Door community (initieel liedetecter), Op zat 28 jan 2017 22:40, 21 reacties,    

Stefan Lanka wint rechtszaak: Het mazelenvirus bestaat niet.Door preventieve vaccinatie van volwassenen en vooral kinderen tegen mazelen heeft de farmaceutische industrie de laatste 40 jaar miljarden verdiend. De rechters van het Duitse federale hooggerechtshof (BGH) bevestigden evenwel in een recente uitspraak dat een mazelenvirus niet bestaat. Voorts: Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek in de wereld dat het bestaan van dergelijke virussen dusver kon bewijzen. Dit roept de vraag op wat er werkelijk werd geïnjecteerd in miljoenen burgers de afgelopen decennia. Volgens het arrest van de Hoge Raad, hoeft dat geen vaccin tegen een mazelen (virus) te zijn geweest.

Door Dr. Stefan Lanka,

Het federale hooggerechtshof (BGH) heeft geoordeeld in de mazelenvirus rechtszaak. De eerste civiele Senaat van de BGH heeft het oordeel van het Oberlandesgericht van Stuttgart (OLG) van 16 februari 2016 bevestigd. Het bedrag van € 100.000, die ik als een beloning voor wetenschappelijk bewijs van het bestaan van het vermeende mazelenvirus had aangeboden hoeft niet te worden betaald aan de eiser. Verzoeker werd ook tot alle proceskosten veroordeeld.

Vijf experts zijn betrokken geweest bij de zaak en presenteerden de resultaten van wetenschappelijke studies. Alle vijf deskundigen, waaronder Prof. Dr. Andreas Podbielski die door de OLG Stuttgart benoemd werd de voorafgaande rechtszitting te vertegenwoordigen, hebben consequent vastgesteld dat geen van de zes ingebrachte publicaties in het proces wetenschappelijk bewijs bevat van het bestaan van het vermeende mazelenvirus.

Genetica vervalst thesis van het bestaan

In de rechtszaak zijn de resultaten van het onderzoek naar de zogenaamde genetische vingerafdrukken van het vermeende mazelenvirus geïntroduceerd. Twee erkende laboratoria, waaronder 's werelds grootste en meest toonaangevende genetische Instituut, kwamen onafhankelijk uit op exact dezelfde resultaten. Deze resultaten bewijzen dat de auteurs van de zes publicaties in het geval van het mazelenvirus verkeerd zaten, en als direct gevolg daarvan alle mazelen virologen nog steeds vandaag de dag verkeerd zitten: zij hebben normale bestanddelen van cellen geïnterpreteerd als onderdeel van het vermoedelijke mazelenvirus.

Vanwege deze fout werd gedurende decennia lang consensus rond normale celbestanddelen hypothetisch (mentaal) geassembleerd tot een model van een mazelenvirus. Tot op de dag van vandaag is een feitelijke structuur die correspondeert met dit model noch in enig mens, noch in een dier aangetroffen. Met de resultaten van de genetische tests zijn alle theses over het bestaan van het mazelenvirus wetenschappelijk weerlegd.

De auteurs van de zes publicaties en alle andere betrokkenen realiseerden zich de fout niet omdat ze de fundamentele wetenschappelijke plicht de noodzaak om "lege artis" te werk te gaan verzaakt hebben, dat wil zeggen, de internationaal gedefinieerde regels en goede praktijken van de wetenschap te hebben geschonden. Zij verrichtte geen enkele controle-experimenten. Controle-experimenten zouden auteurs en de mensheid hebben beschermd tegen deze gedenkwaardige fout. Deze fout werd de basis van het geloof in het bestaan van ziekteverwekkende virussen. De door de rechter aangestelde deskundige, Prof. Dr. Dr. Podbielski, die aan de desbetreffende vraag van de rechter beantwoording moest geven, heeft als per pagina 7 van het protocol uitdrukkelijk bevestigd dat de auteurs geen enkele controle-experimenten hebben uitgevoerd.

Het OLG Stuttgart op 16 februari 2016 vernietigde de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg, en het beroep en verwees onder meer naar de centrale boodschap van prof Podbielski met betrekking tot de zes publicaties. De aanklager ging in beroep tegen de uitspraak van het OLG bij het Hooggerechtshof. Als reden verklaarde hij zijn subjectieve, maar feitelijk valse perceptie van de procesgang bij de rechtbank in Stuttgart, en de bewering dat onze benoeming van de feiten over mazelen een bedreiging voor de volksgezondheid vormden. Het standpunt van de aanklager werd in duidelijke woorden verworpen door het Hof van Cassatie. Zo heeft de Hoge Raad het vonnis van het OLG Stuttgart van 16 februari 2016 bevestigd.


Conclusies

De zes publicaties in het proces ingediend zijn de voornaamste relevante publicaties over het onderwerp "mazelenvirus" to date. Omdat behalve deze zes publicaties er geen andere publicaties zijn die door wetenschappelijke methoden het bestaan van het mazelenvirus pogen aan te tonen, zullen het oordeel van het Hof van Cassatie in het mazelenvirus proces en de bijbehorende resultaten van de genetische tests consequenties hebben: Alle nationale en internationale verklaringen over het vermeende mazelenvirus, de besmettelijkheid van mazelen, en over het nut en de veiligheid van de vaccinatie tegen mazelen dragen sindsdien geen wetenschappelijk karakter meer en zijn dus beroofd van hun wettelijke basis.

Op de vraagstelling die in gang gezet werd door het mazelenvirus dispuut gaf het hoofd van het National Reference Instituut voor Mazelen bij het Robert Koch Instituut (RKI), Prof. Dr. Annette Mankertz een belangrijk feit toe. Deze confessie kan het verhoogde aantal door vaccinatie veroorzaakte gebreken verklaren, de vaccinatie tegen mazelen, en waarom en hoe speciaal dit soort vaccinatie steeds autisme lijkt te triggeren.

Prof. Mankertz heeft toegegeven dat het "mazelenvirus" typisch natuurlijke cel componenten (ribosomen, de eiwit producenten van de cel) bevat. Omdat de vaccinatie tegen mazelen "hele mazelenvirus" bevat, bevat het vaccin de eigen celstructuren. Dit verklaart waarom de vaccinatie tegen mazelen frequente en ernstiger allergieën en auto-immuunreacties veroorzaakt dan andere soorten vaccinaties. De rechtbank expert prof Podbielski heeft per herhaling verklaard dat door de bewering van het RKI met betrekking tot ribosomen in het mazelenvirus, de stelling van het bestaan van het mazelenvirus is vervalst.

In het gerechtelijk onderzoek werd ook opgenomen dat de hoogste Duitse wetenschappelijke autoriteit op het gebied van infectieziekten, het RKI, in tegenstelling tot haar wettelijke opdracht zoals per § 4 Infection Protection Act (IfSG), daarmee niet heeft voldaan aan de eisen voor het creëren van tests die het vermeende mazelenvirus moet bewijzen en deze te publiceren. De RKI beweert dat het intern onderzoek deed naar (het bestaan van) mazelenvirus, maar weigert evenwel deze te overhandigen of de resultaten te publiceren.

Annotaties:
| #258004 | 28-01-2017 23:00 | liedetecter
En kijk de trollen van kloptdatwel vlein vuil spuwen ....

Lanka ging echter in hoger beroep en won dat. Niet omdat de artikelen van Bardens onvoldoende zouden zijn, maar omdat de rechtbank van mening was dat Lanka zelf de regels van zijn prijsvraag mocht bepalen en dus ook mocht beslissen of het ingediende bewijs aan zijn eisen voldeed. Bardens op zijn beurt heeft weer getracht die uitspraak herzien te krijgen, maar dat is niet gelukt.


Hoe Van Erp een science-reli gekkie werd en niets rest dan van totale ontkenning zich een slag in de ronte te liegen ... LOL
| #258008 | 29-01-2017 00:16 | Ness
Als het geen virus is, wat is het dan wel? Want mazelen is een welomschreven kinderziekte. Evengoed een giller, dit. Je vraagt je af wat ze wél zeker weten in die sector...

Ff een dumpje: vaccinatie maakt meer slachtoffers dan je denkt: http://www.omroepbrabant.nl/?news/260705722/Zeven+jaar+cel+geeist+tegen+oppas+voor+doodschudden+baby+Jimmy,+moeder+gelooft+in+onschuld.aspx

De medische- en GMO maffia maakt deel uit van het militair industrieel complex: http://themindunleashed.com/2017/01/institutes-technology-exposed-academias-role-war-science-system.html

http://investmentwatchblog.com/largest-aspartame-study-ever-conducted-lists-death-as-side-effect/
http://12160.info/profiles/blogs/danish-consumer-council-exposes-toothpaste-toxicity
http://govtslaves.info/shingles-vaccines-can-transform-vaccinated-people-into-carriers/ (shedders)
https://jonrappoport.wordpress.com/2017/01/26/robert-f-kennedys-devastating-quotes-on-vaccines-and-the-cdc/
https://jonrappoport.wordpress.com/2017/01/25/medical-fake-news-is-the-mt-everest-of-fake-news/
http://govtslaves.info/the-flu-shot-is-the-most-defective-vaccine-ever-made-heres-proof/
http://www.naturalblaze.com/2017/01/whats-doubling-brain-tumors-in-denmark.html
http://www.naturalblaze.com/2017/01/microwave-emf-science-deliberate-claptrap-misinformation.html
http://www.naturalblaze.com/2017/01/cdc-knowingly-lied-mercury-vaccines-proof.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4163180/Cinema-pulls-screening-controversial-anti-vaccine-film.html Niemand mag Vaxxed zien op straffe des bedrijfsdoods
http://rinf.com/alt-news/newswire/british-government-colluded-monsanto-held-accountable-international-criminal-court/ inclusief boekbespreking van NL toxicologist
http://www.naturalblaze.com/2017/01/nanoparticles-engines-can-awaken-dormant-viruses.html

Er is geen autisme epidemie - tegengas: http://scienceblogs.com/insolence/2017/01/25/another-reminder-that-there-is-no-autism-epidemic/
en precies wat Wakefield heeft aangetoond (Hij toonde aan dat een schadelijke injectie/aanslag op het immuumsysteem oorzaak kan zijn van losgeslagen bacterien in de darmen die op hun beurt autisme veroorzaken.) Zie vaxxed. https://www.autismspeaks.org/science/science-news/autism-study-more-evidence-linking-altered-gut-bacteria-asd Hier komen steeds meer bewijzen van bovendrijven. Eventueel gecombineerd met het alomvertegenwoordigd zijn van glysofaat: http://healthimpactnews.com/2014/mit-researcher-glyphosate-herbicide-will-cause-half-of-all-children-to-have-autism-by-2025/
Ness's avatar
| #258009 | 29-01-2017 07:37 | Rotterdam
0jee, onze twee resusapjes hebben weer zitten googelen. Want als er iets ontkennen valt is er altijd wel weer een handvol mallotensites die hun overtuiging bevestigen.

Niet dat onze resusapjes ook maar een beetje verstand hebben van mazelen of virussen.

Overigens is het hoger beroep natuurlijk geen bevestiging dat het mazelenvirus niet zou bestaan. Daar gaan rechters gelukkig niet over.
| #258013 | 29-01-2017 09:33 | bron
Wat is het weer genieten van het deskundige commentaar van Rotterdam.
Dit keer zelfs onder het genot van een sapje !
bron's avatar
| #258019 | 29-01-2017 11:59 | liedetecter
Wel m'n beste Rotterontplof ... Waar een rechter wél over gaat en ook zeker kan beoordelen in deze zaak, is of er sprake is van oplichting of niet.

En die rechter heeft kant en klaar gezien dat de allerhoogste gezondheids autoriteit (dus niet Lanka of "een lullig websiteje") haar claims dat het virus zou bestaan niet kan waarmaken.

Let verder op dat het commentaar van kloptdatwel.nl extreem vilein is;

Er wordt immers gedaan alsof Lanka zelf mag bepalen in het proces wat de waarheids criteria mogen zijn of niet; maar het is juist én niet Lanka die de "bewijzen"(de beste die er zijn) inbrengt in het proces én worden die papers uitsluitend getoetst op door de gondheids autorieiten zélf aangelegde criteria .

Dan ziet zelfs een leek, en dus zeker ook die rechter van het Hogergerechtshof, dat er iets stevig wat mis is en er sprake is oplichting ..... Mits je het artikel kan lezen natuurlijk.

Maar misschien lukt Rottertje dat niet, komt zo tot zijn vooringenomen conclusies .... We zullen het hem maar niet kwalijk nemen.
| #258020 | 29-01-2017 12:10 | liedetecter
Oh ja, en het is zelfs ook niet de rechter die kijkt of die papers aan de gesteld eisen voldoen, maar 5 onafhankelijke experts en door de rechtbank aangewezen Prof. Dr. Andreas Podbielski ... me dunkt een béér van een ploeg ... lezen sukkel!
| #258031 | 29-01-2017 14:03 | liedetecter
Kloptdatwel.nl stelt dat Lanka de voorwaarde zelf mag stellen voor uitbetaling en dat er daarom sprake is van semantisch juridische hoogfietserij daarover in het oordeel, maar laat lekker weg dat de eis van bewijsbaarheid van het bestaan van het virus die Lanka verlangt, geheel en al overeenkomt met die van de medische wetenschap zelf ...

De recht is van oordeel dat juist dit argument werkzaam is ... en niet een door Lanka bedachte semantische grap over de voorwaarde van uitbetaling.
| #258032 | 29-01-2017 14:06 | liedetecter
De uitspraak is overigens publiek en kan hier nagelezen worden ...
| #258034 | 29-01-2017 14:12 | liedetecter
Als het geen virus is, wat is het dan wel? Want mazelen is een welomschreven kinderziekte. Evengoed een giller, dit. Je vraagt je af wat ze wél zeker weten in die sector...


Ik zou zeggen dat wie beweerd ook bewijst, en dat Lanka volkomen terecht dan ook vraagt om degelijk hard bewijs voor het bestaan van dat virus, en geen model. Dat doet de wetenschap zelf ook. Dat het RKI dat weigert te overhandigen is pikant natuurlijk, om wat voor redenen dan ook; dergelijk onderzoek hoort openbaar en verifieerbaar te zijn.
| #258035 | 29-01-2017 14:15 | liedetecter
grr .. 'beweert'
| #258037 | 29-01-2017 14:52 | Zhen
Heel interessant resultaat. Zeer in overeenstemming met wat ik hier altijd heb beweerd: de hele theorie van besmetting door virussen klopt niet (zie polemiek L. Pasteur vs Antoine Bechamp - met accent op 'e').

Er is geen geverifieerd bewijs dat vaccinatie werkt. Dat de virussen niet eens bestaan, helpt ook niet echt voor de geloofwaardigheid van de claims van de pharma maffia.

Deze actu info heeft nochthans geen rondgang door de MSM mogen meemaken. Hoe zou dat toch komen...?
Zhen's avatar
| #258043 | 29-01-2017 15:46 | liedetecter
Video interview tijdens de procesdag met zowel Bardens als Lanka toegevoegd.

Argument Bardens: "Het is niet interessant vragen te stellen over een onderwerp waar 30.000 onderzoekers zich reeds mee bezig hebben gehouden".

Argument Lanka: "Ik heb meer dan 3000 publicaties doorgewerkt, een enorme hoeveelheid werk, en nergens bewijs voor het virus gevonden. Het wordt tijd dat dit aan de kaak gesteld wordt."
| #258045 | 29-01-2017 16:18 | liedetecter
Mind you, Bardens komt zelf ook uit de 'kloptdatwel'/'fake skepsis' scene ... je kan hem veelvuldig in zaaltjes skepsis zieltjes horen winnen, zoals op skepti-kon bv.

De sneakies kennen de rattengang in naloop van zo'n proces en gaan als ze dreigen te verliezen absurde voor de inhoud van het proces irrelevante eisen te stellen zoals in deze: "het is onverantwoordelijk voor het publiek te stellen dat mazelenvirus niet bestaat, derhalve moet de rechter publieke verantwoording nemen en geen uitspraak doen die bevestigd dat het bestaan van het virus in twijfel kan worden getrokken", die dan uiteraard afgewezen worden.

Naderhand heet het dan: "niet op de inhoud afgewezen, maar Lanka kraait toch victorie op de inhoud" ...

Dat is nu de skepsis manier om gelijk te krijgen .... enorm cynisch natuurlijk.
| #258074 | 30-01-2017 06:32 | Rotterdam
Govslaves? Lachen weer, Ness.
| #258082 | 30-01-2017 15:05 | liedetecter
Laatste argument waarmee de cynici (fake sceptici) pogen de waarde van de uitspraak te down-playen is de bewering dat het zou gaan om de eis dat Lanka om 1 paper vraagt met het bewijs, en dat het feit dat er 6 ingebracht werden door Bardens de enige reden wat Bardens het onderspit dolf. Maar dit is een lauwe verdraaiingen van de feiten.

The decision was officially based on the exact wording of the public offer for reward (since Dr Lanka had required that the proof of the existence of the virus AND its diameter should be included in ONE single scientific paper); however, I was present at the trial and the judge also said that the expert’s statements had been too vague (“in the totality of the 6 papers there is the proof”) and it was impossible to know clearly where the proof was; the judge also said they would have even accepted a review paper, IF that paper had had the stringent conclusion “Here is the measles virus and here is its diameter”, but “we did not have this here.”

That is why the 3 judges decided in favour of Dr Lanka and thus confirmed that NONE of the papers offered by Dr Bardens contained the proof for the existence of the measles virus.
I left the links to all 6 papers. Anyone who reads them will see for themselves that there is no trace of a “measles virus” there.


Beweren dat het om een semantische discussie over de hoeveelheid papers gaat die de doorslag in het oordeel gaf, is dus pertinent niet waar en doet afbreuk aan de inhoud van de boodschap: er is in totaliteit geen bewijs gepresenteerd voor het bestaan van het mazelen virus, en aldus stelde de rechters Lanka in het gelijk.
| #259468 | 24-04-2017 09:19 | ouwe knar
Shocking.
Ik heb wel eens gelezen dat mazelen een verzameling is van verschillende soorten vlekjes ziektes.
En er komen steeds meer vlekjes ziektetjes bij. Gek he, met alle frankenstein rotzooi die een kind letterlijk vanaf de geboorte binnen krijgt.

De performance van zaplog is overigens weer eens zwaar dodelijk.
Je zou bijna denken dat Patman zaplog aan het vermoorden is.
Of wat is er aan de hand...
ouwe knar's avatar
| #259469 | 24-04-2017 12:07 | Unseen
Heel lang geleden nam de medische wetenschap al willens en wetens de verkeerde afslag in de strijd tegen ziektes.

Pasteur en de wetenschapsfraude.. ‘Microbenjacht vs. gezond milieu’

Pierre Antoine Béchamp (1816-1908) was een Franse arts, bioloog, chemicus, fysicus en apotheker, en daarnaast een tijdgenoot van Louis Pasteur (1822-1895) die chemicus en bioloog was. De meeste mensen, inclusief artsen, kennen de wetenschapspionier Béchamp niet, terwijl de naam van Pasteur in ieders brein gegrift staat. Pasteur bouwde zijn reputatie op met het plagiëren en misvormen van Béchamp’s gedegen en innovatieve (microscopisch) onderzoek.

Pasteur is de vader van de onrealistische microbentheorie en het monomorfisme (microben hebben één gestalte en iedere ziekte wordt veroorzaakt door een eigen microbe). Bovendien heeft hij de misleide vaccinatiefabel van Edward Jenner verder vooruit geholpen. Bitter weinig van Pasteur’s beweringen kon achteraf worden bevestigd door wetenschappers die zijn experimenten hebben getracht te herhalen. Maar zijn fantastische vertellingen zijn wèl de basis voor de huidige Westerse geneeskunde en de farmaceutische multinationals.

Pasteur zelf was zich zeer bewust van zijn wetenschapsfraude en hij probeerde die op zijn sterfbed recht te zetten met “Het gaat niet om de microbe, het gaat om het milieu”, waarmee hij een uitspraak leende van een andere van zijn tijdgenoten, de fysioloog Claude Bernard (1813-1878). Deze laatste legde zich toe op het creëren van een verantwoord stappenplan voor experimenteel wetenschappelijk onderzoek, en lanceerde de term ‘intern milieu’.

Bernard: “De stabiliteit van het interne milieu is voorwaarde voor een vrij en onafhankelijk leven.”
Béchamp had in zijn uitgebreide studies ontdekt dat in een gezonde omgeving, potentieel schadelijke microben simpelweg niet kunnen overleven. In een ongezond milieu kunnen vriendelijke microben van vorm veranderen en tot venijnige ziekteverwekkers worden (polymorfisme).

Béchamp trok deze indringende conclusie: “De karakteristieke microbe van een ziekte is daarvan eerder een symptoom dan een oorzaak.”
| #259471 | 24-04-2017 13:54 | ouwe knar
Zie ik hier een stukje van onze Désirée (http://www.wanttoknow.nl/overige/kanker-de-mensheid-al-100-den-jaren-bedonderd/) uit 215?

Jammer dat ze onder de bronnenvermeldingen niet netjes het vertaal werkje van Henk Bosveld ( http://www.verontrustemoeders.nl/Is%20de%20moderne%20geneeskunde.pdf 2007) zet.
Dat zou wel zo loyaal zijn. Mwa, is misschien niet haar eerste prioriteit.
ouwe knar's avatar
| #259473 | 24-04-2017 15:19 | Unseen
@OK, thanks, voor de bronvermelding.
aanmelden / inloggen