Door community (initieel Best Well), Op zat 10 maa 2018 15:23, 3 reacties, nieuws

Politieke correctheid is funest voor de samenlevingHoe dien je om te gaan met “politieke correctheid” een fenomeen dat zich inmiddels meester heeft gemaakt van een groot deel van beslissingen die de nationale, regionale en lokale overheden en niet te vergeten rechters rechts in Nederland haast dagelijks maken ?

Politieke Correctheid of zoals wij het verder in dit artikel zullen noemen PC is in Europa en zeker ook in ons land een zich snel voortplantend euvel een soort kwaadaardig onkruid, waarbij elke soort van open discussie waarin “het hard geven” en als reactie “hard nemen” de meest essentiële voorwaarden voor zijn, in de kiem worden gesmoord. En u weet wat er met dit soort onkruid veroorzaakt, of het nu uw tuin is of gewoon een op het balkon geplaatste bloemenbak, de door u met veel moeite geplante of gezaaide bloemen heesters of sierstruiken, de open discussie , gaan een langzame maar onherroepelijke dood tegemoet.

De PC is mede vanuit de VS al jaren geleden over komen waaien. Door de sociale vooruitgang manifesteerden veelal leden van zgn. minder- heidsgroeperingen zich tot constante protestfactoren in de samenleving, waarbij er altijd werd gewezen op de “Freedom of Speech “zoals die in de Amerikaanse grondwet ligt verankerd.

Het resultaat was, dat bij voorbeeld de leiding van universiteiten om reden van politieke correctheid deze personen steeds meer met fluwelen hadschoenen gingen aanpakken om maar vooral andere collega’s en zeker de studenten niet te kwetsen.

In de gewone maatschappij zagen wij een soortgelijke ontwikkeling. Dezelfde groepen die inmiddels door velen terecht als querulanten werden betiteld meenden om boven aangevoerde redenen, probeerden hun gram te halen door demonstraties, of het verstoren van de openbare orde. Dit alles werd door de autoriteiten, die niet beticht wilden worden hard te reageren, wederom met de mantel der liefde bedekt, de PC had voet gevat in de hele samenleving.

Dat uit angst om niet gezien te worden als “law and order ” aanhangers gaven overheid, universiteit leidingen steeds meer toe, deden een stapje terug en kwam het tot een weerzien bij de rechter, dan zag je ook daar al haarscheuren optreden in de uitspraken. Waarom je een negatief imago op de hals halen door hard maar rechtvaardig te oordelen, als door een P.C. optreden dat vermeden kon worden ?

De vrijheid van onderwijs, spraak en gedachten in openbare discussies, artikelen met een uitgesproken mening komen in het gedrang of worden zelfs in hun voortbestaan bedreigd.

Bijzonder duidelijk wordt dit met name op universiteiten. Studenten menen het recht te hebben zich “goed ” te mogen voelen, zij moeten een “comfort zone ” hebben en die mag je niet aanraken. Ze hebben te maken met ideeën die niet in hun roze rode wereldbeeld passen, kunnen daar niet mee omgaan en leggen de schuld bij een ander neer. Slechts de vermeende bescherming van de PC zou in hun ogen een verbetering kunnen brengen. Deze trent dreigt ook al over te slaan naar de middelbare scholen, en naar de talloze groeperingen die om voor hen geldende reden menen zich te moeten afzetten tegen de normen en waarden van de maatschappij.

Het zich verzetten tegen deze in onze ogen kwalijke ontwikkeling betekent zeker niet mensen van andere groepen te beledigen of zelfs mishandelen vanwege hun religie of etniciteit, maar wil je in het leven vooruitkomen dan kun je je eigen vooruitgang slechts boeken door samen te werken in kennis , integreren, je aanpassen aan de maatschappij waarvoor je hebt gekozen. Wens je dat niet, dan mag je je niet verschuilen achter die politieke correctheid die als dekmantel moet fungeren om je zelf veroorzaakte problemen te laten verdwijnen.

Het verradelijke is dat dit verschijnsel haast onmerkbaar de bestaande samenleving zeker in Nederland heeft overgenomen. Respect voor iedereen, is prima, maar dat respect dient dagelijks telkens weer verdient te worden. Het kan niet zo zijn, dat kleine minderheden aankomen met het argument dat zij per definitie als deel uit makend van die van die kleine minderheid zich altijd maar weer beledigd of zich achteruit gesteld voelen. Met interne ruzies onderling ontstaan er steeds meer groepjes die allen vanwege geloof, afkomst, huidskleur menen dat zij het recht hebben beledigd te zijn en eisen dat door middel van een politieke correctheid van de meerderheid zij hier tegen beschermd moeten worden.

Het gaat er niet om dat sommige mensen menen dat zij zich voortdurend “goed” moeten voelen, of zich in een “comfort zone” te kunnen verstoppen voor de uitdagingen van het leven. Daar mogen opleidingen op school, universiteiten en de rechterlijke macht niet aan mee werken. In tegendeel mensen moeten leren en zich realiseren dat zij leven in een maatschappij waarin het betekent hard te kunnen geven en hard te kunnen nemen. Niemand heeft het recht om zich niet beledigd te voelen, maar het gaat te ver om je hierbij te beroepen op vage regels zoals de “rechten van de mens” , anti discriminatiewetten waar je krenten hebt uitgevist hebt. Leer er mee om te gaan met uitdagingen, ga een volwassen open discussie aan en voel je niet gelijk altijd al bij voorbaat het slachtoffer.

Misschien eens iets om over na te denken en dat geldt zeker voor de overheden waar men zich door de P.C, inmiddels uit angst voor …. ?? heeft laten chanteren en waarvan de normale hardwerkende burger inmiddels het slachtoffer is geworden.
Annotaties:
| #262379 | 11-03-2018 13:56 | G.B. Wolf
En de "sociale media" doen natuurlijk naar hartenlust mee...
G.B. Wolf's avatar
| #262381 | 11-03-2018 15:20 | Nico de Geit
Als je het risico loopt op vervolging kun je je maar beter terugtrekken en geen risico nemen. En dat doen veel mensen dan ook: ze doen niet meer mee, blijven in hun eigen kleinere en veel veiligere cirkeltje.
Nico de Geit's avatar
| #262390 | 11-03-2018 18:23 | Nico de Geit
Maar weer een Breivik-quote:

1386028659987.jpg
Nico de Geit's avatar
aanmelden / inloggen