Door Mr. Q, Op din 16 feb 2010 13:28, 6 reacties,    

Stop de opslag van vingerafdrukken! (petitie)

Sinds 21 september dit jaar slaat onze regering de vingerafdrukken van alle Nederlanders op, met de bedoeling ze in een centrale database te verzamelen. De beslissing om deze database aan te leggen is geruisloos door de Eerste en Tweede Kamer geloodst. En nu lijkt de Nederlandse burger voor een voldongen feit te staan: wie een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart haalt, is verplicht vingerafdrukken af te geven. Maar wat zijn de risico's, wat is het nut en is dit juridisch toelaatbaar? Wij maken ons hier grote zorgen over!


Het doel van de databank is "veiligheid". Maar deze en vergelijkbare maatregelen, maken Nederland voor iedere burger juist minder veilig. Het opslaan van de vingerafdrukken van alle Nederlanders leidt tot hoge kosten en is vrijwel niet meer terug te draaien. De verzameldrift ten behoeve van de veiligheid suggereert ook dat wij allemaal als potentiële verdachten worden gezien. Het maakt misbruik van deze gegevens bovendien veel makkelijker. Hierdoor verandert de machtsbalans tussen overheid en burgers ingrijpend. En wie weet wie er over 20 jaar aan de macht is?


Daarbij komt dat de overheid met deze database criminaliteit niet beter kan bestrijden. Vingerafdrukken zijn eenvoudig na te maken en het risico op identiteitsfraude is dus groot. Bovendien wordt de database een interessant doelwit voor criminelen, die zo in één slag de beschikking kunnen krijgen over persoonlijke gegevens van alle Nederlanders die vanaf 21 september 2009 een nieuw reisdocument aanvragen.


Het verbaast niet dat dergelijke opslag van vingerafdrukken op gespannen voet staat met het grondrecht op privacy, zoals vastgelegd in artikel 10 van de Nederlandse Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), verschillende onderzoekers, hoogleraren en deskundigen op het gebied van informatica, rechtspsychologie, computerbeveiliging en zelfs de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming hebben zich zeer kritisch uitgelaten over deze ontwikkeling.


De Nederlandse regering wil het doen lijken alsof zij deze database op grond van Europese wetgeving aanlegt. Maar dat is niet het geval. Het doel van de Europese wetgeving is alleen het verifiëren van de houder van het paspoort of identiteitskaart en de authenticiteit van het document. Wij vinden het onaanvaardbaar dat deze gegevens kunnen worden gebruikt voor een ander doel.

De centrale database is er nòg niet. De opslag van vingerafdrukken van alle burgers druist in tegen onze grondrechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Bovendien maakt het Nederland niet persé veiliger.

Wij vragen de Nederlandse bevolking daarom om onze regering op te roepen deze wet terug te draaien. Teken de petitie!
Annotaties:
| #94412 | 16-02-2010 13:38 | Antares
Getekend!
Antares's avatar
| #94415 | 16-02-2010 13:43 | Mr. Q
Top! Hoe meer, hoe beter...
Mr. Q's avatar
| #94460 | 16-02-2010 17:11 | merethan
Het systeem van binnenuit veranderen... Yeah right!
merethan's avatar
| #94608 | 17-02-2010 17:34 | Profeet
Ik was vandaag bij burgerzaken voor wat anders, maar heb het aan het einde toch is gevraagd. Ze hebben geen enkele instructie gekregen voor weigeraars. behalve geen papieren geven, maar papier is nu bij wet verplicht, dat is ook waar die rechtzaak nu om zal gaan denk ik. Wist ze trouwens ook nog niks van.
Profeet's avatar
| #94649 | 17-02-2010 22:11 | censuur
De gebruikte valse paspoorten van de hit squad in Dubai zijn natuurlijk een mooi bewijs dat het van belang is dat de biometrische kenmerken...
censuur's avatar
| #94667 | 17-02-2010 23:46 | Sander
Treurig dat RCC het wil censureren. Men gaat compleet voorbij aan wat er aan de kaak gesteld wordt.
aanmelden / inloggen