Door community (initieel ouwe knar), Op vri 19 mei 2017 13:26, 13 reacties,    

‘Prinses Marie: Anti vaxxers zijn gevaar voor hun omgeving’

Crown Princess Mary of Denmark has urged parents to 'save lives' and vaccinate their children.

The royal mother-of-four came out in support of vaccinations on Monday in a World Health Organisation video, released ahead of European Immunisation Week.

'Recent outbreaks of measles remind us that vaccine preventable diseases can affect people of all ages and that timely vaccination is a lifelong responsibility,' she said.


Dit is gepubliceerd in de DailyMail van Australië.
Verder in het artikel:

About 400,000 high-income families have not paid the fine because of welfare reforms, the publication reported. The number of children being vaccinated has dropped in northern NSW, particularly in Byron Bay and Ballina.

The number of area children under 15 months who have not been fully vaccinated rose from 16 percent last year to 22 percent this year.
Annotaties:
| #259687 | 19-05-2017 13:55 | ouwe knar
Kijk ook naar het commentaar daar en de horror illustratie.
ouwe knar's avatar
| #259699 | 19-05-2017 22:42 | Escogido
Er is duidelijk een nieuwe hetze cq. campagne ingezet tegen burgers die kritisch tegenover vaccinaties staan. Ingezet voor een week terug in Stockholm tegen een antroposofisch instituut, gevolgd door acties en berichtgeving uit andere landen en een focus op de mazelen.

Het is niet het bewijs en de wetenschap dat vaccinaties werkelijk effectief en veilig zijn die ouders moeten overtuigen -want zo eenvoudig aantoonbaar is dat niet- maar ordinaire dwangmaatregelen zoals in Italie, waar ongevaccineerde kinderen vanaf 6jr. niet meer naar school mogen.

Cabinet OKs compulsory vaccination for school entry - ANSA
Escogido's avatar
| #259703 | 21-05-2017 09:45 | Ness
De mazelen-uitbraak in Italie is mi geheel te wijten aan immigratie. Mazelen is een nogal mysterieuze 'kinderziekte'. Nanninga doet er goed aan zich eens in de theorie van herd immunity te verdiepen, zoals vastgelegd door Hedrich. Let wel, dit betreft uitsluitend het GOLFverschijnsel 'natuurlijke mazelen' en het principe 'herd immunity' mag dus niet zonder meer op andere ziekten worden toegepast.

Vaccinaties kunnen géén uitbraken voorkomen; ze kunnen hooguit een individu immuniseren. Maar van mazelenvaccinatie-rondes is bekend dat zij vaak een epidemie opleveren - een gevalletje shedding. En het zijn dan specifiek de GEVACCINEERDE kinderen die ziek worden, een feit dat gevoeglijk wordt weggemoffeld maar natuurlijk iedere keer weer rumoer en aantijgingen veroorzaakt.

De vaccinatie beschermt slechts tegen het gebruikte type mazelen, niet tegen de wilde varieteiten die met immigranten meekomen. Zo'n wild virus gaat als een gek rond op scholen e.d. dus de Hedrich-stats gaan spelen; een steeds kleiner wordend deel van de bevolking is sowieso immuum omdat ze de hele ziekte als kind al onder de knie kregen maar voor de rest is het nieuw; er is dus nog geen herd immunity. Het gevolg is een epidemie. Die pas stopt als ruim 2/3e van de bevolking een besmetting heeft afgerond; er zijn dan nog wel wat individuele ziektegevallen maar van een epidemie is geen sprake meer.

In zulke gevallen is vaccineren mosterd na de maaltijd. Bovendien zijn vaccinaties niet zonder gevaar vanwege de adjuvanten die hersenbeschadigingen kunnen opleveren - bij uitzondering weliswaar maar het zal je kind maar wezen. Een vaccinatie kan wel kwalitatief beter en veiliger maar dan loopt de winst terug. De bijwerkingen van de mazelenvaccinatie worden niet (h)erkend als bijwerking maar als aparte ziekten, hersenvliesontstekingen ed.

Mazelen kan heel gemeen uitpakken bij kinderen. Vaccineren lijkt een goede oplossing. Maar niet zonder toezicht, zoals nu. De vaccinatie-industrie is in feite op grote schaal aan het experimenteren op kinderen en de mensheid en hierbij vallen de nodige slachtoffers, keer op keer. Veel van de effecten van vaccinaties zijn nogal onverwacht. Zo blijken vaccinaties tegen de waterpokken uit te lopen op grote vatbaarheid voor gordelroos. In het algemeen geldt dat men niet Gung-Ho moet kloten aan biologische systemen voordat alle feiten op tafel liggen. Met ongevaccineerde eigen bevolking heeft het allemaal hoe dan ook helemaal niks te maken. Da's gewoon een onderdeel van de hetze momenteel.

Er bestaat geen vacinatie tegen TBC. Dus de volgende TB-uitbraak, veroorzaakt door immigranten, zal wel niet in het nieuws komen. Want die kan niet gebruikt worden als propaganda heh...
Ness's avatar
| #259704 | 21-05-2017 10:12 | Ness
Een en ander hangt af van de besmettingsgraad, die in formules betreffende (her)besmettingen fungeert als 'rentepercentage' (aangroei). Als de graad te klein is dan loopt de ziekte dood; zo is de pest aan z'n eindje gekomen. Het virus kan dan niet snel genoeg nieuwe ziektegevallen aanmaken om het aantal doden/genezenen te compenseren. Bij natuurlijke mazelen ligt die grens zo op het randje van 'de wet van de grote aantallen' dat ze precies aan de Gausscurve voldoet en dus een 'populatie' oplevert van 67%.

Je wordt nl niet 1x besmet maar steeds opnieuw, van verschillende kanten. En iedere keer als de besmetting passeert is het virus een miniem tikkie 'aangepast' aan de voorgaande 'plaatselijke omstandigheden'. Je reaktie wordt dus steeds automatischer en algemener. Zo raak je immuum.
Ness's avatar
| #259705 | 21-05-2017 10:46 | Ness
Ik wil maar zeggen, mazelenbesmettingen zijn absoluut fascinerend. Ten eerste valt het virus niet te isoleren, niet aan te tonen. In medisch/wetenschappelijk opzicht bestaat het niet, terwijl de symptomen en het verloop van de ziekte volledig in kaart zijn te brengen. Het bestaat dus terwijl het niet bestaat. Dat mag je wel opmerkelijk noemen, zo niet uiterst verdacht. De gedaante van mazelen fluctueert zodanig dat ze niet op 1 of enig moment vast te leggen ismaar zij is wel degelijk altijd een factor. Die eigenwijze eigenheid treedt vaker op in de natuur.

Ten tweede, die Hedrich stats staan als een huis want zij voldoen volledig aan de normale verdeling. DEZE vorm van herd immunity, afgeleid dus van het groeipercentage van het besmettingsproces, verdient veel meer aandacht en staat los van de vaccinatie-hype en de commercie die daarbij komt kijken. Want gezien de eigenaardigheden van *mazelen*, whatever that may be, is mazelen een *dingetje*. Een waarschijnlijkheidsfunctie. Een GOLFJE. Een kwarkje, zo je wilt, dat plots 'in functie' kan treden, met (in het groot) exact voorspelbaar verloop. Call me crazy, but i think i'm onto something lol
Ness's avatar
| #259706 | 21-05-2017 12:08 | Ness
Ik twijfel er niet aan dat mazelen bestaat. Maar dat het niet geïsoleerd kan worden is heel opmerkelijk. Het lijkt verdacht veel op het golf/deeltje dualiteitsprincipe. Het besmettingsproces is wel te herkennen aan de effecten maar niet te lokaliseren als fysieke vector, of het is te lokaliseren (als infectiebron) maar de besmettingseffecten in de omgeving varieren op heel eigenaardige wijze (zie Hedrich).

Ik blaas vaak een eind weg op een blokfluit maar ik heb er 5 nodig om de hele range tonen te bereiken, allemaal golfjes, die tonen, van brom tot piep. Dat wat wij 'mazelen' noemen, alsof het een simpele eenduidige vector is, een lijnrecht fysiek gegeven, een bestaand lichaam, kan in wezen een heel complex gegeven zijn, in potentie aanwezig (als golfje) maar niet of slechts ten dele fysiek gemanifesteerd, een 'melodie' met een bepaald ritme en toon - die soms wel en soms niet resoneert, en bij tijd en wijle kan overgaan in eenzelfde melodie maar dan van ernstiger aard en toonzetting, een die zeker zal resoneren. En zich ook in "omgekeerde' vorm kan vastleggen in informatiedragers binnen het lichaam die (gedeeltelijk of geheel) overerfbaar zijn, als natuurlijke immuniteit.

Ook als het lichaam de song niet (meer) 'hoort' kan hij oorverdovend klinken in de omgeving. Immuniteit is m.i. een vorm van doofheid. Maar als je de ene song niet meer hoort heeft dat ook gevolgen voor soortgelijke andere songs. Dus als ik moet kiezen tussen waterpokken en gordelroos, doe mij maar waterpokken dan.

Waarbij de vraag opkomt: welke andere ziekten kenden de Indianen niet toen zij voor het eerst werden geconfronteerd met (de melodie) mazelen?
Ness's avatar
| #259721 | 22-05-2017 13:42 | ouwe knar
Thanks Ness, ik sla het commentaar op :)
ouwe knar's avatar
| #259731 | 23-05-2017 08:52 | Ness
Geen dank, graag gedaan. Virussen zijn fascinerend. Mazelen is niet het enige virus dat zich aan direkte waarneming onttrekt. In 1987 kregen wij de opdracht tijdens de opleiding om een formule voor de besmettingskansen van AIDS in elkaar te zetten en die te toetsen aan de beschikbare info. De conclusie op basis van de gegevens van toen was dat de besmettingskans van AIDS eigenlijk idioot laag was, (veel) te laag voor een virus, en dat een epidemie zou uitblijven. Later bleek dat met AIDS niet 1 ziekte maar een heel complex van verschillende aandoeningen werd bedoeld en dat alles samenhangt met diverse verschijningsvormen van het herpesvirus (HIV). Maar HIV kan NIET geïsoleerd worden.

De besmettingskans van mazelen is normaal verdeeld. Van dat soort eigenaardigheden gaan wiskundigen kwijlen. Daar moet meer aan de hand zijn. Hedrich is op iets heel belangrijks gestuit met zijn onderzoek, en daar is niet op gereageerd; als men het idee herd immunity niet had GESTOLEN dan hadden we hier overheen gekeken.

Hoe zit het met de besmettingskansen van andere kinderziekten? Hoe groot is de factor "immune populatie" bij zeg kinkhoest? Die is niet zomaar 99% ofzo, dat is flauwekul, waanzin, veel te kort door de bocht, reclame. Check dit De vaccinaties schieten soms tekort. De gebruikte mazelen-strain in Europa bv immuniseert niet tegen nieuwere of exotische strains in een iets andere 'toonaard'. En dan gaat die rare verdeling spelen: de golf slaat over de kop, de verwachtingen storten in, het aantal nieuwe ziektegevallen/bronnen zal explosief stijgen tot de grens van 68% weer is bereikt.

De niet-gevaccineerde kinderen kunnen mazelen in lichte vorm hebben gehad en immuum zijn, of niet, maar 'de veroorzaker' van de epidemie is de wet van de grote aantallen en het bereiken van die limiet van het virus zelf, dat in golven aankomt, mogelijk wezenlijk zelf een soortement golfje is, een QM gegeven. De niet-gevaccineerden zijn daarvoor niet aansprakelijk. Je kunt met vaccinaties die golf temmen, en bijsturen, en verkleinen maar je kunt 'm niet stoppen. Niet zolang je onbeperkt mensen uit den vreemde blijft importeren en niet zolang het virus zelf aan het 'shedden' slaat via vaccinaties en een impuls geeft voor alweer een nieuwe uitbraak - en die komen wel degelijk erg vaak voor, waarbij zowel gevaccineerden als ongevaccineerden ziek kunnen worden, tot alweer de grens is bereikt.

Dus om een epidemie van een bepaald type mazelen te voorkomen moet 68% van de bevolking immuum zijn voor dat type. Hoe ligt dat percentage bij andere ziekten? Moeten wij de anti-vaxxers vervolgen en dwingen tot vaccinaties en ouders van vaccinatie-slachtoffertjes beschuldigen van moord ter wille van een opgeklopt sprookje? Van sommige kinderen is bekend dat ze heel fout reageren op vaccinaties. Moet je dan regelrechte moord per spuit gaan afdwingen?
Ness's avatar
| #259732 | 23-05-2017 08:59 | Ness
Die herd immunity is mi een gegeven dat bij het soort virus hoort, onafhankelijk van gerichte immunisaties. Het is een eigenschap van het fenomeen, het proces 'besmetting met virus X"', waarbij virus X als manifold moet worden geklassificeerd mi. Het raakt aan 'evolutie'. Het delen van eigenschappen is hét kenmerk van een soort. Virussen verdelen die eigenschappen aktief en niemand weet wat er nou precies gedeeld wordt, of wat er nog meer bij komt kijken. Virussen zijn zo klein dat alleen de allerkleinste receptoren (RNA DNA ETC) gevoelig zijn voor de brom of de piep. Op dit nivo werkt alles met trillingen en 'dingetjes/receptoren' die gevoelig zijn voor die trillingen en daarop tot aktiviteit worden aangezwengeld. Fascinerend!
Ness's avatar
| #259733 | 23-05-2017 13:51 | Ness
Nou alweer een gevalletje vraagteken: http://nieuws.tpo.nl/2017/05/23/duitse-vrouw-37-dood-door-mazelen-aantal-gevallen-mazelen-sterk-gestegen-dit-jaar/

Wat blijkt? De vrouw was als kind geënt. Want de massale vaccinaties zijn verkocht onder het motto: levenslange bescherming. Maar alleen NATUURLIJKE mazelen geeft levenslange bescherming voor de hele 'range' mazelen en die wordt zelfs aan de babies meegegeven, met een 'geldigheidsduur' van zo'n 2 jaar. (En ook hier doen zich tegenwoordig veel anomaliën voor, dwz babies van geënte moeders die veel te vroeg mazelen krijgen, vaak met heel ellendige gevolgen).

De vaccinatie zelf voldoet niet geheel. Daar is niets aan te doen. Zo'n virus beschikt over methoden die zowat buiten het blikveld liggen. Bovendien bestaat er een duidelijke, door vaccinatie-rondes in het leven geroepen mutatie van mazelen, en die pakt een stuk gemener uit. Er staat daarover een goed artikel op Zaplog ergens maar de server werkt niet best.

Dus óf de dood van deze mevrouw is te wijten aan shedding, óf hij is te wijten aan een nieuwe strain, binnengebracht door migranten. Andere bronnen zijn namelijk uitgesloten. Nou begrijp ik de woede van Nanninga op kwakzalvers, meelopers, onzinverspreiders en teuteraars wel, maar hij is misplaatst in dit geval. Dit gebeuren staat los van het gevaccineerd of ongevaccineerd zijn, zoals duidelijk mag blijken uit bovenstaand drama. Het zou me niet verbazen als hier een uitbraak op volgt, de zoveelste op rij. Dat komt namelijk steeds vaker voor en deze grijpt juist gevaccineerden heftiger aan.

Tegen de 'gewone' mazelen was deze vrouw wel degelijk beschermd (en daar ging zij ook van uit!) maar in de loop der jaren is de vaccinatie-strain (wellicht meermalen) aangepast omdat die steeds in nieuwe vorm opduikt. De gewone mazelen van toen zijn gewoon outdated maar de vaccinatie is in de meeste gevallen nog wel redelijk effectief. En hoe hard je ook loopt, dat virus is niet kapot te krijgen omdat het zich zo goed kan aanpassen. De besmettingskans voor ons is de overlevingskans van het virus. Reken maar dat die inmiddels volledig gemaximaliseerd is.
Ness's avatar
| #259734 | 23-05-2017 15:47 | ouwe knar
De performance van zap is inderdaad weer bar en boos.

(Ness)
....
Hij is gepikt van een arts die lang geleden bewees dat als 68% van de populatie immuum was voor mazelen, uitbraken van natuurlijke mazelen-epidemiën uitbleven, tot er weer voldoende vatbaren waren geproduceerd. Deze stelling geldt nog, denk ik. Waarmee in feite is aangetoond dat mazelen-vaccinatie zinloos is. Wie atypische mazelen krijgt zonder uitslag beschouwt het waarschijnlijk als een griepje.

Een arts zal hooguit zeggen dat je dat moet uitzieken. Meldingen blijven dus uit, behalve als de besmetting leidt tot meningitis. En dan nog wordt niet de juiste diagnose gesteld: meningitis als gevolg van (atypische) mazelen, en de kans op dat soort meningitis is groter als de persoon in het verleden gevaccineerd is. Zo blijven uitbraken verborgen terwijl de populatie ongemerkt op natuurlijke wijze immuun wordt - tot het aantal vatbaren weer onder de 68% raakt.

⊕ | #246772 | 13-02-2016 17:20 | Ness
NB: "Zo blijven uitbraken verborgen" moet zijn: zo blijven sporadische gevallen verborgen. Want mazelen is er altijd, blijkbaar. Imo is het onuitroeibaar en brengt een zeer gewenste immumiteit voor een heel scala van ziekten teweeg, waaronder bv gordelroos. Het is blijkbaar een noodzakelijke boost voor het auto-immuun systeem. Wie weet bestaat het grootste deel van ons DNA wel uit ouwe virussen en viroiden. https://duckduckgo.com/?q=of+Human+Genome+Was+Inserted+By+Viroids&t=ffab Wellicht is de hele mensheid 1 groot wandelend pan-sperma virus. Daar zou ik niet van opkijken lol.

⊕ | #246776 | 13-02-2016 18:06 | Patman
Atypische mazelen. Een kadootje van moeder natuur voor de gevaccineerden onder ons :)
http://healthimpactnews.com/2013/outbreaks-of-measles-in-vaccinated-children-intensifying/

Allemaal uit http://zaplog.nl/zaplog/article/de_uitdaging_van_en_voor_spaceman met gratis goede tijden slechte tijden soap: feniks.
ouwe knar's avatar
| #259735 | 23-05-2017 18:28 | Nico de Geit
Prinses Marie heeft zeker aandelen in de Big Pharma. Vaccinaties zijn een miljarden business.
Nico de Geit's avatar
| #259736 | 23-05-2017 21:26 | Ness
Ja. Maar volksgezondheid is wel een punt, Nico. Tussen botweg alle vaccinaties afwijzen en alles juichend toestaan ligt nog een heel ruim midden, waar tijd is om zaken op een rij te zetten. In het geval mazelen heb ik het vermoeden dat de industrie de toch wel heel kleine groep niet-gevaccineerden onterecht opzadelt met een zwarte piet van moeder natuur. Mazelen is onuitroeibaar. Het vindt een weg en het slaat terug.

Het virus is gerelateerd aan andere virussen die ook rooie bultjes ed veroorzaken, waarvan sommige bloedlink zijn, en het kan zich vermommen. De NADELEN van grootschalige vaccinatie - het optreden van veel hardnekkiger en gevaarlijker strains en de onvolledige immunisatie van kinderen (van kinderen) van reeds gevaccineerden - en daarmee het den dele mislukken van volledige immunisatie mag niet op het bordje van die echt hele kleine groep worden gelegd middels wetenschappelijke leugens, ook niet om bestwil. Die groep heeft nl statistisch gezien helemaal geen invloed op het verloop van een epidemie want die wordt echt door andere factoren bepaald, die buiten iedere macht vallen. Bovendien kan men in dit soort gevallen echt geen bron aanwijzen. Het virus 'komt gewoon langs', draait een rondje. Men koelt de woede maar elders.

Dergelijke verschijnselen zijn ook bekend binnen de superweed/GMO technieken. Je werkt hier met nano-dingetjes. Een deel van de wetten waar deze dingetjes aan gehoorzamen maakt zich slechts kenbaar door plotselinge en vaak verbijsterende effecten. Eerder heb je het gewoon niet in de gaten want het onttrekt zich geniepig aan alle waarnemingen. Wil je het vertrouwen in vaccinaties herstellen dan moet je deze misser erkennen en een beter en veiliger vaccin brouwen. Een vaccin is een individuele bescherming. Het kan dus voor een individu heel gunstig uitpakken om beschermd te zijn ivm zwakke gezondheid ed. Maar een epidemie stop je d'r niet mee.
Ness's avatar
aanmelden / inloggen