Door Ness, Op din 3 jan 2017 14:36, 2 reacties,    

Partij vd Dieren: Weg met het compromisme!Een héél enkele keer tref je bij Joop.nl iets lezenswaardigs aan. Dus schiet niet meteen in een stuip vanwege de link a.u.b. Politici zijn kuddedieren, die hun gedrag afkijken van de meest toonaangevende - in hun ogen dan - en de meest succesrijke - behalve natuurlijk Blonde Greet. Alles wat die doet en zegt wordt faliekant afgewezen, tot grote ellende van de Buitengewoon Boze Burger, die zich op deze wijze gedwongen ziet om dan maar op het mormel te gaan stemmen. Niet dat het gaat helpen, maar gewoon om superdwars te liggen, en om het grote ongenoegen van de BBB te laten blijken.

Want op een "nette" manier lukt het toch niet, gehoord te worden of invloed uit te oefenen. Die mogelijkheid wordt namelijk stelselmatig afgekapt. Met het ondertekenen van het Verrraad van Lissabon is er een nieuwe ongekozen bestuurslaag bijgekomen, die de belangen van de doorsnee burger totaal aan zijn laars lapt maar de BBB wel 'open grenzen' (open riolering is een betere uitdrukking) en 'noodzakelijke immigratie (lees: omvolking) aansmeert. Met het fuseren van gemeenten wordt ook de afstand burger-politiek vergroot - je vertegenwoordiger is niet langer direkt aanspreekbaar omdat hij/zij niet langer gewoon naast je woont maar zich gekwátst op omheinde woonsteden heeft teruggetrokken.

De vloek van het compromisme, vroeger ook wel poldermodel geheten, ontstaat juist doordat de afstand op het persoonlijke vlak zo ontstellend groot is geworden dat men van 'ivorentorenziekte' mag spreken, terwijl de mogelijkheden tot contact tussen politici en hun slachtoffers die de social media bieden afgestopt worden door scheldkannonades van trollerenden, die de zielige zieltjes van politici zoveel pijn doen dat hen het wezenlijke ervan ontgaat. En daarom wordt vrijwel alles wat via die media tot hen komt afgewezen. Want het is 'niet netjes genoeg verwoord'. Het is te koud, te hard en te realistisch voor hen die volledig buiten de realiteit van alledag leven. Net als referenda, die deze akelige realiteit er nog eens flink inwrijven.

Dat alles leidt tot isolatie en een sterke binding met de eigen groep; wat weer leidt tot een groepsgeest en een groepsziel die op zoek is naar compromissen binnen de groep, tot grote woede van de buitenwacht, die daar absoluut niet op zit te wachten. Want zulke beslissingen worden genomen in het belang van de groep. En daarmee vervalt het idee 'volksvertegenwoordiging'. Ieder individu binnen de groep politici vertegenwoordigt uitsluitend de politici, en dat is bepaald niet 'de bloem der natie'. Want het zijn in de grond van de zaak droogkloten, dorknopers, oude bomenvreters, ambtenaren, van nature dus óf voorzichtig zwakzinnig óf uiterst laf óf corrupt óf uitermate passief, luie kuddedieren en bange poeperds die de onafhankelijkheid en ondernemingslust van het individu vrezen.

Al hun belangen staan loodrecht op de belangen van de gemeenschap, die het immers juist van onafhankelijkheid, ondernemingslust en áánpakken moet hebben wil zij floreren. Mensen die het wagen hierop te wijzen worden meteen als populisten weggezet. En daarmee zijn we in het post-democratische stadium beland. Want dit soort pseudo democratie hoort in de vullisbak. Dat is de reden dat het voor het plebs niet meer uitmaakt of Blonde Greet alle "democratische verworvenheden" verwerpt, want in de huidige situatie kunnen zulke illusies dodelijk zijn.
Annotaties:
| #257278 | 03-01-2017 23:00 | Ness
Deze reaktie (zie linkje hieronder) op een verder niet interessant artikel van het NRC is een zeer welkome aanvulling op bovenstaand verhaal, en onderstreept de machteloze, slappe houding van de daarop uitgeselecteerde volksvertegenwoordigers. Als je daarbij ook nog eens de kadaverdiscipline van de gevestigde partijen optelt, de particratie, dan snap je waarom het bloedeloze zootje hoog-opgeleide maar van iedere oorspronkelijkheid ontdane meelopertjes dat in de 2e kamer almaar geschokt zit te reageren nimmer van het voorgeschreven pad zal afwijken, hoe hoog of laag de bevolking ook springt. Op een paar uitzonderingen na natuurlijk. Die zijn *ten onrechte door de keuring* geglipt of zijn op eigen kracht in de kamer terecht gekomen. Thieme is een mooi voorbeeld.
https://www.nieuwskoerier.nl/news/48587-in-de-tweede-kamer-zitten-zwijgen-nee Bravo, Duurendaal, hear hear! Democratie bestaat niet. Wat de bevolking als democratie krijgt voorgespiegeld is een zorgvuldig geregisseerd toneelstukje met 5e-rangs acteurs en een paar hardhorenden die de teksten van de souffleurs niet (willen) verstaan.
Ness's avatar
| #257293 | 06-01-2017 00:16 | G.B. Wolf
Daarom is mijn stelling altijd geweest: Schaf de politiek af.
Die luisteren alleen naar de Grote Multinationale Ondernemingen via de lobbyisten.
Het volk staat erbij en kijkt ernaar.
G.B. Wolf's avatar
aanmelden / inloggen