Door community (initieel Appie), Op din 16 jun 2015 15:09, 3 reacties, nieuws

Shell had explosie Moerdijk moeten voorkomen

Explosie MSPO-2 in Moerdijk gevolg van over het hoofd gezien risico


Shell Moerdijk heeft excuses aangeboden voor de explosie in de MSPO-2 fabriek, een jaar geleden. Bij eerdere aanpassingen aan het productieproces is niet goed opgelet, zo valt op te maken uit een zeldzaam openhartig persbericht.

De explosie op 3 juni 2014, die de installatie grotendeels verwoestte, werd veroorzaakt door een onverwachte reactie tijdens het opstarten van de fabriek. De verse katalysator werd dan altijd gespoeld met warm ethylbenzeen, een van de grondstoffen voor het MSPO-proces dat styreen en propeenoxide oplevert. Er ging iets mis, waardoor druk en temperatuur van de reactor zo snel opliepen dat er geen redden meer aan was. De schade was dusdanig dat de fabriek waarschijnlijk pas begin volgend jaar weer in bedrijf komt.

Bij het ontwerp van de fabriek was ooit onderzocht of onder de heersende omstandigheden een reactie kon optreden. Het antwoord was nee. ‘We zijn er altijd vanuit gegaan dat ethylbenzeen niet met onze katalysator kon reageren’, aldus Shell, waarmee wel zal worden bedoeld dat het niet op zijn ééntje reageert.

Maar in de tussentijd zijn enkele veranderingen in de installatie en de procescondities doorgevoerd, en bij de bijbehorende risicobeoordelingen is zo’n mogelijke reactie ‘niet meegenomen of ontdekt’.

Achteraf concludeert het bedrijf “dat kan worden gesteld dat de opwarmstap opnieuw had moeten worden beoordeeld, bijvoorbeeld bij de selectie van een nieuwe katalysator. Gebleken is dat de nieuwe katalysator reactiever was dan de daarvoor gebruikte katalysator. Dit heeft onder de gewijzigde omstandigheden het incident mogelijk gemaakt. Met de eerder gebruikte katalysator had het incident niet kunnen plaatsvinden.”

Met de aantekening dat concurrenten er óók van kunnen leren: wellicht hebben die dezelfde denkfout gemaakt en zitten ze nu dus op een tijdbom.

Shell Moerdijk werkt nu aan verbeterde opstartprocedures, én herziet de manier waarop die procedures worden aangepast, beoordeeld en goedgekeurd als er in de toekomst weer iets aan het proces verandert. Ook wordt gestudeerd op een betere manier om de risico’s van chemische reacties te beoordelen (reactive hazard assessment).

Tot slot is ‘een veranderingsteam opgezet dat zich richt op een meer gestroomlijnde organisatie met extra focus, ook op het gebied van veiligheid en de manier waarop we werken.’

In de tussentijd wordt in elk geval niet meer met gespoeld met ethylbenzeen maar met stikstof, waarvan je zéker weet dat het nergens mee reageert.
Annotaties:
| #233823 | 16-06-2015 21:23 | ffloor
Deze uitleg doet mij nog denken aan die zware explosie van de Cindi in Uithoorn waarbij toenmaals 9 doden vielen - nu slechts 2 lichtgewonden. Maar de chemische overeenkomst is wel frappant want ook toen werd aan een stof onbrandbare, non-reactie toegedicht wat 5 ingenieurs en 2 computers niet gezien hadden!
Merkwaardige overeenkomst: zoiets kan alleen gebeuren als je documentatie niet op orde hebt gehad.
| #233824 | 16-06-2015 21:37 | Appie
Waar ik nieuwsgierig naar ben: welke katalysator werd ingezet?
Appie's avatar
| #233869 | 18-06-2015 20:53 | ffloor
Probeer het eens bij de provincie, afd. milieudienst/vergunningen.
Zo herinner ik me nog in 1982 dat de Shell de verleende vergunning van hun raffinaderij kon ophalen en de vergunning woog 1100 Kg, iets meer dan een ton en paste niet in een diplomatentas. Daarop werd een kleine vrachtauto gehuurd om de vergunning hun kantoor binnen te rijden.
aanmelden / inloggen