Door community (initieel Unseen), Op din 19 jun 2018 11:32, 0 reacties, nieuws

Productaansprakelijkheid medicijn fabrikant.

http://www.ejure.nl/wp-content/uploads/2016/09/a-175x175.jpg

Productaansprakelijkheid
- onrechtmatige daad.


Verklaring voor recht dat geneesmiddelenfabrikant onrechtmatig gehandeld heeft door niet te waarschuwen voor ernstige bijwerkingen bij gebruik van antidepressivum door jongeren.

3 De beslissing

De rechtbank

3.1. verklaart voor recht voor recht dat GlaxoSmithKline op de voet van artikel 6:162 BW aansprakelijk is voor de door [eiser] geleden schade veroorzaakt door het gebruik van Seroxat en/of andere door hem gebruikte middelen met daarin de stof paroxetine geproduceerd door GlaxoSmithKline;

3.2. veroordeelt GlaxoSmithKline tot vergoeding van die schade aan [eiser] , op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

3.3. veroordeelt GlaxoSmithKline in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op € 1.261,31;

3.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.5.-.


Via: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:2298
Annotaties:
aanmelden / inloggen