Door Arend, Op zat 22 maa 2008 02:02, 27 reacties,    

PCM-bladen weigeren advertentie voor vredesdemonstratie.

Utrecht, 21 maart 2008 -

De advertentie-afdeling die de zgn. 1 in 3 mini's in de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw bemiddelt, heeft geweigerd om de aankondiging voor een vredesdemonstratie op Tweede Paasdag te plaatsen. Formele reden was dat 'wij niet mogen oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid'.

Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog', een samenwerkingsverband van 220 organisaties waaronder de vredesorganisaties Vrouwen voor Vrede en Kerk en Vrede, de politieke paertijen SP en GroenLinks en migrantenorganisaties als Encemo en DIDF, organiseert op Tweede Paasdag een vredestocht onder het motto 'Wij laten Irak niet lopen - Stop de Oorlogsleugens'. De tocht vindt plaats enkele dagen na de vijfjarige herdenking van het begin van de Irak-oorlog.

Op dinsdag 18 maart werd bij de advertentie-afdeling van de PCM-bladen de volgende tekst aangeboden: 'Laat IRAK niet lopen! Loop mee op 24 maart v.a. stat.Delft - Plein Den Haag. - www.platformtegendenieuweoorlog.nl'.

De dienstdoende medewerkster stelde dat zij daarvoor eerst de vergunning moest zien, omdat 'wij niet mogen oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid'. Toen de volgende dag, na intern overleg met degene die de formele aanmelding van de demonstratie bij de politie Haaglanden had verzorgd, bij de aadvertentie-afdeling werd geïnformeerd waarom zij een vergunning wilden hebben en sinds wanneer deze regel gold, werd door de PCM-medewerkster van die dag gesteld dat 'dit nu een keer de regels zijn, dat niet opgeroepen mocht worden tot burgerlijke ongehoorzaamheid en dat dat altijd al praktijk is geweest.'

Juist het afgelopen jaar heeft de Nationale Ombudsman nog eens bevestigd dat demonstreren een burgerrecht is waarvoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd, maar die wel bij de betreffende gemeente moet worden aangemeld. De Ombudsman deed deze uitspraak omdat een aantal politiekorpsen in toenemende mate 'vergunningen' wilden afdwingen om langs die weg de demonstratievrijheid in te perken. Deze ontwikkeling werd door de Ombudsman onvoorwaardelijk afgekeurd.

Advocaat mr. Meindert Stelling, die het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' in deze vertegenwoordigt, stelt: ,,Het is volstrekt van de ratten besnuffeld dat advertentieafdelingen van gerenommeerde kranten als de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw deze politiepraktijk hebben overgenomen; dat ze gemakshalve elke betoging waarvoor geen 'vergunning' kan worden getoond tot een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid verklaren en de betreffende oproep weigeren te plaatsen. Dit terwijl zelfs een niet-aangemelde betoging geen verboden
activiteit is. Een burgemeester kan een niet-aangemelde actie slechts in bepaalde gevallen verbieden. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is hier heel duidelijk in.'

Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' en zijn advocaat mr. Meindert Stelling willen dat deze zaak nader wordt uitgezocht.

De vredeswandeling op tweede paasdag begint om 12.00 uur bij het NS-station Delft en loopt via het Legermuseum en TNO Rijswijk naar het Plein in Den Haag waar om 15.30 uur een afsluitende manifestatie zal worden gehouden. Er wordt gelopen en gemanifesteerd; blokkades of andere acties staan niet op het programma.

De afgelopen zes-en-een-half-jaar van zijn bestaan heeft het Platform tien grotere en kleinere demonstraties georganiseerd waarbij nooit is opgeroepen tot verdergaande actie. Voor de meeste van deze demonstraties werd enkele dagen van te voren nog eens opgeroepen via een '1 in 3 mini' in PCM-kranten en soortgelijke advertenties in andere media. ,,Dat heeft nooit eerder problemen gegeven'', aldus Jan Schaake die bij de organisatie van al deze demonstraties betrokken is geweest.

-------

Noten voor de pers:

Woordvoerder namens het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' is
Jan Schaake, (cordinator): 053-4333558;

Meindert Stelling, advocaat van het Platform: 0172-473687

Websites: http://www,.platformtegendenieuweoorlog.nl en
http://www.vredessite.nl

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling voor Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog'
Annotaties:
| #17397 | 22-03-2008 02:23 | Johnito
Zóóó, dit is eigenlijk gewoon best wel erg...Nou dan plaats ik zelf de aankondiging nog maar een keer.
Johnito's avatar
| #17398 | 22-03-2008 02:33 | Johnito
En nog eens. WTF denken ze wel....
Johnito's avatar
| #17399 | 22-03-2008 02:53 | Arend
Fantastisch Johnito, verspreidt het zoveel mogelijk. Het wordt nu toch wel heel duidelijk welke belangen de media vertegenwoordigen. De aftakeling van onze vrijheid gaat nu wel heel erg snel.

Graag wil ik hier nog even van de gelegenheid gebruik maken om te melden, dat de nieuwe Partij voor Mens en Spirit dit soort zaken tot een speerpunt in haar programma heeft gemaakt. Wij worden m.b.t. de Big Brother-ontwikkelingen in onze samenleving door insiders gevoed. Dit geeft ons de mogelijkheid om te gaan staan voor een groeiende bewustwording van de fascistische tendensen en de wil om onze samenleving op een meer humane manier vorm te geven. Zie: http://www.mensenspirit.nl

Zo kregen we onlangs nog de volgende informatie:

Schriftelijke vragen van het lid Pechtold (D66) aan de Minister van Justitie, over uitspraak Bundesverfassungsgericht inzake de Dataretentie-richtlijn. (Ingezonden 19 maart 2008)

1 Wat is uw reactie op de (voorlopige) uitspraak van het Bundesverfassungsgericht (BVerfG) van 11 maart 2008 (1 BvR 256/08) in welke uitspraak het BVerfG oordeelt dat de Duitse overheid niet langer onbeperkt gebruik mag maken van opgeslagen telefoon- en internetverkeer voor misdaadbestrijding?

2 Hoe beoordeelt u de overwegingen van het BVerfG dat alleen onder strikte voorwaarden door het Duitse Openbaar Ministerie gebruik mag worden gemaakt van de opgeslagen telecommunicatiegegevens, tegen de achtergrond van het Wetsvoorstel bewaarplicht telecommunicatiegegevens?

3 Welke in dit verband relevante verschillen ziet u tussen de bevoegdheden van opsporingsambtenaren in Nederland en van opsporingsambtenaren in Duitsland?

4 Hoe beoordeelt u de overwegingen van het BVerfG dat de desbetreffende gegevens niet ter beschikking staan van de Duitse geheime dienst, tegen de achtergrond van bovengenoemd wetsvoorstel?

5 Bent u bereid om vóór de plenaire behandeling van voornoemd wetsvoorstel aan te geven of deze uitspraak van invloed is op uw standpunt inzake specifiek de privacygevolgen van het wetsvoorstel?

6 Bent u bereid om, evenals in Duitsland, op korte termijn een onderzoek te laten verrichten naar de praktische gevolgen van het Wetsvoorstel bewaarplicht telecommunicatiegegevens voor de privacy van Nederlandse burgers. Zo neen, waarom niet?
| #17408 | 22-03-2008 08:52 | EvaVanE
NRC Handelsblad
Postbus 3372
1101 AD Amsterdam


Xxx, 22 maart 2008

Abonneenummer ###


Geachte dames, heren,

Ik verzoek u mijn abonnement per eerstkomende vervaldatum als beëindigd te beschouwen.

De concrete aanleiding hiertoe is uw weigering een advertentie te plaatsen voor de vredesdemonstratie op 24 maart. Ik beschouw dat als een zeer ernstige ondermijning van mijn burgerrechten en wens hiertoe geen enkele bijdrage (meer) te leveren in de vorm van abonnementsgeld of anderszins.

Hoogachtend,

Xxx

---

Gaat nog vandaag op de post.
EvaVanE's avatar
| #17410 | 22-03-2008 09:04 | Arend (ongeregistreerd) toon reactie
| #17411 | 22-03-2008 09:14 | democraatus
Wie leest er nou kranten?
democraatus's avatar
| #17414 | 22-03-2008 09:39 | Astrid (ongeregistreerd) toon reactie
| #17416 | 22-03-2008 09:49 | Astrid (ongeregistreerd) toon reactie
| #17417 | 22-03-2008 10:05 | Arend
Tja Astrid, door die kranten te blijven kopen voeden we dat mediasysteem, nietwaar. Waarom denk jij dat Gert nee tegen tegen het NRC zegt ??? Door de eigen kracht te ervaren en te beseffen dat je heel goed zonder een krant kunt, die niet veel bijdraagt aan een menselijker samenleving, geef je toch een duidelijk signaal af?
| #17419 | 22-03-2008 10:18 | MolCoat
Ik kocht jarenlang (in de vorige eeuw, dat wel) op zaterdag alleen een krantje omdat ik verslaafd was aan de crypto... :)

o ja en om de schaakrubriek...

Als mijn blik toevallig wel eens viel op wat er aan opiniestukken in stond gruwde ik...volgens mij is het in de jaren 90 geweest dat alle kleinere kranten werden opgekocht door de reuzen.

Gelukkig schrijft nu ieder zijn eigen krant / verhaal / ervaring op het net en hebben we geen reuzen meer nodig om ons de canon voor te schrijven.

Ik hoop dat steeds meer mensen dat zullen beseffen, dan valt de voeding voor de reuzen vanzelf weg.

Alhoewel... hoe lang is het ook weer geleden dat van staatswege onze <s>propaganda</s> vrije pers werd geïnjecteerd?

Duidelijk dus hoe dit privé belang en het staatsbelang samenwerken.
| #17420 | 22-03-2008 10:19 | MolCoat
ow ik had zeker [s]zoiets[/s] moeten gebruiken om door te strepen?
| #17438 | 22-03-2008 11:09 | merethan
Demonstreren is niet burgerlijke ongehoorzaamheid, het is een RECHT wat we genieten. Nog wel.
merethan's avatar
| #17477 | 22-03-2008 16:33 | madbello
Dit is echt bizar, mijn mond valt open. Ik heb geen krant dus kan helaas niets opzeggen.
madbello's avatar
| #17481 | 22-03-2008 16:42 | Franz Kafka
Dit toont eens te meer de medeplichtigheid van de reguliere media in tijden van oorlog aan. De reguliere pers als propagandamiddel. Schuldig zwijgen.

De laatste tijd had ik een proefabonnement op NRC Next, wat me overigens redelijk beviel. Volgende week verwacht ik een telefoontje van NRC Next om mij te vragen dit proefabonnement om te zetten in een regulier abonnement. Dit "incident" heeft mij doen besluiten hier definitief NEE op te antwoorden. Ik zal tevens de betreffende telefonist(e) verzoeken om e.e.a. expliciet te noteren en dit aan zijn/haar superieuren door te geven.
| #17483 | 22-03-2008 16:56 | Franz Kafka
En nog iets: dat van die "burgerlijke ongehoorzaamheid" slaat inderdaad nergens op. Moreel verwerpelijke, juridische nonsens. Het recht op demonstratie is een klassiek mensenrecht. Ik zou dus eerder het gedrag van NRC in dezen als "burgerlijke ongehoorzaamheid" willen betitelen, namelijk 1) het compleet verzaken van hun maatschappelijke plicht als landelijke krant c.q. advertentiekanaal en 2) het zichzelf volstrekt ten onrechte aanmeten van een (in casu zelfs fascistoïde) overheidsrol en 3) het volk op deze wijze volledig ongerechtvaardigd beletten om deel te kunnen nemen aan deze demonstratie.
| #17485 | 22-03-2008 17:00 | MolCoat
"Het is volstrekt van de ratten besnuffeld dat advertentieafdelingen van gerenommeerde kranten als de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw deze politiepraktijk hebben overgenomen..."


GERENOMMEERD ??? !!!

Die kranten staan bekend als de PROPAGANDA organen van het private militaire industriële complex ja... De Goebbels Media.
| #17486 | 22-03-2008 17:57 | monkeyman
Jullie zijn allemaal gek, geen krant meer kopen.
Wat moet ik dan in mijn kattenbak leggen?!!??
monkeyman's avatar
| #17488 | 22-03-2008 18:31 | Marcus (ongeregistreerd) toon reactie
| #17489 | 22-03-2008 18:52 | daarom (ongeregistreerd) toon reactie
| #17538 | 23-03-2008 10:35 | george_orwell
Bij NRC heb ik al eerder gemerkt dat onwelgevallige reacties op hun forum direct worden verwijderd.
Dit is wel iets nieuws, maar het was te verwachten nu de kranteneigenaars en de wapenproducenten een clique vormen.
Daarom plakt allen een oproep op het raam.
george_orwell's avatar
| #17541 | 23-03-2008 11:01 | george_orwell
Dit is een zo belangrijk bericht maar op zaplog staat het maar 1 minuut op de voorpagina.
Dat vind ik wel een zwak punt van dit snel verversen concept.
george_orwell's avatar
| #17545 | 23-03-2008 11:29 | MolCoat
Oorlog is geen goed antwoord op het terrorisme


En meer van dergelijke lulkoek is er te lezen op dat platform tegen de oorlog... niet bepaald een platform waar ik ga staan...

een beetje huichelachtig SP / Groen Links gejank, controlled opposition, niet iets van echte mensen
| #17562 | 23-03-2008 13:25 | george_orwell
Het is onhelder gebazel, vond ik ook, gewoon " tegen oorlog " vind ik genoeg reden om te demonstreren.

Maar een weigering van PCM om zo'n oproep te plaatsen is echt een veeg teken.
george_orwell's avatar
| #17574 | 23-03-2008 14:47 | Johnito

een beetje huichelachtig SP / Groen Links gejank, controlled opposition, niet iets van echte mensen


Als je dat vindt, zou dat des te meer reden voor de zich "niet-controlled" achtende oppositie moeten zijn om de vredesbeweging wat peper in de kont te geven, toch? Geloof me, ik heb eens een toespraak gehouden waarin ik twijfels uitte over 9/11, tijdens een paasmars voor de vrede, en nee, daar was achteraf niet iedereen van gediend. (ik vond het niet meer dan logisch om het ter sprake te brengen, maar goed, ik liep kennelijk een paar jaar voor)

Maar ergens moet je een kiem leggen toch? Sowieso ben ik daar al jaren een groot voorstander van, omdat ik de vredesbeweging in Nederland zowel in denken als in doen wat ouderwets en beperkt geworden vind, hoewel het wel een heel breed spectrum kent:

er zijn op dit moment 220 lidorganisaties, variërend van Legalize! tot kerkelijke clubs, van Milieudefensie tot Iraakse communisten, en van LAKA tot andersglobalisten.

Wat let zapruder-minded activisten eigenlijk om deze organisaties structureel uit te nodigen voor komende acties? Bijvoorbeeld voor de Volksopstand-manifestatie?
Johnito's avatar
| #17647 | 24-03-2008 11:09 | tde-non-local (ongeregistreerd) toon reactie
aanmelden / inloggen