Door community (initieel Appie), Op zon 1 mei 2016 17:06, 0 reacties, nieuws

PvdD wil EC wegsturen vanwege hormoonverstoorders


De Partij voor de Dieren en de Italiaanse 5-sterrenbeweging in het Europees Parlement willen de Europese Commissie naar huis sturen door middel van een motie van wantrouwen. Volgens beide partijen komt de Commissie wettelijke verplichtingen om de volksgezondheid, het milieu en dieren te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen niet na.

De PvdD zegt dat de Europese Commissie (EC) conform Europese wetgeving al in 2013 criteria had moeten opstellen om hormoonverstorende stoffen te kunnen verbieden.

De Commissie weigert echter om deze criteria op te stellen en hormoonverstoorders van de markt te halen tot ze duidelijkheid heeft over de economische effecten daarvan. Het Europese Hof oordeelde op 16 december 2015 dat de Europese Commissie daarmee onrechtmatig handelt. De PvdD noemt het 'onacceptabel' dat de EC zowel de wet als een uitspraak van het Hof negeert.

Hormoonverstorende stoffen komen met name voor in voedselverpakkingen en cosmetica. Ze kunnen aandoeningen als borstkanker, zaadbalkanker en vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken.

De motie van wantrouwen tegen de Europese Commissie wordt tussen 9 en 12 mei in stemming gebracht als ten minste 76 Europarlementariërs deze steunen.

Vincent Harmsen schreef een serie van 11 artikelen over hormoonverstoorders en de omgang van de EC met deze stoffen.
Annotaties:
aanmelden / inloggen