Door Petrus, Op zon 29 jan 2012 20:48, 2 reacties,    

Protest tegen ACTA

Een naar en onbehagelijk onderbuikgevoel omringt het hele ACTA gebeuren. Het eerste wat opkomt over ACTA is een ondemocratisch, oneerlijk en draconisch eenzijdige regelgeving in het voordeel van de gevestigde industriële macht, helaas met verstrekkende gevolgen voor onze privacy. De handelsmaffia achter de schermen heeft weer eens maling aan individuele vrijheden en persoonlijke privacy behoeften en zet de hele wereld onder druk hun corrupte kapitalistische handelsidealen te adopteren als wetsregels.


Ter attentie lieve medeburgers; wij staan weer even op een keerpunt in onze geschiedenis. Voor de zoveelste keer dreigen wij grof het slachtoffer te worden van de heimelijke manier van werken achter de schermen van politiek en industrie. ACTA is veel meer dan de woorden waar het uit is samengesteld. De invoering van deze verplichtingen gaat veel verder dan het beschermen van handelstransacties. Het is ook niet verwonderlijk te noemen dat men bij het opstellen van deze naar subversie riekende plannen liever geen 'democratische' pottenkijkers had. Al vele malen is o.a. Door Bits of Freedom melding gemaakt van de duistere zaakjes rond de controversiële ACTA plannen. Tevens is het vertrek van de Franse EU-rapporteur Kader Arif ook een vaag teken dat niet alles is wat het lijkt te zijn. Hoe ver laten wij het komen?


Wat is het ACTA verdrag?
ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) omschrijft de internationale aanpak van schendingen en overtredingen van handelsafspraken aangaande bescherming van handelsmerken, patenten, copyright, distributie licenties, et cetera, et cetera. Het klinkt natuurlijk weer allemaal heel nobel, bescherming van onze handel. Maar is dit ook zo?


Nou zou men kunnen denken: 'wij hebben toch al Internationale handelsafspraken?', en dat klopt. Dat zijn de TPPA (The Trans-Pacific Partnership Agreement) welke handelen over dezelfde aandachtspunten. Echter, de afgelopen vier jaar bleken er in het geheim acht bijeenkomsten te zijn gehouden om deze regelgeving te herzien en aan te scherpen met dwingende voorwaarden, welke nu worden aangeduid als ACTA. Wie deze wijzigingen heeft voorgesteld is (nog) niet bekend gemaakt. Hoe en door wie de vernieuwingen zijn voorgesteld mogen we ook niet weten. Vooralsnog blijft ACTA met een waas van geheimzinnigheid omgeven.


Sinds april 2010 bleek dat de ACTA afspraken niets te maken hadden met het beschermen van handelsafspraken, maar meer met het invoeren van een globaal controle systeem om alleen nog geautoriseerde handel toe te staan. Grensoverschrijdende handel, lees het transporteren van goederen of te verhandelen waarde, is dan in principe verboden, mits gereguleerd en volgens de ACTA regels. Lokaal heeft men niets meer te vertellen en alle 'disputes' zullen verder via het nobele WTO beslecht worden.


Einde van een tijdperk, einde van de vrijheid.
ACTA moet het nieuwe internationale handelsverdrag worden waarin de methode van opsporing geborgd is in een 100% controle mechanisme. Weg met de privacy, 'iedereen potentieel schuldig' tot U zelf het tegendeel kunt aantonen. Artikel 12, paragraaf 2 citeert zelfs even de toepasbaarheid van 'inaudita altera parte' mocht er enige tijdsdruk zijn bij uitvoer van acties en sanctionering. Jawel lieve mensen het staat er weer, creatieve regelgeving heet dat tegenwoordig of zo. Daar waar onze eigen wetten doorspekt zijn met de uitzondering 'waar de wet anders bepaald' hebben de verdragen Latijnse termen om enige flexibiliteit voor de belanghebbende te garanderen.


ACTA verplicht tot het opbouwen van een controlemechanisme welke vrijelijk inzage moet geven aan alle die menen daar belang in te hebben. Dus niet meer alleen de douane en fiscus hebben belang te weten wat u bij u heeft op een reisje, nee de industrie wil weten of u zich volledig aan alle leveringsvoorwaarden van bij u aanwezige producten heeft gehouden. Dit impliceert inderdaad een volledige controle van al uw bezittingen waaronder niet uitgesloten de aanwezige data op uw GSM, laptop, i-pad, e.d. Misschien bent u wel illegaal gemaakte foto's, muziek of films aan het exporteren en dat mag natuurlijk niet. Daar staan zware straffen op, foei, wat denkt u wel.


Toch aanpassen lokale wetten.
In tegenstelling tot wat men zou denken blijkt deelname aan ACTA wel degelijk te impliceren dat lokale wetgeving ondergeschikt is aan ACTA regulering. Het verdrag geeft netjes aan dat daar waar de lokale wetten niet in harmonie zijn mag (tijdelijk) afgeweken worden van naleving, echter blijft de verplichting deze regelgeving t.z.t. te harmoniseren met de ACTA wensen onverminderd van toepassing. Onze lokale wetten zullen uiteindelijk toch moeten wijken voor de internationale verdragen.


Het is dan niet meer verwonderlijk te constateren dat zaken als met CY-Humint (Cyber Human Intelligence) continu monitoren van alle handelingen van een individu tot de normaalste 'logging' taken gaan behoren. "Het is bedoeld om wetshandhavende instanties te voorzien van vroege waarschuwingen, die worden gebaseerd op 'deep-web' activiteiten." U mag zich dan druk gaan maken over niet te verklaren 'gaten' in uw logging, die zijn bij voorbaat verdacht en rieken naar illegale handelingen. U heeft iets te verbergen? Verklaar u nader..


ACTA schrijft voor dat alles wat maar ter misbruik ingezet kan worden preventief gecontroleerd dient te zijn, 24/7. Is dit er nog niet, dient dit gefaciliteerd te worden. En door wie denkt u dat deze controles gaan plaatsvinden? De overheid? Mispoes u mag niet meer raden, nee, door de industrie zelf, zij moeten de tools en middelen ter beschikking krijgen ons realtime te controleren op mogelijke overtredingen. De lokale overheden zijn er volgens ACTA alleen nog maar om de regelgeving te formaliseren en de lokale 'harde hand' te spelen, op afroep, daar waar nodig. Mochten zij ergens op stuiten mogen zij autonoom optreden, echter dan wel in harmonie met de regelgeving van ACTA.


Piratenlijst 301
En natuurlijk zijn er meer addertjes onder het gras. Volgens de verdragsregels kunnen de Amerikanen hun befaamde piratenlijst gebruiken bij handelsgeschillen. De speciale lijst bevat een opsomming van landen die zich volgens de Amerikanen *kuch* niet aan de gewenste handelsafspraken houden en gedaagd kunnen worden voor de WTO te verschijnen. Een mooi pressiemiddel waarbij zelfs eenzijdige sancties afgekondigd mogen worden.


Voor de afwisseling even iets visueels. The freedom killer ACTA. In het kort even weergegeven welke gevolgen dit mogelijk allemaal kan gaan hebben.


Saluut.

Lees verder op Anarchiel.com
Annotaties:
| #174387 | 30-01-2012 07:51 | xippie
Er komt een anti ACTA protest op de Dam in Amsterdam.
https://www.facebook.com/#!/events/366916189988648/
xippie's avatar
| #174388 | 30-01-2012 08:41 | democraatus
Ondertussen wel die industrie blijvende voeden door hun producten af te nemen.
democraatus's avatar
aanmelden / inloggen