Door community (initieel Best Well), Op din 19 dec 2017 15:46, 0 reacties, nieuws

Politie Berlijn capituleert: Roofovervallers worden niet meer vervolgdPolitie Berlijn capituleert: Diefstal en roofovervallen worden niet meer vervolgd – Extreemlinkse gemeenteraad Berlijn geeft subsidie voor tentoonstelling waar slachtpartij door moslimterroristen in Bataclan theater Parijs wordt vereerd

Muurschildering in Parijs over de (in de media verzwegen) anarchie die in migrantenwijken heerst. (Afbeelding: Getty Images (3)).

De burgemeesters van Lille, Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, Rennes, Toulouse en Nantes hebben in een gezamenlijke brief aan de regering in Parijs de noodklok geluid over de onhoudbare situatie die in hun steden is ontstaan door de maandelijkse toevloed van vele duizenden migranten uit het Midden Oosten en Noord Afrika. In Berlijn heeft de politie inmiddels gecapituleerd voor de migrantenchaos: misdrijven zoals diefstal en roofovervallen komen nu zó vaak voor, dat ze niet langer kunnen worden onderzocht en vervolgd.


Genoemde Franse steden slaan ‘sociaal alarm’ omdat ze ‘met hun rug tegen de muur staan’ en ‘compleet overspoeld’ worden door een eindeloze en aanhoudende stroom islamitische asielzoekers. De massa immigratie ‘veroorzaakt extreme spanningen in het klassieke publieke en institutionele beleid.’

Zo kan er onmogelijk in zo’n hoog tempo nieuwe woonruimte voor al die migranten worden vrijgemaakt. ‘Het bewijs is er, voor onze ogen, in onze straten, in huizen, in opvangcentra. De nood is dringend.’ De burgemeesters wijzen erop dat het integreren van erkende migranten, en het helpen van afgewezen illegalen –die net als in de andere West Europese landen amper worden uitgezet- een enorme opgave is.

Maatregelen volstrekt onvoldoende

De steden hebben daarom dringend veel geld van Parijs nodig, en dringen aan op een alomvattende vergadering van burgemeesters met de regering, met de bedoeling een raamwerk op te zetten hoe om te gaan met al die nieuwe migranten. In Parijs zelf is de nood overigens ook hoog. Daar slapen grote aantallen asielzoekers gewoon op straat.

De belofte van de nieuwe links-liberale president Macron om illegalen uit te zetten als ze een misdaad hebben begaan, heeft tot nu toe nauwelijks effect gesorteerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken beloofde om 20.000 bestaande woningen vrij te maken voor asielzoekers, maar hoe dat precies gaat gebeuren is onduidelijk. (1) Verder durft niemand zelfs maar te suggereren dat de grenzen moeten worden gesloten, en op zee opgepikte migranten weer zouden moeten worden teruggestuurd.

‘Berlijn zinkt regelrecht weg in moeras van geweld en criminaliteit’

Ook in Berlijn wordt de chaos dankzij de toevloed van migranten almaar groter. ‘Nergens in Duitsland is het verval van de openbare orde zo drastisch te zien als in Berlijn,’ schrijft verslaggever Stefan Schubert. De politie en de rechterlijke macht zijn inmiddels dermate overbelast, dat zaken zoals roofovervallen en diefstallen helemaal niet meer worden vervolgd.

Jurist Peter Schröder noemt als voorbeeld veelplegers die binnen 24 uur voor tienduizenden euro’s schade aanrichten, vaak met geweld diefstallen en roofovervallen plegen, en een paar uur later gewoon weer op straat staan. Eén man stal in een jaar tijd maar liefst 483 artikelen uit winkels, maar wordt keer op keer gelijk weer vrijgelaten. ‘Dat ondermijnt het vertrouwen in de rechtstaat.’

‘Berlijn zinkt regelrecht weg in een moeras van geweld en criminaliteit, waar de kapot bezuinigde publieke organen zich zonder verzet met witte vlaggen aan overgeven.’ Waar de extreemlinkse gemeenteraad van de stad (sociaaldemocraten en linksgroenen) wèl tijd en geld voor vrijmaakt, is de installatie van ‘uniseks’ toiletten in het kader van het ‘genderneutrale’ beleid, en een tentoonstelling waar de moslimterroristen die in het Bataclan theater in Parijs een slachting aanrichtten, als martelaren worden vereerd.

Net als in Nederland wordt de criminaliteitsexplosie door migranten opzettelijk uit de statistieken gelaten, onder andere door alle niet-behandelde en onopgeloste misdrijven simpelweg niet meer mee te tellen, en de afkomst van daders niet meer te registreren. Daarnaast vormt het aantal aangegeven misdaden slechts het topje van de ijsberg, omdat steeds meer autochtone burgers inmiddels beseffen dat het zinloos is er melding van te maken, omdat de politie er vrijwel niets meer mee doet.
Annotaties:
aanmelden / inloggen