Door community (initieel Best Well), Op maa 30 okt 2017 19:33, 0 reacties, nieuws

Staatswebsite “Raam op Rusland” verdedigt afschaffen referendum

Via Blik op Journaal kunnen wij gelukkig wel de andere kant opkijken;
Staatswebsite "Raam op Rusland" verdedigt afschaffen referendumDat de macht niks moet hebben van referenda, is te begrijpen. Allemaal lastig. Dat Rutte en zijn equippe het daarom afschaffen, is één. Dat journalisten deze beslissing gaan goedpraten is twee. Raam op Rusland, de door de staat in de lucht gehouden zieltogende website doet het in een opmerkelijk artikel van Hella Rottenberg. Een analyse.

"Het meest verrassende punt, waar het om de verhouding met Rusland gaat, is het afschaffen van het raadgevend referendum."

Hella Rottenberg gaat hier met grote stappen vooruit: Afschaffen referendum in Nederland zou het meest verrassende punt zijn, "waar het om de verhouding met Rusland gaat." Zouden ze in Moskou heel verrast zijn? Zou het ze sowieso boeien of Nederland wel of geen referendum heeft (waar de regering toch niks mee doet)?

"Tijdens de campagne voor het referendum bleek dat Nederland kwetsbaar werd voor buitenlandse beïnvloeding. Rusland had er belang bij dat de argumenten tegen het Associatieverdrag luid en overtuigend klonken".

Hier zet staatswebsite Raam op Rusland nog een tandje bij, of sterker: de wereld op zijn kop: In één adem noemt Raam buitenlandse beïnvloeding in "kwetsbaar Nederland" en Rusland die daar belang bij gehad zou hebben. Subtiele verdachtmaking van de staatswebsite. Wij herinneren ons de Oekraïense Soros&Poroshenko Jugend die hier in kekke blauwe hesjes met tientallen ingevlogen werd, en met bus en trein over Nederland uitfladderde in een vertwijffelde poging "de argumenten voor het referendum luid en overtuigend te laten klinken." Mogelijk dat de ramen bij Raam beslagen zijn en ze het niet meer helemaal duidelijk zien. Blik zag zelf zo'n groep van tientallen jongens en meisjes op één van de debatavonden aan de vooravond van het referendum en sprak met deze gebrainwashde Russofobe Oekraiense extreem nationalisten, door Soros naar Nederland gedirigeerd.

Omdat Raam zelf ook begrijpt dat hun onzin niet meer om aan te zien is, komen ze met de volgende opvallende disclaimer, "er is niets aangetoond, maar het zou zomaar eens kunnen!":

"Dat Rusland daadwerkelijk veel heeft ondernomen om de publieke opinie te beïnvloeden, is niet aangetoond, maar het gevaar was zeker niet denkbeeldig."

En dan wordt het democratisch gehalte van Raam zichtbaar; vervang populisme voor democratie:

"De partijen van het regeerakkoord hadden ervoor kunnen kiezen de referendumwet zodanig aan te passen, dat internationale verdragen niet referendabel meer zouden zijn. Maar ze besloten tot een volledige afschaffing van de volksraadpleging, omdat ze het populisme de pas af willen snijden."

Raam bewijst zich als spreekbuis voor de macht. Op basis van niet bestaande argumenten tegen Rusland doet het alsof referenda over internationale aangelegenheden te gevaarlijk zouden zijn. Het argument zou juist omgekeerd moeten zijn: Ondanks zware Oekraïense en Nederlandse regeringsbeïnvloeding koos het volk democratisch anders. Raam verkoopt deze ondemocratische stappen door een niet bestaand spook van "populisme" op te voeren dat "de pas afgesneden" zou moeten worden.
Hella Rottenberg van staatswebsite Raam op Rusland speculeert over redenen afschaffen referendum: "omdat ze het populisme de pas af willen snijden". Krijgt Raam 280.000 Euro per jaar? Hoeveel krijgt Hella voor haar pennenvruchten? Is het in het kader van de plurifomiteit een idee Blik ook een tonnetje te gunnen? Of komen succesvolle websites die hun kwaliteit al bewezen hebben niet in aanmerking voor staatssteun?

Amerikaanse ambassadrice VN, Haley beschuldigt Rusland van oorlogshandelingen

Raam doet mee aan een levensgevaarlijk spelletje van de Amerikanen. Nikky Haley, de Amerikaanse ambassadrice bij de VN, die zich ontpopt als een ware havik, gaat in hysterische overdrive en beschuldigt Rusland "met haar inmenging in de VS-verkiezingen" van oorlogshandelingen. Ook Lara Rense doet vandaag in de uitzending tussen 16-17:00 weer een duit in hetzelfde zakje met een spook item over Russische inmenging en de verhoren in Amerika daarover. Zij doet met haar gespekspartner alsof er iets heel ergs aan de hand is, met het van haar bekende bezorgde stemmetje.
Annotaties:
aanmelden / inloggen