Door P.uncia, Op zon 26 dec 2010 18:51, 12 reacties,    

Socialisme: 2 WatWat zijn de voordelen van een socialistische staatsvorm ten opzichte van een democratie. In een socialistische staatsvorm staat het individu centraal, het zijn tenslotte mensen die een groep of staat vormen, het beste voorbeeld is een doorsnee middenklasse gezin. In een normaal maatschappelijk betrokken gezin krijgen de kinderen opvoeding, onderdak, voeding, vervoer, zakgeld, medische verzorging en gaan naar school. Iedereen vind het heel normaal dat kinderen veilig opgroeien en dat het gratis is, de ouders beseffen dat hun kinderen geen eigendom zijn en vrij zijn in het besteden van hun zakgeld of de opleiding die zij kiezen.

Deze “vrije democratische” maatschappij is precies het tegenovergestelde waarbij burgers via allerlei wetten, regelgevingen en belastingen in een keurslijf worden gedwongen en financieel uitgeperst. In deze democratische maatschappij is de werkende burger voor alles melkvee en wordt als dusdanig behandeld, er wordt voor hun gedacht en beslist alsof de burgers “bezit” van de regering zijn en geen zelfstandige individuen.
In tegenstelling tot een democratie, waarin de werkende klasse garant staat voor de basisbehoeften van de regering, staat een socialistische staatsvorm garant voor de basisbehoefte van het individu en zijn deze, net als in een gezin, gratis en wettelijk vastgelegd.

Gratis onderdak.

Iedereen in een socialistische staatsvorm heeft recht op gratis onderdak, mensen die te lui zijn om te werken, mensen die te onhandig zijn om te werken, mensen die vanwege een gebrek of handicap niet kunnen werken en bejaarden hebben recht op gratis onderdak. Natuurlijk zijn er gradaties, mensen die te lui zijn om te werken zullen het met een minimale behuizing moeten doen en hebben mensen met een handicap en bejaarden na een werkzaam leven meer rechten.

Gratis energie en water.

Iedereen heeft recht op gratis energie en water maar dat is aan een norm gebonden, het is niet zo dat mensen onbeperkt gratis energie en water krijgen. Al naar gelang de samenstelling van een gezin of andere samenlevingsvormen wordt er maandelijks een bedrag op hun rekening gestort en de surplus aan energie en water is voor eigen rekening.

Gratis voeding.

Iedereen heeft recht op gratis basisvoeding, ook dat is aan een norm gebonden en afhankelijk van de situatie en wordt maandelijks via een bedrag op hun rekening gestort.

Gratis vervoer.

Iedereen heeft recht op gratis openbaar vervoer, hieraan zijn geen beperkingen gebonden. Personen die eerste klas willen reizen zullen daarvoor een toeslag moeten betalen. Particulier autobezit wordt duurder door hogere aankoopprijzen en wegenbelasting is opgenomen in de brandstofprijs.

Gratis medische verzorging.

Iedereen heeft recht op gratis medische basisverzorging, onnodige ingrepen die geen absolute medische noodzaak hebben zijn voor eigen rekening.

Gratis opleiding.

Iedereen heeft recht op gratis opleiding, de beperkingen hieraan zijn verstand, behaalde resultaten en inzet. Objectieve testen moeten uitwijzen of een bepaalde studiekeus haalbaar is en iedere studie moet binnen een redelijke tijd zijn afgerond.

Zakgeld.

Alle bejaarden, gehandicapten en mensen die door een bedrijfsongeval niet meer werkzaam zijn hebben recht op pensioen, uitgezonderd zijn de mensen die te lui waren om te werken.

Geen belastingen en premies.

Voor mensen in loondienst zijn er geen belastingen en premies meer, zij krijgen een netto loon met de rechtmatige aanvullingen van de staat. Belastingen zijn er alleen voor bedrijven en zelfstandige ondernemers.


Het is niet mogelijk om in een beknopte samenvatting op alle details in te gaan maar dit zou in grote lijnen de basis van een socialistische staatsvorm moeten zijn. Of het hiermee een luilekkerland wordt voor mensen die niet willen werken? Nee, het percentage werkonwillige is niet groot de meeste mensen werken met plezier. Mensen die te lui zijn om te werken dragen weinig bij aan het productieproces, het product of de sfeer in een bedrijf en is het veel effectiever ze niet te dwingen om te werken.

Socialisme: 3 Hoe volgt.
Annotaties:
| #121994 | 27-12-2010 08:35 | democraatus
Alles gratis, maar de Staat bepaalt. Geen recept voor een fijne uitkomst. Samenleven kan je niet van boven opleggen.
democraatus's avatar
| #121995 | 27-12-2010 10:21 | Slaz
LOL, leuk, gejat van de kalifaat soms?
http://en.wikipedia.org/wiki/Bayt_al-mal
Slaz's avatar
| #122026 | 27-12-2010 15:44 | luit
Alles gratis, maar de Staat bepaalt.

Niet alles is gratis maar alleen de noodzakelijke levensbehoeften en vervoer en onderwijs. Geen mens met gezond verstand kan hier op tegen zijn. Het is ook niet zo dat deze dingen iemand in zijn vrijheid beknotten, integendeel.
Het enige nadeel is dat dit ten koste zal gaan van de rijken maar dat is eigenlijk geen nadeel.
Ik kan in dit voorstel geen almachtige dwingende staat herkennen al blijft er wel een staat bestaan. Het gevaar is wel aanwezig dat de staat meer en meer macht naar zich toe zal trekken en daar zou ik graag een oplossing voor zien. Elke overkoepelende machtsstructuur heeft de neiging te willen groeien en daar zou een duidelijke grens aan moeten worden gesteld. Je zou kunnen bepalen dat de bureaucratie en het staatsapparaat nooit boven een bepaald percentage van de bevolking mag stijgen. Ook zou het wetgevende aspect van de staat onderhevig moeten zijn aan referenda en directe democratische besluitvorming. Als dat betekent dat beslissingen traag worden genomen dan wordt er misschien ook iets langer over beslissingen nagedacht, niks mis mee.
| #122052 | 27-12-2010 20:04 | Qvic
Dit klinkt mooi, maar dan verruilen we ook alle vrijheden in. Alles wordt door de staat dan bepaald, nog erger dan nu. Met als enige verschil dat je niet meer in de goot kan terecht kan komen. Want ik weet zeker dat dan veel meer mensen lekker thuis blijven zitten en bij gaan verdienen voor de extraatjes. Dan is het vangnet zo kolossaal geworden, dat ons land als ware een sterke magneet wordt voor alle immigranten van de wereld. Dit systeem is in de kortste keren failliet.
Qvic's avatar
| #122164 | 28-12-2010 19:40 | ouwe knar
Gratis bestaat niet. Hoogstens dat iedereen kan delen in het resultaat van de arbeid van iedereen. Ook 'de Staat' is een optelsom van alles wat wij met z'n allen gepresteerd hebben.

Verder is eerlijk delen, alleen voor iedereen aan trekkelijk als er van alles genoeg is. Bij hongersnood, tekort aan grondstoffen, te veel zieken en bejaarden begint het gedonder. Wat dat betreft moet ik Marx http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialisme gelijk geven. Het breekpunt is dan volgens mij het moment dat er voldoende overvloed is. Wordt die overvloed daadwerkelijk redelijk verdeeld, en besteed aan zaken waar de meeste mensen achter kunnen staan?

Vraag is natuurlijk hoe bereik je die overvloed, wat versta je onder overvloed en welke landen hebben dat punt al bereikt.
ouwe knar's avatar
| #122166 | 28-12-2010 19:50 | ouwe knar
Mensen die te lui zijn om te werken
Kan ook gaan om mensen die lichamelijk/geestelijk iets markeren terwijl dat niet/nog niet van de buitenkant zichtbaar is. Kan ook gaan om mensen wiens wil, nieuwsgierigheid, ondernemingslust, om wat voor reden dan ook stuk gemaakt is. Of ze hebben het even te druk met zichzelf, zoals met rouwen, gebeurtenissen op een rijtje krijgen...
ouwe knar's avatar
| #122167 | 28-12-2010 19:54 | tegengas
Wat een saaie bedoeling allemaal.
Behalve voor de top natuurlijk.
tegengas's avatar
| #122206 | 29-12-2010 03:22 | Johnito
Mooie serie artikelen, P.uncia, zeker inspirerend. Kleine opmerking over een detail:


Iedereen heeft recht op gratis openbaar vervoer, hieraan zijn geen beperkingen gebonden. Personen die eerste klas willen reizen zullen daarvoor een toeslag moeten betalen.


Hier heb ik bezwaar tegen. Al jaren stuit het me tegen de borst dat de tweede klasse in de trein vaak bomvol zit terwijl de eerste klasse zo goed als leeg is. Ga je er toch zitten, krijg je een boete. En treinreizen is al niet goedkoop.

Ik vind dat het klassenverschil in treinen gewoon opgeheven moet worden. Het in stand houden daarvan vind ik oneconomisch, onpraktisch en in voorkomende gevallen ronduit onethisch.

Wie zich te goed voelt om tussen het gewone volk te zitten, neemt maar lekker een taxi. Wie dat niet wil of kan betalen moet zich misschien eens afvragen waarom ie überhaupt eerste klasse wil reizen.

My 2cts.
Johnito's avatar
| #122227 | 29-12-2010 12:43 | zwart
@Johnito. Ik reis uitsluitend 1e klas vanwege de rust. Geen geouwehoer, geen gebler met mobieltjes en lekker veel ruimte voor mijn lange stelten.
En toch ben ik van mening dat de verschillende klassen volledig moeten verdwijnen.
Ook in vliegtuigen.
Gewoon overal goed en comfortabel vervoer voor iedereen.
Iedereen 1e klas.
zwart's avatar
| #122230 | 29-12-2010 13:23 | Johnito
@zwart ik realiseerde me al meteen nadat ik op "reageer" had gedrukt dat ik nogal wat mensen over 1 kam scheer in dat comment. Uiteindelijk zou ik het al een goed begin vinden wanneer tijdens de drukste momenten standaard de eerste klasse vrijgegeven wordt.
Johnito's avatar
| #122294 | 30-12-2010 02:19 | P.uncia
Mooie serie artikelen, P.uncia, zeker inspirerend. Kleine opmerking over een detail


Thnx Johnito maar dat is idd een detail en eerder een fout van de NS, er wordt gewoon niet nagedacht.
P.uncia's avatar
| #122295 | 30-12-2010 02:22 | P.uncia
Samenleven kan je niet van boven opleggen.


Yezz, goed gezien democraatus ;)
P.uncia's avatar
aanmelden / inloggen