Door community (initieel Witte Haai), Op woe 2 apr 2014 07:25, 5 reacties, nieuws

Rabobank lijdt gevoelige nederlaag

Schending van zorgplicht

Uit een gisteren gepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant is gebleken dat de Rabobank is veroordeeld tot het betalen van een flinke schadevergoeding aan een melkveehouder. Dit vanwege een schending van de zorgplicht bij de verkoop van een renteswap. Rabobank verkocht de melkveehouder een zogeheten renteswap bij een lening, maar hield voor de boer informatie achter over de grote risico’s die aan dergelijke swaps verbonden zijn. De melkveehouder vroeg in 2008 om een lening van € 1.250.000. Om het risico op een rentestijging af te dekken stelde de Rabobank voor om een swap af te sluiten. Zonder ook maar enige kennis van swaps te hebben ging de boer hiermee akkoord.

De Rabobank verkocht op grote schaal renteswaps als alternatief voor leningen met een vaste rente. Dit zou beschermen tegen een stijgende rente. Er werd de melkveehouder echter niet bijverteld dat bij een rentedaling de renteswap ernstige nadelige gevolgen zou hebben. Toen hij vanwege emigratie de lening wilde aflossen werd hij getrakteerd op een rekening van 271.386 euro, zijnde de negatieve waarde van de renteswap.

Door de sterk gedaalde euriborrente hebben bijna alle renteswaps een “negatieve waarde”. Dat is het verschil tussen euribor en de vaste swaprente gedurende de resterende looptijd van de renteswap. Gevolg van de negatieve waarde is dat de ondernemer bij voortijdse beëindiging van de lening nog een grote afkoopsom moet betalen.


Risico’s

De rechtbank oordeelde dat op de Rabobank de verplichting rustte om de melkveehouder in duidelijke en klare taal te informeren over de aard van de geadviseerde constructie en de daaraan verbonden risico’s. De rechtbank keek naar de situatie die zou zijn ontstaan als de boer de renteswap niet zou hebben afgesloten maar een gewone lening met vaste rente was aangegaan. De rechter kwam tot de conclusie dat de Rabobank 60% van de schade moet vergoeden en het resterende deel voor rekening van de melkveehouder komt. Het resultaat is dat de Rabobank is veroordeeld tot het betalen van bijna € 170.000 schadevergoeding.

Perspectief voor duizenden andere ondernemers

De advocaat van de melkveehouder, Mr. Rolf Klinkhamer zei: “Dit is een heldere uitspraak die kansen biedt voor duizenden andere ondernemers die met een renteswap zitten opgescheept en van vanwege bedrijfsbeëindiging van hun swap afwillen”.

Volgens een schatting van de “Autoriteit Financiële Markten” zijn er enkele tienduizenden rentederivaten verkocht in Nederland waarvan de negatieve waarde momenteel minimaal zo’n drie miljard euro bedraagt.

Lees hier het gehele vonnis

Bronnen: LegalDutch.nl ftm.nl
Annotaties:
| #213245 | 02-04-2014 09:33 | Nico de Geit
Er zijn nog steeds heel veel mensen die de banken vertrouwen.
Nico de Geit's avatar
| #213250 | 02-04-2014 14:58 | democraatus
Nog vervelender is dat de boer deze 'schade' oploopt, niet vanwege normaal marktrisico dat de rente gaat dalen, maar actief beleid van de ECB om de rente te drukken tot belachelijk lage percentages. Genaaid door de bank, en genaaid door de Centrale Bank.
democraatus's avatar
| #213252 | 02-04-2014 17:39 | liedetecter
Toch wel een uniek vonnis inderdaad, als het maar hard genoeg bijt laat ook een bankier zijn geld graai stoornis onder de loep nemen ...
@democratus, spijker op de kop, we zijn er nog lang niet.
| #213262 | 03-04-2014 06:37 | loveulongtime
Hoe lang moet het nog duren voordat het volk begint te snappen dat geldcreatie door commerciele banken wettelijk gezien verboden is. De enige die geld mag creëren volgens de wet is onze overheid. Om daar achter te komen moeten we nu geldsystemen als Bitcoin opzetten om aan de negatieve gevolgen van fractioneel reserve bankieren te ontkomen. Volgens de wet is ook Bitcoin illegaal en dat gaan de bankiers zeker weten gebruiken om Botcoin systemen te vernietigen.

Zie alle narigheid die er intussen al ontstaan is door dit illegale systeem. Als we dit systeem niet hadden gehad had de wereld er op veel fronten veel beter voorgestaan.
| #213288 | 03-04-2014 22:06 | ffloor
Maar je kunt je óók afvragen of die melkveehouder eigenlijk wel goed bij zijn hoofd is om een lening van een miljoen, plus nog een kwart miljoen nodig heeft - voor 1 gezinnetje??
Was dat voor een koeienstal? Tot 1982 kreeg je die nog voor niks en de melkprijs steeg tot 1995 door tot ƒ.1,15 en heden is diezelfde melkprijs iets van e.0,27 dus reken maar uit of boeren op de Rabo-manier eigenlijk wel rendeert?
De meeste boeren bouwen veel te luxe: een miljoen voor een stal, dan mogen die koeien wel in een hemelbed slapen met airconditioning erboven? En een dienstertje die ze elk uur een glaasje fris komt voorzetten?
aanmelden / inloggen