Door community (initieel Best Well), Op zat 23 sep 2017 13:26, 3 reacties, nieuws

Piraterijrapport verzwegen door EU want de uitkomst is ongewenstHoi EU, wat ben je toch weer een antidemocratische haatclub. De Europese Commissie betaalde de consultants van Ecorys een flinke som van uw taxpoetjes geld om uit te zoeken wat het verband is tussen illegale downloads en de legale verkoop van media. Het resultaat? Een rapport waaruit blijkt dat de twee zaken weinig verband houden (bij bepaalde mediatypes). Kortom, illegaal downloaden leidt NIET tot lagere verkoop en bij games is het juist andersom: mensen downloaden een spel, proberen het uit en kopen dan de officiële versie. Niet de gewenste uitkomst, want de EU wordt keihard belobbied door de Bumae/Stemrae rn bovendien haten eurocraten internet. Internet is namelijk Rusland, populisme en niet te reguleren met verbindende staatsomroepen. De commissie is al jaren bezig met het opstellen van nieuwe copyrightregels, dus is het bijzonder raar dat er zo'n belangrijk rapport onder in de la terechtkomt. De maatregelen die nu ter tafel liggen zijn fors: de plicht voor internetproviders om filters te installeren om alleen maar door de lobbyclubs toegelaten content door te laten. Kortom, dingetjes die vooral heel goed zijn voor de lobbies van rechthebbenden, maar niet voor de burgerrechten van de gewone Europeaan. Kortom, keiharde repressie op een misdaad die volgens het onderzoek dus helemaal niet zo erg is. Het is maar goed dat Julia Reda (parlementpiraat) het onderzoek heeft gewobd zodat u het kan inzien. Toch is het raar dat met uw geld betaalde rapporten in de la verdwijnen als de uitkomst niet volgens het eisenlijstje is. Oh EU, wat ben je toch een ademocratische haatclub.
Annotaties:
| #260831 | 24-09-2017 02:16 | Zhen
Hierbij probeer ik een relatief korte reactie te geven over een onderwerp dat vele invalshoeken heeft (toch nog meer dan 1 post):

Hierbij probeer ik een relatief korte reactie te geven over een onderwerp dat vele invalshoeken heeft:

Als men in het rapport de conclusie geeft dat illegaal downloaden geen invloed heeft op de verkoop cijfers van media-produkten en software, dan is er duidelijk iets mis met het rapport! Simpel zat.

Er is bijvoorbeeld geen twijfel mogelijk over het feit dat de muziekmarkt / CD-verkoop volkomen is ingestort... vanaf circa 2005. Rara hoe zou dat komen?

Het betekent dat top-artiesten sindsdien minder verkopen/verdienen, en met budgetten voor produktie en promotie moeten werken die nog maar een fractie zijn van voorheen, en dat artiesten die nog niet zijn doorgebroken of moeilijk verkoopbaar zijn gewoon worden geschrapt of hopeloos kaalgeplukt vanwege wurgcontracten. Wat men daarbij vaak vergeet is dat de winstgevende produkties kapitaal genereren om minder populaire produkties te financieren. Dus als er geen behoorlijke winst is, dan betekent dit dat men eenvoudig afziet van risicovolle investeringen. Dag rijke gediversifieerde cultuur!

Het argument dat voor sommige produkten de verkoop juist zou stijgen is een wassen neus. Het zou het geval zijn geweest voor sommige games. Maar een game is nu eenmaal een ander soort produkt dan muziek, video en litteratuur/lectuur.

Met games kunnen er software-/technologischgewijs redenen zijn om de legale versie te kopen (bijvoorbeeld omdat iemand wil meedoen aan officiele score-standen, chats, of het toegang hebben tot officiele podcasts).

Maar als je een CD of video eenmaal hebt gedownload, of als je gekraakt software download die goed (genoeg) werkt, dan heb je die, en moet je wel HEEL erg gemotiveerd zijn om alsnog een legale kopie aan te schaffen. En voor een film/video die je eenmaal hebt gezien, is het al snel onaantrekkelijk. De enige reden die dan eigenlijk overblijft is de "mecenas" reden: ik schaf 'm aan, want ik wil die muziek-/film-/softwaremakers steunen. Maar dat is niet genoeg motivatie in de wereld van vandaag om dergelijke creatief werk lonend te doen zijn. Er gaan dan ook dagelijks mensen aan kapot.

Een concreet voorbeeld van wat er mis is met het rapport: men heeft proberen te vergelijken hoeveel er wordt verkocht vs hoeveel er illegaal wordt gedownload. Maar dat laatste is feitelijk irrelevant, aangezien er geen betrouwbare cijfers voor zijn op te stellen (wat het rapport ook beweert erover - ze hebben slechts vragenlijsten gebruikt!). Het enige dat betrouwbaar EN relevant is op dat gebied, is te kijken hoe de omzet/netto-winst van creatieve media-produkten zich heeft ontwikkeld over de jaren heen, met vergelijking tussen voor en na de opkomst van het internet. Eventueel kun je dat afzetten tegen de ontwikkeling van gemiddeld inkomen, om rekening te houden met de gevolgen van een dalende economie. Ronduit kwalijk misleidend is dat het rapport verkoop en "download" cijfers geeft die niet verder terug gaan dan 2009! Is dat incompetentie of kwade opzet?

(wordt verv)
Zhen's avatar
| #260832 | 24-09-2017 02:28 | Zhen
(verv op voorgaande)

Ander voorbeeld, in het rapport wordt gemeld dat er is onderzocht wat het resultaat van piraterij was voor de "100 meest popuaire films".

Die benadering geeft een scheef beeld van de situatie. Want de media top-100 bestaat uit films en muziek die door de grote maatschappijen worden uitgegeven EN gedistribueerd (belangrijk punt!), en hebben een markt die redelijk goed is gegarandeerd vanwege de grip die men heeft op de media en de distributie netwerken. Zodoende worden hun produkten (en eigenlijk voornamelijk HUN produkten) goed gepromoot in de mainstream media en kun je hun produkten WEL vinden in de grote distributie-ketens (bioscopen, of bijv. supermarkten - video en cd speciaal zaken zijn immers voor het merendeel verdwenen). En dat is absoluut NIET het geval voor produkties die uitgebracht worden door kleinere en/of onafhankelijke producenten/labels, die daardoor -tig keer zo hard worden geraakt door piraterij.

Verder houdt het rapport duidelijk geen rekening met de grootste piraat die op internet actief is: Google/YouTube! En daar zou iedereen die voorstander is van ilegaal downloaden eens goed over na moeten denken.

Het is inderdaad zo dat YouTube materiaal verwijdert als er een copyright claim over binnenkomt. Maar wederom, het zijn voornamelijk de GROTE maatschappijen die daar achtereen zitten. Kleine producenten hebben niet of nauwelijks de tijd en middelen daarvoor.

Maar zelfs al hebben ze dat wel, dan nog kan bijvoorbeeld Google Books schaamteloos auteursrechterlijk beschermd werk online zetten, zonder financiele vergoeding. Er lopen nog steeds rechtzaken over.

Waarom mogen YouTube en Google wel, maar de Pirate Bay niet?

Er is gewoon weer sprake van een genocidaal NWO komplot, i.e. een "kulturocide". Dus let goed op welke kant je kiest. Als het ene niet ethisch is, dan het andere ook niet.

De meest moorddadige vorm van concurrentie bestaat eruit een produkt aan te bieden ver onder de prijs van je concurrent. Zo wisten de Rockefellers aanvankelijk hun benzine pompen netwerk in de VS op te bouwen door benzinepompen te openen pal naast die van concurrenten, en net zolang benzine tegen verlies te verkopen tot die concurrenten het loodje legden, waarna de prijs van de benzine keihard omhoog ging. Reken uit wat het effect is van de benzine eerst helemaal gratis weggeven!

En DAT is de strategie die hier wordt uitgespeeld (net als op elk ander economisch gebied, trouwens). DAT is hoe je dissidente informatie en onwelgevallige cultuuruitingen de nek omdraait.

Meer dan 10 jaar geleden zag ik ooit een video die aantoonde hoe een maatschappij als AOL (nu deel van Time/Warner/Universal) betrokken zou zijn geweest bij het ontwikkelen van download-software (misschien ging het om Tor? en/of ook de Napster software - met iets ingewikkelder historie?). Stom genoeg heb ik de video niet gesaved, het is nu onvindbaar, en bepaalde details ben ik vergeten. Domdom... ik achtte het plot nauwelijks mogelijk.

Het zou betekenen dat grote film- en muziekmaatschappijen kennelijk betrokken zijn geweest in het opzetten van illegaal downloaden! De feiten van de video probeer ik nog na te trekken, maar onlangs vond ik een artikel uit 2002 dat aangeeft dat de platenmaatschappijen in dat jaar al klaar stonden met "legale" download-software, waarvan de consequentie echter was dat artiesten nog maar slechts een schijntje zouden verdienen van wat gebruikelijk was. Dat is op zich dus nogal suspect.

(wordt verv)
Zhen's avatar
| #260833 | 24-09-2017 02:32 | Zhen
(verv van voorgaande)

Tegenwoordig is er zoiets als Spotify, waar muziekmakers niet of nauwelijks nog aan kunnen verdienen, zelfs met miljoenen downloads. En niet onbelangrijk: slechts een fractie bereikt dat (dankzij de dominatie door de grote maatschappijen over de media).

De vraag in hoeverre de beschuldiging dat de grote film- en muziekmaatschappijen medeplichtig zijn aan het maken van software voor ilegaal downloaden blijft dus nog (enigzins) open, en steviger aan te tonen. Maar onbetwisbaar feit is dat vanuit allerlei kanten er alles aan gedaan wordt om makers van creatieve mediaprodukten de nek om te draaien, tenzij ze onder contract van die megamaatschappijen zijn (gecensureerd en wel).

Met het argument dat illegale downloads een "democratiserende" rol hebben moet je erg oppassen. Natuurlijk is het een enorm goede zaak dat mensen tegenwoordig makkelijker dan ooit toegang hebben tot informatie en cultuur, gratis of voor slechts een fractie van wat gebruikelijk was. Zodoende kan ook de officiele "fake news" en propaganda/brainwash worden bestreden.

Maar als de makers ervan niet worden beloond, dan is het uiteindelijk hun dood. En dat is dus precies de bedoeling.

Ik zag op zaplog onlangs enkele posts langskomen waarin mensen worden "ontmaskerd" omdat ze informatie publiceren, en daarbij om donaties vragen en/of handel doen. Wel, dat speelt de hierboven beschreven strategie dus precies in de kaart (sommige kritiek is wellicht terecht, maar enkel als er duidelijk sprake is van kwade opzet).

Dat geldt ook voor mensen die claimen dat ilegaal downloaden een vorm van "verzet" zou zijn (piratenpartij, anyone?). Niets is minder waar. Het is pure psy-op in dienst van de NWO.

'T is maar dat je het beseft...

download-bear.jpg
Zhen's avatar
aanmelden / inloggen