Door Slaz, Op maa 14 nov 2011 00:50, 45 reacties, citaat / intro / linkdump

Ritueel slachten diervriendelijker dan reguliere methodeDe laatste tijd is de discussie over ritueel slachten weer behoorlijk opgelaaid. Wel of niet verdoven is de vraag. Wat opvalt is dat de media een wel heel erg eenzijdig beeld over de zaak geven. Hele volksstammen uiten hun morele verontwaardiging over barbaarse gewoontes die gelukkig in ons verlichte Westen allang verleden tijd zijn... ...
Annotaties:
21-09-2013 13:33 | super real
Ritueel slachten diervriendelijker dan reguliere methode #halal #zaplog
| #167646 | 14-11-2011 01:04 | Slaz
En het smaakt beter.
Slaz's avatar
| #167647 | 14-11-2011 01:17 | P.uncia
En het smaakt beter.


Mwoah, belangrijker voor de smaak is de kwaliteit van het vlees en hoe het wordt klaargemaakt, de dieren hebben hoe dan ook angst en stress.
P.uncia's avatar
| #167648 | 14-11-2011 01:23 | Slaz
Hoe dan ook angst en stress? Dus altijd? Continu? Of maakt het uit hoeveel angst en stress en hoe lang dit duurt? Telt toch ook mee denk ik. Trouwens, kijktip: http://www.youtube.com/watch?v=quhVxLUwiBw no stress... if done properly.
Slaz's avatar
| #167649 | 14-11-2011 01:30 | P.uncia
Dus altijd?


Yezz, bij het slachten wel, je kunt de angst in de ogen van de dieren zien, begrijp me goed, ik heb niets tegen halal de angst bij "verdooft" slachten is net zo groot.
P.uncia's avatar
| #167650 | 14-11-2011 01:31 | Slaz
Als je dat stukje uit Avatar kunt herinneren wanneer die avatar een hert (of iets dergelijks) slacht, hij eerst wat woorden uitspreekt en dan doorzet. Dat hele symboliek en gedachte er achter is precies zoals het in dat video wordt gekenmerkt.
Slaz's avatar
| #167651 | 14-11-2011 01:34 | Slaz
Hmm. Ik vraag me af hoe je die angst kunt zien, heeft een dier dan automatisch angst als een mens hem aanraakt, knuffelt of vasthoudt? Ik kan me voorstellen dat wanneer een dier een ander dier (of dood dier) ziet dat geslacht wordt dat hij hysterisch wordt en angstig of als hij de mes ziet van de slager. Deze twee zaken zijn dan ook voorwaarden voor een halalslacht; dier mag het mes dus niet zien, en heeft een goede leven gehad en als het goed uitkomt een persoonlijke band met de slachter. Zo dient het dier op zijn gemak worden gesteld voor de slacht en mag er geen andere dieren in de buurt zijn die kijken of kadavers.
Slaz's avatar
| #167652 | 14-11-2011 01:42 | P.uncia
Hmm. Ik vraag me af hoe je die angst kunt zien


Mwoah, als je dat niet kunt zien is uitleg overbodig, je hoeft voor mij halal slachten niet te verdedigen, de dood komt snel en nagenoeg pijnloos maar de angst blijft.
P.uncia's avatar
| #167653 | 14-11-2011 01:43 | Slaz
Nee dat begrijp ik P. Ik wilde misverstanden voorkomen, bedankt.
Slaz's avatar
| #167654 | 14-11-2011 02:04 | P.uncia
Geen probleem Slaz, jij bent moslim, ik ben heiden, jij gelooft en ik heb een overtuiging, maar mijn overtuiging is ouder en gaat voorbij aan jouw geloof:

God heeft aan de heidenen slechts de wetten gegeven, die God indertijd aan Noach gegeven heeft. Deze wetten houden in, dat ook de heidenen niet mogen stelen, dat zij niet mogen moorden, dat zij eerlijke rechtspraken moeten hebben, dat zij geen verboden seksuele relaties mogen aangaan (hoererij), dat zij geen bloed mogen eten, noch het verstikte, noch vlees dat van een levend dier is afgesneden, dat zij geen afgoden mogen dienen (en dus ook niet het vlees dat aan de afgoden gewijd is mogen eten) en dat zij God niet mogen lasteren. Heidenen, die zich hieraan houden, houden zich aan de opdracht die God hen gegeven heeft.


Er zijn niet veel heidenen meer, ook de Islam heeft een hekel aan ze, ze zijn de spiegel voor de wereld.
P.uncia's avatar
| #167655 | 14-11-2011 02:37 | Slaz
Jouw overtuiging is niet ouder dan mijn overtuiging. De Islaam begon immers bij de profeet Adam, en elke profeet en boodschapper verkondigde dezelfde kernboodschap. Namelijk Tawhied Eenheid van God en dat alleen de Schepper waardig is om aanbeden te worden.

Klik hier als je hier meer over wilt lezen.

Allaah zegt in vertaling:
"En (gedenkt) toen Allaah een overeenkomst aanging met de profeten (en zei): "Wat Ik jullie ook gegeven heb van de Schrift en de wijsheid; er komt daarna een boodschapper tot jullie ter bevestiging van wat bij jullie is: jullie zullen zeker in hem geloven en hem zeker helpen." Hij zei: "Erkennen jullie dit en aanvaarden jullie Mijn verbond?" Zij zeiden: "Wij erkennen het." Hij (Allaah) zei: "Getuig dan en Ik behoor met jullie tot degenen die getuigen." (3:81).


Kun je me een bron gegeven van wat er in je citaat staat, ik wil er graag meer over lezen, opdat ik het heidendom waar je het over hebt beter kan begrijpen, bedankt alvast.
Slaz's avatar
| #167702 | 14-11-2011 20:12 | Qvic
Dat nu de afgedwongen slacht methode gehanteerd wordt en het rituele slachten verboden werd, had nooit iets te maken of de dieren iets voelde of niet. De industrie wilden hun methode gelegaliseerd hebben, omdat dan de hoogste productie aantallen gehaald kunnen worden. Dat de politiek hier een andere draai aan heeft gegeven om alle andere slacht methodes buitenwerking te stellen c.q. te verbieden, om zo alle slachtingen bij een geregistreerd slachthuis moeten doen. Om zo iedere slacht te kunnen controleren en de industrie weer vrij baan te kunnen geven. We weten toch inmiddels dat alle regeringen eigenlijk te diensten staan voor de industrie i.p.v. de bevolking.
Qvic's avatar
| #167741 | 15-11-2011 00:50 | P.uncia
Jouw overtuiging is niet ouder dan mijn overtuiging. De Islaam begon immers bij de profeet Adam


Sure, maar Adam was niet de eerste mens en beslist geen profeet, eigenlijk een mislukkeling die viel voor een vrouw.

Ik ben geen mentor Slaz, dat is mijn functie niet in dit leven, zowel jij als ik staan na dit leven voor onze Schepper om verantwoording af te leggen over onze daden.

Geloven en overtuiging zijn niet hetzelfde.
P.uncia's avatar
| #167745 | 15-11-2011 04:55 | Slaz
Ik vraag simpelweg naar de bronnen waar jij je op baseert, zou me namelijk erin willen verdiepen. Of bedenk je het zelf?
Slaz's avatar
| #167828 | 15-11-2011 20:25 | RealityCheck
Zie voor het verschil tussen gewoon slachten en halal slachten dit filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=W0gFoP6gY0A
Gewoon slachten is met slagpen en je ziet dat het in een seconde gebeurd is. (er zijn altijd fouten mogelijk maar deze zijn zeldzaam en dus niet representatief voor de norm van regulier slachten van dieren, gevogelte is een geval apart omdat daar helaas nog nauwelijks regels voor zijn)
Halal slachten levert overduidelijk onnodig leed op.

"Diervriendelijk" vlees kost 2 tot 3 keer zoveel als gewoon vlees. Al het in Nederland te koop aangeboden halal vlees is goedkoper en komt dus gewoon uit de bio-industrie.

Er is geen onderzoek dat halal slachten als diervriendelijke dan gewoon slachten beschrijft. Er is een enkel vele decennia oud onderzoek dat altijd door moslims "van stal gehaald" wordt dat de slagpen als dieronvriendelijk beschrijft. Een van de onderzoekers is moslims en in het onderzoek valt te lezen dat men niet wist of de slagpen wel goed was afgesteld en dat nader onderzoek nodig is. Dit nadere onderzoek is nooit gekomen dus is het erg waarschijnlijk dat het onderzoek methodologisch slecht was.

Moslims hebben geen poot om op te staan in hun claims over halal slachten. Het halal slachten staat zelfs niet eens in de Quran en kan dus niet als een universele geloofsuiting gezien worden en valt dus niet onder godsdienstvrijheid.
RealityCheck's avatar
| #167830 | 15-11-2011 20:35 | sigmund
@RealityCheck

Zeker het artikel niet gelezen?

"Bij heel veel mensen leeft het naïeve geloof dat de westerse manier verlichter is dan andere methoden. Onze, humane wijze voor het slachten van vee bestaat uit bedwelming d.m.v. een stalen pin door het voorhoofd. Door deze verdoving zou de pijn van de slacht niet gevoeld worden. Dat is dus de vraag. Een onderzoek wees me op de interessante case-study waarin 3 van de 9 patiënten die op deze wijze zelfmoord probeerden te plegen nog lange tijd bij bewustzijn zijn gebleven na het penetreren van de slagpin. Daarnaast wordt bij het gebruik van een slagpin enkel het cerebellum doorboord, dat gedeelte van het brein dat lichaamscoördinatie aanstuurt, niet het gedeelte dat pijn registreert. De hersenstam wordt onaangeroerd gelaten aangezien het hart nu eenmaal door moet blijven pompen. Leegbloeden hoort er ook bij ons nu eenmaal bij. Het klopt, de hersenen zelf zijn doof voor pijn, dus de pin door het hoofd wordt niet gevoeld.De receptoren voor pijnprikkels van buitenaf blijven het vervolg echter gewoon registreren. Het schietmasker werd ook niet voor niets uitgevonden door Hugo Heis. Als directeur van een slachthuis te Straubing ben je wat blij als de dieren als vanzelf dood neer lijken te vallen. Dit wordt tegenwoordig bedwelmen genoemd, maar het is in feite een eufemisme voor een dier knock-out slaan en aan stukken snijden. De moslims en de joden brengen tenminste nog het respect op om te wachten tot een dier daadwerkelijk is overleden. In de tijd dat een vakkundig ritueel geslachte koe rustig ligt dood te bloeden uit een pijnloze wond, wordt ons vee al aan stukken gezaagd. Naast het schietmasker wordt ook elektrische bedwelming (PDF) en vergassing gebruikt als verdoving. Ook deze methodes zijn allerminst probleemloos te noemen en hebben als consequentie dat het dier al wordt uitgebeend terwijl het nog in leven is.

"Serieus, vier jaar durend vergelijkend warenonderzoek, werd gedaan door de zeer gerespecteerde professor Wilhem Schulze van de Universiteit Diergeneeskunde te Hannover. Met EEG en ECG werden hersen- en hartactiviteit gemeten bij schapen en kalveren. Het opzienbarende resultaat was dat bij de halssnede geen pijn gevoeld werd, de dieren snel bewusteloos en snel hersendood waren. De slachtpinmethode bleek echter verdacht te zijn. De dieren waren schijnbaar verdoofd, maar er werd aanzienlijk meer pijn gemeten"
sigmund's avatar
| #167834 | 15-11-2011 21:07 | RealityCheck
Islam (in de zin van het eerste Judaïsme) is trouwens zeer zeker niet het oudste geloof met de eenheid van God.
Koning Hezekia (729-686 BCE) was de eerste die er een monotheïstisch geloof van probeerde the breien.

Maar monotheïsme was al ouder:

Heaven worship is a Chinese religious belief that predates Taoism and Confucianism, but was later incorporated into both.
The Ancient Chinese believed in a non-corporeal entity called Shangdi, an omnipotent, just, and monotheistic supreme being. Over time, Shangdi became synonymous with Tian (天 lit. "sky"), or Heaven. The worship of Heaven is highly ritualistic and requires that the emperor hold official sacrifices and worship at an altar of Heaven, the most famous of which is the Temple of Heaven in Beijing. Idols are not permitted in Heaven worship.

Dat is vanaf 11de eeuw BC.
Shangdi was de voorloper waar iets minder over bekend is maar dit was ook een vorm van monotheïsme vanaf 17de eeuw BC.

In Egypte was er onder farao Akhenaten tijdelijk monotheïsme vanaf 14de eeuw BC.

Voorlopers van Zoroastrianisme vanaf 17de eeuw BC en volgens andere bronnen vanaf 20ste eeuw BC.
RealityCheck's avatar
| #167838 | 15-11-2011 22:03 | DOS.
Monotheisme is zo oud als de mensheid en stamt uit de tijd van de eerste mens. Islam betekent "onderwerping aan de wil van de Schepper" en ook Adam onderwierp zich door berouw aan de wil van de Schepper.
DOS.'s avatar
| #167840 | 15-11-2011 22:05 | DOS.
Iedereen die zich dus onderwierp aan de wil van de Schepper is taalkundig gezien moslim.

Dit heeft overigens niets meer te maken met het artikel zelf.
DOS.'s avatar
| #167841 | 15-11-2011 22:18 | P.uncia
Ik vraag simpelweg naar de bronnen waar jij je op baseert, zou me namelijk erin willen verdiepen.


Het internet staat vol bronnen, bedenk dat heidendom al net zo divers is als religies en andere overtuigingen en veel is overlevering.

Of bedenk je het zelf?


Dat ligt eraan hoe je bedenken interpreteert.
P.uncia's avatar
| #167843 | 15-11-2011 22:22 | P.uncia
"onderwerping aan de wil van de Schepper"


De vraag is of het de wens van de Schepper is dat een mens (dat verstand is geschonken) zich onderwerpt aan Zijn "wil".
P.uncia's avatar
| #167847 | 15-11-2011 23:14 | xxxx
Afgezien dat die schooier, zo de overleving ons wenst te vertellen, mega ambities met ons had, lijkt het me echt de limit te bedenken dat het stelletje nono's van hier en nu zomaar een optie tot ware copulate zouden hebben, lauter door hun wil zich over te geven ... Neueu... zo gemakkelijk komen we er idd niet vanaf ... zolang we religie als vervanger voor echte nieuwsgierigheid zien, is er geen beginnen aan te praten over in welke relative we staan tot het universum ... Dah! :)
xxxx's avatar
| #167848 | 15-11-2011 23:15 | xxxx
relatie dus ...
xxxx's avatar
| #167849 | 15-11-2011 23:18 | sigmund
"We also have a religion that was given to our forefathers, and has been handed down to us, their children. It teaches us to be thankful, to be united, and to love one another. We never quarrel about religion."
Black Elk (1863-1950) Lakota (Teton Sioux) holly man and writer.

"Brother, you say there is but one way to worship and serve the Great Spirit. If there is but one religion, why do you white people differ so much about it? Why not all agreed, as you can all read the Book?
Sogoyewapha, "Red Jacket" - Senaca~

"…[Peace] comes within the souls of men when they realize their relationship, their oneness with the universe and all its powers, and when they realize that at the center of the Universe dwells the Great Spirit, and that this center is really everywhere. It is within each of us. (From his book The Sacred Pipe)"
A Lakota seer
sigmund's avatar
| #167850 | 15-11-2011 23:25 | xxxx
They cannot agree, because this believe is addopted, and not of them selves .. eitje :)
xxxx's avatar
| #167852 | 15-11-2011 23:59 | sigmund
Sayings of the Prophet (Mohammed)

Who are the learned? They who practise what they know.

To spend more time in learning is better than spending more time praying; the support of religion is abstinence. It is better to teach knowledge one hour in the night than to pray all night.

One hour's meditation on the work of the Creator is better than seventy years of prayer.

One learned man is harder on the devil than a thousand ignorant worshippers.

That person who shall pursue the path of knowledge, God will direct him to the path of Paradise; and verily the superiority of a learned man over an ignorant worshipper is like that of the full moon over all the stars.

He who knoweth his own self, knoweth God.

Learn to know thyself.
sigmund's avatar
| #167859 | 16-11-2011 00:37 | sigmund
"We are earth people on a spiritual journey to the stars. Our quest, our earth walk, is to look within, to know who we are, to see that we are connected to all things, and that there is no separation, only in the mind."
Shooter, Lakota (Teton Sioux) man

"Traditional people of Indian nations have interpreted the two roads that face the light-skinned race as the road to technology and the road to spirituality. We feel that the road to technology.... has led modern society to a damaged and seared earth. Could it be that the road to technology represents a rush to destruction, and that the road to spirituality represents the slower path that the traditional native people have traveled and are now seeking again? The earth is not scorched on this trail. The grass is still growing there."

William Commanda, Mamiwinini, Canada, 1991
The Sacred Tree
sigmund's avatar
| #167905 | 16-11-2011 17:21 | DOS.
Je hebt een brede kennis Sigmund, proficiat !
DOS.'s avatar
| #167907 | 16-11-2011 18:19 | sigmund
"To know is to know that you know nothing. That is the meaning of true knowledge"
Confucius
sigmund's avatar
| #167945 | 17-11-2011 01:12 | Slaz
Lazen mensen maar eerst een bladzijde ui de koran om alvorens zulke absurde uitspraken te doen als "de islam is zeker niet het oudste monotheïsme van de wereld." te doen.
De Islaam heeft een betekenis, het woord zelf. Zoekt deze is op. =). En een moslim vindt het niet vreemd om overblijfselen en restanten te zien van monotheïsme overal op de wereld te vinden. De Schepper immers in de koran:
"En Wij hebben naar elk volk een boodschapper gestuurd, opdat zij Allah zouden aanbidden en at-Taaghoet (datgene wat buiten Allah aanbeden wordt) vermijden." (De Bij:36)

En de boodschapper van de Schepper zei:
"En de profeten zijn broeders van elkaar en hun geloof is één (dat wil zeggen dat alle profeten uitnodigden tot Tawhied(monotheïsme))." (Te vinden in Boechari en Moeslim)

"De vraag is of het de wens van de Schepper is dat een mens (dat verstand is geschonken) zich onderwerpt aan Zijn "wil"."

De Schepper wenst het goede voor ons en heeft ons manieren laten zien hoe. Hij weet wat het beste voor ons is en wat ons schaadt in een volledige context, al weten of kennen wij de mens (nog) niet altijd de wijsheid erachter.

Net zoals de mens dingen niet schept zonder reden, zo schept de Schepper ook niet zonder reden en heeft Hij ons ook niet zonder reden of doel geschapen. Zoals de mens dingen als schoenen schept om hen te dienen, computers, en noem maar op. Zo heeft de Schepper ook ons mens geschapen om Hem te dienen, om ons aan Hem te onderwerpen, zoals alles in de universum onderwerpt aan Zijn wil. De mens heeft de schoen geschapen om de voeten en knieën te beschermen. Dat is de doel van de schoen, het kan als een voetbal worden gebruikt maar dan wordt het vernietigd. Zo ook dient de mens te leven naar zijn doel, en vanzelfsprekend is die doel een universele doel, een simpele doel, en die doel kan van niemand anders komen dan van de Schepper zelf. Deze doel heeft hij in velen boeken geopenbaard en in de laatste daarvan is de koran. Indien de mens streeft naar dit doel en hiernaar leeft zal het zichzelf nuttig zijn en ware vrede (met het universum) ervaren.

Vriendelijke groet
Slaz's avatar
| #167948 | 17-11-2011 01:37 | P.uncia
Zo heeft de Schepper ook ons mens geschapen om Hem te dienen, om ons aan Hem te onderwerpen, zoals alles in de universum onderwerpt aan Zijn wil.


Ah, dus jouw Schepper heeft slaven nodig om Hem te dienen?
P.uncia's avatar
| #167951 | 17-11-2011 01:58 | Slaz
Hebben wij schoenen nodig? =) Mijn schepper is tevens jouw schepper. Of heb jij jezelf geschapen? =P

Vriendelijke groet
Slaz's avatar
| #167952 | 17-11-2011 02:07 | P.uncia
Mijn schepper is tevens jouw schepper.


Sure, no doubt, maar mijn Schepper is mijn Vader en vriend, niet iemand waar ik bang voor ben of mij aan te moeten onderwerpen, voor mij wil Hij geen knechten maar respect en erkenning dat Hij de Schepper is.
P.uncia's avatar
| #167953 | 17-11-2011 02:09 | Slaz
Jij wenst jouw Schepper niet tevreden te willen stellen? Als jij jouw Schepper te vriend houdt hoef je ook nergens bang voor te zijn. Jouw Schepper voorziet jou in je leven, onderhoud, etc. Hij heeft jou niet nodig, jij Hem wel. De verhoudingen zijn anders =).

Vriendelijke groet
Slaz's avatar
| #167954 | 17-11-2011 02:13 | P.uncia
Hij heeft jou niet nodig, jij Hem wel.


Open vraag, alles is wederkerig, waarom zou Hij de mens geschapen hebben terwijl een leger van engelen Hem reeds diende en toch de mens hoger stelde dan de engelen.
P.uncia's avatar
| #167955 | 17-11-2011 02:28 | Slaz
Dat de mens hoger gesteld is dan de engelen is afhankelijk van de daden van de mens zelf. De mens is namelijk in staat om hoger te reiken dan de engelen omdat de mens de keuze heeft (om zich te onderwerpen), daar de engelen de keuze niet hebben en automatisch onderwerpen voor Zijn Wil.

De mens is in potentie hoger dan een engel wanneer het gehoorzaamheid betreft aangezien een engel niet ongehoorzaam kan zijn en geen nafs (ego) heeft. Een mens heeft daarom een grotere prestatie verricht wanneer die aan de Schepper onderwerpt door het gehoorzamen en overtreft in die zin de engelen.

Dus de mens zit tussen engelen en dieren en kan twee kanten op. Of hij volgt zijn dierlijke begeerten en kan zelfs lager vervallen dan dieren; Koran 95:5 en 7:179. Of hij stijgt uit boven zijn dierlijke begeerten en passeert de status van de engelen; Koran 15:29.

De Schepper zei tegen de engelen:
"Verily, I will make upon the earth a successive authority." They said, "Will You place upon it one who causes corruption therein and sheds blood, while we declare Your praise and sanctify You?" Allaah said, "Indeed, I know that which you do not know."
Koran 2:30.

Vriendelijke groet
Slaz's avatar
| #167957 | 17-11-2011 02:46 | P.uncia
Of hij volgt zijn dierlijke begeerten en kan zelfs lager vervallen dan dieren; Koran 95:5 en 7:179. Of hij stijgt uit boven zijn dierlijke begeerten en passeert de status van de engelen; Koran 15:29.


Sure, niets nieuws, Pico della Mirandola sprak daar al over, jij blijft in de stelling dat de Koran een uniek gegeven is, dat is het niet, de Koran is slechts 1 van de wegen om je Schepper te vinden en te respecteren.
P.uncia's avatar
| #167958 | 17-11-2011 03:30 | Slaz
P.uncia, laat de koran spreken over de koran zelf:
- Gekomen als een bevestiging van wat er voorheen geopenbaard werd (3:3);
- Een herinnering aan de mensheid (12:104);
- Een herinnering als waarschuwing (7:2);
- Een maatstaaf (3:4)
- Een wijs boek (10:1);
- Een duidelijke boek (12:1);
- Een boek dat uitleg geeft in detail gebaseerd op kennis (7:52);
- Een leidraad en genade voor de vromen (7:52);
- In het Arabisch, opdat het de taal is van begrip (12:2);
- Een boek waarin geen twijfel is (2:2);
- Een boek dat gekomen is om onduidelijkheden en onenigheden te verwijderen (16:64);
- Een boek dat vorige boeken erkent maar wat zelf niet erkent wordt; (2:101);
- Een boek dat indien men er van afwendt onrechtvaardig is en zichzelf schaadt (6:157);
- De beste statement (39:23);
- Een consistent boek dat herhaalt (39:23);
- Een boek dat wanneer gereciteerd wordt de huiden van degene die ootmoed en ontzag voor de Schepper doen rillen (39:23) (vb 1) (vb 2) (vb 3);

Nog veel meer natuurlijk, maar nu ben je wel even zoet for thought hoop ik. =)

Vriendelijke groet
Slaz's avatar
| #167960 | 17-11-2011 03:38 | Slaz
Pico della Mirandola, kwam na de openbaring van de koran. Ik dacht ervoor gezien je reactie... maar goed. Interessant persoon! Dank.
Slaz's avatar
| #167968 | 17-11-2011 12:46 | ParallaxGuy
^hermetisme is veel ouder, en heeft in essentie de zelfde strekking. Vele belangrijke figuren uit de renaissance zijn hierdoor (in)direct ook door beïnvloed. Het soefisme heeft directe connectie met het hermetisme..
ParallaxGuy's avatar
| #167969 | 17-11-2011 12:54 | ParallaxGuy
uiteraard is een van de grote verschillen met het christendom en islam, dat god (oid) als een co-partner van de mens word gezien. De zondeval /onbalans van de mens is dus niet het uitgangspunt.
ParallaxGuy's avatar
| #168004 | 17-11-2011 23:19 | P.uncia
Pico della Mirandola, kwam na de openbaring van de koran.


Yezz, maar voordat de koran bekend was onder de bevolking in Europa ;)

P.uncia, laat de koran spreken over de koran zelf:


Verder Slaz, ook ik zie liever de possitieve kant van de koran maar zolang er moslims zijn die menen aan de koran het recht te kunnen ontlenen om geslachtsgemeenschap met kinderen te hebben zal je de duistere kant van de koran moeten erkennen.
P.uncia's avatar
| #168005 | 18-11-2011 00:56 | Slaz
Renaissance, Toledo, Andalusië rings a bell? =)

Geslachtsgemeenschap met kinderen? In de Islaam is iemand klaar voor geslachtsgemeenschap wanneer zijn lichaam daarvoor klaar is. "Moeder" natuur als je zo wilt noemen. Dit is de eerste keer dat ik hoor over dat de koran zoiets zegt, heb je ook iets om dit te onderbouwen? Dank.

Vriendelijke groet.
Slaz's avatar
| #168006 | 18-11-2011 01:32 | P.uncia
In de Islaam is iemand klaar voor geslachtsgemeenschap wanneer zijn lichaam daarvoor klaar is.


In deze gaat het niet over zijn lichaam maar over haar lichaam, weinig vrouwen van 60 of ouder hebben behoefte aan een jongen van 6.

Het is namelijk zo dat wanneer een meisje getrouwd is, het voor haar is toegestaan om geslachtsgemeenschap te hebben met haar man. Dus de enige vraag die over blijft, is de vraag hoe oud een meisje minimaal moet zijn om te kunnen trouwen.

En die vraag is moeilijk te beantwoorden omdat dit per persoon kan verschillen. Zo schreef de Profeet (عليه السلام) het huwelijkscontract met Aischa toen zij 6 jaar oud was (de huwelijksconsummatie vond pas plaats toen zij 9 jaar was) en dit kwam omdat zij op dat moment al huwelijksgereed was. Dit kan per persoon verschillen omdat niet iedereen op dezelfde manier ontwikkelt.

Men dient te weten dat het rijp worden van een vrouw niets te maken heeft met leeftijd. Zo zien wij soms dat meisjes op een vroege leeftijd symptomen van volle vrouwelijke rijpheid vertonen zoals menstruatie, borsten enz. Meerdere deskundigen geven te kennen dat westerse meisjes symptomen van rijpheid beginnen te vertonen op hun zevende of achtste, terwijl de Afrikaanse meisjes dit doen op hun zesde. En de huidige wetenschap zegt dat de eerste periodieke (maandelijkse) bloeding, ook wel ‘menarche’ genoemd, op een negenjarige leeftijd al kan optreden.

Ook verschilt het rijp worden van streek tot streek. Zo beginnen de meisjes in warme streken vroegtijdig tot rijpheid te komen, in tegenstelling tot de meisjes in koude streken.


Bron, Islam City.

Ik heb geen zin om hier veel woorden aan te spenderen Slaz, er is een verschil tussen lichamelijke en geestelijke rijpheid, het is duidelijk dat de koran kiest voor het lichaam en niet voor de geest.

Alle pracht van het Alhambra en alle andere wonderbaarlijke dingen die van uit de moslimwereld komen gaan daarmee verloren, 1 druppel olie doet een vat honing bederven en maakt dat de Islam voor mij een religie onder de andere religies is. Veel kennis, weinig wijsheid.
P.uncia's avatar
| #168007 | 18-11-2011 01:52 | Slaz
De koran maakt geen "keuze". De koran geeft jou de keuze en stelt simpelweg dat een vrouw geslachtsgemeenschap kan hebben indien zij daar toe in staat is, dus een "vrouw" wordt. Geestelijkheid is een andere topic met andere stellingen. Je zegt dat er een verschil is maar gooit ze wel over elkaar heen, je moet ze dan ook apart bekijken. Het is bovendien wel raar om te denken dat een vrouw dat wel fysiek er klaar voor is niet geestelijk er klaar voor zou zijn, dat betekent dat er een fout zit in de menselijke natuur, dat lijkt me zwaar stug. Het is bovendien frappant om te zien dat deze "bederving" en geloei pas actief is in de laatste eeuw.

Vriendelijke groet.
Slaz's avatar
| #168008 | 18-11-2011 02:18 | P.uncia
dat betekent dat er een fout zit in de menselijke natuur


Dat is overduidelijk als je naar de wereld om je heen kijkt.

dat lijkt me zwaar stug


Dat is het verschil tussen kennis en wijsheid.

Het is bovendien frappant om te zien dat deze "bederving" en geloei pas actief is in de laatste eeuw.


Dat is niet mijn insteek, ik veroordeel geen individuele moslims, het zijn mensen die ieder voor zich de waarde van de koran zullen beoordelen, zoals ook ik dat doe. In jouw verheerlijking van de koran kan ik mij niet vinden maar als het jouw gelukkig maakt, wat moet ik daar op tegen hebben.

Net als ik sta je na je sterven voor je Schepper om verantwoording over je leven en daden af te leggen en in mijn verantwoording speelt de koran geen rol.
P.uncia's avatar
aanmelden / inloggen