Door PaAreltje, Op woe 28 maa 2012 13:54, 1 reacties,    

Poetins overwinning en de ‘no(n) profit’-organisaties

door Stephen Lendman


In zijn bondige stijl ontleedt Stephen Lendman de oppervlakkige beweringen van verkiezingsfraude die door het westerse journaille werden verspreid om Poetins onbetwistbare overwinning verdacht te maken. Wat evenwel werkelijk ’stoort’ is niet de doorzichtigheid van het verkiezingsproces, maar dat Poetins terugkeer als leidend staatsman op het internationale toneel een keerpunt betekent. Het luidt het einde in van het unipolaire machtssysteem waar de Verenigde Staten, Israël en de NAVO met volslagen minachting van het internationaal recht de leiding over meenden te hebben - en waarheen geen weg terug is.


Voltaire Net | 7 maart 2012

Peilingen voorafgaand aan de verkiezingen voorspelden een meerderheid van ongeveer 60%. De einduitslag liet 63.6% zien. Daarmee verwierf Poetin een duidelijk mandaat. In 2004 won hij met 71%.

Vijf kandidaten gingen de strijd met elkaar aan:
- Vladimir Poetin (Verenigd Rusland)
- Gennady Zjoeganov (Communistische Partij)
- Vladimir Zjirinovski (Liberaal Democraten)
- Sergej Mironov (Rechtvaardig Rusland)
- Mikhail Prokorov (onafhankelijk, miljardair)

Nadat bijna alle stemmen waren geteld was de officiële uitslag als volgt:
Poetin: 63.6%
Zyuganov: 17.2%
Prokorov: 7.9%
Zjirinovski: 6.2%
Mironov: 3.9%

De opkomst was 63.3%, wat die van de parlementsverkiezingen in december overtrof.
De oppositie beweert dat er bedrog is gepleegd. En de grote media doen eraan mee. Het punt is niet wie er won of verloor, of dat het een eerlijk of een frauduleus proces was. Amerika's kiesstelsel is door en door gecorrumpeerd, toch wordt het door de grote media geprezen.
Ze juichen ook de Amerikaanse imperialistische agenda toe. Daarom verwerpen ze Poetins verzet ertegen, en ook China, Venezuela, Cuba, Iran, misschien ook nog Brazilië en India en anderen die er genoeg van hebben dat hun belangen voortdurend worden geschaad.

Poetin neemt zelden een blad voor de mond. Hij beschuldigde Amerika ervan 'als een parasiet' boven zijn stand te leven, met alle schade vandien voor de wereldeconomie. De dominantie van de dollar vormt een bedreiging voor de financiële markten. Als Amerika 'systematisch slecht functioneert', dan raakt dat iedereen, zo voegde hij eraan toe.
In 2003 keurde hij Washington’s oorlog in Irak af, waarvan hij zei:
'Het gebruik van geweld in het buitenland kan volgens bestaande internationale wetten alleen worden goedgekeurd door de Verenigde Naties. Zo is het internationaal recht. Alles wat wordt gedaan zonder goedkeuring van de VN Veiligheidsraad kan niet als eerlijk of rechtmatig worden erkend.'
'Ik ben zo terughoudend als ik maar kan als ik deze woorden uitspreek', 'Er waren geen internationale terroristen onder Hoessein‘, noch massavernietigingswapens.
In 2007 veroordeelde hij Washington's streven naar eenzijdige overheersing van de wereld 'door middel van een systeem dat niets met democratie te maken heeft'. Hij voegde eraan toe dat westerse machten Rusland graag over democratie onderwijzen, maar die zelf niet in praktijk brengen.
Hij zei dat de gewapende conflicten en slachtoffers van na de Koude Oorlog die van eerdere tijden overtreffen. En: 'we maken een vrijwel onbeperkt 'overgebruik' van militaire kracht in internationale relaties mee'. Amerika vertrapt internationale normen en beginselen. Het begon een roekeloze wapenwedloop. Het 'begaf zich buiten zijn eigen grenzen op bijna elk gebied'. Als gevolg daarvan is niemand meer veilig.

In 2011 veroordeelde hij de Amerikaanse/NAVO-oorlog tegen Libië:
'De Veiligheidsraadsresolutie is ondeugdelijk en krom. Zij staat van alles toe en heeft veel weg van een middeleeuwse oproep tot een kruistocht. In wezen maakt zij de weg vrij voor ingrijpen in een soevereine staat'.
Het is zo’n beetje mode geworden, voegde hij eraan toe. 'Vandaag is het Libië's beurt - onder voorwendsel van het beschermen van burgers. Waar is hier de logica en het geweten? De gebeurtenissen in Libië bevestigen dat Rusland terecht zijn defensieve capaciteit opvoert'.
Nu waarschuwt hij tegen ingrijpen van het buitenland in Syrië: 'Moskou zal niemand toestaan de Libiëtruc te herhalen...' Hij is ook sterk gekant tegen het aanvallen van Iran. Vorige maand beschuldigde hij Washington ervan 'dictaatimperialisme' te bedrijven.
Hij is terecht bezorgd over de VS-bases die Rusland omgeven en de steeds verder opdringende offensieve raketverdedigingssystemen. Zijn openhartigheid laat zien dat hij ten aanzien van de Amerikaanse imperiale wereldagenda een lijn heeft getrokken. Als president is hij tevens opperbevelhebber van het leger en belast met buitenlandse politiek, in het bijzonder met zaken van nationale veiligheid.

Holle beschuldigingen van bedrog

Deze staken de kop op tijdens de parlementaire verkiezingen van afgelopen december. Het punt is of het iets voor de uitslag uitmaakt. De fraude in Rusland was onbetekenend. De centrale verkiezingscommissie noemde onzichtbare inkt, illegale propaganda en 'draaimolen' stemincidenten. Die met de inkt werden ontdekt en tot stoppen gebracht. Het 'draaimolen' bedrog bleek sterk overdreven, maar zonder zich om verder bewijs te bekommeren maakten de grote kranten er herrie over.
Onafhankelijke internationale waarnemers keken in meer dan 30 Russische regio's toe bij het stemmen. Ze concludeerden dat het proces rustig en ordelijk verliep. De Poolse Mateus Piskorski zei: 'Alle klachten gaan over technische zaken, niet over schendingen van de kieswet'.
De directeur van het Institute for Democracy and Cooperation, John Laughland, noemde de kiesprocedure 'absoluut uitstekend'. Hij voegde eraan toe dat de medewerkers van de kiesbureaus 'uiterst competent' waren.
Op 4 maart meldde Russia Today onder de kop 'Buitenlandse waarnemers loven het Russische toezichtssysteem als het beste in de wereld' het volgende: Duizenden Russische en buitenlandse waarnemers keken bij kiesbureaus toe bij het stemmen. Bovendien liet een uitgebreid webcam systeem iedereen die dat wilde meekijken via het internet. Volgens de stembureauorganisatie registreerden zich meer dan twee miljoen mensen hiervoor. Internationale waarnemers zeiden dat 'dit alles overtrof wat ze in eigen land zagen, of elders in de wereld'.
De Bulgaarse monitor Milan Bozhevich voegde eraan toe: 'Alles was transparent en duidelijk. Rusland opende vandaag een nieuwe bladzijde in de geschiedenis - de Russische verkiezingen worden over de gehele wereld uitgezonden'. Anderen maakten gelijksoortige opmerkingen. Tomislav Nikolich uit Servië noemde het 'democratie van de bovenste plank' ... precies wat aan de verkiezingen in zijn eigen land ontbrak.
Één verkiezingsbureau in Dagestan zorgde voor problemen. Er waren incidenten met meermaals uitgebrachte stemmen. In reactie daarop werden de uitslagen nietig verklaard. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken rapporteerde verder geen ernstige schendingen.
Om 17:30 Moskoutijd (17.5 uur na het begin van het stemmen in Ruslands Verre Oosten), waren 86 klachten ontvangen. In totaal werden er nadat het stemmen was geëindigd 460 geregistreerd. Volgens Stanislav Vavilov van de Centrale Kiescommissie: 'We beschikken over gegevens dat honderden klachten op schrift zijn gesteld en ons binnenkort zullen bereiken. Deze klachten werden vooraf (aan de verkiezing van 4 maart) geschreven'.

De manipulatieve handen van Washington

Golos (een zogenaamd onafhankelijke NGO waarnemingsinstantie die door het NED [National Endowment for Democracy] financieel wordt ondersteund) signaleerde meer dan 2000 onregelmatigheden, waarvan 900 in Moskou. De Uitvoerend Directeur beweerde dat er 'massaal ernstige schendingen' waren geweest. Hij wordt er goed voor betaald.
NED, zijn National Democratic Institute (NDI) vertakking, het International Republican Institute (IRI) en gelijksoortige organisaties functioneren als destabiliserende instrumenten van de buitenlandse politiek van de VS. Ze ondersteunen pro-westerse en/of ‘regime change‘-projecten in meer dan 90 landen. Ze opereren als alter-ego's van de CIA, waardoor ze meer openlijk oppositiegroepen kunnen financieren. In Rusland zijn ze fel anti-Poetin.
Door te beweren dat het een privéstichting is die zonder winstoogmerk de groei en versterking van democratische instellingen waar ook ter wereld voorstaat, maskeren ze de werkelijke agenda van het NED. Het nam deel aan de door de VS georkestreerde 'kleurenrevoluties' in Georgië, in de Oekraïne en elders en manipuleerde ook de zogeheten Arabische Lente-rebellie om illusies van verandering te creëren.
Het vertegenwoordigt de imperiale belangen van de VS. Iets tegen NED of andere buitenlandse financieringen ondernemen zou een schending zijn van Russische wetten. Ongefundeerde beschuldigingen uiten maakt de misdaad nog groter. In de VS zouden rechtszaken volgen. Golos opereert vrij in Rusland.

Poetin wint met overgrote meerderheid

Op de avond van 4 maart bedankte Poetin zijn tienduizenden aanhangers die op het Manezhnaya Plein waren samengestroomd met de volgende woorden:
'We hebben gewonnen in een open en eerlijke strijd... Dit was meer dan alleen maar een presidentsverkiezing. Het was voor ons een belangrijke test - een test voor de politieke rijpheid van ons volk en zijn onafhankelijkheid. We hebben aangetoond dat niemand ons iets kan opleggen'.
'We hebben laten zien dat ons volk in staat is onderscheid te maken tussen de wens naar vernieuwing en vooruitgang en provocaties die slechts één doel hebben: de vernietiging van Rusland. Vandaag heeft ons volk bewezen dat zulke scenario's niet zullen werken in ons land'.
Sommige verliezers reageerden woedend. Zjoeganov noemde de uitslag onwettig en zei: 'Als kandidaat kan ik de verkiezingen niet als oprecht, eerlijk of fatsoenlijk beschouwen'. Prokorov zei dat hij gerechtelijke stappen zou ondernemen. Zjirinovski maakte een opmerking over onregelmatigheden. Mironov klaagde niet, maar zei dat Poetin nu zijn verkiezingsbeloftes moest nakomen.
Op 5 maart berichtte RT dat zowel Poetin- als oppositieaanhangers zouden gaan demonstreren.
'Tienduizenden mensen uit beide kampen worden op maandag in het centrum van Moskou verwacht. De bevolking van Moskou was duidelijk meer politiek betrokken geraakt in de aanloop naar de verkiezingen'.
Boris Nemtsov zei ook deel te nemen. Bijgenaamd 'Mr. Anticorruptie' is hij bepaald geen toonbeeld van deugd. Hij was betrokken bij verschillende roofzuchtige en onwettige praktijken, had banden met de veroordeelde oligarch Mikhail Khodorkovski en met miljardair Boris Berezovski die vrijwillig in ballingschap naar Engeland ging om aan strafvervolging te ontkomen.
De oppositiefiguren Garry Kasparov en blogger/advocaat Aleksej Navalni zouden ook meedoen. Navalni kwam inderdaad opdagen, wilde met enkele anderen niet weggaan voordat hun eisen waren ingewilligd en werd gearresteerd. Beiden hebben banden met het Westen. Kasparov is lid van de neoconservatieve National Security Advisory Council of Center for Security Policy, 'een onpartijdige, ‘non profit’ nationaleveiligheidsorganisatie die zich specialiseert in het identificeren van politiek, acties en hulpbronnen die van levensbelang zijn voor Amerika's veiligheid'.
Navalni heeft banden met het NED. Op zijn blog was te lezen dat hij financiële steun ontvangt. Zij en anderen worden goed betaald om anti-Poetin en pro-westers te zijn.

Op 4 maart schreven Ellen Barry en Sophia Kishkovsky van de New York Times het volgende: 'Grove schendingen gedurende de parlementsverkiezingen in december leidden tot een reeks antiregeringsprotesten en zondag brachten activisten bewijzen - meest videoclips - in omloop, die volgens hen een vergelijkbaar niveau van bedrog in de presidentsverkiezing aantonen'.
Onafhankelijke waarnemers noemden de parlementaire verkiezingen in december open, vrij en eerlijk. De New York Times deed alsof zijn neus bloedde.
Russisische onderzoekers gingen de videoclips onderzoeken. Één ervan toonde een stemmer die beweerde dat iemand anders met zijn naam had gestemd. Een andere betrof drie Oekraïense vrouwen die zich als verslaggever voordeden. In één stemlokaal kleedden zij de hokjes naderend zich tot hun middel uit en toonden de kreet 'Ik steel voor Poetin' op hun borst.
The Times kwam op de proppen met 'draaimolen' stemmen. Op video's was er evenwel niets van te zien. Zelfs Golos vond niets. Het kwam wel met het idee dat 'vervalsende technologie' de ontdekking ervan onmogelijk had gemaakt.

Ten slotte nog dit

Welke onregelmatigheden er ook waren, ze deden er weinig toe. De peilingen lieten zien dat Poetin bij de kiezer favoriet was. Hij deed het iets beter dan werd verwacht.
Bijgevolg kunnen Washington, zijn vagebonderende NAVO-partners en de hun toegewijde media Poetin de komende zes jaar gaan 'rondschoppen'. Ze zullen de kans niet onbenut laten.

Poetins openhartigheid zal evenmin ophouden. Hij zal blijven zeggen dat 'niemand ons iets kan opleggen' en de westerse inspanningen 'om Rusland te vernietigen' blijven dwarsbomen. 'Vandaag heeft ons volk bewezen dat zulke scenario's niet zullen werken in ons land'.
Als president is het zijn taak dit te voorkomen. Het is verder zijn taak alle Russen op verantwoordelijke wijze te dienen. En hopelijk kan hij dat.

Stephen Lendman / bewerking & vert. Leo de Does

Bron: www.voltairenet.org/a173026
Annotaties:
Wij in het westen leven tegenwoordig onder een digitale curatele, waar de Statie vroeger jaloers op zou zijn.
Nederland verword tot een derde wereld land door alle verkwisting van en in Europa, terwijl Oost-Europese landen zoals polen het veel beter doen.
Amerika is de grote schulden aantrekkende en oorlogszuchtige grote broer.

Ik ben blij dat dit artikel is geplaatst.
Ps, bij een opkomst van 63,3% in Rusland en een overwinning van 63,6% op de eerstvolgende 17.5%, hoeveel fraude moet je dan wel niet plegen.
Rusland heeft 1,5 miljard stemgerechtigden!
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
aanmelden / inloggen