Door community (initieel vonnegut), Op zat 16 sep 2017 16:04, 2 reacties,    

Standbeelden voor Vlad de Spietser en de Nazi’sStandbeelden voor Vlad de Spietser en de Nazi’s


“You think when you wake up in the morning yesterday don't count. But yesterday is all that does count. What else is there? Your life is made out of the days it’s made out of. Nothin else.”
― Cormac McCarthy, No Country for Old Men

“Every moment in your life is a turning and every one a choosing. Somewhere you made a choice. All followed to this. The accounting is scrupulous. The shape is drawn. No line can be erased. I had no belief in your ability to move a coin to your bidding. How could you? A person's path through the world seldom changes and even more seldom will it change abruptly. And the shape of your path was visible from the beginning.”
― Cormac McCarthy

Onlangs beluisterde ik de podcast van Dan Carlin over de Keltische stammen die in opstand kwamen tegen het Romeinse rijk. Uit de beschrijvingen van Caesar over de cultuur van de Kelten en Germanen kunnen we opmaken dat wij in Midden en Noord Europa een andere mentaliteit hadden en hebben dan de zuidelijke landen in Europa. Vrouwen waren hier bijv. al veel mondiger en hadden veel meer vrijheid. De mannen waren vrijgevochten en het individu en onafhankelijkheid speelden een veel grotere rol in vergelijking met de zuid Europeanen en mensen uit Afrika en het Midden Oosten.
We hebben dus wel degelijk een bepaalde ingebakken cultuur die we nu nog terug zien. Het is de vraag of die cultuur het waard is om voor te vechten?

Recent was er een discussie over het Witte de With museum in Rotterdam dat haar naam wilde veranderen omdat er klachten waren gekomen over de naam vanwege een link met de VOC tijd. Het bleek dat Witte de With eigenlijk, gezien de historische context, nauwelijks iets viel te verwijten en dat hij Nederland zelfs had behoed voor invasies van buitenlandse mogendheden. Een nationale held dus maar dat mocht niet baten aangezien er 2 en halve allochtoon moeite hadden met de naam van het museum wat natuurlijk veel zwaarder weegt dan het redden van Nederland.

We hebben vandaag de dag nogal moeite met onze helden vooral omdat ze met een 21e eeuwse bril worden bekeken. Als je het zo gaat spelen dan moeten kwam Michiel de Ruijter natuurlijk ook ernstig tekort omdat die geen gender neutrale wc’s op zijn schepen had en het valt hem natuurlijk ook te verwijten dat hij sowieso nauwelijks transgenders in dienst had en Afrikanen niet onder dezelfde arbeidsvoorwaarden dienden als de autochtone Hollandse knapen.
Nu we toch zo lekker ongenuanceerd bezig zijn en social justice warriors de geschiedenis aan het kapen zijn moeten we er misschien maar gewoon met de botte bijl in gaan hakken. Geen excuses meer..wij zijn gewoon de besten en God houdt van het Westen.In dat licht van historisch perspectief moeten we misschien enkele personen wat meer op een voetstuk gaan zetten die nu een beetje met de nek worden aangekeken omdat we misschien kunnen stellen dat Europa er zonder hen anders had uitgezien. Kerkleiders en historici hebben altijd de mond vol over Paulus, Augustinus, Calvijn, Luther, Franciscus van Assisi etc, maar eigenlijk zijn sommige historische figuren, die moreel gezien niet in hoog aanzien staan en veel bloed aan hun handen hebben, misschien wel net zo belangrijk geweest voor het christendom en de Europese cultuur. Het is natuurlijk niet populair om in theologische en religieuze kringen te beweren dat er misschien soms bloed moet vloeien om de geschiedenis een zetje in de goede richting te kunnen geven. Het is niet populair om te zeggen dat het, voor de bescherming en behoud van je eigen cultuur, soms nodig is om je handen vuil te maken. De historische realiteit leert ons echter dat de wereld een zero sum game is en dat onze cultuur en beschaving aan de top is komen te staan doordat onze voorouders bepaalde keuzes maakten en offers brachten die, helemaal naar de huidige standaard, moreel gezien, nauwelijks door de beugel konden. Is de westerse cultuur, die voortkwam uit een mix van Germaanse, Keltische, Romeinse en christelijke invloeden, komen bovendrijven boven alle ander culturen, omdat de Goden ons systeem misschien toch de beste vinden? Ik bedoel als, moslim, boeddhist of hindoe zou je misschien eens de vraag kunnen stellen waarom het de westerse wereld zo voor de wind gaat in tegenstelling tot hun eigen culturen. Ondanks alle offers en aanbidding blijven ze maar voortploeteren in armoede. De Goden lijken hun niet goed gezind.

Daarom pleit ik voor een herwaardering van verguisde helden die door het laten vloeien van vele liters bloed de westerse cultuur een enorme dienst hebben bewezen en als je de wereld zwart wit bekijkt dan moeten we tot de conclusie komen dat ze Gods werk deden want de westerse wereld is immers het meest gezegende werelddeel en als je in God gelooft, dan lijkt die aan onze kant te staan..

Oké, daar komt ie dan, de niet zo erg politiek correcte, super ongenuanceerde, verschrikkelijke helden top 4.

Vlad de Spietser

Om te beginnen Vlad de Spietser. Deze Vlad de derde van Wallachije, uit een provincie in het huidige Roemenie, zorgde er in de 15e eeuw voor dat de Ottomaanse moslim legers tot staan werden gebracht. Vlad was lid van “de orde van de Draak” een genootschap dat zich ten doel stelde om het christendom te beschermen tegen moslim overheersing. Vlad de Spietser kreeg zijn naam omdat hij vaak vijanden op palen liet spietsen en hen dan als een soort bos van gespietsten langs de wegen liet plaatsen ter waarschuwing voor zijn vijanden. Bram Stoker baseerde zijn Dracula onder meer op deze persoon.
Moreel gezien niet een persoon waar de huidige kerkleiders mee weglopen maar je kunt misschien stellen dat Vlad de Spietser net zo belangrijk voor het christendom en de Europese cultuur is geweest als bijv. Paulus.
Dit breukvlak tussen het christendom en de moslim wereld schuurt heden ten dage nog steeds in het voormalig Joegoslavië waar we nog niet zo lang geleden deze echo’s uit het verleden zagen weerklinken in de genocide op moslims in Srebrenica en de strijd tussen Bosnische moslims en christelijke Serven. Ook vandaag de dag broeien die gevoelens nog zoals onlangs bleek uit de VPRO serie “Allah in Europa”

Het Poolse leger

Op 12 september 1683 versloeg een Pools leger de Ottomaanse moslims voor de poorten van Wenen. Dit zou misschien een nationale feestdag moeten zijn en alle kerken in Nederland en heel Europa zouden ieder jaar bij deze zege stil moeten staan. Deze overwinning op de moslim legers heeft er immers mede voor gezorgd dat Europa een christelijk continent is gebleven.

De Nazi’s

Ik heb al enkele jaren het idee dat de opkomst van de Nazi beweging en het fascisme is aangestuurd door de Katholieke kerk als een tegenbeweging voor de communisten. Toen de Bolsjewisten aan de macht kwamen in Rusland was het al snel gedaan met de kerk. De kerk werd door de Bolsjewisten als een vijand van het Marxisme beschouwd en moest samen met de grootgrondbezitters en de adel verdwijnen en zij werden dan ook massaal uitgemoord na de revolutie in 1917. De adel en kerken in Europa zagen de opkomst van het communisme in bijna heel Europa als een gevaar voor hun voortbestaan en wellicht steunden ze daarom de opkomst van het fascisme. Veel Europeanen, ook in bezette gebieden, melden zich, tijdens WO2, aan bij het Duitse leger in de strijdt aan het Oostfront tegen de vijand van de kerk, het communisme/Bolsjewisme. Dat laatste vergeten we heden ten dage nog wel eens. De hele Lebensraum en rassen filosofie van de Nazi’s was misschien wel een dekmantel voor het heroveren van het grote Katholiek rijk. De strijdt tussen het communisme en fascisme zorgde voor vele miljoenen slachtoffers maar zorgde er ook voor dat het communisme werd ingedamd en uiteindelijk verslagen. De Nazi’s werden uiteindelijk het symbool van het ultieme kwaad maar het is maar de vraag of zij die kwalificatie waar kunnen maken in vergelijking met de wandaden van het communisme.
Even simpel bekeken zou je misschien als heden daagse kerkganger de Nazi’s wel dankbaar kunnen zijn want het is maar de vraag in hoe verre de kerkganger nog van zijn zondagse dienstjes zou kunnen genieten in een communistisch Nederland/Europa. Het is immers heel goed denkbaar dat het communisme uiteindelijk de overhand had gekregen in Europa als de Nazi’s niet waren opgestaan. Hitler overleefde zo’n 15 aanslagen op zijn leven. Je zou bijna gaan denken dat een Goddelijke kracht hem in bescherming had genomen…al bleef er van die goddelijke bescherming natuurlijk weinig over na het debacle bij Stalingrad maar aan de andere kant werden de Duitsers weer snel gezegend want binnen 40 jaar waren ze zo ongeveer het meest welvarende volk ter wereld.

Hernan Cortes

Cortes is misschien wel de meest heldhaftige en dapperste man ooit en zijn verovering van het Azteken rijk in het huidige Mexico is misschien wel een van de mooiste verhalen uit de wereld geschiedenis. Samen met zo’n 500 Spanjaarden veroverde Cortes het hele rijk der Azteken. Natuurlijk had hij ook nog hulp van vele duizenden krijgers van lokale stammen die een hekel aan de Azteken hadden en natuurlijk hadden de Spanjaarden betere wapens en de beschikking over paarden en grote honden en natuurlijk hadden de Spanjaarden betere oorlogstactieken maar dat neemt niet weg dat het een ongelofelijke prestatie van Cortes en zijn mannen is geweest en laten we niet vergeten dat het hem op de juiste momenten ook ongelofelijk meezat. Zo ongelofelijk dat je bijna in een soort goddelijke besturing zou gaan geloven. Als het hem even tegenzat dan brak er bijv. net weer een of andere virus ziekte uit die dan de vijanden Cortes uitroeide.
Cortes veroverde Mexico en legde daarmee de basis voor het christendom in midden en zuid Amerika.
Zelfverdediging


Het is dus belangrijk om af en toe de wapens op te pakken om jezelf, je familie, je dorp of stad, je land en je cultuur te verdedigen, want er kan zomaar een Cortes langskomen of een Ottomaanse Sultan die je van alles op gaat leggen en er voor zorgt dat je hele cultuur en autonomie naar de kloten gaat. Eigenlijk is dat ook heel Bijbels. Jezus zegt immers: ik ben niet gekomen om vrede te brengen, ik ben gekomen om het zwaard te brengen en in het oude testament leren we dat we vooral voor onszelf en onze cultuur op moeten komen. Daar worden duizenden Filistijnen en andere stammen met vrouwen, ouderen, kinderen en vee over de kling gejaagd om het uiteindelijk doel, de verovering van een gebied en de stichting van een eigen staat te bewerkstelligen.

Kortom, luister niet naar al die geitenbreier christenen, die halve hippie achtige, Youth for Christ types die nu massaal Groen Links en Christen Unie stemmen. Zij verkondigen een valse christelijke leer die slechts de helft van het verhaal vertelt en vergeet dat er een balans moet zijn tussen goed en kwaad, licht en donker. Als je alleen maar lief bent zullen mensen je gaan misbruiken, je moet ergens voor staan in dit leven en daar ook letterlijk voor vechten anders ben je geen knip voor de neus waard. De “GOEDEN” moeten het vuur brandende houden. Je moet goed zijn als het kan maar ook slecht durven zijn op de momenten dat het er op aan komt.

De schrijver Cormac McCarthy schrijft veel over dit onderwerp. In zijn boeken zie je een keiharde wereld die geen mededogen kent en waarin je continu geconfronteerd wordt met je eigen keuzes. Het leven draait om eerlijke spelregels, die je zult moeten handhaven omdat die je anders vroeg of laat in de kont bijten. In “No Country For Old Men”, dat schitterend werd verfilmd door de Coen broers, lezen we over een huurmoordenaar die verantwoording nemen voor keuzes tot in het extreme doortrekt. Hij ziet achter alles in het leven een doel en een betekenis. Daarnaast zien we Moss, een dappere flierefluiter die de gevolgen van zijn daden maar niet wil inzien en verder zien we nog een sheriff die een beetje een middenweg tussen deze figuren vormt. Een milde, bedachtzame twijfelaar. Hij droomt op het einde van de film over zijn vader die hem vertelt het vuur brandende te houden. Ook in “The Road” zien we die keiharde wereld en het maken van goede verantwoordelijke keuzes terug. Ook dit verhaal eindigt met een verwijzing naar het brandende houden van het vuur. In de “The Counselor” zien we een man die de verregaande consequenties van zijn keuzes moet ondergaan. Wederom een keiharde wereld waarin verantwoordelijke keuzes een cruciale rol spelen.De boodschap van McCarthy komt dus denk ik neer op het maken van verantwoordelijk keuzes en de consequenties daarvan accepteren. Verder moeten we het vuur brandende houden en daar bedoelt hij denk ik mee dat je in deze donkere wereld, als mens een verantwoordelijkheid hebt om met je gedrag en je levenshouding het licht te laten overwinnen over de duisternis.
Die duisternis is in mijn ogen de Islam, de dictatuur van de banken, de globalisering, de multi culturele samenleving, stompzinnige oorlogsvoering en imperialisme vanwege pure geldlust, beperking van vrijheid van meningsuiting, beperking van democratie, propaganda en leugens in de Main Stream Media. Dat zijn allemaal zaken waartegen we MOETEN vechten, omdat we anders onze cultuur en onze vrijheid kwijt raken en dan achteraf moeten beseffen dat we geen knip voor de neus waard waren.

“Jij bent de wereld die je hebt gecreëerd”
-Cormac McCarthy (The Counselor)-
Annotaties:
| #260744 | 16-09-2017 18:52 | Unseen
In de essentie een goed stuk Vonnegut.
In de eigen kracht staan en oorzaak en gevolg erkennen, karma bestaat, maar dan direct in dit leven!

Ouders dienen zelf hun kinderen op te voeden zodat ze veilig gehecht zijn áán hun ouders. Door baby's in een isoleerkamer op te sluiten, naar opvang te brengen maakt dat ongehechte kinderen.

Ongehechte volwassenen zijn op zoek naar veiligheid, iemand die voor hen zorgt. En dan is er de staat, die de omgeving schept dat ouders (die ook nauwelijks gehecht zijn) al heel vroeg afscheid moeten nemen van hun kinderen, maar als vadertje staat de onthechte ouders bedient.

Door ze eerst circa 5 maanden voor de staat te laten werken en dan vadertje speelt door subsidie op kdv te geven. Een sigaar uit eigen doos dus!

Veel mensen die onder het democratische juk leven, zijn getraumatiseerd, net zoals de gegijzelden in die Stokholmse bank, die na hun vrijlating zelfs nog de verdediging betaalden van hun gijzelnemers dit omdat ze een band hadden opgebouwd met de gijzelnemers die eigenlijk best aardig waren, want ze gegijzelden kregen o.a. piza!

Google: Stockholm syndroom.

New age spiritualiteit gaat om liefde alles is liefde, NOT !
Alles is léven en daar zitten redelijk gestoorde lui tussen.
Unseen's avatar
| #260768 | 18-09-2017 16:13 | vonnegut
Denk dat karma ook nog doorwerkt in je nageslacht. Als jij een luie, criminele, asociale klootzak bent dan kan je nageslacht daar ook nog flink last van hebben.

By the way, als alles liefde zou zijn..zou het leven dan niet ongelofelijk saai zijn?
aanmelden / inloggen