Door community (initieel Appie), Op woe 26 sep 2012 11:53, 20 reacties, nieuws

RIVM verliest rechtzaak tegen criticus griepprik


Maar RIVM doet niet aan belangenverstrengeling, oordeelt de rechter

Rond de jaarlijkse griepprik is geen sprake van belangenverstrengeling, maar onder voorwaarden mag je wel hardop zeggen van wel. Dat is de kern van een uitspraak van de rechtbank in Middelburg.

De zaak was door het RIVM en het ministerie van VWS aangespannen tegen huisarts Hans van der Linde. Die heeft vorig jaar in een aantal kranten en tv-programma's beweerd dat RIVM-directeur Roel Coutinho financiële belangen heeft bij griepvaccinproducenten en dat zijn organisatie dáárom zo veel propaganda maakt voor jaarlijkse seizoensgriepprikken waarvan het medische nut volgens Van der Linde niet vaststaat.

Waarop het RIVM hem een proces aandeed wegens smaad. De huisarts zou ‘ongegrond en welbewust’ het vertrouwen van de bevolking in het instituut schaden. En zonder dat vertrouwen kan het RIVM niet effectief optreden als er een echt gevaarlijke epidemie opduikt en de bevolking daartegen moet worden beschermd, vindt het RIVM.

De rechter stelt nu dat Van der Linde niet hard heeft kunnen maken dat er sprake is van belangenverstrengeling. Zijn opmerkingen waren dus onterecht. Maar omdat hij zijn uitspraken deed in het kader van het publieke debat over de (on)wenselijkheid van griepprikken, heeft hij “de grenzen van het betamelijke niet overschreden”.

Omgekeerd moet Van der Linde ook weer niet klagen dat hij monddood is gemaakt omdat het RIVM een zaak heeft aangespannen. Het instituut had het volste recht om een rechter te laten toetsen of de uitspraken kwetsend waren of niet.

bron: NRC, RIVM

Annotaties:
| #188292 | 26-09-2012 12:00 | Appie
Oeps Liedetector was me voor,artikel kan wat mij betreft verwijderd worden.
Appie's avatar
| #188294 | 26-09-2012 12:04 | Paul2
Jouw artikelkop dekt de lading beter.
| #188307 | 26-09-2012 15:11 | sigmund
De eerste kop, die er als eerste en massaal over verscheen was 'Geen belangenverstrengeling bij jaarlijkse griepprik'. Het RIVM wilde er waarschijnlijk toch nog wat van maken.
sigmund's avatar
| #188309 | 26-09-2012 15:18 | P.uncia
Liedetector was me voor,artikel kan wat mij betreft verwijderd worden.


Neuh, beide artikelen blijven staan ;)
P.uncia's avatar
| #188311 | 26-09-2012 15:20 | liedetecter
Die van mij is slechts de uitspraak ....
| #188312 | 26-09-2012 15:21 | liedetecter
'Geen belangenverstrengeling bij jaarlijkse griepprik'


Dat staat nergens in die uitspraak .... gelul dus van het RIVM
| #188344 | 26-09-2012 21:36 | Frans Waterman
De rechter stelt nu dat Van der Linde niet hard heeft kunnen maken dat er sprake is van belangenverstrengeling. Zijn opmerkingen waren dus onterecht. Maar omdat hij zijn uitspraken deed in het kader van het publieke debat over de (on)wenselijkheid van griepprikken, heeft hij “de grenzen van het betamelijke niet overschreden”.

Kortom remise.
Meneer v/d Linde is door het oog van de naald gekropen.
Hij heeft geluk dat hij de uitspraken deed in het kader van het publieke debat, als hij het ergens anders had geventileerd was ie de sjaak geweest.

Dat is een beetje hoe ik het interpreteer.
Frans Waterman's avatar
| #188346 | 26-09-2012 22:26 | Appie
Bij het NRC artikeltje stond ook nog het intervieuw bij Paul en Witteman. Ook Osterhaus mocht meedoen.

Heb het aan het artikel toegevoegd.
Appie's avatar
| #188347 | 26-09-2012 22:27 | Appie
Bedoelde: Bij het NRC artikeltje stond ook nog het you tube intervieuw bij Paul en Witteman...
Appie's avatar
| #188348 | 26-09-2012 23:06 | sigmund
@Appie

Ik zag dat hij een persoonlijk persbericht heeft doen uitgaan, maar ik kan hem zelf niet openen. Misschien staat er nog iets leuks in ter aanvulling..

Stichting STEUN HUISARTS IN PROCES
sigmund's avatar
| #188350 | 26-09-2012 23:37 | liedetecter
De rechter stelt nu dat Van der Linde niet hard heeft kunnen maken dat er sprake is van belangenverstrengeling. Zijn opmerkingen waren dus onterecht.


Die stelling is logisch niet houdbaar natuurlijk, er zouden immers nog steeds, ondanks dat van der Linde het om eigen redenen allichtvniet geuit heeft in dit proces, nog steeds terechte redenen zijn om aan te nemen dat Coutinho tot zijn nek in de farmaceutische belangen verstrengeld zit .....

Wat een onzin weer
| #188351 | 27-09-2012 00:05 | sigmund
Huisarts Van der Linde werd gedagvaard door de Staat en de heer Coutinho. Zij stelden dat huisarts Van der Linde de heer Coutinho ten onrechte heeft beschuldigd van belangenverstrengeling en/of privé- belangen bij vaccinatie-adviezen. Afhankelijk van de context waarin de uitlatingen zijn gedaan, kon dit voor Coutinho onrechtmatig zijn, oordeelt de rechtbank. Belangrijk in deze situatie was, dat de uitlatingen in een publiek debat gedaan zijn. Hierbij zijn de grenzen ruimer dan wanneer het een privé-persoon betreft. Daarnaast heeft huisarts Van der Linde afstand genomen van de suggestie dat Coutinho niet integer zou zijn.

Uiteindelijk oordeelt de rechtbank dat, gezien die context, Van der Linde niet onrechtmatig heeft gehandeld.


Er komt nogal wat kijken om belangenverstrengeling juridisch hard te maken en een valse beschuldiging had (inderdaad) onrechtmatig kunnen zijn. Maar als het gaat over een publieke discussie, dan kun je dus gelukkig heel goed vragen stellen bij de merkwaardige belangenverstrengeling, die er is.

Jammer, dat deze juridische terreur van het RIVM en Coutinho door de rechter niet als zodanig zijn beoordeeld. Want de context was immers iedereen meteen helemaal duidelijk en dan is zo'n rechtszaak niet anders te zien, dan een poging om iemand te intimideren of de mond te snoeren. Formeel juridisch heeft de rechtbank natuurlijk gelijk. Een beschuldiging moet ook te toetsen zijn. Maar in dit geval sloeg een rechtszaak nergens op en dat had best genoemd mogen worden.

De rechtbank beoordeelde twee gevallen en de kern van het verhaal is:

Hoewel partijen ruime aandacht besteden aan de vraag wie in de discussie over de griepprik en andere landelijke vaccinatieprogramma’s gelijk heeft, valt dat debat buiten de beoordeling door de rechtbank.

radio-uitzending Naar het oordeel van de rechtbank valt uit een en ander niet meer op te maken dan dat de ene spreker, Van Essen, zegt dat alles bij de advisering van de overheid geheel neutraal verloopt, terwijl de andere spreker, Van der Linde, daar vraagtekens bij zet. (-) Van der Linde deed zijn uitlatingen in een context van de tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van de griepprik. Gezien die context en gezien wat hiervoor werd overwogen ten aanzien van kritiek op de overheid, heeft Van der Linde de grenzen van het betamelijke niet overschreden.


Het programma “de Moraalridders”: De vraag of Coutinho niet integer is, wordt door Van der Linde met “nee” beantwoord. Daarmee neemt hij de eerdere suggestie dat Coutinho persoonlijk voordeel heeft, weer terug. Het vervolg van dit interview houdt niet meer in dan dat Van der Linde vindt dat het RIVM niet kritisch genoeg staat ten opzichte van de farmaceutische industrie die belangen heeft bij de vaccinatie. Hij noemt dat belangenverstrengeling. Dat is een opvatting van hem die hij naar voren mag brengen


Dus die hele rechtszaak, die sloeg eigenlijk nergens op!
sigmund's avatar
| #188354 | 27-09-2012 03:08 | Make_over
Dat leerstoelen zoals door die pusher bekleed, worden betaald door pillendraaiers en dat mag niet worden bekritiseerd, het is een fascistich model van bedijfsinmenging in staatszaken en dat wil Coutinho in de doofpot stoppen. Daarom de dreiging artsen failliet te procederen bij het uiten van kritiek op overduidelijke belangenverstrengeling.
Make_over's avatar
| #188358 | 27-09-2012 09:06 | Gareth
De uitspraak heeft uiteraard wel betekenis als jurisprudentie..
zeker voor schrijvers en columnisten..
en die zijn er hier genoeg..
U weet nu tot hoever u mag gaan..
en als u uw uitspraken hard kunt maken
- waar doet me dat 'hard maken' toch aan denken..?
dan mag de beuk erin.
| #188360 | 27-09-2012 10:07 | 24-7
niemand noemt het financiele aspect terwijl het RIVM (expres?) een bodemprocedure heeft gekozen met hoge proceskosten die bij winst niet terugvorderbaar zijn .. hoge kosten zijn zeer effectief in het monddood maken waar van der linden aan refereert, hij heeft er een fonds voor moeten oprichten
24-7's avatar
| #188363 | 27-09-2012 10:23 | Gareth
Heb het filmpje gezien...
Wat een demagoog... en nare man...
Quote:
"Het zou levens van patiënten kunnen kosten"

GVD.. Rukker..
Als de man met de zeis aan de deur klopt is er geen arts die kan verhinderen dat de patiënt sterft.. Het is zijn tijd.. en die is om

Medicina mortuorum sera est - bij de doden baten geen medicijnen

De illusie scheppen dat wij als artsen of genezers de zaak in de hand hebben.. kunnen controleren.. dat we dood kunnen voorkomen..
Uberhaupt de illusie scheppen dat een mens en mensen hun leven in de hand hebben.. Demagogie.. van het zuiverste water..

en waarom?
Om zijn monomane vooringenomenheid te bevestigen.. zeker
Om zijn broodheren te behagen.. minder zeker
Om status te behouden en uit te bouwen.. zeker..
Om macht te hebben.. zeker..
Macht... daar geilt Osterhaus op..

Waarom laat hij geen klein snorretje staan..
Past precies bij hem..
| #188364 | 27-09-2012 10:44 | piet graniet
@Gareth wie kun je beter over de gezondheid van het plebs laten waken in een neoliberale samenleving dan veearts Osterhaus.
piet graniet's avatar
| #188365 | 27-09-2012 10:49 | net wakker geworden
@ piet graniet: Precies!!

Het wordt ons goiym fijntjes ingewreven: wij zijn vee!!!
| #188412 | 27-09-2012 22:23 | Appie
@ sigmund,

een persoonlijk persbericht heeft doen uitgaan, maar ik kan hem zelf niet openen. Misschien staat er nog iets leuks in ter aanvulling..


Kon hem zojuist openen, is geannoteerd.
Appie's avatar
| #188416 | 27-09-2012 23:24 | sigmund
Thanks Appie
sigmund's avatar
aanmelden / inloggen