Door community (initieel Appie), Op zat 24 jan 2015 14:12, 1 reacties, nieuws

Plastic soep: kennisinstituut verklaart plastic tasje prima keuze


Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) presenteert zich graag als een onafhankelijke stichting, maar wordt via het Afvalfonds Verpakkingen gefinancierd en aangestuurd door het belanghebbende bedrijfsleven. In het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen zijn met de overheid afspraken gemaakt en het KIDV speelt bij de uitvoering daarvan een belangrijke rol. Eén zo’n afspraak is dat de milieu-impact van draagtassen moet worden onderzocht.

Op verzoek van het KIDV heeft TNO hierover een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. Op haar site vat het KIDV de conclusie van het nu gepubliceerde rapport als volgt samen: “Van de onderzochte tassen is de plastic tas qua milieu-impact de beste keuze.”

Om daarna verder te gaan met: “Al diverse malen is aangetoond dat tasjes van plastic de laagste milieudruk geven. Die prestatie staat in schril contrast met de publieke opinie. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de zichtbaarheid van plastic tassen in het zwerfafval.”

Een LCA gaat over de levenscyclus van een product. Daarin mag de impact van plastic tasjes die in het milieu terecht komen per definitie niet ontbreken. Plastic tasjes behoren tot de meest gevonden items op stranden en tref je verder overal als zwerfvuil aan. Over plastic in het milieu en hun bijdrage aan de plastic soep bestaan grote zorgen. Die grote zorgen betreffen niet zozeer “de zichtbaarheid van plastic tassen in het zwerfafval”.

Wat vooral zorgen baart is dat plastic in het milieu fragmenteert tot steeds kleinere deeltjes. Het breekt niet af op natuurlijke wijze af en de aanwezigheid van plastic deeltjes in het milieu accumuleert in een razend tempo. De plastic deeltjes die onzichtbaar zijn voor het blote oog leveren potentieel het meeste risico op, vrezen wetenschappers. Plastic in zee trekt gifstoffen aan en plastic deeltjes worden opgegeten door dieren. Ze dringen onder andere door in het weefsel van dieren en komen ook op uw bord terecht, bijvoorbeeld wanneer u mosselen eet.


Plastic tasjes in de Maas, vergroting

Het TNO-rapport was dus een uitgelezen kans om deze gevolgen voor het milieu goed in kaart te brengen. Wie er in het rapport naar zoekt, komt bedrogen uit.

TNO wijst in het rapport zelf op de fundamentele omissie “er is nog geen methode beschikbaar om de milieu impacts van zwerfafval te bepalen en daarom is de milieu-impact van zwerfaval in deze studie voor de kwantitatieve analyse buiten beschouwing gelaten.”

Het KIDV past een bekende truc toe.

Waar de onderzoeker in een rapport zijn bevindingen nog nuanceert, laat de opdrachtgever elke nuance weg en presenteert voor het grote publiek een gewenste uitkomst: de plastic tas als beste optie voor het milieu. Die uitkomst is gewenst omdat producenten en aanbieders van plastic tassen deze graag willen blijven produceren.

De truc wordt keer op keer door het KIDV toegepast.

Een jaar geleden bijvoorbeeld was dat het geval met betrekking tot drankenkartons, ook al zo’n product dat tot veel zwerfafval leidt. De Raamovereenkomst Verpakkingen heeft als doel dat er meer verpakkingsmateriaal, dus ook drankenkartons, ingezameld en gerecycled moet worden. Het KIDV-rapport ‘Resultaten van de Pilot Drankenkartons’ geeft antwoord op de vraag wat de te behalen hoeveelheid en kwaliteit van ingezamelde en te recyclen drankenkartons kan zijn. De optie die het beste resultaat zou opleveren, namelijk het heffen van statiegeld, wordt echter geheel buiten beeld gelaten.

De Tweede Kamer heeft er afgelopen najaar voor gezorgd dat staatssecretaris Mansveld (PvdA) een al gegeven opdracht aan het KIDV naar een analyse naar milieueffecten van statiegeld moest intrekken vanwege de nauwe banden van het KIDV met het Afvalfonds.

Door de wijze waarop het KIDV nu het plastic tasje als milieuvriendelijk presenteert, heeft het zogenaamd ‘onafhankelijke’ instituut zich opnieuw gediskwalificeerd. Het is de hoogste tijd dat dit lobby-instrument van het toneel verdwijnt.

Annotaties:
| #228046 | 24-01-2015 15:12 | ouwe knar
Ik hoop dat mensen nog een beetje hun eigen gezond verstand kunnen gebruiken.
ouwe knar's avatar
aanmelden / inloggen