Door Ness, Op vri 23 sep 2016 10:32, 13 reacties,    

Ruzie op het hoogste niveau: Wahabisme “geëxcommuniceerd”Ineens staat het Wahabisme/Salafisme niet meer op de lijst van Soennietische stromingen. En ineens staan de Soefi's er weer wel op. Het mag ver van je bed zijn - dit gebeurde tijdens een vergadering van Soenni-leiders in Grozny, Rusland - en een heel andere cultuur en een ander 'kerk'mechanisme betreffen, maar dit bericht is heus wereldschokkend.

Het Wahabisme krijgt altijd de meeste nadruk en heeft de allergrootste bek binnen de Islam, maar in de 30-er jaren was het een klein en onbetekenend ploegje extremen, dat nauwelijks serieus werd genomen binnen de grote Islamstromingen (er zijn minstens zoveel stromingen binnen de Islam als binnen het Christendom.) En toen kwamen de wereldoorlogen, de oliedollars, de Bush-familie, de Bin Ladens, ISIS™ en de rest is geschiedenis.

Maar nu is dus het Wahabisme/Salafisme te licht bevonden om de Soennie ideologie uit te dragen. Halleluja! Snij de rot eruit! Houden zo!
Annotaties:
| #254666 | 23-09-2016 21:29 | Manus
Het Wahabisme/Salafisme is een uitvinding van MI6/Jezuïten om de Islam te verdelen.
Eindelijk hebben de leidende Soennietische geloofsleiders door dat Saudi Arabië en hun extremistische onzin een kwalijk kankergezwel vormen in de Islam en dat SaudiArabië met hun Wahabisten alleen luisteren naar de orders uit de US/Vaticaan.
De Sjiitische Islam had dit al veel langer door, maar Sjieten en Soennieten werden bewust eindeloos tegen elkaar uitgespeeld.
Nu hoor je ook weer meteen uit Saudi Arabië dat het een complot is van Rusland en Iran, dus de Sjieten tegen de Soennieten, maar ze staan nu toch echt alleen. Al die oorlogen en het geheul met de vijand hebben eindelijk de ogen geopend van de echte Islamitische leiders.
Hopelijk houden ze hun rug recht en kan de Arabische wereld en Rusland en Iran eensgezind optrekken om Irak en Syrië te zuiveren van dit US/Israelische/Saudisch gespuis.
Volgende stap is wat mij betreft de VN ex-communiceren, dat is een minstens net zo kwalijke organisatie.
Manus's avatar
| #254681 | 24-09-2016 19:35 | Ness
Ik weet dat sommigen de site haten, maar check deze longread: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/09/lekkere_longread_voor_een_hollandse_herfstdag.html

Wat daar staat klopt wel al is de toon erg negatief. De Islam stamt uit de tijd dat religie, rechtspraak en politiek een en hetzelfde waren. Binnen het Christendom is op een gegeven moment, onder druk van de bevolking, een scheiding aangebracht. Dit oa omdat de rechtspraak ouder is dan het Christendom in West- en Noord Europa, en nooit helemaal ingekapseld kon worden door die religie. Het verbranden van heksen deed mi zo'n beetje de deur dicht.

Die scheiding heeft binnen de Islam nooit echt duidelijk plaatsgevonden, met als gevolg dat al die boekjes volstaan met allerlei politieke aanpakken en rechtspraak die voor waar en heilig, 'godgegeven' worden aangenomen. Dit past allang niet meer natuurlijk, maar zoals Manus aangeeft, de religie is gekaapt, alhoewel ik betwijfel of de lijntjes wel zo duidelijk lopen.

Hoe dan ook, de ontwikkeling van de Islam als religie-puur, met op zijn minst een gedeeltelijke scheiding van kerk en staat, is wel degelijk door allerlei Islamitische staten geprobeerd, en speciaal Egypte en Libanon waren al een flink eind gevorderd in de 50-er jaren. Maar de ontwikkelingen van de laatste decennia, en het constante wahabi-gepreek van Saoedische goorlappen kan de geest van een moslim nogal aantasten, en in die zin blijft het een linke godsdienst. Want je mag niks schrappen. Dat zou ook niet hoeven, als mensen zo verstandig waren niet alles letterlijk op te vatten en akelige delen gewoon negeerden. De bijbel staat ook vol met rare en oorlogszuchtige taal, maar er zijn maar heel erg weinigen die zo zouden willen handelen.

Overigens is het Judaisme net zo min over de drempel van de verlichting gekomen. In Israel regeert de talmoedrechtspraak voor joden en atheisten met een joods-ethnische achtergrond (die imo helemaal geen jood zijn, maar goed). Dat naast en soms boven de normalere, algemenere vormen van wetgeving die voor mindere levensvormen gelden.
Ness's avatar
| #254682 | 24-09-2016 19:58 | ..................
Naar mijn weten is het califaat de grondwet.
Er bestaat geen politiek in de echte islam.Politiek verdeelt alleen maar,terwijl de koranmaar 1 wet heeft,met de vaste wetgevingen erin.
Bv geen varkensvlees.
Het vasten tijden ramadan.
En nog een paar wetten zoals het slachten.
Die wetten zijn gebaseerd op hygiene en waarschijnlijk mededogen naar de armen.

Het eerste testament had ook geen politiek systeem.Ook zij hadden de 10 wetten (zie mozes)

Met de griekse romeinen is het eerste politieke systeem opgezet.
En met de bijbel is dat weer afgeschaft.
| #254683 | 24-09-2016 20:39 | Ness
Er is wél politiek aanwezig, namelijk hoe je de zaken moet aanpakken als je wereldheerschappij wilt. Daar heb je een staat voor nodig, een ISLAMITISCHE STAAT, die de zaken aanpakt zoals Mohammed et al dat hebben voorgeschreven.

Het doel van die staat is wereldhegemonie, en hegemonie vereist een politieke strategie, en een door de religie beheerste rechtspraak die de onvermijdelijke gewelddadigheden legaliseren. Die strategie en rechtspraak - door geestelijke leiders! - staat duidelijk beschreven.

De bijbel heeft nooit de in West-Europa al geldende wetten kunnen verdringen; de bijbel schiet nogal tekort op dat gebied, het staat er gewoon niet in. Het rechtsproces ging buiten de kerk om, al waren er natuurlijk wel vaak priesters bij betrokken. De Magna Carta is de neerslag van de ongeschreven en geschreven wetten die per staatje (in Engeland, maar dezelfde soort wetgeving was wijdverspreid) golden. De staat (edelen) en reli-kopstukken werkten wel samen, zodat de scheidslijnen soms wat vervaagden maar de belastingen werden gescheiden geïnd.

Wat de kerk/Rome heeft gedaan is zich aanpassen aan deze wetgeving, onder het nodige geween en geknars van tanden. De bijbelse opdracht tot hegemonie werd aan de oude Israëlieten gegeven, niet aan de barbaren heh :P
https://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta
Ness's avatar
| #254689 | 24-09-2016 22:06 | ..................
Even naar het begin Ness,toen er nog geen wetten bestonden.
Ik denk dat de film van Mel Gibson over de maya's wel zoiets zou kunnen verklaren hoe het leven eraan toe ging.
Ik weet niet of je die film gezien hebt.
Toen geloofde ze nog in allerlei goden en werden er ook mensen geofferd voor die goden.
De wet van Mozes was het begin van een wetgeving.
10 simpele wetten waar iedereen aan zich moest houden.
De kerk had een eigen wetgeving.
En die drukte het nieuwe testament door iedereen zijn strot.
Europa was de eerste die door de romeinen veroverd werden met de bijbel in de hand.
En moest alles eraan geloven.
De koran ontstond weer in de 6de eeuw met ook wetten die voor iedereen gold.
Dat word het califaat genoemd.
Deze 2 religie's verschillen op zich niet veel van elkaar.
Alleen de kerk verandert de hele cultuur in de hunne,terwijl moslims de cultuur in tact liet en alleen de religie meenam.
Op zich is het geen kwade religie,omdat de wetgeving voor iedereen geld.
Belasting heffen gold zowel in de tijd van de kerk,als in de tijd van de islam die hen beschermde.
Vandaag nog een film gezien (free state of Jones),wat ging over de amerikaanse burgeroorlog waar de zuidelijke tijdens oogsttijd gehele schuren leegplunderde van de boeren,voor de oorlog.
Hoe zou dat gaan in die tijden,waar rondtrekkende bandieten boeren vermoorden.

Nu hebben we een democratie,wat de politiek vormt.En dat is pas koehandel.
Ik geef een voorbeeld hoe het hoogstwaarschijnlijk in zijn werk gaat.

De VVD/PVDA willen wetten doordrukken,maar weten al op voorhand dat andere partijen er niet mee eens zijn/zullen zijn.
Ze hebben de steun nodig van die gristelijke partijen om wetten erdoor te drukken.
Dan gaan ze om de tafel zitten en zeggen die refo partijen dat ze het gedoogbeleid moeten aanscherpen.Bv de growshops verbieden.Zwaardere straffen voor thuisteelt,en etc.
Oke zegt de VVD/PVDA en de wet word erdoor gedrukt.

Wat er nu dus gaande is,is willekeur.En draaikonterij.Vandaag is het dit,en morgen is het weer anders.

Al die wetten die nu verzonnen worden.worden verzonnen door lui die ik niet gekozen heb.
Als iets uit is op een wereldheerschappij,dan is het wel die schijndemocratie,met de politiek.
In dit systeem zijn mensen en organisatie's onaantastbaar voor de wet.
Ik noem alleen al de BIS,de overheid,de monarchie en de kerk.

Als je daar over gaat filosiferen,dan kom je weer uit op het kuddegedrag,en leiderschap wat een kudde bijeen houd.
Ik denk dat het meer te maken hebt met de informatie die we tot ons krijgen,waarom we kuddegedrag vertonen.
En dat is ook juist de religie boeken wat eenzijdig is/was.
Zeg maar indocternatie van jongs af aan.

100 jaar geleden zouden we denk ik dit gesprek niet gevolgd kunnen hebben.omdat we geen andere informatie dan dat hadden.
Dan praten we elkaar alleen maar na.
| #254690 | 24-09-2016 22:24 | ..................
PS

Even aanhaken op die link.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anglicaanse_Kerk

Uit dit stukje lees je dat in ca 600 nC de katholieke kerk er al zat,en een shisma (toevallig in 700vC in israel ook) in engeland ontstond,en de angicaanse kerk ontstond.

Zo zie je maar weer hoe de geschiedenis zich kan herhalen.
| #254691 | 24-09-2016 22:35 | Ness
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk 753 v.Chr. - 476 n.Chr.
Niks bijbel in de hand, Tamso. Het Romeinse rijk had geen staatsgodsdienst (nou ja, iets met Zeus enzo), en zeker niet de christelijke want die heeft zich met veel pijn en moeite een plek moeten veroveren in Europa. Ook in Rome zelf. Christenen gingen daar zonder pardon voor de leeuwen lol

Het christendom is voornamelijk ontwikkeld in Turkije. Daar had Constantijn zich bekeerd, en die riep een concilie bij elkaar. Op dat moment hadden de zg barbaarse stammen in Europa nog nooit van het christendom gehoord. En in Italië en Griekenland heerste een andere godsdienst, het Zeusgedoe. Pas toen het Romeinse rijk verkreukelde kregen christenen voet aan de grond. Ook in Rome; daar ontwikkelde zich 'de moederkerk'. https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Concilie_van_Nicea

Dat Angelicaanse schisma is van rond 1500 hoor.
Ness's avatar
| #254693 | 24-09-2016 22:43 | Ness
"De eerste bisschop van Rome die zichzelf paus noemde, was Siricius (384-399). Ook zijn voorgangers worden met terugwerkende kracht echter doorgaans als paus aangeduid."

De winnaars schrijven de geschiedenis, Tamso. Christenen werden als terroristische elementen beschouwd. De vervolgingen in Rome/Romeinse rijk stopten pas rond 300 na C. Vanaf dat moment begon de heel trage uitbreiding westwaarts.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_pausen
Ness's avatar
| #254696 | 24-09-2016 23:59 | Manus
@Ness
maar zoals Manus aangeeft, de religie is gekaapt, alhoewel ik betwijfel of de lijntjes wel zo duidelijk lopen.


Ik zal binnenkort een paar artikeltjes schrijven om dit verhaal te onderbouwen. Het is wel een vrij omvattend verhaal en ik moet wel wat achtergrondinformatie en bronnen opduiken, maar dan hoop ik wel de hele geschiedenis een stuk duidelijker te kunnen maken.
Wat ik wel al aan kan geven is dat vrijwel onze gehele geschiedenis één grote leugen is, van het ontstaan van de RK Kerk, het ontstaan van de VS, de Franse Revolutie, ons Koningshuis, de zogenaamde verlichting en het Wahabisme allemaal bedrog van dezelfde zieke stroming..
Manus's avatar
| #254697 | 25-09-2016 07:31 | ..................
Ness

weet ik,dat er een oude romeinse rijk heeft bestaan met grieken,die niet religeus waren.
Je noemt al zeus,en dan heb je nog plato en dat soort figuren.
Die tijd was het begin van een politieke democratie.
Waar het om ging was dat de keizer/ceasar niet te veel macht kreeg en zeg maar intelectuelen die macht konden inperken.
Het volk werd bezig gehouden met het brood en spelen,terwijl die lui (intelectuelen) hun belangen behartigde.
Ook dat kan je weer vergelijken met de hedendaagse politiek.

Rond 300 nC was het de paus/rome die de latijnse bijbel erkende en aannam als staatsgodsdienst.
En werd die politieke democratie weer afgeschaft.
En kreeg je het feodalisme.
Wiki geeft dan aan dat vanaf ca 500 nC dat het feodalisme heeft bestaan.

Dat van die vervolging kwam omdat hun ceasar gezien moest worden als een god,wat christenen/joden weigerde.
Ik denk dat daarom de hervormde bijbel als staatsreligie werd aangezien,om de bevolking te hersenspoelen.
Ik zie de katholieke leer niet als een vertaling uit de joodse bijbel.
Die hebben juist weer het nieuwe testament uiteindelijk bedacht/geschreven.
Met een jezus/messias figuur erin,wat israel zou verlossen van het kwaad.
Met de komst van de nieuwe bijbel,alle andere religie's verboden werden.

Die link met die shisma ging het om de weerstand van het volk tegen het heffen van belastingen.
En daarmee tegen de rome zei,ga maar wieberen met je katholieke kerk.
Ik denk vooral dat het ging om de macht van de monarchie,die zich los maakte van de katholieke kerk.
Als je bv kijkt naar de monarchie in europa destijds,ze allemaal onder de plak zaten van de kerk.

Als je kijkt naar de europese geschiedenis,de katholieke kerk in 1800 zijn macht had verloren.
We weten allemaal hoe sneaky die centrale banken landen hebben opgezet tegen mekaar,wat eerst de franse revolutie veroorzaakte (alle graan werd opgekocht).wat een republiek creeerde met napoleon,en uiteindelijk de slag bij waterloo,wat frankrijk verloor,en grote gebieden moesten afstaan,wat bv nu nederland heet.
Als je bv kijkt naar de orange familie,het nauwe banden heeft met engeland.
In wo2 verkaste ze snel naar engeland.
Het zijn zet puppets van de centrale banken.
Wie zou zo een act niet willen acteren.
| #254698 | 25-09-2016 07:33 | ..................
hun
eigen
belangen behartigde.
| #254699 | 25-09-2016 08:18 | ..................
Ontopic

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalifaat_van_de_Abbasiden

Als ik het goed begrijp,dan is het wahabisme/salafisme ontstaan uit deze stroming.

Het ottomaanse rijk/mongolen hebben hen weer verslagen.

In 1900 is deze groepering weer aan de macht geholpen door europa.
Ik heb het artikel van trouw niet gelezen,en ga er vanuit dat pas in de jaren 30 deze groep ontstond.

Terwijl dat al bestond/ontstond na een shisma in de islam.
Misschien om die reden dat soennieten damascus willen veroveren op Assad.
En dat rijk willen herbouwen.
| #254700 | 25-09-2016 08:29 | ..................
Foutje

https://nl.wikipedia.org/wiki/Omajjaden

Deze clan komt uit mekka en regeerde vanuit damascus.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Qoeraisj

Deze lui zijn dan diegene die beweren een cube te moeten aanbidden in mekka.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaäba

Terwijl de koran juist zegt geen beelden te aanbidden als iets heiligs.
aanmelden / inloggen