Door community (initieel vonnegut), Op zon 7 jan 2018 17:24, 2 reacties,    

SmartCity als paard van Troje voor Agenda 21SmartCity als paard van Troje voor Agenda 21

In Saoedie Arabie gaan ze een smart city bouwen die groter als New York moet worden en 500 miljard gaat kosten. Waarom zouden ze daar nu midden in de woestijn een smart city willen bouwen? Veel wordt misschien duidelijk door de volgende slogan: “data is de nieuwe olie”. Met andere woorden wie controle heeft over data heeft wordt de nieuwe baas van de wereld.

We kennen sinds kort het begrip smartmeter. Zo’n smartmeter wordt ons allemaal aangesmeerd met de belofte dat die meter ons enorm veel gemak en besparing zal opleveren. Want het is toch handig dat je in de trein alvast de verwarming thuis kan aanzetten of dat je koelast signaleert dat de melk op is en direct een nieuwe bestelling plaats op je boodschappenlijstje bij de Albert Heijn. Ook beloven ze ons enorme besparingen op energie gebruik. Nu blijkt vooralsnog dat smart meters hun werk nogal slecht doen en er zelfs voor zorgen dat mensen torenhoge energie rekeningen krijgen en dat mensen met zonnepanelen juist beter af zijn met een oude analoge meter.
In het kader van duurzaamheid en de zogenaamde opwarming van de aarde worden we allemaal in een bepaald keurslijf gedwongen.

Agenda 21

In 1992 werd tijdens een VN vergadering in Brazilië, door meer dan 170 landen Agenda 21 ondertekend. Een blauwdruk voor de 21e eeuw. Meest opvallende punten uit deze overeenkomst zijn:
Land wordt opgekocht door overheden en dit land moet weer worden teruggegeven aan de natuur waardoor mensen meer en meer gedwongen worden om in steden te gaan wonen. Grondstoffen, voedsel en energie worden meer en meer centraal gecontroleerd. Meer co2 belastingen, meer tolwegen, openbaar vervoer en beperking eigen vervoer, het promoten van wereld wijde handels verdragen en globalisering, het ondermijnen van de natie staat.
Dit alles leidt er natuurlijk onherroepelijk toe dat mensen meer en meer, van de wieg tot het graf gecontroleerd worden. U wordt een data verzamel object dat alleen nog maar bestaansrecht heeft als de regering dat goed vindt en onder het mom van duurzaamheid en overbevolking worden we gemanipuleerd om allemaal in steden te gaan wonen waar we zelf niets meer bezitten en alles lenen of huren. In de toekomst huur je alles van Google of Amazon. Je huis, je computer, je telefoon, je auto, je kleren, je energie etc. Ook het gezin, wat eeuwen lang de hoeksteen van de samenleving was, zal verdwijnen. In de toekomst zijn er alleen nog maar individuen, die aan allerlei voorwaarden moeten voldoen en met goedkeuring van de overheid zijn geboren en hun opvoeding en moraal van de overheid meekrijgen. De hoeveelheid aan cultuur en culturen, die we nu nog hebben, zal verdwijnen en onze wereld zal meer en meer veranderen in een grijze, nietszeggende, saaie eenheidsworst.Links Liberaal

Agenda 21 past perfect in het links liberale wereldbeeld en iemand als ik, die afkomstig is uit een Gereformeerd dorp en een Gereformeerd nest, herken direct de overeenkomsten tussen het huidige links liberale gedachtegoed en het Gereformeerde gedachtegoed dat ik dagelijks om me heen kon aanschouwen. Ten eerste natuurlijk het zondebesef. De mens als zondig individu die door het bloed van Jezus verlost moet worden. In het links liberale gedachtegoed zien we ook de zondige mens terug die continu de maat wordt genomen en zich vromer voordoet dan hij of zij is. Ze doen zich op social media heel goed voor. Ze steunen allerlei initiatieven die de opwarming van de aarde moeten voorkomen maar vliegen ondertussen tien keer de wereld rond en kopen het ene product na het andere dat door kinderarbeid en vervuilende industrieën is geproduceerd. Vroeger en ook nu nog zie mensen om me heen die heel vroom praten en geen kerkdienst overslaan maar ondertussen in het dagelijks leven een levensstijl aanhangen die je nu niet al te christelijk kan noemen. Ze weten in hun mond precies hoe het moet maar de praktijk valt vies tegen. Datzelfde zien we terug bij de links liberalen die voor hun co2 zonden boette doen op social media. Het alziende medium waar de mensheid dagelijks haar shit op deponeert en elkaar de maat neemt of laat zien hoe goed ze wel niet zijn.

In de maatschappij zien we deze links liberale schijnheiligheid steeds dieper doordringen in het maatschappelijk debat. Of het nu om Zwarte Pieten gaat, vluchtelingen, Trump, MeToo of zoals onlangs de ophef over de uitspraken van Rene van der Gijp. Steeds weer zien we links liberale mensen die alle normen en waarden van het oude Nederland over boord hebben gegooid en geen enkele waarde hechten aan de Nederlandse cultuur maar wel continu blijven hameren op hun eigen rechten en andere mensen continu de maat nemen, uitmaken voor racist, seksist, homofoob, islamofoob etc. Het zijn de nieuwe Bolsjewisten. Met het zogenaamde morele gelijk aan hun kant willen ze mensen de mond snoeren en willen ze als minderheid de samenleving domineren. Ze hebben niets met democratie op, ze hebben alleen hun in staal gegoten idealen die vrijwel nooit iets met de werkelijkheid hebben te maken.

Eigenlijk is het ook wel weer lachwekkend dat het linkse deel van onze bevolking jarenlang tegen de kerk en het Gereformeerde geloof heeft aangetrapt en dat ze nu zelf zijn gaan lijken op de Gereformeerden van vroeger. Ze bedenken allerlei leefregeltjes waar je jezelf aan moet houden om een goed leven te leiden en maar niet bij de Co2 en diversiteits goden in diskrediet te raken.

Aan de andere kant van het linkse spectrum heb je ook nog mensen zoals Simone van Saarloos die keer op keer het wiel op nieuw denken uit te vinden maar blijkbaar hebben gemist dat veel van wat ze zeggen al in de jaren 70 is geprobeerd en faliekant is mislukt. Er meerdere relaties op na houden en als groep kinderen op voeden zonder dat die kinderen zich aan regels hoeven te houden is al door de hippie generatie geprobeerd en weer aan de kant geschoven. Er lopen nu nog honderden mensen in Nederland rond die van die opvoeding een flink trauma hebben overgehouden. Linkse mensen vinden het maar niets dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Monogamie is een illusie en kinderen zouden eigenlijk van de wieg tot het graf door de overheid moeten worden opgevoed, zodat ze niet in aanraking komen met het bekrompen gedachtegoed van hun ouders. Nu weet iedereen dat monogamie een moeilijk verhaal is en dat het huwelijk vol zit met ups en downs maar het is ook een prachtig romantisch ideaal, dat de moeite waard is om voor te vechten en wat ieder mens een doel kan geven en de mens in staat stelt om iets waardevols te creëren.Ruk naar rechts


Hoe kan het eigenlijk dat de linkse ideologie zoveel invloed heeft op onze maatschappij terwijl we steeds meer een ruk naar rechts maken en heel veel mensen de globalisering, Multi culturele samenleving en het politiek correcte denken spuugzat zijn? Het antwoord is simpel. De linkse mens is diep doorgedrongen in alle lagen van de macht en onze elite bestaat voor een groot deel uit linkse mensen. Het valt dan ook steeds meer op dat zij de meerderheid van het volk niet meer vertegenwoordigen. De media, politiek en onze scholen worden gedomineerd door links georiënteerde mensen en hoewel zij een klein deel van onze bevolking vertegenwoordigen zijn ze daarom toch in staat om hun stempel op de samenleving te drukken.
Progressief of Conservatief?
Je kunt je als mens afvragen wat we nu eigenlijk zijn opgeschoten met alle vooruitgang vanaf het begin van de menselijke geschiedenis. Waren we in het begin misschien niet veel gelukkiger met een simpel leven midden in de natuur? Het leven was zwaar en kort maar voor veel mensen denk ik wel meer bevredigend. Doelloos leven bestond niet. Het doel was overleven en in die mysterieuze wereld bestonden denk ik geen atheïsten die de wereld als een doelloze toevalstreffer beschouwden. Alles was magisch en goddelijk.
We worden nu veel ouder en hebben een veel makkelijker leven maar veel mensen zijn doelloos en we mogen dan vaak oud worden maar velen van ons eindigen eenzaam en alleen.

Soms kan conservatisme ook verstikkend werken en leiden tot enorme schijnheiligheid. Het kan mensen enorm beperken en frustreren maar het feit dat conservatisme waarde hecht aan cultuur en veel van wat is opgebouwd door de vorige generaties zorgt er voor dat wezenlijke en belangrijke fundamenten blijven bestaan.
Een samenleving kan denk ik alleen functioneren als er een goede verhouding is tussen progressief en conservatief. Eerst eens even goed de waarde bepalen van hetgeen is opgebouwd voordat je het oude aan de kant gooit.
Een futuristische toekomst waarin we geregeerd worden door een elite van technocraten, waar we weinig tot niets meer hebben te vertellen over ons eigen leven, klinkt mij niet zo aantrekkelijk in de oren en lijkt me niet een wereld die we willen nalaten aan onze kinderen.
Annotaties:
| #261655 | 07-01-2018 17:50 | Best Well
Een goed stuk en genoeg steekhoudende argumenten !

Agenda 21 is een gedrocht dat steeds heftiger wordt opgedrongen.
Het einde van de vrijheid en de rijkdom van de gewone burger.
Best Well's avatar
| #261657 | 07-01-2018 18:58 | ouwe knar
De nieuwe versie is agenda 2030,
https://www.technocracy.news/index.php/2016/10/20/pope-francis-evaluates-2030-agenda-sustainable-development/
Duuurzaamheids kommer & kwel en genocide.
Jammer dat kritische info hierover vooral te vinden is op 'hysterische alto' sites.
ouwe knar's avatar
aanmelden / inloggen