Door Ness, Op woe 22 maa 2017 13:37, 22 reacties,    

Stemfraude: ook waren er ruim 11.000 ‘spookstemmen’Ook waren er ruim 11.000 'spookstemmen', het verschil tussen per post verstuurde stempassen en de stembiljetten die in de stembussen zijn beland.

Hoe moeten we dit dan toch opvatten? Letterlijk? In dat geval is er sprake van MASSIEVE stemfraude. Want er waren rond de 13 miljoen stemgerechtigden, waarvan 18% naar verluidt (kuch kuch) niet is komen opdagen, maar er zijn 13 miljoen + 11.000 stembiljetten TEVEEL aangetroffen in de stembussen?? In dat geval is er sprake van 18% spookstemmen op een totaal van rond de 13 miljoen (zijnde 2 miljoen 340 duizend spookstemmen), en niet 11.000.

Maar goed. Er zijn 3 soorten stemfraude te onderscheiden. Die van kiezers persoonlijk via stemmenronselen, die van stemburo's en die van de uiteindelijke "bevoegde autoriteit", de kiesraad. Over deze 3 vormen van fraude het volgende:

1) Stemmen ronselen. Ooit kwam een mij bekende CDA'er, een laten we zeggen 'centrale figuur' in het dorpsleven, bij mij persoonlijk bedelen om mijn stemkaart en een volmacht. Daarbij vertelde hij me dat hij tijdens iedere verkiezingen stemmen opkocht van degenen die stemmen verkochten, voor het merendeel junkies en alcoholici. Daarvan zijn er maar weinig in dit dorp, maar toch zou dat zo'n 20 tot 30 extra stemmen kunnen opleveren. Voor een paar pilsjes of 10 euro , riep hij blij, verzamelde hij extra stemmen voor God en Vaderland. Toen ik hem zei dat zijn akties strafbaar waren keek hij echt heel raar op - dat wist of begreep hij niet. Ik had uiteraard het hart niet om de man aan te geven, wetende wat de gevolgen voor hem persoonlijk zouden zijn. Maar hij was natuurlijk niet de enige stemmenronselaar in de gemeente. Ik kreeg de indruk dat dit een volstrekt normale gang van zaken was. Hoeveel stemmen worden er op deze manier door de verschillende partijen geronseld? Veel, neem ik zomaar aan, afhankelijk van het fanatisme van de partijgenoten. Kun je dit bewijzen? ECHT NIET. De verkopers van deze stemmen zijn zelf strafbaar meen ik en hebben hun winst binnen. Die zullen daar dus niet over gaan piepen. De opkopers houden uiteraard hun bakkes stijf dicht. Hoe wil je dan het ronselen bewijzen? Dat kan helemaal niet!

Stel nou dat je als bevolkingsgroep zowat het alleenrecht hebt op distributie van door de grote bonzen geïmporteerde dope. Dan ken je alle junkies van de stad. Die lui verkopen hun moeder voor een tientje dus van het gegeven dat stemmen winst kunnen opleveren worden ze heel blij, en zullen achteraf niet gaan mekkeren. Kun je dan als gemeente of kiesraad met droge ogen beweren dat en géén stemmen zijn geronseld in een bepaalde wijk? Nee dat kun je zeer zeker niet. Het enige wat je kunt stellen is dat ronselen, ook op hele grote schaal, vrijwel niet aan te tonen valt. Of je moet toevallig, in je gruwelijke naïviteit, tegen de verkeerde aanlopen, zoals de arme man in bovenstaand geval bijna overkwam. En dan nog zou het mijn woord tegen het zijne zijn, áls ik heb aangegeven had. En dan zijn er nog al die bejaardentehuizen en verpleeghuizen. Ook de meest onaanspreekbare figuren zijn stemgerechtigd. Het is echt een makkie om daar stemmen te verzamelen. In dit dorp wellicht zo'n 20 extra, maar het is dan ook een heel klein dorpje - binnen de hele gemeente kun je op die manier duizenden stemmen ronselen. Stemmen ronselen kun je tegengaan door het stemmen bij volmacht AF TE SCHAFFEN.

2) Stemfraude via stemburo's. Daar zijn de mogelijkheden legio. Stemburo's maken deel uit van het partijkartel; als de eindverantwoordelijke - een ambtenaar van de gemeente dus een employee van het kartel - corrupt is dan is fraude niet na te trekken. Een stemmenteller of beter nog de voorzitter ism corrupte onderlingen kan stembiljetten kapen en toevoegen in een onbewaakt moment (ballot stuffing), kan foutief tellen (oh sorry foutje neem me niet kwalijk) of voorkeursstemmen over het hoofd zien, of bepaalde types die met massa's volmachten aan komen draven niet checken op de aangeleverde ID-bewijzen. Of stapeltjes biljetten verdonkeremanen. Of nog veel meer. Degeen die het Proces Verbaal invult kan spookstemmen 'vergeten' te melden (meer stembiljetten dan kiesgerechtigden), kan opgaven doen die totaal niet stroken met de werkelijkheid.

In dat geval staan ook de eerlijke stemmentellers machteloos. Want iedereen telt maar een gedeelte, alleen de eindverantwoordelijke heeft het overzicht. Is dit soort fraude na te trekken? Soms wel en soms niet, afhankelijk van de oplettendheid van de stemmentellers en eventueel aanwezig publiek. Maar als de eindverantwoordelijke corrupt is, valt er weinig aan te doen, al helemaal niet als de kiesraad meewerkt.

3) Fraude via de kiesraad, in samenwerking met de kots kots verbindende media en precies 1 peilingburo (Ipsos), aan wie wel heel veel, om niet te zeggen zeer verdacht veel autoriteit is overgedragen. De kiesraad kan de opkomst zwaar overdrijven. De kiesraad kan de tekenen van overduidelijke fraude verdoezelen. De kiesraad kan in feite van de verkiezingen een Maurice-de-Hond poll maken. Kun je dat bewijzen met een hertelling van stemmen? Alleen gedeeltelijk. Want met het hertellen van stemmen ben je er nog niet. Die hoeveelheid stembiljetten moet MINDER zijn dan het aantal kiesgerechtigden per gemeente. Maar hoeveel minder? De totale opkomst is een gemiddelde, en zegt niets over de opkomst per gemeente, die behoorlijk kan afwijken van dat gemiddelde. Als er met de totale opkomst gefraudeerd is, dan is fraude niet meer te bewijzen. Je kunt het wel tegengaan door per kieskring te tellen, dwz mensen naar precies dát stemburo te verwijzen dat het dichtst in de buurt ligt. Maar ja, dat hoeft tegenwoordig niet meer heh, want je mag 'overal in je gemeente gaan stemmen', dus op en top bona fide stemburo's (en die zijn er genoeg hoor!) hebben dan geen overzicht meer en kunnen spookstemvermoedens niet meer hard maken. Die regel van "stemmen waar je wil" zou onmiddellijk moeten worden afgeschaft!

De kiesraad dient waarschijnlijk per kiesgerechtigde een stembiljet aan de gemeente te verstrekken. Die hoeveelheid stembiljetten is cruciaal. Immers, wie in de gelegenheid is die biljetten te kapen kan niet meer betrapt worden op fraude. Hoeveel stembiljetten zijn er gekaapt? Nogal wat, dunkt me, als er ineens vrij idiote tekorten optreden, en een idioot hoge opkomst wordt gemeld. Wie kan stembiljetten kapen? Oh, de kiesraad, om te beginnen. En de gemeente, als dikke tweede. En de stemburo's als derde. Gelegenheid te over.... En natrekken? Vrijwel onmogelijk, tenzij je bij de drukkerij aanklopt - als die niet ook al volledig gecorrumpteerd is.

Samengevat: stemfraude, mogen we met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen, is wijdverbreid maar heel, heel erg moeilijk te bewijzen, zeker op de manier waarop het stemproces in NL is georganiseerd, want alle macht berust bij kiesraad en gemeentes, 2 roverheidsinstanties waar ik persoonlijk geen gram vertrouwen in heb.

Is deze ellende tegen te gaan? Jazeker! Met EXITPOLLS! Zelf-georganiseerde, groeps-georganiseerde, nieuwe-media georganiseerde exitpolls bijvoorbeeld. Volgens de VN wijst een afwijking tussen uitslag en exitpoll van meer dan 5% op duidelijke fraude. Daarmee heb je nog niets bewezen natuurlijk (en in geval van een corrupte kiesraad gaat bewijzen niet lukken ook) maar kun je wel je verdenkingen hard maken. Het allergrootste probleem ligt 'm in de volledige loskoppeling van stemmer en stembiljet. Alleen de stemmer kan aangeven voor welke partij hij/zij heeft gestemd - vanwege dat loskoppelen geeft het hertellen en afchecken bij het bevolkingsregister per gemeente geen enkele zekerheid. Daarom zijn ONAFHANKELIJKE exitpolls zo belangrijk, en daarom is het zo verdacht dat er maar 1 instantie is die openlijk aan exitpolls doet.
Annotaties:
| #258906 | 22-03-2017 15:38 | Ness
Ik wil wel heel duidelijk stellen dat een kiesraad die aangeeft dat er 11.000 stembiljetten teveel zijn aangetroffen totaal uit zijn overdrachtelijke nek lult. Keihard staat te liegen dus. Want een dergelijk aantal is helemaal niet na te gaan of in te schatten - dat is nu juist het probleem met spookstemmen!
Ness's avatar
| #258907 | 22-03-2017 17:02 | Ness
Nog wat: ook gemeentes kunnen een te hoge opkomst melden. De diverse stemburootjes kunnen dat niet nagaan. Wat ik aan de idioot hoge opkomst verdacht vind, is dat dit zo nadrukkelijk gemeld werd, steeds maar weer. Waarom zou je verbaasd staan te kijken van lange rijen (alleen op bepaalde plekken natuurlijk; perceptie perceptie...) als je ineens 110 stemburo's sluit? Als de opkomst 78 tot 80% was, dan kan er op deze manier voor 4 tot 2% gesjoemeld worden. En dat zijn aardig wat stemmen hoor. En alle beetjes helpen.

Als alle bovengenoemde mogelijkheden tot fraude volop zijn gebruikt in de afgelopen verkiezingen kun je met de uitslag rustig je achterste afvegen. Maar ook als dat niet het geval is, dan nog is een gezonde dosis wantrouwen op zijn plaats. Mensen moeten zich echt intensiever met verkiezingen bemoeien en zich tevens realiseren dat het hoe dan ook behelpen is. Want geen systeem is waterdicht. Maar wie niet op lekken let gaat zeker nat.

Over 'verbindende media': Check dit bericht en dit bericht. Wat valt op? Het vermelden van de voornaam van een verdachte is tegenwoordig echt zeldzaam. Tenzij hij Sebastiaan of Jan heet natuurlijk. Zou de verdachte Mohammed heten, dan is het niet-verbindend dit te melden. Maar op een verdachte met een typisch NL'se naam komt Shula prompt klaar. Doet de man toch nog iets goeds, want dat is wel verbindend mmm? Daarom, beste mensen, als de voornaam niet vermeld wordt, dan gaat het om een achtergrondier.
Ness's avatar
| #258908 | 22-03-2017 18:30 | Ness
PS: beste PVV'ers, Wilders en PVV zullen alle beschuldigingen van stemfraude ten stelligste afwijzen, want dat geeft maar 'maatschappelijke onrust'. De PVV is gecontroleerde oppositie; zodra die partij niet meer in de oppositie zit is zij haar functie kwijt. Wilders WIL niet regeren en daarom gooit hij bij voorbaat zijn glazen in, keer op keer, ongetwijfeld op bevel van hogerhand, en misschien wel tegen zijn zin inmiddels. Zijn voornaamste functie is, de verbeten tegenstanders van de asielige tsunami te láten negeren en te demoniseren, (en propaganda voor Israel en daarmee ISIS/oorlogsindustrie te verspreiden). Vanwege "verwerpelijke islamofobie" en "racisme" enzo. Ik heb niet de indruk dat het een gluiperd is, dus wellicht realiseert hij zich niet eens ten volle hoe hij in dit opzicht als pionnetje wordt gebruikt.

Het is precies daarom dat ik als stemadvies de PVV noemde. Want een overdadig grote oppositie die met een cordon sanitaire moet worden omgeven belemmert het polderproces van coalities lees het kartel op noodlottige wijze. Een stem op de PVV was daarom juist een SABOTAGEstem, en de massale opkomst van PVV'ers heeft mi vrij groffe fraude afgedwongen.

Maar het is niet alleen de PVV die dmv fraude weggehouden wordt. Ook andere partijen zijn het slachtoffer van fraude, met name de SP. Want de leden daarvan zijn veel te eerlijk of te naief om te ronselen - net als veel PVV'ers vrees ik, en de SP heeft weinig te zeggen in gemeenteraden of het bestuurlijk bestel lees kartel. En dan Baudet. Hij mag wel 'fout rechts' zijn in de ogen van sommige verdwaasden, maar die partij is voor bepaalde figuren echt dodelijk. De FvD tast het monopolie van de bankiers aan om geld in omloop te brengen. Maar zonder dat monopolie is een mondiale wereldregering lees superfascisme onmogelijk. En juist vanwege dat monopolie als hoofdreden zijn al die landen aangevallen in het MO en is de 'enge soort' Islam bewaarheid geworden. Dus Baudet et al, wees héél erg voorzichtig aub. De PVV wordt politiek niet gevaarlijk geacht, maar jullie dus wel. Bereid je daarom voor op maximale demonisatie. Het kan echt nog veel erger dan nu al het geval is.

En ik ben een overtuigd niet-stemmer. Ik heb geen voorkeur voor een partij. Ik vind het idee om (partij)ideologie met bestuur te mengen á priori een volslagen ramp. Mijn 'ideologie' bestaat uit 150% pragmatisme. Dat wat haalbaar is, dat wat het meest effectief is, dat wat de beste resultaten voor iedereen (plus alle natuur!) geeft, dat wat fair is voor alles en iedereen, alle ideologie plus het daaruit voortvloeiende gekijf en getrek daargelaten, dat is m.i ideaal bestuur. Daarom stem ik alleen tijdens referendums, wanneer er expliciet naar mijn mening wordt gevraagd.
Ness's avatar
| #258909 | 22-03-2017 19:44 | Rotterdam
'In dat geval is er sprake van MASSIEVE stemfraude.'

Wat een onzin weer. Omdat de uitslag plottertjes niet bevalt, het had immers PVV moeten worden, is er zogenaamd stemfraude. En vervolgens slaat de fantasie van gekkie Ness helemaal op hol.
| #258910 | 22-03-2017 19:45 | Rotterdam
Het lijkt Trump wel. Die begon al stemfraude te schreeuwen voordat hij was gekozen. Daarna werd het verdacht stil.
| #258911 | 22-03-2017 20:55 | Ness
Laat ik 1x antwoord geven op je maffe uitspraken, trolletje rotjeknor-lief want ik wil niet dat er een verkeerd beeld ontstaat. Ik denk niet dat die kiesraad-persoon dat zo gezegd heeft. Op z'n minst zal hij gezegd hebben: 11.000 meer stemmen dan kiesgerechtigden die zijn komen opdraven. Dat een hoernalist dat dan weer fout weergeeft, ach, het zijn onbenulligen die niet weten wat ze lostrekken natuurlijk.

Als de uitspraak klopt dan houdt dat nl in dat er rond de 2,5 miljoen stembiljetten zijn gekaapt en niet via checklijsten en het PV zijn weggewerkt, en het lijkt me heel erg onwaarschijnlijk dat een kiesrader dat zomaar openlijk toegeeft. Maar ja, lezen is een vak heh, dus ik neem het je niet kwalijk dat je het eerste stukje foutief interpreteert.

Ik meen dat kiezers worden afgechecked op een lijst voordat zij gaan stemmen, zodat een en ander secuur is na te gaan. Als dat niet gebeurt dan wordt het nóg enger. Maar als het stemburo corrupt is, kan een persoon natuurlijk in een onbewaakt moment ná het stemmen nog even snel de hoeveelheid ondergeschoven stembiljetten willekeurig afvinken bij willekeurige personen, en dan is ballot stuffing niet meer na te gaan.

11.000 spoken kan zomaar het topje van een ijsberg zijn. Ik vind het al heel kwalijk dat daar zo luchtig over gedaan wordt. Zoiets zou tot op het bot moeten worden uitgezocht. Er zijn dus inderdaad wel degelijk stembiljetten gekaapt. Maar die kiesrader kan helemaal niet nagaan hoeveel; hij kan alleen de stommiteiten van een x aantal stemmentellers aangeven met zijn '11.000'. Hoeveel stemmentellers zijn dan NIET stom in de weer geweest?

Een veel gebruikt truukje is een stapel stembiljetten van een 'foute' partij domweg snel onder een stapel biljetten van een 'goede' partij schuiven. Als de biljetten zijn dichtgevouwen valt dat helemaal niet op ook al is de teller zelf 180% eerlijk.
Overigens lijken gevangenissen me ook een uitgelezen stek om te ronselen.
Ness's avatar
| #258912 | 22-03-2017 21:07 | Ness
**Hoeveel stemmentellers zijn dan NIET stom in de weer geweest? moet zijn: hoeveel corrupte stemmentellers. Je kunt het trouwens wél uitzoeken; als er willekeurig lege plekken zijn afgevinkt zou je IEDERE stemgerechtigde in IEDERE gemeente moeten vragen óf hij (m/v/iets) gestemd heeft. Maar dat is natuurlijk geen doen.
Ness's avatar
| #258920 | 23-03-2017 00:10 | Ness
Nog even over die spookstemmen: die kunnen ontstaan door foutieve tellingen. Gewoon, iemand die zich vergist. Stemmen worden 2x geteld. Daarmee zouden de meeste vergissingen eruit moeten rollen, en doen dat waarschijnlijk ook. Ik ga in de post hierboven iets te snel door de bocht.

Maar dan blijven er toch nog (landelijk) foutjes zitten. Nu mag je ervan uitgaan dat fouten 2x kanten uit gaan: soms telt iemand te weinig, soms teveel. Bij hertelling telt dat gegeven dubbel. Al met al vlakken al die foutjes elkaar wel zo ongeveer uit, is de verwachting.

Daarom heb ik vragen over deze spoken, al was dat niet de bedoeling van dit artikel - ik vond die uitspraak in de krant gewoon erg raar en dom en dus een mooie titel + start. Zijn er wel eens negatieve spoken voorgekomen? Dus niet te veel, maar te weinig stemmen overall? En nog een vraagje: wordt er achteraf met steekproeven gecontroleerd? (Daar hoor je nooit wat over). Nog een: kwamen die spoken echt mooi verspreid voor of waren ze geconcentreerd rond bepaalde stemburo's?

Is het voor een gemeente mogelijk achteraf maar voordat het PV moet worden ingeleverd, dan nog maar eens te gaan hertellen, als er te veel discrepanties (2 kanten uit) zijn opgetreden? Kan een stemburo 3x tellen of desnoods meer op de avond zelf, als er iets niet klopt? Ik dacht het wel, en daarom vind ik 11.000 tevéél toch een rare uitschieter. Is de kiesraad bereid zijn werk te laten controleren door bv een ploeg studenten van een univ? Gebeurt dat ooit?

Mijn voornaamste bezwaar tegen deze uitslag was, is en blijft die ene, zielige exitpoll. Dat is domweg ver onder de maat. Dat is geen controle meer van 'de democratie' hoor, die de oude media zouden moeten uitvoeren. Op 1 been kun je niet lopen. Er kan statistisch vreselijk mee gesjoemeld worden, zelfs al is er op het oog niets aan de hand. Maar een exitpoll is een weergaloze steekproef, die de betere rekenaars onder de bevolking vertrouwen geeft, al helemaal als die door echt onafhankelijke groeperingen willekeurig wordt uitgevoerd. Iedere exitpoll is er 1, ook als die lokaal is. En dat is precies waar we naar toe moeten in de toekomst, dunkt me.
Ness's avatar
| #258923 | 23-03-2017 02:09 | tegengas
Rotterdam ga toch dood.
tegengas's avatar
| #258932 | 23-03-2017 09:31 | liedetecter
Rotterdam ga toch dood.


Gelukkig lopen etters als Rotter en Feniks volledig blind voorgeprogrammeerd hun overlords achter na ...

And nature takes well care of its own fringe abominates.
| #258943 | 23-03-2017 17:44 | Rotterdam
Spookstemmen zijn niet nieuw, die waren er ook bij de gemeenteverkiezingen van 2014.

Het kan gaan om telfouten, soms nemen kiezers hun stembiljet abusievelijk mee in plaats van het in de stembus te deponeren. Ook gebeurt het wel dat stembiljetten die door kiezers zijn teruggegeven (omdat zij een vergissing hebben gemaakt) door stembureauleden, voorzien van het stempel ongeldig, ten onrechte in de stembus worden gedeponeerd.

Op de totaalstand heeft dit doorgaans geen invloed.
| #258945 | 23-03-2017 20:00 | liedetecter
LOL

Rotterdam heeft het vrolijk over die drie telfouten in heel NL, Ness over een paar bizarre weeffouten bij de kiesraad die nog geen kind zou maken ...

Zwijgen we nog over de stem/telcomputers die zo opgezet zijn dat ze werkelijk alle mogelijk denkbare gelegenheid open laten om gecompromitteerd te worden .....

Maar ..

Op de totaalstand heeft dit doorgaans geen invloed


Doorlopen mensen, trol werkzaamheden in progress ...alles rustig en heel normaal hier ..
| #258964 | 24-03-2017 11:27 | Ness
Kijk eens, de staat/the deepstate zou geen democratie toestaan als zij geen paardenmiddel achter de hand had om ongewenste uitslagen te voorkomen. Er zijn 2 soorten stemfraude: die van onderop (kiezers en stemburo's) en die van bovenaf (gemeenten, stemburo's en kiesraad/deep state).

Reken maar dat 30 PVV zetels een HEEL ongewenste uitslag zou zijn. Het gaat mij erom de signalen van dat paardenmiddel - geregisseerde verkiezingen van bovenaf - te leren kennen en mensen daar op attent te maken. Dat het nu waarschijnlijk tegen de PVV werd ingezet zal me worst wezen - ik ben helemaal geen voorstander van de PVV. Maar ik heb een bloedhekel aan manipulatie en bedrog.

Dat zo'n paardenmiddel op zich bestaat, okay, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar wie over dat middel beschikt kan er altijd gebruik van maken, ook als daar helemaal geen aanleiding of noodzaak voor is, en dat vind ik héél erg kwalijk.
Ness's avatar
| #258967 | 24-03-2017 18:13 | Ness
Nou ik heb er eens langer over nagedacht en geteld, en ik kan een aantal beïnvloedende zaken noemen.

Ten eerste is daar die verrekte stemwijzer. Mensen worden 'voorgelicht' maar worden het bos ingestuurd met vragen over zaken waar ze heel weinig van weten, en komen op die manier vanzelf bij groenrechts, D'66, of elders terecht. En de meesten zijn stom genoeg om dat advies op te volgen, want ze snappen geen zak van politiek en ook niet van de wereld. En dat geldt niet alleen voor jeugd maar voor veel mensen die alle politiek en wereldgebeuren niet volgen. Ze zijn 'schools' en 'naief' gehouden door een NPO die de sanitaire voorzieningen accomodeert.

Die moet weg. Of er moet duidelijk bij wie de poen voor die pol op tafel legt, vergezeld van een algemene mededrling, dat het beeld zeer wel enigszins vertekend kan zijn of zoiets, want het levert wellicht naar schatting 20% van de stemmen op. I.i.g is dit duidelijk in het belang van een bepaald kartel.

Voorts. DENK is aan de macht gekomen met stemmen ronselen. De kiesraad kan dat wellicht ook bewijzen maar wil mensen niet 'op foute gedachten brengen' want dat werkt in het nadeel van de staat. Bedenk echter dat een theorie pas praktijk wordt als hij officieel wordt ontkend. Maar goed.

We gaan er even van uit dat de staat het niet in z'n harses haalt regelrecht te frauderen omdat er risico is dat de staat betrapt wordt en dat iemand gaat janken. Maar mensen moeten op zijn minst op het feit gewezen worden dat het kan, en dat dus het HELE PROCES na te trekken moet zijn door bijvoorbeeld studenten van meerdere scholen/univs als aanzienlijk grote groepen burgers daar om vragen. Omdat de corporate media ter ziele ligt, kan zij de functie: checken van de democratie, niet meer verrichten. Daarom is dat nou precies werk dat door bijvoorbeeld een aantal universiteiten kan worden gedaan.

Als ik nou ga inschatten, dan doe ik het volgende: ik zet de verwachting tegen de feitelijke uitslag. De verwachtingen voor de PVV begonnen een maand of 2 geleden ineens af te nemen. Daar is deels een verklaring voor, deels niet, want met wiskundig bijstellen kun je elk trendje bewijzen. Dat valt op het eerste gezicht helemaal niet op want niemand snapt ene moer van zulk soort formules, ik wel trouwens maar ik ben erg lui.

Denk heeft pakweg 2 zetels meer binnen via akties. De aard van die akties is velerlei (via moskee, via opkopen, via stem roven van functioneel analfabete vrouw en idem volwassen kinderen, en vrienden die er hoe dan ook geen donder van snappen. Het is me wel duidelijk dat men daar op onheuse wijze aan het rommelen is geslagen. Maar goed het is humor, dat komische trio. Daar zou ik persoonlijk geen verkiezingen voor gaan overdoen.

Ik hoop dat de slimmere Nederturken, met name de ondernemers en hardwerkenden, wat moeite doen om een en ander bij te stellen. Want dat trio staat jullie belachelijk te maken. Het is echt heel bad publicity. Ik was net op de markt en ik heb genoten van de verscheidenheid. Al die mensen waren goed bezig, import en eigenheimers, en leuke sfeer. Wie de verschillen in cultuur gaat benadrukken als een - in NL'se ogen - clown, doet aan jullie zaken geen goed. Zie volgende blad.
Ness's avatar
| #258968 | 24-03-2017 18:16 | Ness
Over de staat en de partijen: dat is politiek steekspel, eventueel gekoppeld aan 'deep state moves'. Rutte vond het nodig graaf Dracula uit te lokkken. Heel Turkije reageerde als door een wesp gestokken, terwijll alle NL'ers in koor riepen: HOERA EINDELIJK EEN HELD. Met die aktie zijn zeker 3 VVD zetels extra binnengehaald.

Over het ronselen van leden van politieke partijen: dat hebben partijen zelf liever niet tenzij het heel soepel kan. Ergo: ga er vanuit dat ze het allemaal doen. Maar goed, die winst wordt door allen gedeeld alhoewel het kartel goed voor zichzelf zorgt.
Over het aantal extra zetels dat dat over de groep verspreidt zou opleveren valt niks zinnigs te zeggen.

Dan dit: op het stemburo is het kartel volop aanwezig maar er zijn ook andere kapers op de kust. Er kan op een corrupt stemburo veel gedaan worden, niet al te opvallend natuurlijk. Ten laatste, als je van de kiesraad niets te vrezen hebt, zijn dat prachtige kansen. Het ligt aan de bemanning van die stemburo's. Daar kan ik niks over zeggen want ik ken ze niet.

Ik denk niet dat er echt paardemiddelen zijn ingezet behalve tegen de PVV. De staat loopt zonder risico al genoeg binnen. Gelet op het aantal zetels van de PvdA, mooie graadmeter trouwens, een verwacht minimum/zadelpuntje, mss een halve of hele zetel extra, valt het met het kapen van biljetten toch wel mee; bovenstaande truuks in acht genomen is de uitslag redelijk verklaarbaar. De PVV is mi.i door diverse stemburo's te grazen genomen; wellicht wel tot 3 zetels give or take. Van FvD is zoiets eigenlijk alleen maar vast te stellen als de partij tenminste 1 rondje heeft meegedraaid, want er is geen voorgaande bruikbare info.

Vanwege de kieswijzer heeft iedere partij die begunstigd werd via die poll al naar gelang de opgegeten propaganda er toch zeker 2 zetels extra bij. Ik heb die kieswijzer niet gedaan want ik word kotsmisselijk van die dingen. De echte vragen zijn weg. Waarom zou ik dan wat invullen?

Je kunt hier tegen in proberen te gaan maar da's heus nutteloos. Er komt echt geen hertelling voor. Maar ik vind het mijn democratische burger-plicht dit alles te melden, uit objectief oogpunt. Ik stem niet meer en ik trek ook geen partij meer, want iedereen kan het rambam krijgen lol
Wie er dus zijn voordeel mee doet - op z'n minst met de kennis, succes ermee, kadootje.
Ness's avatar
| #258969 | 24-03-2017 18:31 | Ness
mooie graadmeter trouwens, een verwacht minimum/zadelpuntje, mss een halve of hele zetel extra,
Dat is wiskundig gemompel. Er zijn weinig stemmen binnenkomen dus heb je ook weinig materiaal/ruimte (sic) om mee te rotzooien. Wat ermee wordt bedoeld is dat het PERCENTAGE EXTRA STEMMEN voor de PvdA via gedoe tussen de half en de een ligt. De VVD echter is er juist om dezelfde redenen enigzins extra op vooruit gegaan - er kwamen sowieso veel stemmen binnen. Daarmee is de VVD-piek ongeveer verklaard. De PVV had heel veel mensen tegen zich en dat verklaard de plotse afname. Heel veel mensen vinden het gerechtvaardigd de PVV te grazen te nemen. En die zitten OOK op een stemburo. Ook zonder paardenmiddel kan dus de tegenvallende uitslag verklaard worden, met inachtneming van al het bovenstaande..
Ness's avatar
| #258970 | 24-03-2017 18:34 | Ness
**heu extra stemmen moet zijn extra zetels. DWZ PvdA kreeg 8 zetels in werkelijkheid - naar mijn schatting, heel Groningen is weggelopen - maar heeft er dus nu 9.
Ness's avatar
| #258971 | 24-03-2017 19:02 | Ness
Oh, totaalverlies voor de PVV kan dus zomaar oplopen tot wel 8 zetels als de stemwijzer tegenwerkte want veel potentiele PPV stemmen zijn bij Kutte terecht gekomen, wellicht dus daar alleen al wel 3 zetels verlies. Ook DENK heeft trouwens van de Kutte-move geprofiteerd. Het is maar dat U het weet. Janken daarover heeft verder geen nut maar persoonlijk vind ik het geen stijl om zo met volksvertegenwoordigers om te gaan. Wilders heeft heel veel protest- en sabotagestemmen gekregen. Zonder vrij grof geweld had het kartel nu in grote VERDIENDE moeilijkheden gezeten. De volgense keer slaat die protestgroep weer toe. Wellicht via Baudet, die trend zit er nu al in.
Ness's avatar
| #258972 | 24-03-2017 19:32 | Ness
En dan nog een advies en openlijke steun; middels de PVV steun ik mijn buren in de wijde omtrek, en daarom doe ik dit. Dat wil geenszins zeggen dat ik het met de PVV helemaal eens ben. Op sommige punten neem ik ruime afstand. Wilders is getraumatiseerd; als gevolg is hij lichtelijk islamofoob, en dat ben ik niet. Ik heb wel heel veel makke met de Islam, maar lang niet zo excessief als Geert. Met godsdienst op zich heb ik weinig problemen. Maar het moet niet gebruikt worden (oa) als bot om elkaar mee te slaan; als er problemen zijn, moeten die op een andere manier worden opgelost. Want het geblaf en gescheld is oorverdovend onderdehand.

Maar dus even dit: dit idee lijkt me nou een perfecte pleister op de wonde voor de PVV. Die is immers vrij nodeloos het meest onterecht benadeeld. Geef die man die baan als hij daarvoor geschikt is! Bij voorbaat dank lol
Ness's avatar
| #258978 | 25-03-2017 08:43 | Ness
Over Bosman en Arib: ik snap niet waarom Arib er steeds bij betrokken wordt. Zij heeft het goed gedaan alhoewel niet op alle punten, maar er zijn verkiezingen geweest, en dan worden de kaarten geschud. Als de 2e kamer eerlijk en zonder voorbehoud naar eigen voorkeur per persoon stemt en er geen partijbelangen optreden, dan zou ze best flink wat stemmen kunnen halen.

Maar Bosman wellicht ook, als men de waanzin over PVV buitenhouden nou eindelijk eens laat vallen. Dat Bosman gehersenspoeld is mbt Israel is wel duidelijk. Maar dat hoeft niet te betekenen dat hij geen goede voorzittercapaciteiten heeft. Zolang hij zijn positie maar niet gebruikt om die zaak Israel overal bij te betrekken. Het is FOREIGN policy, heeft niks met orde houden in de klas te maken. Op mensen die echt orde kunnen houden moet je zuinig zijn. In dat opzicht vind ik Arib te kort schieten - lief mens trouwens.
Ness's avatar
| #258979 | 25-03-2017 09:06 | Ness
Over wiskunde, statistiek en politiek: ten eerste, ik heb dat al eens gezegd, ontstaan formules als levende organismen. Het worden 'dingetjes'. Zo ook in de politieke wereld. Dat is een RUIMTE. In die ruimte zitten eigenaardighden, eigenheden.

Als je nu de uitslag kent én alle voorwaarden achteraf waaraan is voldaan, dan kun je vrij precies tot conclusies komen. Het 'levende', het BESTAAN van het dingetje politieke ruimte zit 'm in de gebeurtenissen. De kans dat Erdogan net tijdens onze verzkiezingen met zijn campagnes begon kijk dat is een hele RARE kans. Die is ontstaan puur op politieke ontwikkelingen, die gaan echt echt alle kanten uit.

Hoe bouw je zo'n ruimte op - met de wetenschap van vandaag, die echt anders is dan de wetenschap gisteren, want er is informatie gedeeld tusen die aparte onderdeeltjes van die ruimte? Nou de ruimte bij stemmen tellen wordt opgespannen door het totaal aantal kiezers dat is komen opdraven. Dat is N^tot. Wat er ook gebeurt, alles moet binnen die ruimte vallen. Het is precies daarom dat wie om te beginnen weinig stemmen binnenhaalt, ook heel weinig kans heeft te frauderen. En wie veel stemmen binnenhaalt, veel ruimte heeft dus, die heeft meer KANSEN. Het is kansberekening, zie je. Als in Quantum Dingetjes.

"Met de kennis van nu" heeft een heel diepe betekenis. Tot op natuurkundig nivo. Zodra het op levende organismen slaat treedt die QM wet in werking. Formules worden dingetjes. Die gaan ineens 'bestáán. Ook op het minieme deeltjesnivo. Maar het geldt ook voor verkiezingen; zolang je maar een ruite kan aanwijzen en een verwachting + uitslag te pakken hebt. Een zadelpunt is een stationair punt, een singulier punt. Die wordt hier gevormd door de zetels van de PvdA. Dat is nl een 'levende groep'.
Ness's avatar
| #258980 | 25-03-2017 09:33 | Ness
Om het af te maken: als je zo- en zoveel ruimte hebt, heb je ook zus en zo tijd. Want hierin ligt de zin van tijd: die is automatisch voortschrijdend. Dus met de voorwaarden Uitslag en 'verwachting' én 'de kennis van nu' heb je de factor tijd te pakken, met een afzienbaar begin en een afzienbaar eind, 'het proces'.

En die maakt de zaak domweg bestaand, als in: je kunt er niet meer omheen. De zaak is voortschrijdend binnen of buiten je macht om. Wat buiten je macht valt laat je vervallen. Zoals dat ronselen van stemmen. Daar kun je te weinig over zeggen. Zelfde met de FvD, Tekort aan TIJD, maar wellicht een trend naar het in beslag nemen van 'een stukkie tijd': dit gaat een grote rol spelen.

Dus als het een levende factor is geworden, dus een dingetje an sich, zoals die ploeg waarvan Erdogan de representatie is of de FvD, gaat hij een rol spelen in de toekomst. Maar welke weten we nu nog niet, al valt er best wel wat te voorspellen. Dus die ontwikkelingen in de tijd moet je ook bijhouden. Turven. Dan kun je mooie lijntjes uitzetten op je stationaire puntje.
Ness's avatar
aanmelden / inloggen