Door spaceman, Op maa 14 maa 2016 17:48, 13 reacties, citaat / intro / linkdump

Sheldrake: ‘Wetenschap gijzelt mensheid’!Rupert Sheldrake:

Het zijn de vastgeroeste overtuigingen van de wetenschap
die de mensheid gegijzeld houden’..


Dr. Rupert Sheldrake is een Engelse bioloog die o.a. onderzoek doet naar telepathie. Middels wetenschappelijke experimenten bewees hij dat telepathie inderdaad bestaat. Op zich natuurlijk ridicuul, dat je iets, waar veel mensen ervaringen mee hebben, wetenschappelijk moet bewijzen, waarbij veel kritiek van collega-wetenschappers over je heen komt. ‘De wetenschap’ geloofde er tot voor kort gewoon niet in. Belangrijker bij het werk van Rupert Sheldrake is echter zijn theorie áchter deze ervaringen, waarbij hij...
Annotaties:
| #248791 | 14-03-2016 18:08 | Ness
Op zich natuurlijk ridicuul, dat je iets, waar veel mensen ervaringen mee hebben, wetenschappelijk moet bewijzen

Mkay. Verder lezen is zinloos. Ik heb zelden zo'n domme opmerking gezien; whatever hierna komt, het kan alleen maar erger worden. Mensen die zich geen voorstelling kunnen maken van wetenschap is zouden er geen uitspraken over moeten doen. Arme Sheldrake, niet alleen door vastgeroeste wetenschappers, maar ook door in fantasiewerelden vastgeroeste dwaallichten misbruikt lol
Ness's avatar
| #248793 | 14-03-2016 18:25 | spaceman
@Ness

Dus in jouw optiek bestaat pas iets als de wetenschap dat bevestigd? Okay dan

Even het volgende:

Einsteins ongelijk: Delfts experiment beëindigt 80 jaar oude discussie


http://www.tudelft.nl/nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/einsteins-ongelijk-delfts-experiment-beeindigt-80-jaar-oude-discussie/
spaceman's avatar
| #248798 | 14-03-2016 19:01 | Ness
Neenee. "Op zich natuurlijk ridicuul, dat je iets, waar veel mensen ervaringen mee hebben, wetenschappelijk moet bewijzen"
Okay. Neem zwaartekracht, waar iedereen ervaring mee heeft, of dromen, of toetsenborden, of lucht, of poepen, of katten en honden. In Guido's optiek is onderzoek daar al die zaken ridicuul. Ik stel voor dat hij onmiddellijk en direkt zijn computer het raam uitsmijt en overgaat op rooksignalen, om te beginnen.

Het gaat de wetenschap niet om bewijzen; dat is waar Guido volledig de mist in gaat. Het gaat GUIDO om bewijzen! Het gaat er in de wetenschap om, een gebeuren in een context te plaatsen via een kloppende, werkbare theorie - die overigens net zo lang klopt tot er iemand met een onverwacht inzicht op de proppen komt. Met behulp van zo'n theorie kan dan slim gebruik (of misbruik) van het verschijnsel worden gemaakt.
Ness's avatar
| #248799 | 14-03-2016 19:02 | spaceman
@Ness

Dus waarom( gezien het bovenstaande)zouden zaken als telepathie en morphische velden ridicuuul zijn? De wetenschap is over algemeen genomen rigide, dogmatisch en heeft niet meer het anarchistische karakter van weleer.Dus ja..ik vind dat Sheldrake wel degelijk een punt heeft.
spaceman's avatar
| #248800 | 14-03-2016 19:14 | spaceman
@Ness

Dit werd ook lange tijd door de ' wetenschap' a priori verworpen.

Meditatie verandert het brein


http://www.kennislink.nl/publicaties/meditatie-verandert-het-brein
spaceman's avatar
| #248801 | 14-03-2016 19:17 | Ness
Oh ik zeg niet dat zaken als telepathie ridicuul zijn, ik zeg dat Guido's uitspraak ridicuul is.
Ik heb het boek van Sheldrake in de kast staan. Ben het er niet helemaal mee eens,maar het is een hele goede poging dat soort zaken scherp te krijgen en er een wetenschappelijk verklaring voor te geven. Maar zijn theorie is inmiddels achterhaald.

Telepathie is mi mogelijk hoor. Maar dat morfologische veld is allang ontdekt. In de quantum fysica. Zelf noem ik het een 'achterdeur verschijnsel'; informatie neemt soms de aller, allerkorste weg, en die gaat buiten het waarneembare universum om. QM-computers zijn er op gebaseerd. Het menselijk brein is met zo'n computer te vergelijken en is in staat trillingen uit te zenden en te ontvangen via diezelfde achterdeur. Maar het is géén magie en geen gave die voorbehouden is aan 'verlichten' ed.
Ness's avatar
| #248802 | 14-03-2016 19:24 | Ness
**gaat buiten het waarneembare universum en zijn wetten om.
Want informatie-overdracht neemt geen tijd en geen ruimte in beslag. De overdracht is onmiddellijk, dus niet aan tijd en niet aan afstand gebonden. Populair gezegd: als jouw brein in bepaalde staat van trilling is, dan kun je via deze achterdeur in principe ook alle andere breinen in dezelfde staat van trilling uhm aanraken, kennen, info uit putten? Of hoe je het ook wilt noemen. Mits er overeenkomsten zijn, overlappingen. Dezelfde familie, goede kennissen bv, mensen waar je een stuk geheugen mee deelt.
Ness's avatar
| #248803 | 14-03-2016 19:26 | spaceman
Maar het is géén magie


Dat komt later nog weleens aan de orde LOL.

Mwoah..wat Guido roept in voor zijn rekening...het ging mij meer om Sheldrake.

Net zo als bij meditatie ( en andere zaken die bijvoorbeeld Tibetaanse monniken bedrijven).,iedereen weet dat het werkt alleen de wetenschap heeft daar geen antwoord op dus bestaat het niet.Pas als de wetenschap een antwoord c.q verklaring heeft is het pas waar.Tsss
spaceman's avatar
| #248854 | 16-03-2016 12:47 | (mal)
"iedereen weet dat het werkt" is wetenschappelijk gezien inderdaad niet voldoende. Dat is wat wetenschap anders maakt dan geloof. Je hebt inderdaad ook een aannemelijke verklaring nodig waarom en hoe het werkt.

maar het is m.i. niet zozeer de wetenschap zelf die het probleem is. Als er voldoende context en kennis verzameld is waardoor, zeg telepathie, aannemelijk verklaarbaar wordt, zal het onderzoek vanzelf gerichter en to the point worden.

het probleem van de wetenschap, en waarom deze tegenwoordig zo anders lijkt te zijn dan vroeger, is de financiering. De financiering zorgt voor een kleuring die gericht is op financiële exploitatie van de resultaten van die wetenschap. De 'anarchistische' einzelganger die op zo'n zolderkamertje of achteraf labo'tje tot mooie inzichten komst is vrijwel niet meer. Dat is zeker een gemis.
(mal)'s avatar
| #248856 | 16-03-2016 13:09 | Ness
Wat dat betreft is 'helderziendheid', 'telepathie' etc geheel kansloos om voor onderzoek in aanmerking te komen, (mal). Ik zet het even tussen aanhalingstekens omdat er veel teveel flauwekul bij wordt betrokken, en omdat deze begrippen eigenlijk niet meer geldig zijn in this day and age of quantum physics. De 'achterdeur' is overal aanwezig maar verder dan QM-computers wil men niet gaan, anders lopen allerlei gevestigde wetenschappen en wetenschappers de kans geweldig hun smoel te verliezen.

Bovendien bedreigen bepaalde verschijnselen de medische maffia direkt. Het feit dat cellen uit hetzelfde orgaan met elkaar blijven communiceren ongeacht de afstand ertussen kan gebruikt worden voor therapiën waarbij het lichaam zelf niet wordt blootgesteld aan chemische ellende, bijvoorbeeld. Dat is meteen de reden dat je hier niets (meer) over hoort.
Ness's avatar
| #248859 | 16-03-2016 13:25 | spaceman
Toch is er wetenschappelijk onderzoek naar de verschillende fenomen gedaan.Maar het dogma en rigiditeit van de wetenschappelijke wereld is hardnekkig.

http://dukemagazine.duke.edu/issues/111209/depqa.html
spaceman's avatar
| #248860 | 16-03-2016 13:48 | Ness
**De mind, geest, spirit, hoe je het ook noemen wilt, neemt net zo makkelijk de achterdeur als de voordeur, mits je jezelf daarin traint. Je moet dan wel de organen ontwikkelen, je spieren oefenen ahw. Dat vereist meditatie, en vooral kunnen omschakelen van 'zenden' naar 'ontvangen' en vice versa.

Mensen zijn zo druk met zichzelf bezig dat ze constant 'zenden', maar hun privégemekker heeft geen bereik, en daarbij zijn de meeste mensen niet in staat op 'ontvangen' te gaan staan, want ze kunnen hun denktreinen en besognes niet stoppen. Niet nadenken maar vol op de automaat gaan is heel erg moeilijk; met volle aandacht een gewone klus doen is de beste vorm van meditatie.

Wie zijn geest laat vullen met film- en TV-beelden is al helemaal kansloos; de geest werkt met beelden, imago's, en je moet je bestand niet gaan vervuilen met een tsunami aan niet-eigen, nodeloze en vaak gruwelijke beelden, die je dan ook nog lekt naar de buitenwacht. Maar gedachten zijn hele rare dingetjes. Die tollen rond, en wie ze invangt, denkt dat hij/zij zelf de producent is. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Gedachten = informatie. Informatieoverdracht gaat via de achterdeur. Bekend is het truukje *mindfucken*: gedachten zijn besmettelijk.
https://www.youtube.com/watch?v=favxS-G1IZ0 lol
Ness's avatar
| #248861 | 16-03-2016 14:16 | Ness
Over het algemeen zijn alle zaken die je kunt delen zonder dat de voorraad minder wordt zaken die de achterdeur nemen. Immers, als je een gedachte deelt met iemand, dan heeft die gedachte zich zomaar vermenigvuldigd; er gaat aan jouw voorraadje gedachten niets af, maar er is wel een gedachte bijgekomen bij een ander.

Emoties, idem dito. Als jij zelf lacht en iemand of een hele zaal aan het lachen brengt, heeft de emotie zich vermenigvuldigd. Omdat het hier altijd 'onstoffelijke' zaken betreft zullen wetenschappers er met een boog omheen lopen. Want je kunt 'een proef' niet herhalen en dezelfde uitkomst verwachten; het is allemaal veel te veel afhankelijk van subjectieve waarneming en emotionele gesteldheid van het moment.

Het internet kan hier uitkomst bieden; google weet alles. De 'achterdeur' heeft heel veel te maken met *toevalsgolfjes*, en die worden pas merkbaar als je met hele grote aantallen werkt. Gedachten werken als een virus. 2 zielen 1 gedachte is niet zomaar een opmerking. Wat 1 mens inziet, kan zich onmerkbaar en onnavolgbaar op den duur als algemeen gedachtengoed verspreiden, voorzover het inzicht door velen behapbaar is. De "elite" wordt momenteel op akelige wijze met dit eigenaardige verschijnsel geconfronteerd.
Ness's avatar
aanmelden / inloggen