waren geweest hielden hun mond of hun was verzocht te zwijgen.

Ook andere historici, onder wie Ilan Pappe en Avi Shlaim, beiden tegenwoordig werkzaam aan Britse universiteiten, begonnen aan de hand van de officiële documenten de zionistische geschiedenis te herschrijven. Ze noemden zichzelf de Nieuwe Historici.
Het zionistische project had eigenlijk vanaf het begin een koloniaal karakter, menen de Nieuwe Historici, dat werd gevoed door een soort romantisch nationalisme
Tijdens de militaire operaties in Arabische dorpen en stadsdelen die volgden werden in deze beginfase, nog voor de onafhankelijkheid, tussen de 280.000 en 400.000 Arabische Palestijnen verdreven. Een van de meest controversiële acties was de vernietiging van het dorp Deir Yassin op 8 april 1948. Het dorpje had een niet-aanvalsverdrag getekend met de Haganah. Maar de rechtse Joodse organisaties Irgoen en Lechi, die beide ondergronds tegen de Britten vochten, trokken zich daar niets van aan en vielen het plaatsje binnen. Toen de goed bewapende Palmach zich bij hen voegde, vluchtten de Arabische troepen.

'Daarna begon het drama,' vertelt Pappe. 'De Joodse troepen begonnen ongewapende burgers stelselmatig te vermoorden. De milities plunderden het dorp. Er werden die dag ongeveer 245 mannen, vrouwen en kinderen - onder wie 30 baby's - gedood. De rest werd door de straten van Jeruzalem geleid en het Arabische gedeelte van de stad in gedreven.'

De hele wereld, inclusief de Haganah en de Jewish Agency, keurde de actie af. In elk geval formeel; in de praktijk brachten de horrorverhalen die in de Arabische wereld werden verspreid een massale vlucht van Arabieren op gang, die de binnenkort op te richten Joodse staat goed van pas kwam.

Naarmate Plan D zich ontwikkelde, werden de acties agressiever. Joodse troepen richtten volgens Morris nog zo'n twintig soortgelijke bloedbaden aan. 'Zowel de Britten, die in Palestina de orde moesten handhaven, als de Verenigde Naties, die sancties hadden kunnen opleggen, keken de andere kant op en lieten al deze gruwelijkheden ongestraft plaatsvinden,' aldus Pappe.

http://www.historischnieuwsblad.nl/00/hn/nl/162/artikel/7008/Het_ontstaan_van_de_staat_Israël_.html
| #124943 | 25-01-2011 15:40 | Anders
@ Likoed Nederland
Israel heeft nooit etnisch gezuiverd.


Likoed, Israel is al 40 jaar bezig met etnische zuiveringen.

Graa jouw commentaar op ⊕ | #124847 | 24-01-2011 21:37 | Paul2.
Anders's avatar
| #124976 | 25-01-2011 18:17 | Likoed Nederland
Benny Morris is al lang terug gekomen op zijn oude werk, dat slecht onderbouwd was.
Historici die de nieuw opengegande archieven hebben bestudeerd komen tot de conclusie dat er geen plan was:
http://hoeiboei.blogspot.com/2010/12/het-arabische-verraad-van-de.html

Niet van de Joden dus. Wel van de Arabieren:

De voorzitter van de Arabische Liga voorspelde in 1948:
"Het zal een oorlog zijn van uitroeiing en van reusachtige slachting, waarover gesproken zal worden zoals over de Mongoolse bloedbaden en de kruistochten."

De leider van de Palestijnen, de grootmoefti van Jeruzalem viel hem bij:
"Ik verklaar een heilige oorlog, mijn Moslim broeders! Vermoord de Joden! Vermoord ze allemaal!"
Likoed Nederland's avatar
| #124978 | 25-01-2011 18:33 | Paul2
@Likoed

Nav jullie link
In response to one particular attack by Karsh on the work of the New Historians, Benny Morris said that:

Efraim Karsh's article (...) is a mélange of distortions, half-truths, and plain lies that vividly demonstrates his profound ignorance of both the source material (...) and the history of the Zionist-Arab conflict. It does not deserve serious attention or reply.[9]

Reviewing Fabricating Israeli History, Morris later said:

But this is Karsh's way, to belabor minor points while completely ignoring, and hiding from his readers, the main pieces of evidence. It is a measure of Karsh's ignorance of what actually went on in the Middle East in 1948 that he writes (p. 97) of "the Arab attack on the newly-established State of Israel, in which Transjordan's Arab Legion participated." Quite simply, it did not. Karsh employs his usual method of focusing on the one document that seems to uphold his argument-often while twisting its real purport-while simply ignoring the mas of documents that undercut it.[10]


Maw Karsh past dezelfde methode toe als Likoed.nl nl:

Morris:

Karsh employs his usual method of focusing on the one document that seems to uphold his argument-often while twisting its real purport-while simply ignoring the mas of documents that undercut it
| #125034 | 25-01-2011 23:08 | scuderia
@Likud

De Palestijnen zouden bereid zijn om 2% grond te ruilen, waar de Israeli’s 7% wilden.
In lijn met resolutie 242 van de Verenigde Naties, die het recht van Israel op veilige grenzen onderschrijft.


Zeg Likud, ik zie je in verschillende draadjes naar vooral die laatste zin verwijzen:
In lijn met resolutie 242 van de Verenigde Naties, die het recht van Israel op veilige grenzen onderschrijft.


Indien de Israeli's dat land van die veiligheidszones niet zou bezetten met nederzettingen en infra, maar louter als bufferzones zou gebruiken, zou het misschien voor een beperkte groep geloofwaardig of verdedigbaar zijn. Nu ze dat niet doen en het als verworven recht beschouwen, is het slechts extra lebensraum voor de Israeli's. Dan staat het wel erg zwak als je resolutie 242 zo krom interpreteert.

Het zou je sieren als je minstens de misdaden tegen de mensheid die Israel pleegt zou erkennen, danwel niet ontkennen. Ik weet niet of jij joods bent, maar in dat geval begrijp dat dat lastig is als je voorkeursgedrag de underdogpositie van 70 jaar geleden is. Laten we eerst de feiten van vandaag onder ogen zien voordat we in regressie gaan, zou ik zeggen.

En over dit onderwerp. Ik begrijp wel dat de Palestijnen vanwege de verdeeldheid van de achterban (uiteraard, mede door toedoen van de desorganisatie die Israel bewerkstelligt door een recht en handhaving onmogelijk te maken) niet alle toegiften aan Israel willen delen met die achterban. Dat werkt namelijk contraproductief en zou dus in de weg kunnen staan van een mogelijk akkoord. Vooropgesteld dat Israel dat ook echt wil, maar ik vrees dat dit niet het geval is.
| #125037 | 25-01-2011 23:21 | Paul2
Ik begrijp wel dat de Palestijnen vanwege de verdeeldheid van de achterban (uiteraard, mede door toedoen van de desorganisatie die Israel bewerkstelligt door een recht en handhaving onmogelijk te maken) niet alle toegiften aan Israel willen delen met die achterban. Dat werkt namelijk contraproductief en zou dus in de weg kunnen staan van een mogelijk akkoord. Vooropgesteld dat Israel dat ook echt wil, maar ik vrees dat dit niet het geval is.

Israël is bekend met die verdeeldheid ,en maakt daar ruimschoots misbruik van.Speelt de groepen tegen elkaar uit,verdeel en heers ,om het uiteindelijk doel,''geen akkoord is beter dan elk akkoord'',te bereiken, waarbij men de fout altijd bij de ''onwillige '' tegenpartij kan leggen.
| #125115 | 26-01-2011 22:10 | Likoed Nederland
@Paul2

Morris staat zelf ook niet meer achter zijn oude bewering van 'geplande verdrijving'.

Door de Joden althans.

Want de voorzitter van de Arabische Liga voorspelde:
"Het zal een oorlog zijn van uitroeiing en van reusachtige slachting, waarover gesproken zal worden zoals over de Mongoolse bloedbaden en de kruistochten."

De moefti van Jeruzalem viel hem bij: "Ik verklaar een heilige oorlog, mijn Moslim broeders! Vermoord de Joden! Vermoord ze allemaal!"
Likoed Nederland's avatar
| #125118 | 26-01-2011 22:36 | Paul2
Morris staat zelf ook niet meer achter zijn oude bewering van 'geplande verdrijving'.

Door de Joden althans.

Tuurlijk,alles weer alleen de schuld van de moslims.Volgen er weer jullie ''bloeddorstige verhalen van woeste ongecultiveerde moslims''.
Komen jullie eens met wat positiefs over Palestijnen .Jullie doen hetzelfde als antisemieten,een hele groep collectief als onbetrouwbaar en gevaarlijk afspiegelen.
| #125173 | 28-01-2011 00:56 | Likoed Nederland
@Paul2

U heeft het over etnische zuiveringen door Israel, die nooit planmatig heeft plaats gevonden, zoals uw bron Morris inmiddels erkent.

Als wij vervolgens beginnen over de echte, van de daken geropen etnische zuivering door de Palestijnen is dat een onaangename waarheid die verzwegen moet worden.
Likoed Nederland's avatar
| #125174 | 28-01-2011 01:13 | Marcus
Likoed, denk je niet dat het sociaal geopolitiek oportuun aan het worden is voor israel om ostensief de hand aan de palestijnen te reiken?

Er zijn er die denken dat israel als splijtzwam geplant is 1948, wie wint als het zover komt?
Marcus's avatar
| #125320 | 29-01-2011 16:49 | Likoed Nederland
@Marcus

Israel heeft het compromisvoorstel van toenmalig president Cinton in 2000 aanvaard. De Palestijnen blijven het weigeren. Dat is de discussie tot op de dag van vandaag.
De Palestijnen weigeren nu al een jaar om zelfs maar te onderhandelen.

En Israel is wel voorzichtig. In de woorden van minister Clinton:
"Toen Israel zich terug trok uit Libanon, kregen ze Hezbolla en 40.000 raketten. En toen ze zich terug trokken uit Gaza, kregen ze Hamas en 20.000 raketten."
Likoed Nederland's avatar
aanmelden / inloggen