Door community (initieel G.B. Wolf), Op din 27 maa 2018 23:37, 7 reacties, nieuws

Recruiting for JihadSynopsis
Filmmakers Ulrik Imtiaz Rolfsen en Adel Khan Farooq komen in contact met de bekende Noorse moslimextremist en jihadronselaar Ubaydullah Hussain, en krijgen toestemming om een film over hem te maken. Met de camera volgen zij de man gedurende een periode van ruim drie jaar op de voet. Ze zijn bij bijeenkomsten van moslimbroeders en gaan mee de straat op, waar Hussain vooral jongeren aanspreekt om hen enthousiast te maken voor het jihadisme.

Een achttienjarige Noor wordt gefilmd als hij naar het vliegveld wordt gebracht, vanwaar hij naar Syrië zal vertrekken. Af en toe gaat Farooq in discussie met zijn hoofdpersoon, vooral wanneer deze zijn goedkeuring uitspreekt over de gruwelijke aanslagen elders in Europa. Dan is er een politie-inval bij Rolfsen en wordt het gefilmde materiaal geconfisqueerd om als bewijsmateriaal te worden gebruikt. In de daaropvolgende, maanden durende rechtszaak gaat het niet meer alleen over de inzet van media bij moslimextremisten en de rol die deze film daarin speelt. Nu is ook de persvrijheid in het geding.

Bij Idfa kan je de trailer zien, bij de npo de volledige documentaire.
Annotaties:
| #262707 | 29-03-2018 05:15 | herman4394
Om de discussie zuiver te houden zou het wellicht raadzaam zijn om eerst het woord "Jihad" te definieren.

Het is een heel oud arabisch woord dat lastig te vertalen is, maar zeker in oorsprong en nog steeds onder Moslims iets totaal anders betekent.

De Engelse taal vertaalt "Jihad" met "struggle"..Worsteling? (nee...!).

Hieronder in twee delen wellicht een verduidellijking over het wellicht misplaatste gebruik van het woord "jihad" bij terrorisme.
Zodat eventuele discussies over Jihad zuiver gehouden kunnen worden.

Uit het Engels ertaald door Google translate.

H.
-------------------------------------------

Mag ik ik "Jihad" zeggen?

Af en toe gebruik ik de term 'Jihad' in mijn artikelen, omdat de actie nodig is om veranderingen aan te brengen om de kwalen van de samenleving te verbeteren. Ik krijg vaak feedback waarin mensen zich meer zorgen maken over mijn gebruik van het woord 'Jihad' dan over de onrechtvaardigheid waarover ik schreef; sommigen vragen zich af waarom ik zo'n beschuldigend woord zou gebruiken onder niet-moslims.

Ik gebruik bewust "Jihad", omdat ik moslims EN niet-moslims wil choqueren; "Jihad" kan en mag niet worden gedemiitimeerd alleen omdat sommige mensen er niet om geven de ware betekenis van een heilige term te begrijpen en besluiten om het te associëren met vreselijke dingen.

"Jihad" komt voort uit het Arabische "Jhd" wat "strijd" betekent; "Jihad" betekent de handeling van de strijd, "Mujahid" (meervoud, Mujahideen) is iemand die "Jihad" doet.

In de kern (het hoogste niveau) is het de plicht van elke moslim om te strijden tegen de fundamentele negatieve neigingen die we allemaal hebben als mensen ... hebzucht, jaloezie, jaloezie, woede, bedrog, diefstal, moord enz.

Op het volgende niveau is het de plicht van elke moslim om te vechten tegen de kwalen die de mensheid teisteren ... honger, ziekte, dakloosheid, analfabetisme, onrecht, gebrek aan water, vervuiling etc.,

Wordt vervolgd
| #262708 | 29-03-2018 05:20 | herman4394
Vervolg

... Op het minst belangrijke niveau zijn moslims verplicht om degenen te bestrijden die ons aanvallen NADAT we alle andere inspanningen voor een vreedzame oplossing hebben uitgeput. Zelfs dan, als vrede nabij is, zelfs midden in de strijd, moet je stoppen en voorwaarden accepteren die rechtvaardig zijn en de waardigheid van alle partijen behouden.

Ik kan me voorstellen dat dit dingen zijn waar iedereen zich op moet abonneren, niet alleen moslims.

Toch is er een groeiend aantal meningen in het niet-islamitische Westen, dat "Jihad" ALLEEN kan worden gelijkgesteld met moord en chaos en dus, iedereen die het woord gebruikt, kan worden verondersteld geassocieerd te worden met het ondersteunen van moord en chaos.

Ik zou willen voorstellen dat voorstanders van de mening die "Jihad" graag zou willen besmetten, mensen zijn die zichzelf beschouwen als "oorlog!" Met de islam, moslims en Arabieren. Ze kunnen een groeiend aantal mensen zijn, maar ze hebben ongelijk en het zou verkeerd zijn voor moslims om geloof te hechten aan deze mening door "Jihad" te verjagen in woord of in actie.

Nog niet zo lang geleden lanceerde de Joodse organisatie ADL een aanval op sommige moslimgroepen omdat de moslims de moslimverklaring droegen ... "Shehada" ("Er is geen God dan één God, en Mohammed is zijn profeet") op hun hoofdbanden en de ADL zei dat de Shehada stond voor terrorisme.

Er zijn een groeiend aantal dwepers die stellen dat het heilige boek van de islam, de Koran, een symbool is van kwaad en geweld.

Wat moeten moslims doen? De Shehada en de Koran verlaten?

Sommigen zullen zeggen dat we de Shehada gewoon niet op de hoofdbanden moeten gebruiken, waarom niet? Ofwel de Affirmatie (Shahada) is heilig of niet; als het heilig is, dan is waar het ook wordt gebruikt, zolang het gebruik niet profaan is, ook heilig. Als de Shehada op een profane manier wordt gebruikt, dan is de reflectie niet op de Shehada, maar op de misbruiker.

Hitler nam de Swastika als zijn symbool en vandaag, het slaat angst en afkeer in de harten van velen, vooral Joden. De Swastika is echter duizenden jaren oud en onder de hindoes is de "Savas Tika" ("vredesteken") een heilig symbool, het wordt gebruikt om tempels te versieren en gebruikt door hindoes bij bijna elke gelegenheid ... het kan met de klok mee of tegengesteld zijn -met de klok mee.

Moet de hindoes gevraagd worden om de Savas tika als een symbool te verlaten?

Als we zo'n absurde eis zouden durven doen, zouden we van het toneel worden gelachen.

De davidster treft angst en afkeer onder miljoenen Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen; Moeten de Joden worden gevraagd om de ster van David als hun symbool te verlaten?...

Wordt vervolgd
| #262709 | 29-03-2018 05:22 | herman4394
Vervolg...

... Ik gok dat miljoenen Bosnische moslims een beetje huiveren als ze een kruisbeeld of het christelijk-orthodoxe kruis zien, vanwege de genocide van Bosnische moslims door de Serviërs en de Kroaten in naam van het christendom in de jaren negentig; Moeten die symbolen terzijde worden geschoven?

Het principe "gebruik het of verlies het" is hier heel goed. Als we ons om welke reden dan ook terugtrekken, erkennen we dat onze heilige en heilige termen of symbolen soms zelf zijn, slecht. Zodra we die basis hebben gegeven, kunnen we onze Savas Tikas, onze Crucifixes of onze voorwaarden niet meer gebruiken ... DAN hebben de slechteriken echt gewonnen.

Ik geloof dat we, als gemotiveerde en rationele mensen, ons niet toestaan ​​slachtoffer te worden van populistische onverdraagzaamheid. We moeten kijken naar waar het symbool eigenlijk voor staat, in plaats van het te associëren met de negatieve gebeurtenissen die eraan verbonden waren door slechte mensen; we moeten in staat zijn onderscheid te maken tussen Nazi Swastika's enerzijds en symbolen en woorden die heilig zijn anderzijds.

Jihad; het is een heilige plicht voor elke moslim, christen, jood, hindoe ... voor ieder mens van goede wil.

https://penjihad.wordpress.com/about/
| #262710 | 29-03-2018 07:49 | Zhen
De volgende tekst is in vergelijking erg kort, en laat toch aan duidelijkheid niets te wensen over. Wie zaait er twijfel en onduidelijkheid? Waarom het niet eens hebben over taqiyya in taalgebruik?

https://www.thereligionofpeace.com/pages/myths/jihad.aspx

Myths of Islam

Jihad Means 'Inner Struggle'

The Myth:
Jihad simply means 'struggle' and really just refers to a peaceful striving against sin rather than a holy war to spread Islam.

The Truth:
In Arabic "jihad" means struggle. In Islam it means holy war.

The Quran specifically exempts the disabled and elderly from Jihad (4:95), which would make no sense if the word is being used within the context of spiritual struggle. It is also unclear why Muhammad and his Quran would use graphic language, such as smiting fingers and heads from the hands and necks of unbelievers if he were speaking of character development.

With this in mind, Muslim apologists generally admit that there are two meanings to the word, but sometimes claim that "inner struggle" is the "greater Jihad," whereas "holy war" is the "lesser". In fact, this misconception is based on a weak single hadith that Islamic scholars generally agree was fabricated.

By contrast, the most reliable of all Hadith collections is that of Bukhari. Jihad is mentioned over 50 times in reference to the words of Muhammad (in sahih verses). Each carries a clear connotation to holy war, with only a handful of possible exceptions (dealing with a woman's supporting role during a time of holy war, and a non-combatant's obligation to supply funding).

Neither the Shiite tradition nor any of the four schools of Sunni jurisprudence have much to say about Jihad in a context other than physical warfare against unbelievers and its funding. According to Reliance of the Traveler, "Jihad means to war against non-Muslims, and is etymologically derived from the word mujahada signifying warfare to establish the religion" (o9.0).

The association of 'Jihad' with spiritual struggle in the modern discourse is a rhetorical strategy to downplay the association of Islam with violence.


[Additional Note: Apologists try to minimize fear of Jihad and devalue its association with terrorism by claiming that Jihad can only be declared by a caliphate. There are two problems with this. The first is that a caliphate isn't mythical, but can be self-proclaimed at any time (as all caliphates are). This is the case with ISIS. The second problem is that this rule of declaring Jihad is found in the Sharia, and is thus as legitimate as anything else found there - including the execution of apostates, gays and adulterers. ]

Further Reading
- zie link
Zhen's avatar
| #262714 | 29-03-2018 08:51 | herman4394
The Truth:
In Arabic "jihad" means struggle. In Islam it means holy war.


Bron: https://www.memri.org/reports/kuwaiti-cleric-saalim-taweel-jihad-sake-allah-means-fighting-infidels-make-them-convert

MEMRI is helaas een zeer onbetrouwbare zionistische organisatie.
| #262716 | 29-03-2018 09:38 | Zhen
Helemaal mee eens. Maar de onderbouwing klopt als een bus.
Zhen's avatar
| #262718 | 30-03-2018 01:06 | G.B. Wolf
De reden, waarom ik deze film plaatste, kan je vinden om:
1:14:20 ----- 1:15:48 en verder.
Dat meneer ook een lafbek is, blijkt uit 1:16:10: hij is vrijgesteld van jihad door Allah (gizn) persoonlijk. Tja...

Hier bovenstaande discussie lijkt meer op <del>hakketakken</del> uitleg over de betekenis van woorden en symbolen.
In de Koran staan genoeg artikelen, waaruit blijkt, hoe een en ander moet worden uitgelegd/opgevat.
Ik kijk simpel naar wat men ermee doet en zie de bedroevende resultaten in onze maatschappij. Aan BEIDE kanten.
Het westen moet het MO niet meer bombarderen en wegwezen, heel kort door de bocht. Oftewel de oorzaken wegnemen.
G.B. Wolf's avatar
aanmelden / inloggen