Door Appie, Op zon 24 jul 2011 14:37, 0 reacties,    

Stress en luchtvervuiling: een ongezonde combinatie voor kinderen


Een nieuwe studie suggereert dat kinderen welke leven in een huishouden met veel stress gevoeliger zijn voor beschadiging van de longen door luchtvervuiling van het verkeer als kinderen waarvan de ouders minder onder druk staan.

Eigenlijk is het logisch, vertelt Jane Clougherty (University of Pittsburgh) welke niet deelnam aan de studie. De slijtage van het lichaam door spanning maken het individu gevoeliger voor de effecten luchtverontreiniging door het verkeer.

De onderzoekers namen als basis de onderzoeken van bijna 1400 kinderen, uit het zuiden van Californie, over meerdere indicatoren van de longfunctie.

Daarnaast voorspelden zij ook de hoeveelheid luchtverontreinigingen waaraan de kinderen warden blootgesteld door het meten van de luchtkwaliteit op bijna 1000 plaatsen in het gebied. In het bijzonder waren de onderzoekers op zoek naar stikstofoxiden, welke gevormd worden als brandstof wordt verbrand. Stikstofoxiden kunnen het longweefsel beschadigen en versterken astma. Het artikel is gepubliceerd in American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Zes jaar geleden hadden de ouders van de kinderen een vragenformulier ingevuld over hun blootstelling aan stress. Zo bestonden de vragen bijvoorbeeld uit: hoe gaat men om met persoonlijke problemen of is men in staat om de controle te houden.

De luchtverontreiniging vertoonde een grote variantie, afhankelijk van de meetplaats, van 6 deeltjes tot 101 deeltjes per miljard (ppb).

Bij kinderen, afkomstig uit een huishouden met een hoog stress niveau, verslechterde de longfunctie met 5%, indien de gemiddelde luchtverontreiniging van stikstofoxides met 22 ppb steeg.

Echter dezelfde verhoging van verontreiniging bij een kind, welke afkomstig is uit een gezin met een laag stress niveau, gaf geen verschil in de longfunctie.

Hoofdauteur van het artikel is Talat Islam (University of Southern California) en hij verwachtte dat stress een groter effect van luchtvervuiling bij de kinderen initieert echter hij was verbaasd dat een toegenomen luchtvervuiling geen effect had op kinderen welke afkomstig waren uit huishoudens met een laag stress-niveau.

Het gehele effect van verkeer gerelateerde luchtvervuiling is terug te zien bij de kinderen welke blootgesteld worden aan een hoger stressniveau, vertelt Islam. De studie heeft trouwens niet onderzocht of de verlaging van de longfunctie een lange termijn effect had op de gezondheid van de kinderen.

Een eerdere studie, waaraan enkele onderzoekers van de hier beschreven studie ook aan deelnamen, concludeerde dat kinderen welke blootgesteld werden aan luchtvervuiling, veroorzaakt door het verkeer, en een omgeving met hoge stress een hogere kans van 51% hadden om astma te ontwikkelen in vergelijking met kinderen welke blootgesteld aan dezelfde vervuiling maar opgroeiden in een lage stress omgeving.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de verbanden tussen vervuiling, een stessige omgeving en de longfunctie, verklaart Islam maar zowel stress als vervuiling dragen bij tot ontstekingen en weefselbeschadiging.

Clougherty vertelt dat het belangrijk is voor de ouders om na te denken (indien deze de keuze hebben) over de omgeving waarin hun kinderen opgroeien. Maar zoals de studie aantoont is de sociale omgeving net zo belangrijker, zoniet zwaarwegender, voor de algemene gezondheid van kinderen.

By Kerry Grens
Annotaties:
aanmelden / inloggen