Door community (initieel liedetecter), Op zat 11 jun 2016 11:45, 40 reacties, nieuws

Studie laat zien: Hoe meer vaccinaties hoe hoger de kindersterfteKindersterfte (IMR) is een van de belangrijkste indicatoren van het sociaal-economische welzijn en de volksgezondheid van een land. Het Amerikaanse rijksvaccinatieprogramma geeft 26 doses vaccin voor zuigelingen jonger dan 1 jaar (2009), de meeste vaccinaties per kind in de hele wereld, toch hebben 33 landen een lagere IMR.


Kindersterfte (IMR) is een van de belangrijkste indicatoren van de gezondheid van het kind en de algemene ontwikkeling in een land. Schoon water, maatregelen ter verhoging van de voedingswaarde, betere sanitaire voorzieningen en gemakkelijke toegang tot de gezondheidszorg dragen het meeste bij aan de verbetering van kindersterfte in onreine, ondervoede en de arme regio's van de wereld. In ontwikkelingslanden zijn de IMR hoog omdat deze basisbehoeften voor het kind ontbreken of ongelijk verdeeld zijn. Ook komen besmettelijke en overdraagbare ziekten nog steeds voor in ontwikkelingslanden terwijl goede hygiëne veel zou veel om dit te voorkomen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schrijft 7 van 10 kindersterftes in ontwikkelingslanden toe aan vijf hoofdoorzaken. Longontsteking, diarree, mazelen, malaria en ondervoeding- en deze laatste heeft daarbij grootste invloed omdat ondervoeding geassocieerd wordt met een afname van de immuunfunctie. Een aangetaste immuunsysteem-functie leidt vaak tot een verhoogde vatbaarheid voor infecties. Het staat vast dat infecties, ongeacht hoe mild, nadelige gevolgen hebben voor de voedingsstatus. Omgekeerd zal bijna elk voedingstekort ziekteresistentie verminderen.

Ondanks dat de Verenigde Staten per hoofd van de bevolking meer besteden aan gezondheidszorg dan enig ander land, hebben maar liefst 33 landen betere IMR cijfers. Sommige landen hebben een IMR die minder dan de helft is van de Amerikaanse cijfers: Singapore, Zweden en Japan zitten onder de 2.80. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is zelfs "de relatieve positie van de Verenigde Staten in vergelijking met landen met de laagste kindersterfte aan het verergeren."

Er zijn vele factoren die de IMR van een bepaald land beïnvloeden. Zo zijn bijvoorbeeld premature geboorten in de Verenigde Staten tussen 1990 en 2006 met 20% gestegen. Te vroeg geboren baby's hebben een hoger risico op complicaties in het eerste jaar. Dit kan echter niet volledig verklaren waarom de Verenigde Staten weinig verbetering heeft gezien in de IMR cijfers sinds 2000.

Landen verschillen in hun inenting -programma's voor kinderen jonger dan 1 jaar oud. Vijf van de 34 landen met de beste IMR drongen in 2009 12 doses vaccins op aan hun kinderen, (de minste hoeveelheid) terwijl het programma in de Verenigde Staten 26 doses vaccin vereiste, de meeste vaccins van alle landen. Om de correlatie tussen de hoeveelheid vaccins die landen routinematig aan hun kinderen geven en hun kindersterfte te verkennen werd een lineaire regressie-analyse uitgevoerd.

Met behulp van lineaire regressie, zijn de immunisatieschema's van deze 34 naties onderzocht en een correlatiecoëfficiënt r = 0,70 (p <0,0001) gevonden tussen IMR en het aantal vaccindoses die routinematig gegeven worden aan zuigelingen. Naties werden ook gegroepeerd in vijf verschillende vaccin doses categorieën: 12-14, 15-17, 18-20, 21-23 en 24-26. Het gemiddelde IMR van alle naties binnen elke groep werd vervolgens berekend.

Lineaire regressie-analyse van het ongewogen gemiddelde IMR toonde een hoog statistisch significante correlatie tussen de toename van het aantal doses vaccin en het verhogen van de kindersterfte met r = 0,992 (p = 0,0009). Met behulp van de Tukey-Kramer test werden statistisch significante verschillen in de gemiddelde IMR gevonden tussen landen die 12-14 doses vaccin geven en zij die 21-23 en 24-26 doses geven.

Een nadere inspectie van de correlaties tussen doses vaccin, biochemische of synergetische toxiciteit, en IMR is daarom nu van essentieel belang.


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/figure/fig1-0960327111407644/
Kindersterfte cijfers en het aantal gegeven vaccine doses voor 30 landen

Lees hier verder voor studie details.
Annotaties:
| #251669 | 11-06-2016 16:31 | ouwe knar
De originele titel is:
Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?

Uit een wetenschappelijk tijdschrift: Hum Exp Toxicol. 2011 Sep; 30(9): 1420-1428. (Human & Experimental Toxicology)
Opgenomen in pubmed.
Oeps, dat moet zeer doen ;P
ouwe knar's avatar
| #251670 | 11-06-2016 16:41 | ouwe knar
Nota bene bijna 5!!! jaar oud.
Nah, de (h)erkenning van het nut van vitamine C heeft aanmerkelijk langer geduurd. https://en.wikipedia.org/wiki/Limey
ouwe knar's avatar
| #251677 | 11-06-2016 19:00 | feniks
En de antivaxxer LieDefender denkt weer dat hij een ‘bewijs’ heeft gevonden over de vermeende gevaren van vaccinatie. Een dubieuze studie in een obscuur vakblad. Geen recente studie, maar iets van 5 jaar geleden. Waarom post hij dat nu? Is het als afleidingsmanoeuvre omdat hij geen antwoord kan geven op mijn kritiek op zijn drogargumenten in een ander draadje?

Ik zou naar sciencebasedmedicine.com kunnen verwijzen, waar reeds jaren geleden is aangetoond hoe idioot deze ‘studie’ wel is. Maar ik zal het gewoon bij mijn eigen argumenten houden, want anders volgt er weer zo’n inhoudloze reactie van de LieDefender over sciencebasedmedicine.com, zonder dat hij echt ingaat op wat daar effectief staat.

Begrijp je echt wat die studie deed? Dat is een statistische berekening, maar ik dacht dat jij zo skeptisch was over alles wat met statistiek te maken had?. Ze deden een “simple linear regression”. Ze vonden een verband, maar het is heel zwak: ze tonen zelf aan dat het slechts “r=0,7” is. Dat betekent dus dat er andere factoren zijn die een rol spelen, en zelfs belangrijker kunnen zijn. Dan zou je die andere factoren moeten opzoeken en een "multiple linear regression" doen. Maar daar zoeken ze natuurlijk niet naar! Ze hebben een ‘bewijs” dat in hun kraam past, dus ze gaan niet verder zoeken. Gewoon slechte wetenschap. Maar de LieDefender heeft dat natuurlijk niet door.

Maar hier zijn ook wat andere verklaringen waarom er relatief veel baby’s sterven in de USA:

Waar de ‘studie’ helemaal niet naar kijkt, is de oorzaak van het overlijden. Voor de US kun je die vinden op http://www.cdc.gov/injury/wisqars/leadingcauses.html. Wat blijkt? Voor kinderen onder 1 jaar is de overgrote meerderheid overleden door aangeboren afwijkingen, een premature geboorte of complicaties bij de geboorte. Dus allemaal zaken die met de geboorte te maken hebben. Nog voor de eerste vaccinatie. Helemaal geen verband dus.

En er zijn ook enorme verschillen binnen de US. http://www.statista.com/statistics/252064/us-infant-mortality-rate-by-ethnicity-2011/ Mississippi heeft een kindersterfte die meer dan dubbel zo hoog als de laagste. En kijk dan eens naar de vaccinatie per staat op http://www.cdc.gov/vaccines/imz-managers/coverage/nis/child/data/tables-2010.html Dan blijkt dat er in Mississippi minder gevaccineerd wordt dan in andere staten. Dus minder vaccinatie maar meer kindersterfte. Dus weerom geen verband! Waarom is de kindersterfte daar dan zo hoog? Google eens “thank god for Mississippi”

Het is duidelijk: LieDefender "kan zijn verslaving aan zaplog-vol schijten met de groots baarlijke nonsens maar niet onder controle krijgen" Hij is een tijdje verbannen geweest, hij heeft zich daarna een tijdje stil gehouden, maar nu is hij weer begonnen.

Zal hij zich nu stil houden? Zal hij op de inhoud ingaan en aantonen dat hij echt iets begrijpt van vaccinatiestudies? Of gaat ie weer op de man af spelen en met veel rethroiek allerlei loze insinuaties en zwartmakerij fulineren?
| #251680 | 11-06-2016 19:51 | ouwe knar
Ik zou naar sciencebasedmedicine.com kunnen verwijzen, waar reeds jaren geleden is aangetoond hoe idioot deze ‘studie’ wel is.
Waarom doe je dat dan niet, lafbek? Zeker omdat het een obscuur haatzaaiend blogje is?


overleden door aangeboren afwijkingen, een premature geboorte of complicaties bij de geboorte
Dus dat het aantal aangeboren afwijkingen stijgt? Het zou me niet verbazen als vaccineren van zwangere vrouwen hier iets mee te maken heeft. De baarmoeder is lang niet die veilige verblijfplaats waar men vroeger zo prat op ging. 't is maar waar je op focust.

Jammer, geneeskunde heeft nog steeds ook goede kanten.
ouwe knar's avatar
| #251681 | 11-06-2016 19:53 | ouwe knar
Oeps, ⊕ vergeten :)
ouwe knar's avatar
| #251682 | 11-06-2016 22:16 | G.B. Wolf
@ liedetecter: Welcome back! :)
@ ouwe knar
Oeps, ⊕ vergeten :)

Dat zei ik toch al... :) Maar je bent op de goede weg.
G.B. Wolf's avatar
| #251689 | 12-06-2016 05:41 | feniks
[feniks] Ik zou naar sciencebasedmedicine.com kunnen verwijzen,
[ouwe nar]: Waarom doe je dat dan niet, lafbek?


Ouwe Nar: Kun jij niet begrijpend lezen? Het antwoord stond daar toch al? “want anders volgt er weer zo’n inhoudloze reactie van de LieDefender over sciencebasedmedicine.com, zonder dat hij echt ingaat op wat daar effectief staat.”
Maar net als de LieDefender ben ook jij een ster in het posten van inhoudloze reacties. Je had natuurlijk evengoed eventjes in Google de naam van de auteurs van die ‘studie’ plus”sciencebasemedicine” kunnen typen, en zelf de kritiek kunnen vinden. Dan had je die kritiek ten gronde kunnen lezen en dan een degelijke, goed beargumenteerde reactie kunnen posten.

Maar nee, dat is allemaal te moeilijk voor jouw. Je beperkt jezelf tot een oppervlakkige reactie met “het zou me niet verbazen als vaccineren van zwangere vrouwen…”. Weerom niet eventjes de moeite gedaan om na te gaan wat daar al over geweten is. Gewoon de blinde overtuigingen nog maar eens herhalen. En al diegenen die jouw volledig foutieve vooroordelen niet delen, die ga je dan op de man af aanvallen.

Dus, probeer nu eens echt inhoudelijk te reageren. Kun je de argumenten die ik gaf weerleggen met harde cijfers? Kun je je eigen bewering over vaccinatie van zwangere vrouwen onderbouwen? Ik betwijfel het, want jij hebt nog nooit, nooit, nooit een reactie gepost die ook maar enige blijk geeft van inzicht of kennis van de voordelen en bijwerkingen van vaccinatie of gezondheidszorg in het algemeen.
| #251694 | 12-06-2016 11:39 | ouwe knar
Dat zei ik toch al... :) Maar je bent op de goede weg.
Thanks.
En http://zaplog.nl/zaplog/article/vaccinatieprogrammas_risicovol_maar_winstgevend_voor_bedrijven#n251056 was inderdaad een mega goede tip :D
.
.
ouwe knar's avatar
| #251695 | 12-06-2016 12:44 | liedetecter
En de drogreden draadjesschijter Feniks probeert voor de zoveelste keer wanhopig zijn schijtquota van 2 posts per artikel met zo veel mogelijk bullshit te vullen.

Standaard, precies zoals het trollenhandboek voorschrijft, wordt eerst de studie zelf als waardeloos weggezet om vervolgens met de meest absurde drogredenen, insinuaties en leugens een poging te doen de strekking van de studie aan te vallen en vervolgens wordt het geheel lekker nog eens gelardeerd met wat ad hominem diarree spuiten over wie zich maar in de buurt bevind om de discussie te bevuilen.

Toch, met dichtgeknepen neusgaten, een complimentje voor de schijter dat hij erkend dat er een significante correlatie werd gevonden tussen de hoeveelheid toegediende vaccins en de verhoogde kindersterfte!

Immers kan hij alleen simpel te doorziene drogreden aanhalen die zowel intens knullig zijn als te trollig voor woorden, welk ook de conclusie van de studie niet logisch kunnen weerleggen.

Zo probeert hij ons (zonder enige verwijzing naar data what-so-ever) wijs te maken dat de studie de mist ingaat omdat "aangeboren afwijkingen" de oorzaak zouden zijn van de kindersterfte voordat er ook maar gevaccineerd werd voor het eerste levensjaar. En dus dat vaccins niet de oorzaak kunnen zijn.

Maar ja ... die Feniks moet gedacht hebben "If you can't convince them with brillance, baffle them with bullshit" .. want het rijksvaccinatie programma in deVS schrijft voor het eerste levensjaar toch maar zo'n 26 vaccins voor zoals je netjes in hun guidlines kunt lezen ....

of durft de trol te roepen dat er geen verband is door absurdistisch 1 staat uit de VS uit telichten inplaats van het geheel uit de studie te interpreteren --

Dan blijkt dat er in Mississippi minder gevaccineerd wordt dan in andere staten. Dus minder vaccinatie maar meer kindersterfte. Dus weerom geen verband!
blijkt weer een complete bullshit drogreden argument.

Zo kunnen wij dat natuurlijk ook ... Als je bv naar de vaccinatiegraad kijkt van de staat met de twee na hoogste kindersterfte cijfers blijkt: in Alabhama 93,7% van de kinderen gevaccineerd, maar toch de een na hoogste kindersterfte cijfers!


etc etc


Maar acht ... zijn quota is al weer op zonder ook maar het één steekhoudend argument te kunnen komen ... (je bent een trol, of je bent het niet) ... duzzz

a950b1a1cd1067dfb9a87c858b8d5f6e.jpg

Oeps, ⊕ vergeten :)


TIP: Kan dat niet per definitie op alle comments van trol Feniks aanstaan? Voor wie perse hoofdpijn van de diarree regen van trol Feniks wil krijgen, kan dan naar hartenlust het ⊕sperientje slikken ... wel zo sociaal.
| #251696 | 12-06-2016 12:51 | Veronica Vaak
^^ give it up!!!!
je bent terug en je voert m vollop BLEGH
Veronica Vaak's avatar
| #251697 | 12-06-2016 12:58 | liedetecter
je bent terug en je voert m vollop BLEGH
LOL .... don't worrie .. mijn eigen quota voor is 1 repliek, max ... maar dan MET argumentatie ... per diarree rondje -;)
| #251699 | 12-06-2016 16:09 | feniks
[Liedefender]: maar dan MET argumentatie

Hoe absurd kunnen de reacties van de LieDefender wel niet worden? Zoiets beweren na een lange reactie zonder ook maar enig stukje degelijk onderbouwde argumentatie? Zonder ook maar met enig degelijk argument in te gaan op de kritiek op deze 'studie'? Enkel een hoop halfslachtige beweringen en verdraaiingen, een hoop rethoriek en leugenachtige zwartmakerij. Maar dat beshouwt ie dan als "MET argumentatie"

een complimentje voor de schijter dat hij erkend dat er een significante correlatie werd gevonden.

Wat snapte je dan niet in “Ze vonden een verband, maar het is heel zwak: ze tonen zelf aan dat het slechts “r=0,7” is”? Heb je moeite om te begrijpen wat “r=0.7” betekent?
Maar nog belangrijker: er is een hemelsbreed verschil tussen correlatie en causatie (=oorzaak). Zo is er bijvoorbeeld ook een correlatie tussen de leeftijd van Miss America en het aantal moorden Denk jij dat de ene het ander veroorzaakt? LOL.
Of kijk gewoon eens hier om een hoop andere absurde correlaties te zien Maar toch durft de LieDefender het te hebben over “drogredenen”, terwijl hij er hier zelf eentje probeert te verdedigen! Ja, er is in die ene 'studie' een correlatie. Maar er is er helemaal geen als je kijkt naar de vaccinatiegraad en de kindersterfte in de verschillende staten van de VS. Terwijl bij causatie je steeds opnieuw een correlatie zou moeten vinden.

zonder enige verwijzing naar data what-so-ever …. "aangeboren afwijkingen" de oorzaak zouden zijn van de kindersterfte

Wat snap jij niet in “cause of death”? Dat is toch de OORZAAK ? En snap jij niet dat je op die blauwe tekst moet klikken om dan doorverwezen te worden naar die DATA? Absurd, absurd,absurd… hoe die LieDefender zijn leugens probeert te verdedigen….

geen verband is door absurdistisch 1 staat uit de VS uit telichten inplaats van het geheel uit de studie te interpreteren
in Alabhama 93,7% van de kinderen gevaccineerd, maar toch de een na hoogste kindersterfte cijfers!

En weerom een kortzichtige commentaar van de LeugenVerdediger. Hij heeft het dus echt niet door: voor de ene staat ziet hij een verband, voor de andere is er duidelijk geen verband. Je moet naar het geheel van de data kijken. Kijk: Massachusetts heeft de laagste kindersterfte, maar een hoge vaccinatie graad. Of kijk ook eens naar Vermont… Wil je zo alle staten aflopen? Of je kunt ook een regressie-analyse doen (euh, nee, ik denk dat jij dat niet kunt, maar ik wel). En dan zul je vaststellen: er is GEEN verband. Snap je echt niet dat je niet naar individuele data moet kijken, maar naar het geheel? (natuurlijk moeilijk voor complottertjes om dat te snappen, die enkel hetgeen in hun visie past willen zien en de rest negeren)

(wordt vervolgt...)
| #251700 | 12-06-2016 16:10 | feniks
(... het vervolg)


Heb je ondertussen ook al eens durven kijken naar de kritiek op sciencebasedmedicine? En heb je daar al eens over nagedacht? Heb je daar commentaar op? Wat vind je van hun kritiek
“poorly planned, poorly executed, poorly analyzed study“ “there is the issue of ecological fallacy”
“no real attempt was made to correct for many potential confounding factors.”
"no effort was made to determine … whether the infants who died actually died at an age where they would be expected to have received most of the vaccines required within the first year“
“the authors cannot possibly have controlled for the major confounders. Add to that the fact that they only used one data set and didn’t even include nations with higher IMRs than that of the U.S.”


Kort samengevat: er is nog veel meer inhoudelijke kritiek op deze ‘studie’ dan wat ik opgaf. Kritiek die antivax complottertjes niet (willen) begrijpen en dus maar blijven negeren. Ze blijven overtuigd van hun eigen groot gelijk. “I see no point in arguing with you . You do a fine job of proving your complete ignorance on your own.” Maar ik vind het wel leuk om jouw telkens weer in je blootje te zetten en die “ingorance” van jou keer op keer weer in de verf te zetten. Hoe meer jij reageert, hoe duidelijker het wordt dat je geen enkel degelijk argument kunt aanleveren om je blinde overtuiging te verdedigen. En hoe duidelijker het wordt dat je geen leugens detecteert, maar leugens verdedigt.
| #251712 | 12-06-2016 20:16 | liedetecter
Dus dat het aantal aangeboren afwijkingen stijgt?


Yep, dramtisch dus ... ondanks/dankzij de vele vaccinaties.

Het zou me niet verbazen als vaccineren van zwangere vrouwen hier iets mee te maken heeft.Dat zou zomaar kunnen. Niet dat het ooit onderzocht zal worden natuurlijk.

Waarom de trol overigens vol los gaat met ad hominem drogreden schijten hierboven (waarvan enkele pijnlijk demasque) buiten zijn quota om, terwijl de studie slechts een uiterst bescheiden vraag stelt over de relatie tussen de vaccins en bio toxicity ervan ontgaat me overigens totaal.

De conclusie uit de studie is ook echt niet meer dan: "A closer inspection of correlations between vaccine doses, biochemical or synergistic toxicity, and IMRs, is essential. All nations—rich and poor, advanced and developing—have an obligation to determine whether their immunization schedules are achieving their desired goals."
| #251713 | 12-06-2016 20:25 | DeGrijzeDuif
De negativiteit waarmee de reacties zijn doordrenkt is echt uitermate storend en verpesten de sfeer op deze site volledig. Eenieder die daarin participeert moet zich eens goed achter oren krabben en aan zelfreflectie beginnen. Eenieder die hier nu gebeten opbreageert behoort tot die groep. :-P
| #251714 | 12-06-2016 21:36 | feniks
De conclusie uit de studie is ook echt niet meer dan...

Nee, LieDefender, uit zo'n slechte studie is gewoon geen enkele conclusie te trekken. Zoiets had nooit gepubliceerd mogen worden, omdat het alleen maar mensen op verkeerde ideeën brengt en tot overinterpretaties leidt.

Of als je toch een conclusies wil trekken, dan dit: antivaxxers proberen met de meest abominabele 'studies' twijfel te zaaien over de veiligheid en werkzaamheid van vaccinatie. Ze hebben geen degelijke argumenten, dus moeten het met rommel als dit doen. Ze weigeren gewoon de bergen degelijke studies te aanvaarden, maar publiceren dan allerlei brol in de hoop toch mensen te kunnen overtuigen van hun foutieve, blinde overtuiging.

Liedefender, jij geeft nu eindelijk ook zelf toe dat er eigenlijk maar een heel beperkte triviale 'conclusie' kon getrokken worden uit deze 'studie'. Dus, als je dat (nu???) inziet, dan kunnen we ons alleen maar afvragen: waarom vond je het dan de moeite om te posten op zaplog? Of heb ik het antworod daarvoor al gegeven in #251677?
| #251719 | 13-06-2016 08:26 | ouwe knar
Maar verder gaat het wel goed met je feniks????
ouwe knar's avatar
| #251720 | 13-06-2016 08:55 | Antares
Een fatsoenlijk mens zou allang zijn opgestapt.
Antares's avatar
| #251724 | 13-06-2016 17:22 | liedetecter
Dus, als je dat (nu???) inziet, dan kunnen we ons alleen maar afvragen: waarom vond je het dan de moeite om te posten op zaplog?


Pardon? Ik ben door jouw (volstrekt onwetenschappelijke) gedachtenpolitie activiteiten hierboven volgens mij zero van standpunt veranderd. Jij echter wel ...

De reden van posten is uiteraard dat de studie een deel van de pro-vax-argumentatie als propaganda ontmaskert: er is immers een duidelijke correlatie waargenomen tussen 'meer vaccineren' en 'hogere kindersterfte' en de conclusie blijft overeind dat de causatie dringend vastgesteld moet worden. (Nee, er is wel degelijk over de oorzaken van SIDS gesproken in de studie ... nog zo'n mislukte insinuatie).

Jij daarentegen gaat ad absurdicum hierboven met goedkope drogredenen je dak uit om het vax-bastillon voor dergelijke 'insubordinate gedachtengangen' (kuch) te beschermen en wordt nu gedwongen water bij de wijn te doen omdat je in je dogmatische hysterie laat zien dat je geen wetenschapper bent maar een propagandist -;)
| #251727 | 13-06-2016 17:50 | liedetecter
Een fatsoenlijk mens zou allang zijn opgestapt.


To be, or not to be .... Laat je je de mond snoeren door trol geweld of ga je rustig je gang en neem je het allemaal niet zo persoonlijk ....
| #251730 | 13-06-2016 18:07 | feniks
er is immers een duidelijke correlatie waargenomen tussen 'meer vaccineren' en 'hogere kindersterfte' … de conclusie blijft overeind dat de causatie dringend vastgesteld moet worden

LieDefender: Om te beginnen, ik herhaal nog maar eens: dit is een pruts-studie met geen enkele bewijswaarde. Het vond een correlatie enkel en alleen maar door heel onwetenschappelijk, manipulatief en selectief te werk te gaan. Ik heb hier ondertussen al een hele hoop argumenten over aangehaald. Maar als een echte antivaxxer blijf jij al de kritiek maar negeren. Om 1 belangrijk puntje nog maar eens te herhalen wat jij maar blijft negeren: uit een vergelijking van de data van kindersterfte met de vaccinatie coverage in de verschillende staten van de VS stel je vast dat er geen enkel verband is, dus ook geen causatie kan zijn.

Maar toch ga jij “ad absurdicum hierboven met goedkope drogredenen je dak uit” om via het negeren van de argumenten en de harde feiten, via retoriek en zwartmakerij maar zonder ook maar enige poging tot bewijsvoering toch maar te doen alsof deze rommel die als ‘studie’ moet doorgaan ook maar iets bewijst.

Ik herhaal het nogmaals:
- De r-waarde is laag
- Ze doen enkel een “simple regression”, geen “multiple regression”
- “ecological fallacy”
- Geen poging om confounders uit te sluiten
- Geen poging om na te gaan of kinderen voor of na vaccinatieleeftijd stierven
- geen poging gedaan om na te gaan of kinderen effectief gevaccineerd waren
- Geen landen gebruikt met hogere kindersterfte
- negeren van beschikbare data van de verschillende VS staten

En wat betreft SIDS, lees gewoon wat de kritiek op sciencebasedmedicine is over dat stuk van die 'studie'. Ik ga hier verder niet op in, want je gaat het toch maar negeren, zoals je al de rest dat je niet aanstaat negeert...

Ga jij nu echt dit alles blijven negeren en deze absurde, holle, leugenachtige antivax-propaganda blijven verdedigen? "Een fatsoenlijk mens zou allang zijn opgestapt. "
| #251735 | 13-06-2016 18:47 | liedetecter
Het vond een correlatie enkel en alleen maar door heel onwetenschappelijk, manipulatief en selectief te werk te gaan.


Neu, de studie copieerd gewoon droog precies jullie werkmethode, en laat zien dat met die werkmethode de resulterende logical fallacy even geldig is voor het tegengestelde argument waarmee jullie de boel belazeren ... nu terugkrabbelen over de (door jullie) gebruikte methodiek is erkennen dat jullie methode gewoon een scam is ...

Leuk he

uit een vergelijking van de data van kindersterfte met de vaccinatie coverage in de verschillende staten van de VS stel je vast dat er geen enkel verband is, dus ook geen causatie kan zijn.


LOL ... Waar stel ik dat dan vast? Niet dus ... ga je nu je eigen drogreden demise mij aanschrijven? Jij was het toch die hierboven mij voorschreef dat Mississippi met minder vaccinaties een hogere kindersterfte had om te "bewijzen" dat er geen casus was ... Is dat alles wat je te bieden hebt? Auuuwwww Feniks

De studie gaat trouwens over de top 35 LANDEN ... en laat duidelijk zien in die landen: hoe meer vaccinaties, hoe hoger de kindersterfte cijfers _:)
| #251736 | 13-06-2016 19:06 | liedetecter
Lekker goedkoop niks-zeggend ook om te stellen dat er geen vervolgstudie is, terwijl de conclusie van de studie is dat er een vervolgstudie hard nodig is ... hé fee-niks
| #251737 | 13-06-2016 19:24 | feniks
En in plaats van het advies van Antares te volgen --"Een fatsoenlijk mens zou allang zijn opgestapt "--, blijft de LieDefender zich maar in allerlei kronkels draaien, met allelei bullsh*t redeneringen om toch maar te doen alsof deze rommel een ‘studie’ zou zijn. En ondertussen blijft hij alle kritiek maar negeren.

de studie copieerd gewoon droog precies jullie werkmethode … (door jullie) gebruikte methodiek” Wat bedoel je daarmee? Insinueer jij dat ze een wetenschappelijke methode gebruiken? Nee, ze misbruiken die gewoon. Ze gebruiken simple regressie zonder echt de resultaten ten gronde te kunnen interpreteren en de beperkingen van hun eigen geknoei in te zien. Elke wetenschapper zou dat direct zien, maar jij ziet het natuurlijk niet (waardoor jij ook al die kritiek maar blijft negeren)

Waar stel ik dat dan vast? Niet dus”. Je hebt dus nog steeds niet zelf de regressie-analyse gedaan, zoals ik al voorstelde. Tja, als je zo je kop in het zand steekt, dan ga je het nooit kunnen vasstellen...

De studie gaat trouwens over de top 35 LANDEN”. Nee ze manipuleren het zodanig dat ze enkel die landen selecteerden die “33 nations with better infant mortality rates than the United States”, maar ze voegen er geen enkel aan toe met een hoger aantal. Zo proberen ze het in hun voordeel te laten uitdraaien, natuurlijk. Als een Big Pharma bedrijf zo'n manipulatie zou doen, dan zou jij moord en brand schreeuwen (terecht natuurlijk), maar van bij antivax propaganda stoort het je niet en blijf je de kritiek daarover maar negeren. Een beetje degelijke studie had de OESO-landen geselecteerd of alle alle Noord-Amerikaanse + Europese landen of iets dergelijks, maar dan hadden ze wellicht hun correlatie niet gevonden. Nee, liever selectief diegenen die beter scoorden dan de VS, om zo de 'data' in propaganda te kunnen omzetten.

Propbeer nu eens echt te reageren op hetgeen je tot nu toe negeert. Want het wordt anders toch echt heel absurd wat jij hier schrijft.
| #251738 | 13-06-2016 19:32 | Antares
En in plaats van het advies van Antares te volgen --"Een fatsoenlijk mens zou allang zijn opgestapt "

Wie de schoen past trekke hem aan.
Antares's avatar
| #251739 | 13-06-2016 19:42 | liedetecter
Ah, kijk eens aan .. een Fee-niks met een toontje lager, precies op z'n plek ... toch wel uniek, zo knielend voor de logica -;)

Enfin ... Probeer jij nu eens gewoon te erkennen dat die studie niet doet wat jij wil ... en ook geen ambitie daartoe had ... maar wel precies genoeg doet om aan te tonen dat propaganda in een klein hoekje zit ....

Dat is genoeg.
| #251740 | 13-06-2016 19:44 | feniks
LieDefender (en Antares eigenlijk ook):
Heb je die hele studie gelezen?
En heb je die hele studie begrepen?
Indien je 1 of 2 keer “nee” moet antwoorden, of deze vragen negeert, dan heb je eigenlijk geen recht van spreken hierover. “Your not entitled to your opinion. You are entitled to your informed opinion”.
| #251741 | 13-06-2016 19:51 | liedetecter
Nee ze manipuleren het zodanig dat ze enkel die landen selecteerden die “33 nations with better infant mortality rates than the United States”, maar ze voegen er geen enkel aan toe met een hoger aantal.
Joh ... het is van onderaf geteld ... maak jezelf nou niet zo belachelijk ... je was zo goed op dreef ...
| #251742 | 13-06-2016 19:55 | liedetecter
Je hebt dus nog steeds niet zelf de regressie-analyse gedaan, zoals ik al voorstelde.
We draaien in cirkels .. Fee-niks het is gewoon niet aan de orde als je de conclusie leest ...
| #251746 | 13-06-2016 20:29 | feniks
Ik herhaal nog mmaar eens:
LieDefender (en Antares eigenlijk ook): Heb je die hele studie gelezen?
En heb je die hele studie begrepen?
Indien je 1 of 2 keer “nee” moet antwoorden, of deze vragennegeert, dan heb je eigenlijk geen recht van spreken hierover. “Your not entitled to your opinion. You are entitled to your informed opinion”.
| #251747 | 13-06-2016 20:41 | liedetecter
Mja,, je laat heel triest en overtuigend zien waar het je om gaat: censuur.

Elke andere gedachte dan de jouwe moet 'verboten' worden ... dank voor je inbreng Fee-niks ...

Not.
| #251749 | 13-06-2016 21:40 | feniks
Ik herhaal nog maar eens:LieDefender 
Heb je die hele studie gelezen?
En heb je die hele studie begrepen?
Indien je 1 of 2 keer “nee” moet antwoorden, of deze vragennegeert, dan heb je eigenlijk geen recht van spreken hierover. “Your not entitled to your opinion. You are entitled to your informed opinion”.


Je laat heel triest zien waar het je om gaat, Liedefender. Je hebt de studie nooit gelezen, laat staanbegrepen, maar toch absoluut blind overtuigd van je eigen groot gelijk.
| #251752 | 14-06-2016 04:37 | tegengas
LD hartelijk welkom :)

En feniks trap ik tussen zijn benen.
tegengas's avatar
| #251755 | 14-06-2016 08:14 | liedetecter
Geen recente studie, maar iets van 5 jaar geleden.


“De studie gaat trouwens over de top 35 LANDEN”. Nee ze manipuleren het zodanig dat ze enkel die landen selecteerden die “33 nations with better infant mortality rates than the United States”,


Goed, goed, je hebt wel een puntje en dus ben ik zo lief geweest om de actuele data er even bij gezocht te hebben ... en wel van de CIA zelf.

Wat blijkt ... De VS is inmiddels anno 2016, na nog heeeeel veeeeel meer vaccineren voor kinderen dan 5 jaar terug, van de 33ste plek naar de 58ste plek gezakt qua kindersterftecijfer...

Q.E.D: hoe meer vaccineren, hoe hoger de kindersterfte -;)
| #251756 | 14-06-2016 08:46 | liedetecter
Dus ... het land met allerhoogste kindervaccinatie graad en doses ter wereld heeft een dramatisch stijgende kindersterfte .... en nog iets wat niet klopt las ik in de tekst is dat de VS in 2010 niet nominaal de dubbele cijfers had in vergelijking het land met de laagste cijfers, maar bijna 3x zo veel! (afkomstig van de CDC zelf) ....
| #251757 | 14-06-2016 08:53 | liedetecter
Lijkt me een meer dan legitieme vraag dan die het onderzoek stelt, of dat dankzij of ondanks vaccineren is ...
| #251758 | 14-06-2016 18:01 | feniks
De VS is inmiddels […] de 58ste plek gezakt qua kindersterftecijfe […] hoe meer vaccineren, hoe hoger de kindersterfte

En de LieDefender maakt weerom redeneerfouten, minstens 2 ditmaal: zo baseert hij een conclusie op 1 anekdote, en gaat hij (weerom…) van een correlatie naar een causatie.

Maar laten we ook eventjes naar die tabel kijken die jij hebt gevonden. Wie staat er vlak onder de VS, met nagenoeg dezelfde kindersterfte? Croatia. Hoeveel vaccinaties krijgen kinderen daar? 18, een heel pak minder dan de 26 in de VS. Oeps, met zo’n anekdote heb ik dan weer eens ‘bewezen’ dat je ongelijk hebt.

Zoek het zelf eens uit voor de andere landen die in de buurt van de VS staan in die tabel van jou, Bosnia, Serbia, Qatar,… “heel“toevallig” wel allemaal landen die NIET in die studie werden opgenomen, omdat ze hoge sterftecijfers maar minder vaccinaties hebben. Maar je mag natuurlijk niet alleen naar zo’n anekdotes kijken en moet “naar het geheel van de data kijken”. Dus moet je nu eigenlijk minstens alle 58 landen selecteren en dan de statistische analyse doen. Iets wat natuurlijk het petje te boven gaat voor de LieDefender, dus moet het maar bij anekdotes blijven.

Maar ook ik heb extra informatie, in het bijzonder voor de eerder geformuleerde kritiek "no effort was made to determine … whether the infants who died actually died at an age where they would be expected to have received most of the vaccines required within the first year“. Er bestaan ook gegevens over de “neonatal mortality”. Dat is overlijden binnen de 28 dagen na geboorte. En wat blijkt? Zo’n 2/3 van de kindersterfte in de VS gebeurt in de eerste 28 dagen! De hoge kindersterfte in de VS is dus lang voordat ze al die 26 vaccins hebben gekregen. Het kan dus onmogelijk zijn omdat die kinderenzoveel vaccins kregen! Zoals ik al schreef “de overgrote meerderheid overleden door aangeboren afwijkingen, een premature geboorte of complicaties bij de geboorte” Dit toont nog maar eens aan dat die studie volledig waardeloos is.

Iets heel eenvoudig dat die auteurs hadden moeten doen: per land de neonatale sterfte aftreken van de kindersterfte en dan pas hun analyse uitvoeren. Dat was misschien een half uurtje extra opzoekwerk geweest. Waarom tonen ze dat niet? Gewoon zo dom geweest om daar niet aan te denken? Of wel gedaan maar niet getoond omdat het resultaat niet in hun overtuiging paste?

LieDefender: ik herhaal het nogmaals: er is een hele hoop kritiek op die studie. Dat kun je niet gewoon negeren, enkel en alleen doordat je hebt gevonden dat de VS nu op positie 58 staat. Je steekt gewoon je kop in het zand en probeert wanhopig toch maar een excuus te vinden om al die kritiek te kunnen negeren.
| #251759 | 14-06-2016 18:03 | feniks
En ik herhaal voor de vierde keer:
LieDefender
Heb je die hele studie gelezen?
En heb je die hele studie begrepen?

Indien je 1 of 2 keer “nee” moet antwoorden, of deze vragen negeert, dan heb je eigenlijk geen recht van spreken hierover. “

Je laat heel triest zien waar het je om gaat, Liedefender. Je hebt de studie nooit gelezen, laat staan begrepen, maar toch absoluut blind overtuigd van je eigen groot gelijk.
| #251767 | 14-06-2016 19:35 | Bestwel
Na de tweede herhaling had patrick de stekker eruit moeten trekken zoals hij gezegd had te zullen doen bij deze troll
Bestwel's avatar
| #251768 | 14-06-2016 20:15 | feniks
Hoe vaak mag je iets blind negeren voordat de stekker er uit wordt getrokken?

Hoe vaak mag je op de man spelen zonder ook maar iets inhoudelijk toe te voegen aan de discussie voordat de stekker er uit wordt getrokken?

Bestwel, ook voor jou geldt:
Heb je die hele studie gelezen?
En heb je die hele studie begrepen?
Indien je 1 of 2 keer “nee” moet antwoorden, of deze vragen negeert, dan moet je hier geen onzinnige kritiek komen geven.
aanmelden / inloggen