Door Patman, Op din 7 dec 2010 22:03, 6 reacties, all rights reserved

Rapen zijn gaar

Toen waren de rapen gaar. Er was hoop dat de Hoge Raad recht zou spreken en rekening zou houden met de veranderde wetgeving en internationale verdragen sinds de mensheid het Neanderthaler zijn heeft afgeleerd. Probeer nu al geruime tijd op (IMO) redelijke grond en ordentelijk wijze een (groot) aantal politiek delinquenten strafrechtelijk vervolgd te krijgen ter zake van deelname aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Irak. De materiële kant van de zaak is kogeltje rond. De afwezigheid van een adequaat volkenrechtelijk mandaat is bewezen door het rapport van de Commissie Davids. Wat verder niemand bediscussieerd overigens net zo min als het aantal doden, het excessief gebruikte verarmd uranium, de eenzijdig opgestelde wetgeving door Paul Bremmer, de wil tot regiem change en de doodstraf van Saddam Hussein. Dat de oorlog in Irak illegaal is, is voor elke eencellige te zien. Dat er nog mensen zijn die menen daar anders over te kunnen of mogen denken....

Op 03 december 2010 heeft de Hoge Raad te 's-Gravenhage in Naam der Koningin besloten dat Balkenende en de zijnen deel kunnen nemen aan genocide in Irak omdat niemand bevoegd zal zijn hen te vervolgen zonder voorafgaand consent van de Kroon of de Tweede Kamer. Had de Hoge Raad om een legalistische uitleg gevraagd omdat ik meen dat artikel 16 van de Wet Internationale Misdrijven (WIM) inmiddels wet is en duidelijk maakt dat bij genocide vervolgd hoort te worden onverschillig ambtelijke hoedanigheden. Wetgeving en internationale verdragen die na de laatste genocide in Europa ingevoerd zijn beogen ten slotte te verzorgen dat zoiets nooit meer gebeurt. De genocide in Irak is willens en wetens omdat a) het excessief gebruikt van munitie van verarmd uranium niet anders dan tot genocide lijden kan en b) de uitvoering van die wederrechtelijke oorlog daartoe leidt. Dat van dat verarmd uranium komt door de negatieve bijwerking die de dosis-effect-relatie genoemd wordt en waarvan elke diplomaat en ambtenaar en regeringsleider weet dat dit betekent dat het des te dodelijker is des te meer gebruikt. De algemene bekendheid blijkt uit kamerstukken. Niemand kan zich beroepen op onwetendheid. In ieder geval bedraagt het aantal dodelijke slachtoffers ten gevolge van de wederrechtelijke oorlog in Irak zeshonderdduizend. Dat wijst de onderzoeken uit die in the Lancet gepubliceerd zijn.

Kort en goed LJN:BO0198. De beschikking van de Hoge Raad van 03 december 2010. Volgens de Hoge Raad hoort ook bij genocide te blijven gelden dat genocide als ambtsmisdrijf vervolgd hoort te worden zodra iemand een bepaalde ambtelijke hoedanigheid bezit. De Hoge Raad houdt in mijn ogen geen rekening met de tot de Nederlandse wetgeving behorende Genocideverdrag en de wetten tot goedkeuring en uitvoering daarvan en inmiddels ook het voor Nederland goedgekeurde Statuut van het Internationaal Strafhof, alsmede de Wet internationale misdrijven, die zich IMO verzetten tegen een immuniteit van ambtsdragers voor strafrechtelijke vervolging als het gaat om (deelneming aan) genocide. Artikel 4 van het Genocideverdrag is door de wetten tot goedkeuring en uitvoering onderdeel geworden van de legalistische uitleg van de Nederlandse wet. Artikel 4 van dat in Nederland geldende verdrag bepaalt: zij, die genocide of een der andere in artikel III genoemde feiten plegen, worden gestraft, onverschillig of zij constitutioneel verantwoordelijke regeringspersonen, ambtenaren of privé‚ personen zijn. De Hoge Raad noemt de hobbel die niet voor particulieren geld die volgens de Hoge Raad genomen hoort te worden om ministers en of staatssecretarissen en of Kamerleden te vervolgen ter zake genocide geen (al dan niet tijdelijke) immuniteit en verklaart klager niet ontvankelijk in het beklag. Dat is geen onverschilligheid naar ambtelijke of particuliere hoedanigheid.

Door deze beschikking beschermt de Hoge Raad genocide plegende terroristen in de Nederlandse politiek tegen een (strafrechtelijke) rechtsgang die tegen particulieren zonder ambtelijke hoedanigheid allang was ingezet. Beschermen tegen de mogelijkheden van een officier van justitie om strafvordelijkheden in in te stellen is in mijn ogen hetzelfde als (een vorm van) immuniteit. Iemand die met een spuitje tegen puistjes beschermd is, wordt immuun tegen puistjes door dat spuitje. Daarom saillant dat Procureur-Generaal mr F.F. Langemeijer de volgende zinssnede in zijn aan de beschikking voorafgaande conclusie opgenomen heeft: zowel door ambtenaren als door privépersonen kan (deelneming aan) genocide veelal slechts worden begaan met gebruikmaking van state machinery, d.w.z. met actieve of ten minste passieve betrokkenheid van een overheid(15).

Nu met deze beschikking van de Hoge Raad waarbij de genocide van de meerderheid der Nederlandse politici niet vervolgd en derhalve bestreden worden kan, is de gebruikmaking van de 'state machinery', de actieve of ten minste passieve betrokkenheid van de Nederlandse overheid gegeven. Passief betrokken zijn de politici (en journalisten) die ondanks dat zij voortgaand op de misdrijven van (collega) politici gewezen zijn voortgaand niks zeggen of anderszins geen logische stappen ondernemen. De burger die iets fout doet moet hard worden aangepakt volgens politici en politici die deelnemen aan genocide wordt handen boven het hoofd gehouden. Politici beschouwen dat als normaal. Wist niet dat Hare Majesteit de Koningin vorstin van een Bananenrepubliek is. Iedereen heeft afgelopen jaren verantwoordelijkheden afgeschoven. Alsof niemand schuld heeft aan de oorlog in Irak terwijl de naakte algemeen bekende feiten uitwijzen dat Nederlandse politici 'key role players' bij en tijdens genocide in Irak zijn. Dat ze daarmee de orde, rust, veiligheid en goede bedrijfsgang dermate verstoren dat zij daarmee ook economische crisis, verhoogde terreurdreiging, ontevreden burgers en strafklachten verkrijgen komt niet op in de hoofden van de kortzichtige politiek delinquenten.
Annotaties:
| #119392 | 07-12-2010 22:18 | democraatus
Als je geen van Anraat heet en in Den Haag werkt, kan je niets gebeuren. Zolang we het toelaten, blijft dat ook zo.
democraatus's avatar
| #119414 | 07-12-2010 23:18 | Japie
De definitie van het begrip "genocide" is een politiek compromis geworden. Je kutn dit dus niet te pas en te onpas gebruiken, ook niet bij volkerenmoord. Jammer dat de zaak nog niet te lezen is op rechtspraak.nl

Oh ja, doe ik vredesnaam iets aan de vervoeging van werkwoordsvormen in deze tekst. Ik ergert mijn namenlijk rodt als de "d's", dt's, en de 't's" vrij willekeurig worden gehanteerdtdt.
Japie's avatar
| #119434 | 08-12-2010 00:19 | reetroeier
@ japie

Ja, je kutn het of je kunt het !!
reetroeier's avatar
| #119777 | 10-12-2010 01:21 | RealityCheck
Ik heb geen beelden gezien van Balkenende die eigenhandig de hele Iraakse bevolking met miljoenen tegelijk probeert te vermoorden.
Ik heb zelfs geen beelden gezien vanhet Amerikaanse leger die dat probeert te doen.
Het stukje in the Lancet was politieke propaganda.
Het overgrote deel van de doden is het gevolg van Irakese groeperingen die elkaar proberen af te maken. Van genocide is geen sprake en als er al sprake van genocide zou zijn dan zouden de schuldigen de Irakezen zelf zijn.
RealityCheck's avatar
| #119781 | 10-12-2010 02:14 | luit
@realitycheck

De Nederlandse regering heeft de invasie van Irak politiek gesteund. Bij die invasie zijn massa-bombardementen uitgevoerd op bevolkingscentra en duizenden burgers zijn omgekomen. Bij luchtaanvallen en artilleriebombardementen zul je inderdaad geen beelden zien van amerikanen die van dichtbij Irakezen vermoorden. Maar het blijft moord.
Hier is geen woord conspiracy bij, dit is gewoon MSM informatie.

Dat na de invasie verschillende Irakese groeperingen slaags zijn geraakt heeft te maken met een herschikking van de machtsverhoudingen die de invasie veroorzaakt heeft. Ook heeft de VS in de traditie van verdeel-en-heers graag wat olie op het vuur gegooid van deze machtsstrijd.

Of het genocide genoemd kan worden moet een rechter maar uitmaken maar er is genoeg reden om de verantwoordelijken eens flink aan de tand te voelen.
| #119964 | 11-12-2010 03:35 | RealityCheck
Het is overduidelijk dat er geen sprake is van genocide, daar heb je geen rechter voor nodig.
Na Srebrenica is er zelfs binnen de VN een uitgebreide discussie losgebarsten over de vraag of dat wel een genocide genoemd had moeten worden.
Als dat al een geval van discussie is dan is Irak dat dus duidelijk niet.
Irak voldoet niet aan de definities.
RealityCheck's avatar
aanmelden / inloggen